FRØYSLAND

Skjønefjellveien 17C

Prisantydning
1 950 000 kr
Omkostninger
61 120 kr
Totalpris
2 011 120 kr
Formuesverdi
472 016 kr
Formuesverdi sekundær
1 699 256 kr
Kommunale avgifter
12 523 kr / år
Byggeår
1975
P-rom
97 ㎡
Bruksareal
119 ㎡
Tomteareal
336 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Fint enderekkehus på Frøysland. Stort usjenert uteområde!

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 97 kvm, Bruksareal: 105 kvm Sekundærrom: 64 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 49 m² - 1. etg. 56 m².
Underetasje - P-rom inkl.: Bad/vaskerom, soverom NB! se kommentar) , entrè, hall m/trapp.
Underetasje - S-rom inkl.: Bod.
1. etasje - P-rom inkl.: Stue, soverom, kjøkken.

Trapp er medregnet i begge etasjer.

Garasje:
Bra: 14 m² - S-rom: 14 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggtekniske forskrift: Det er montert stikkontakt på soverom i underetasje og en i stua i 1. etasje. Utførelse her er ukjent da det ligger skjult anlegg inne i veggen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Opprinnelig bad, vaskerom og liten gang er slått sammen til 1 rom/bad. Det ombygde rommet er godkjent for varig opphold. Det er opprinnlig to soverom i underetasjen. Idag er det fjernet en dør inn til det ene soverommet og lagd åpning mellom soverommene, slik at det i praksis blir et stort soverom. Terrasse er større enn på tegninger og er trolig ikke byggesøkt kommunen. Eventuelle ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1975 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 16.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger i et etablert boligområde på Frøysland. Det ligger barnehage, skole, nærbutikk og flotte turområder i umiddelbar nærhet, det er også gang/sykkelavstand til Mandal sentrum. Boligen fremstår fint vedlikeholdt gjennom årene, både innvendig og utvendig.

Nevneverdige avvik:
- Taktekke er klart for utskiftning.
- Drenering er svekket og tilstøtende bad har avvik.
- Vindu på bad må skiftes ut.
- Fuktmerker under vindu på soverom nede.
- Garasjen trenger vedlikehold.
- Tegninger stemmer ikke med dagens bruk.
- Trenger en gjennomgang av EL anlegg.

Viktige momenter for interesserte kan være:
- De fleste vinduer og skyvedør i stue er fra 2004.
- Nyere varmepumpe til oppvarming.
- Garasje
- Jevnt vedlikeholdte flater gjennom årene.
- Mulighet for 3 soverom ved å sette inn dør. ( Det er 3 soverom på tegninger men endret i senere tid.)
- Stor og fin terrasse på bakside med levegg mot nabo.
- Enderekkehus.

Ta gjerne kontakt med undertegnede for utfyllende informasjon om rapporten. Tlf: 40450746 Mail: richard@skagestadtakst.no

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Takshingel er av ukjent alder. Det ble funnet drypp av vann på isolasjonen på kaldtloft. Målte også fukt i taksperr, bjelkelag og takbord i dette området. Lekkasjen ser ut til å ha oppstått nå nylig.

Utvendig > Vinduer - Bad:
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vindu på bad har fukt/råteskade.

Innvendig > Overflater - vegger soverom:
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er påvist fuktmerker på vegg under begge vinduer nede på soverom. Det er også målt forhøyet fuktverdi.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Det er påvist fukt i overgang vegg/gulv på boden i naborommet. Det er med stor sannsynlighet fukt i yttervegg på badet også. Dette må sees i sammenheng med drenering utvendig.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Det er påvist stikkontakt i vegg mot naboleilighet både på soverom nede og stue oppe. Disse har ukjent utførelse da anlegget er skjult.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ikke tilstrekkelig lufting bak kledningen. Det finnes ikke musetetting.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist andre avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er lite/ingen lufting ut mot gesimser på deler av konstruksjonen. Det ble funnet fukt i et lite område av takstol og dråper av vann. Lekkasjen ser ut til å ha oppstått nylig.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Enkelte vinduer tar i karm og er litt harde å lukke. Gummipakning på 1 vindu i stue er sprukket/revet opp.

Utvendig > Dører:
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Dør har litt utettheter så trekk kan forekomme. Lås/håndtak går litt tregt.

Utvendig > Skyvedør stue:
Det er avvik: Dør lager knirkelyd ved åpning/lukking.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk mot hage er litt lavt i følge dagens forskrifter. Stedvis litt sprukne bord.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ildfast plate under ovn stikker for lite ut på sidene. Bare 3 synlige sider av pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er med fuktsøker påvist indikasjoner på fukt i overgang gulv/vegg i bod.

Innvendig > Innvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Andre innvendige forhold:
Det er avvik: Mangler et par hjørnelister i stue.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom:
Det er påvist andre avvik: Det er påvist fukt i overgang vegg/gulv på boden i naborommet. Det er med stor sannsynlighet fukt i yttervegger på badet også. Dette må sees i sammenheng med drenering utvendig.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Membran av ukjent alder og utførelse.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom:
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Enkelte skrap i kjøkkenfronter

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år TG2 gis da tanken er over 20år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Elektrisk anlegg fra byggeår.

Tomteforhold > Drenering:
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er påvist at mur mot terreng har fuktgjennomtrengning.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist enkelte sprekkdannelser i grunnmur.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Høydeforskjeller på mer enn 50 cm skal sikres med rekkverk. Avstand mellom spiler skal ikke overstige 10cm.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er avvik: Bakside ikke tilgjengelig for kontroll av terreng.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/vårtom?
- Ja, byttett toalett.

2.1 Redegjør for årstallet og hva som ble gjort:
- 2022.

2.3 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
- Hjorteland Rør.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjeller?
- Ja, fuktmerker under vinduer soverom.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra rundkjøring i sentrum ved bybroa: Følg Brobakken/Amaldus Nielsen gt/Halseveien i vestlig retning gode 300 meter til høyre avkjørsel skiltet Gjervoldstad. Fortsett rett fram snaue 600m og ta til høyre i krysset ved/før Joker butikken på Frøysland. Følg Livegen 250 meter og ta ny høyre avkjørsel på toppen av bakken inn Skjønefjellveien. Boligen ligger 300meter inn veien, på høyre side og er merket med Sørmegleren "Til salgs" plakat.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert boligområde på Frøysland. Usjenert og fin uteplass. På sommeren har du sol det meste av dagen, og til godt ut på kvelden. Kort avstand til barneskole, barnehage, ballbinge, lekeplass, turområde, nærbutikk og badeplass.

Tomt

Areal: 336 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Tilhørende garasje i fellesanlegg ca 150 meter fra boligen.  for øvrig parkering langs veien (på kommunal grunn) like nedenfor boligen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 08.09.1975. Ferdigattesten gjelder tremannsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse (303 kvm) og kjørevei (33 kvm), og tilhører reguleringsplan for Frøysland, datert 05.07.1972. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1983/1567-1/39  Rettigheter iflg. skjøte  14.04.1983 Pliktig medlemskap i velforeningen m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket og det må av den grunn tas høyde for laveste karakter: Rød G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 61 120,- (Omkostninger totalt) 2 011 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 12 523 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt (3 965,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 965,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 472 016,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 699 256,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skjønefjellveien 17C, Gnr. 51 Bnr. 194 og Gnr. 51 Bnr. 227 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enderekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0094

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0094. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 950 000,-) (Kr.48 750) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.80 335)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3071300