Lillesand

Skipperheia

Prisantydning
2 490 000 kr
Omkostninger
78 120 kr
Totalpris
2 568 120 kr
Formuesverdi
123 888 kr
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
3 180 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Visning lør 28.05 - stor fritidstomt med panoramautsikt på Skipperheia, Justøya, Lillesand, med parkering og båtplass

Om eiendommen

Diverse

Da deler av tomten ligger inn forbi 100 meters belte mot sjøen kreves det dispensasjon for å bygge fritidsbolig. Selger har fått tillatelse til å sette opp hytte, vedtak datert den 24.11.2021 som ligger vedlagt denne salgsoppgaven

Selger har tegninger på den hytta som er godkjent uten kjeller fra arkitekt Tommie Wilhelmsen. Disse kan eventuelt kjøpes etter avtale med selger.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør til Justøya, følg riksveien til du tar inn til Skipperhei på venstre hånd og kjør helt til du kommer opp til hyttefeltet. Ved den første parkeringsplassen går det en sti med planker og trapper. Når en kommer til toppen og ser utover sjøen, ligger denne tomten inn til venstre. På toppen av tomten er det en tilsalgs plakat i et tre.

Beliggenhet

Nydelig beliggenhet med panoramautsikt utover sjøen.
Skibberhei ligger på idylliske Justøy, nær Brekkestø og Blindleia.
Det er en felles sandstrand ca 200 meter fra p-plass i Honsvika. Videre er det flere flotte fiske og badeplasser.
Skipperheia er et koselig hyttefelt som ligger ved den flotte skjærgården i Lillesand og Blindleia. 10 minutter med bil fra Lillesand sentrum.

Lillesand er en av Sørlandets aller koseligste byer. Her kan du nyte late sommerdager mens du går rundt i klassiske sørlandsgater. Ønsker du noe å spise og drikke, kan du sette deg ned ved en av byens mange restauranter og uteserveringer.

Skjærgården rundt Lillesand er landskjent for sin flotte natur. Tar du båten til sentrum kan du legge til i Lillesand gjestehavn.

Lillesand ligger sentralt plassert, fra Kr.sand og Kjevik flyplass tar det  ca. 30 minutter å kjøre til Skipperheia.

Tomt

Areal: 3 180 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er ikke opparbeidet og består av fjell, lyng og skog
Tomten er nå oppmålt av Landmåler Sør og er på ca 3180 kvm. Det er ett punkt som ikke er ferdig oppmålt iflg Landmåler Sør.  Dette må kjøper selv besørge.
IfI matrikkelen er den oppgitt med 3700 kvm med usikre grenser. Det arealet er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Det er to parkeringsplasser der det står et skilt Jørgensen på den innerste parkeringsplassen.
4 meter båtplass i bukta på høyre side av tomten når du ser utover havet.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til fritidsbebyggelse og er tilhørende kommuneplan for Lillesand 2018- 2030
Deler av tomten ligger innenfor 100 meters belte og det  kreves dispensasjon for å bygge. Det er gitt byggetillatelse i vedtak datert den 24.11.2021

Vei / Vann / Avløp

Ikke vei, vann og avløp.
Det er er privat vann og avløpslag på Skibberhei og det er mulig å koble seg til dette. Stipulert pris på ca kr. 385.000,- for vann og avløp

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1968/3641-3/37  Tinglyst: 26.09.1968 - best om adkomsrett for naboeiendommene til og fra friareal og båthavn.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr: 1968/3641-1/37 Tinglyst: 31.12.1968 - bestemmelse om veg - rettighetshaver gnr. 9, b.nr. 51 - bestemmelse om båtplass og benyttelse av friareal

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-)) 78 120,- (Omkostninger totalt) 2 568 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Ingen offentlig avgifter

Formuesverdi

Primær: Kr. 123 888,- for år 2019. Sekundær: Kr. ,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skipperheia, Gnr. 9 Bnr. 51 i Lillesand kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 10.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-21-0087

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-21-0087. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Nina Merethe Bentsen, tlf. 40 40 80 10

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.18 000) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 490 000,-) (Kr.49 800) Totalt kr. (Kr.78 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053050