SKOGSØY

Skogsøyveien 93

Prisantydning
6 990 000 kr
Omkostninger
192 800 kr
Totalpris
7 182 800 kr
Formuesverdi
523 258 kr
Byggeår
1965
Internt bruksareal (BRA‑i)
94 ㎡
Bruksareal
99 ㎡
Tomteareal
3 225 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Nydelig beliggende hytte med anneks og stor brygge | Storslått utsikt mot havet og skjærgården | Solrikt og usjenert

Om eiendommen

Oppvarming

Peis ovn i stuen. Ellers basert på elektrisk oppvarming.
Det har vært branntilsyn i 2023 og påpekte avvik er utbedret .

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal med bil: ta gamle E39 mot Kristiansand og sving av mot Tregde inn på Tregdeveien og følg denne ca 7 km. Kjør forbi Tregde og til Jensebukta hvor parkeringen kommer på venstre side, båtplassen på høyreside.
Fra Mandal med båt: ut av Mandalselva tar du mot øst og følger land forbi Kleven, over Nordfjorden, forbi Tregde mot Skogsøy og følg denne på sørsiden. Selger opplyser at han bruker ca 35-40 min med båt fra Mandal sentrum, det er 11 km sjøveien fra Mandal.

Se mer informasjon om parkering og båtplass under punktet Parkering.

Parkering

Parkering i Jensebukta (2 plasser) med parkeringsbevis. Båtplass nr 30 (2,5 m)på tverrgående utrigger. Avtalen kan i følge utleier videreføres og det er mulig med inntil 3 m båtplass. Ny eier må inngå ny leiavtale fra og med 2025 på følgende vilkår: Parkering: kr 2800,- pr år pr parkeringsplass. Båtplass kr 2400,- pr år pr breddemeter. Leien for 2024 er innbetalt.
Det er flere tilbydere for kjøp og/eller leie av båtplass/parkering i området, kontakt megler for mer informasjon.

Beliggenhet

Nydelig beliggenhet ytterst på Skogsøy med slående utsikt mot både Tregdefjorden og storhavet med sin øyer og holmer. Usjenert og solrik tomt som er pent opparbeidet med plen, trær, busker og terrasser. Tomten er omgitt av en flott lauvskog på den ene siden og s sjøen på den andre. Det er perfekte forhold for det gode sørlandslivet med flere opparbeide sitteplasser for både utsikt og ly for vær og vind. Kort vei til Mandal med båt og/eller bil. Få minutter til Tregde Marina hvor man sommerstid får dagligvarer/ferske bakervarer. Her er det også restaurant og flere aktiviteter for både barn og voksne.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger kun byggetegninger for sovehytte og tilbygg i byggesaksmappen hos Lindesnes kommune, godkjenning datert 31.07.1998. Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest på eiendommen.
Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens bebyggelse. Det er ikke meldt inn eller søkt om oppføring av lekehytten og grillbua. Terrassen er bygget noe større enn tegningene og er 5 m2 større enn det reguleringsplanen åpner for. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.
Det foreligger ikke dokumentasjon for bryggen. I følge selger var den oppført da de kjøpte hytten i 1986. På flyfoto fra 1980 ser man at det er en brygge med samme fasong og størrelse. Selger har i sin eiertid restaurert bryggen slik at den fremstår med fasong og størrelse som da de kjøpte den. Den ble utvidet noe mot syd for å lage en bedre overgang til svaberget. På henvendelse til Lindesnes Kommune svarer de: "Kommunen kommer ikke til å bruke tid på å følge opp potensielt ulovlige brygger som ble oppført før 1985.". Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Vann/Avløp: Privat borehull som deles med naboeiendommen 18/63 - borehullet er plassert på 18/69 og strømmen er tilkoblet anlegget til 18/69 (denne eiendommen) som alltid har dekket disse utgiftene. Øvrige utgifter til drift og vedlikehold deles likt mellom eierne av borehullet. Det er tinglyst en avtale datert i aug 2004 som regulerer dette.
Eiendommen har innlagt vann fra brønn/vannpost. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Vei: Eiendommen har ikke kjøreadkomst. Leier i dag båtplass i Jensebukta med tilhørende parkering. Selger har i flere år leid en parkeringsplass ca 600 meter fra hytten (innerst i Skogsøyveien) og brukt en traktorvei/sti inn til hytten. Det undersøkes om det er muligheter for videre leie av plassen, kontakt megler for mer informasjon.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse (1238 m2)/privat småbåtanlegg (48 m2)/jord- og skogbruk (1937 m2), og tilhører reguleringsplan for Skogsøy, datert 06.04.2011. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/18/69:
30.08.2004 - Dokumentnr: 4287 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vannrett/borrehull
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1965 - Dokumentnr: 1534 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:18 Bnr:7


10.12.2003 - Dokumentnr: 5983 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1002 Gnr:18 Bnr:148


01.01.2020 - Dokumentnr: 547662 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:18 Bnr:69

Det foreligger en skriftlig avtale mellom 18/69 og naboeiendommen 18/63 hvor 18/63 har rett til å plassere en sløyebenk/vask i tilknytning til egen brygge. Benken ligger akkurat over grensen ti 18/69. Kart er vedlagt prospektet.

