Skjeggedal

Skjeggedal tomt

Prisantydning
250 000 kr
Omkostninger
22 120 kr
Totalpris
272 120 kr
Formuesverdi
40 000 kr
Tomteareal
2 116 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Hyttetomt på ca. 2,1 mål i naturskjønne og rolige omgivelser på Skjeggedal - kort vei til bademuligheter - råtomt

Om eiendommen

Diverse

Flere av hyttene i området har innlagt strøm. Det er kjøpers ansvar å påse at det er kapasitet på trafo. Det må påregnes tilkoblingsavgift til strøm dersom man ønsker å legge inn dette til hytte på tomten. Tilkoblingsavgiften vil variere ut i fra behov og må avklares med Agder Energi.

Det gjøres særlig oppmerksom på at tomten selges via fullmektig. Fullmektig har ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Fint beliggende hyttetomt i Skjeggedal hyttegrend som ligger i Åmli kommune, rett over grensen til Froland. Hytta ligger i et stille og rolig hytteområde i naturskjønne omgivelser. Fine fiske- og bademuligheter i Skjeggedalsvassdraget like ved hytta. Her er det også fine forhold for kano og kajakkpadling. Nærmeste dagligvarebutikk er på Mykland, ca. 15 km unna. Det er ca. 20 minutters kjøretur til fine oppkjørte skiløyper på Førevatn. Her kan man spenne på seg skiene og gå til flotte Himmelsyna som er et fint turmål både sommer og vinter. Det er ca. 40 minutter til Evje og 1 time til Arendal.

Tomt

Areal: 2 116 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er markert som EH4 i reguleringsplankart. Se plankart.

Det fremkommer av reguleringsbestemmelser at det er fastsatt følgende krav til utnytting av den enkelte tomt:
1)Hovedbygning skal plasseres slik at fastsatt koordinat for den enkelte tomt i vedlagte koordinatliste kommer innenfor bygningens grunnmur.
2)Maksimalt en boenhet pr. tomt.
3)Maksimalt bebygd areal (BYA) = 156 m2 (inkludert parkering.)
4)Maksimal mønehøyde er 6 meter. Unntatt er tomt nr. H32, H35 - 1138, H46, H53 - H55 og H57 der maksimal mønehøyde er 5,5 meter.
5)Maksimal gesimshøyde er 4 meter. Unntatt er tomt nr. H32, H35 - H38, H46, H53 - 1155 og 1157 der maksimal gesimshøyde er 3,5 meter.
6)Maksimal synlig grunnmurhøyde er: 1 meter, unntatt bygg med kjeller/ underetasje der terrenget naturlig kan bli tilbakefylt på bygningens 3 av 4 vegger.
7)Takvinkel: 18 34°.
8)Minimum 2 biloppstillingsplasser pr. tomt.

I bestemmelsene til reguleringsplanen er det tatt inn vilkår for utforming av bygningskropper. Det er lagt vekt på at nybygg skal underordne seg lokale trekk med omsyn på skala, form og materialbruk. For eksempel er det viktig at det er riktige proporsjoner mellom lengde og bredde på hovedkroppen. Møneretninga bør underordne seg eksisterende bygg eller framherskende fallretninger og høyder i terrenget.

Parkering

Det er ikke opparbeidet vei frem til tomten i dag. Ingen parkering.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbustad, tilhører reguleringsplan "Regplan - Skjeggedal 2", ikrafttredelsesdato 25.05.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Deler av tomten er regulert til friluftsformål.

Vei / Vann / Avløp

I eksisterende hyttefelt er det ikke innlagt vann eller avløp. I forbindelse med planlagt utbygging i området, har det vært snakk om å etablere et felles vann og avløpsanlegg. Iflg grunneier i området er det ikke noe som tilsier at dette vil bli bygget med det første og det er for øyeblikket ingen planer om det. Dersom hytter bygges uten innlagt vann, før vann- og avløpsanlegg bygges, skal biologisk toalett som er svanemerket eller har tilsvarende dokumentert virkning nyttes. Det finnes felles vannposter i området. Det er pr i dag ingen vei helt frem til tomten.

Vegen inn til nabohytta gnr.1 bnr. 69 er ny. Adkomst til gnr. 1 bnr. 83 må ihht grunneier Lars Johan Skjeggedal gå fra denne vegen. Det er bare betalt for vegadkomst frem til avkjørsel ny veg. Kjøper må påregne kostnader til utbygging av vei og innkjøp i vegen. Grunneier opplyser om antatt kostnad for innkjøp vei ligger på rundt 15 000 - 20 000,-. Det tas forbehold om at denne prisen kan variere. Innkjøp i veien og kostnad må kjøper avklare med grunneier.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr: 2009/237982-2/200, tinglyst 02.04.2009 - Borett (Boretten har blitt overført fra hovedbruk ved fradeling og vil bli sendt for sletting. Det tas forbehold om at denne skal være slettet før overtagelse)
Dagboknr: 2009/237983-3/200, tinglyst 02.04.2009 - Borett ((Boretten har blitt overført fra hovedbruk ved fradeling og vil bli sendt for sletting. Det tas forbehold om at denne skal være slettet før overtagelse)

Det er tinglyst et privat pantedokument i eiendommen. Dokumentet er sendt for sletting 31.10.22. Det tas forbehold om at denne skal være slettet før overtagelse.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Dagboknr: 2011/590923-2/200, tinglyst 27.07.2011 - Bestemmelse om veg

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 22 120,- (Omkostninger totalt) 272 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Det er ingen kommunale avgifter på tomten så lenge den er ubebygd. Dersom det bygges hytte på tomten, må man påregne årlig avgift for hytterenovasjon og feiing.

Formuesverdi

Kr.  40 000,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skjeggedal tomt, Gnr. 1 Bnr. 83 i Åmli kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Selger

Hans Harry Bruun's bo v/fullmektig Lillian Ropstad.

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 57 03 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0085

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0085. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Maria Stornes, tlf. 90 57 03 07

Vederlag

Digital grunnpakke Fritid (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 500) Provisjon (forutsatt salgssum: 250 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.72 975)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059543