Kristiansand-Kvadraturen

Skippergaten 3 - 5

Byggeår
1990
Bruksareal
225 ㎡
Tomteareal
820 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Kontor/behandlingslokaler på 225 kvm.til leie sentralt - 100 m. til markens.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har gleden av å presentere kontor/behanlingslokaler med meget sentral beliggenhet i sentrum. Rett ved havnen med fin utsikt.  Lokalene ligger i 5.etg i tradisjonell bygård med heis. Lokalene står i dag helt uinnredet og kan innredes helt etter leietagers ønske. Mulighet for parkering i parkeringshus like i nærheten.

Oppdragsnummer

9-20-0047

Adresse med betegnelse

Skippergaten 3 - 5, Gnr. 150 Bnr. 1133 Snr. 11 i Kristiansand kommune.

Selger

Skippergaten 3-5 AS

Beliggenhet

Beliggenhet

meget sentral beliggenhet i sentrum. Rett ved havnen med fin utsikt.  Lokalene ligger i 5.etg i tradisjonell bygård med heis. Grenser nesten til Vestre strandgate og 100 meter til Markensgate.

Næringstype

Kontor/behandlingslokaler.

Byggeår

1990 i følge Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

Murbygg

Areal

Hentet fra arealmåling utført av takstmann Arild Grundetjern:

Totalt bruttoareal for seksjonen (BTA): 242 m2
Totalt bruksareal for seksjonen (BRA): 225 m2
Arealoversikt av bruksareal (BRA) pr. etasje:        
5. etasje: 225 m2

Romoversikt:

Tidligere kontorlokale etc.
WC x 2
Gang
Bøttekott

NB: Bruttoareal (BTA) er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside, eller midt i delevegg. Bruttoareal for deler av en etasje måles fra midte av vegg mellom delene. Forbehold om feil må tas da tykkelse på delevegger ikke er oppgitt men kun antatt.

Arealberegning: Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Arealene gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

Innhold

Standard

Lokalene er idag uinnredet og kan innredes helt etter leietagers ønske. Stor veranda. Heis.

Diverse

Forslag til leiekontrakt kan fåes v. henvendelse megler.

Parkering

Parkeringshus både på Vestre Torv og Lillemarkens (rett over gata).

Oppvarming

Elektrisk

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 820 kvm, Eierform: Fellestomt

Leiekontrakt

Leietid på 10 år med opsjon for 5 + 5 forlengelelse. Kortere leietid er mulig med en avslutningskompensasjon for brukertilpasning dersom kontrakten sies opp før 10 år. Fra kontrakten er signert tar det ca. 6-7 måneder å klargjøre lokalet til nye leietakere.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/kontor og tilhører reg. plan nr 409 - del av kvartal 13 godkjent av fylkesmannen 21.07.1983 og plan nr. 1264 kommundelplan for kvadraturen og Vestre Havn, Del 1 - Kvadraturen 2011-2022 godkjent av bystyret 12.02.2014, rettet 18.03.2014. Grenser til plan under arbeid: Kvadraturen og Vestre havn, del 2, saksbehandler Lislevand 92268146. Detaljreg. Kvartal 7, saksbehandler Solheim 38108027. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Leieforhold

Kontakt megler.

Felleskostnader

Disse lokalen betaler 10% av gårdens fellesutgifter.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Foreligger ikke.

Økonomi

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3044606