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 172.500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 192800,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Leif Vinsjevik den 15.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen ligger på Skogsøy øst for Mandal. Ligger usjenert til med nydelig utsikt utover skjærgården. Det er adkomst til hytta med båt og med egen båtstø like nedenfor hytten.
Adkomst også til fots via leid parkeringsplass ca. 600 meter fra hytten. Hytten er bygget i 1965 og tilbygget i 1998 og 2001. Det er etablert terrasser mot sør og øst i forskjellige nivåer.
Tilliggende lekehytte og overbygget grillplass er ikke byggemeldt kommunen. Innlagt vann og avløp for spillvann er ikke omsøkt eller godkjent i kommunen. Det er innlagt vann fra borehull til vask og dusj i anneks og til vask på kjøkken. Toalettrom etablert med snurredo. Det er innlagt strøm i hytten i 1997.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Usjenert beliggenhet på stor tomt med egen båtstø like nedenfor hytten
-Umiddelbar nærhet til sjøen.
-Nytt sovetilbygg i 1998 og tilbygg stue i 2001.
-Nytt taktekke i 1998 og 2001.
-Grillplass og lekehytte.
-Båtplass og parkering i Jensenbukta kan videreføres ved behov.

Fritidsbolig
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Dobbel dør istedenfor enkel dør til veranda er ikke omsøkt kommunen. Terrasse på mot sørøst er noe større enn inntegnet på tegninger. Tilhørende overbygget grillplass samt enkel lekehytte på 6 kvm er ikke omsøkt kommunen.

Følgende avvik har fått TG2: 
tilbygging i stue og anneks.
-Det er høydeavvik på rekkverk på terrasser.
-Deler av terrassedekker er av eldre årgang.
-VVS tank er over 20 år.
-Det er avvik på våtrom.
-Krypkjeller har ikke inspeksjonsmuligheter.
-Vindu bod er eldre med 1 lags glass.
-Det er rust på utvendig beslag i kilrenne.
-Undertak er eldre.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kombiskap, komfyr, oppvaskmaskin og vaskemaskin

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/18/69:
30.08.2004 - Dokumentnr: 4287 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vannrett/borrehull
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1965 - Dokumentnr: 1534 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:18 Bnr:7


10.12.2003 - Dokumentnr: 5983 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1002 Gnr:18 Bnr:148


01.01.2020 - Dokumentnr: 547662 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:18 Bnr:69

Det foreligger en skriftlig avtale mellom 18/69 og naboeiendommen 18/63 hvor 18/63 har rett til å plassere en sløyebenk/vask i tilknytning til egen brygge. Benken ligger akkurat over grensen ti 18/69. Kart er vedlagt prospektet.

Info kommunale avgifter

Beløpet gjelder feiing/branntilsyn og hytterenovasjon/MAREN (2.090.,-)

Byggemåte

Taktekke med stål /aluminiumsplater. Taktekke er nytt på baksiden i 1998 og fremsiden i 2001. Undertak er på deler av hytten eldre shingeltak fra ukjent årstall. Undertak på anneks er fra 1998 og undertak på tilbyggside av stue er fra 2001. Takkonstruksjon/Loft: Sperrekonstruksjon med undertak av antatt papp eller eldre shingel.
Ukjent type luftet konstruksjon eller isolasjonsmengde i taket. Dimensjonering etter byggeårets eller tilbyggsår.
Veggkonstruksjon: Bindingsverk fra byggeår eller tilbyggsår med vindtetting , utlekting, musebånd samt malt stående trekledning. Eldre del av yttervegger mangler musebånd bak kledning. Ytterkledning er jevnlig etterbehandlet gjennom årene. Det er påvist noen sprekker i kledningsbord.
Vinduer: Malte trevinduer med 2 lags glass fra 1998 i anneks eller 2001 i hovedhytte. Vindu i bod er i enkelt glass fra byggeår.
Dører: Malte tredører fra 1998, 2001. Dobbel verandadør er ny i 2014.
Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Treterrasser flere plasser rundt hytten og i forskjellige aldersklasser. Rekkverk i tre med høyde på minst 78 cm.
Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskille i tre med furugulv. Gulv på grunn i bod med betonggulv.
Pipe og ildsted: Elementpipe med peisovn i stue. Sotluke plassert på utsiden ved terrasse.
Rom Under Terreng: En bodvegg har noe tilbakefylt masse mot vegg. Det er lagt knotteplast på kledning med etablert lufting.
Grunnmur og fundamenter: Betonggrunnmur i hovedhytte samt betongpeler i anneks.

Se utfyllende beskrivelser i tilstandsrapporten.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Rør:
Kjenner du til om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekun, avløpskvern eller liknende? Ja.
Sopp og skadedyr:
18. Har det vært skadedyr i boligen? Ja.
18.1: Beskriv feilen og omfanget: Det var stokkmaur under det store vinduet da vi kjøpte hytten i 1986. Ved påbygg i 2000 fikk vi tatt bolet. Men det var stokkmaur ute. I 2010 oppdaget vi stokkmaur i stuen. Antisimeks kom og ordnet opp. Vi har ikke sett maur siden 2010. Sprøyter med maurkverk under kledning hver vår, sommer og høst. Det har holdt mauren borte.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 3E866D49-B4DE-460D-8FC9-FB89FD757538 Kategori: