Grimstad Fevik  

Skippergada 17

Prisantydning
3 490 000 kr
Omkostninger
103 120 kr
Totalpris
3 593 120 kr
Formuesverdi
492 954 kr
Formuesverdi sekundær
1 774 633 kr
Kommunale avgifter
9 468 kr / år
Byggeår
1854
P-rom
58 ㎡
Bruksareal
68 ㎡
Tomteareal
786 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Visning 28/6. Enebolig med uthus på romslig tomt med renoveringsbehov. Populært, veletablert boligstrøk. Noe sjøutsikt

Om eiendommen

Innhold

1. etg: Yttergang, gang, 2 stuer, kjøkken, bad.
2. etg: 2 soverom, gang.

I tilegg er det et uthus som har en innredet del av eldre årgang. Uthuset er ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Informasjon fra selger: Huset er bygget rundt 1850, og var et av de første som ble oppført i Skippergada.
Påbygget ved inngangen er oppført i 1972. Det antas at uthuset ble oppført rundt forrige
århundre skifte og at rommet der ble leid ut til skipsbyggere som arbeidet ved Fevik Skipsbyggeri.
Huset har vært eid av den samme familien gjennom alle disse årene.

Boligens standard er av eldre dato, renovering må påregnes.
Belegg på gulv i gang, stuer, kjøkken, bad og wc. Malte tregulv på soverommene i 2. etg. Malte plater på vegger i alle rom.
Kjøkken har innredning av eldre dato, frittstående komfyr. Benkeplate i respatex, vaskekum i stål. Veggmontert vamtvannsbereder.
Badet er innredet med dusjkabinett, og servant og speil. Her er også opplegg for vaskemaskin.
Separat wc rom med wc og servant.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 58 kvm, Bruksareal: 68 kvm, Bruttoareal: 68 kvm Sekundærrom: 10 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 58m² 
P-rom inkl:
1. etasje: Entre, bad/vaskerom, wc, hall m/trapp, stue, stue 2, kjøkken
Loftetasje: Gang, soverom
S-rom inkl.: Krypkjeller

Uthus/Anneks/ ol.:
Bra: 41m² - S-rom: 41m²
S-rom inkl.: uthus, stuloft

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1854 i følge Grimstad kommune.

Påkostning og modernisering

Det ble påbygget et vindfang i 1972

Oppvarming

Vedovn i den ene stuen og på et av soverommene. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. ( vedovnene er ikke funksjonstestet)

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.
SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Eldre enebolig og uthus beliggende i den populære Skippergada på Fevik. Eiendommen har sjøgløtt ut mot Fevikkilen og har gangavstand til fine turområder, badestrender, butikker, skoler, barnehager og offentlig transport.
Bygningene og eiendommen har hatt et begrenset vedlikehold og tilsyn over flere tiår og eiendommen og bygningsmassen bærer preg av dette.
Bygningene må anses som renoveringsobjekter og man må legge større ressurser i istandsettelse av bygningene og eiendommen for øvrig.
Det henvises til å lese rapportens enkelte punkter og avsnitt

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Taktekking,TG3
Taket er tekket med takstein. Det er ikke noen undertekking under taksteina. Takstein er lagt direkte på lekter innfestet i taktro av under- og overbord. Dette var normalt i gamle dager. Det mangler vannledespor i taktro. Det var ikke unormalt at taktrobordene ble risset inn spor i, i fiskebeinsmønster, for å unngå at vann på undertaket dreiv inn under overliggerne.
Vurdering av avvik: Det er avvik:
- Det er fra kryploft / knekott registrert lekkasjer i taket. Taktekkingen holder ikke tett. Taksteina er utvaska og innehar ikke lenger den tettefunskjonen som er tiltenkt. Da det ikke er noe vanntett undertak finner vann fra nedbør veien inn i boligen. - Taket må renoveres / skiftes.
Nedløp og beslag,TG3
Det er ståltakrenner, beslag i kilrenner og halvbeslått pipe over tak. Nyere takrenner side sør.
Vurdering av avvik: - Det er avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- - Takrenner og kilrennebeslag har rust og funksjonssvikt. - Pipebeslag tetter dårlig og gliper mot takstein. - Det mangler snøfangere etter dagens krav, men dette var ikke påkrevd tidligere. - Det mangler stigetrinn til feieren.
Veggkonstruksjon,TG2
Vegger er av hensyn til alder antatt oppført som en laftet tømmerkonstruksjon. Jeg vil videre anta at det er montert kledning direkte oppå laftakassa, evt. på spikerslag/kiler lagt for oppretting oppå tømmeret. Innvendig er vegger kledd med myke huntonittplater eller lignende, som er tapetsert. Konstruksjonen må nok betraktes som uisolert. Boligen er kledd med tømmermannspanel - og kledningen er i all hovedsak fra byggeåret. I tilbygget forventes det at det er et isolert- og vindtettet bindingsverk. Tilbygget er kledd med tømmermannspanel utvendig og innvendig kledd med plater.
Vurdering av avvik: - Det er avvik:
- - Det er påvist spredte råteskader i nedre del av kledningen. - Kledning ligger stedvis for nært terreng. - Det er plantet inntil fasader med busker som kryper opp langs kledningen. - Mye flass på malingen. - Det er registrert fukskjolder under vinduer innvendig. - Det må forventes noe råteskader i konstruksjonen, i sær i nedre del mot grunnmur og under vinduer/dører. - Kledning og utvendig malerbehandling bærer generelt sett preg av manglende vedlikehold og aldersslitasjer.
Takkonstruksjon/Loft,TG2
Takkonstruksjonen er bygd opp i tråd med datidens byggeskikk. Det er sperrebukker anlagt på bærende tømmervegger med bærende takåser og taktro med under- og overliggere.
Vurdering av avvik: - Det er avvik:
- - Det er registrert fuktskader i takkonstruksjonen. Det må påregnes noe utskiftninger etter lekkasjer. - Det er registrert spor etter skadeinsekter i takkonstruksjonen. Hauger med borremel ligger i kryprom ved trappen og noe spor i kryploftet mot mønet. Det er ukjent om det er pågående aktivitet, men det anbefales nærmere undersøkelser rundt dette. - Det er registrert noe skjevheter i taket, - men dette anses som normalt med tanke på byggeåret. - Takkonstruksjonen på tilbygget er innekledd, så vurdering av denne delen av taket er ikke utført. Det anbefales inspeksjonsluke i denne delen av takkonstruksjonen.
Vinduer,TG2
Kobla to-fags sprossevinduer som er skiftet i senere tid. Vinduene er sidehengslede og har ventiler. Vinduene fremstår i ok stand med normale aldersslitasjer. Det er litt svertesopp på sprosser mellom glassene som man må få gjort noe med. Antydning til noe mykt treverk i bunnen av vinduene, men jeg regner med at vinduene kan brukes videre i en del år fremover.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- - Det er svertesopp mellom glassene. - Noe oppsprekking og dels innslag av mykere treverk i nedkant av vinduer. - Småvinduene er i dårlig forfatning og bør skiftes ut.
Dører,TG2
Eldre inngangsdør fra av tre med fiskebeinsmønster. Eldre enkel inngangsdør i tre til krypkjeller. Dørene har forventet grad av aldersslitasje, men fungerer på befaringen.
Vurdering av avvik:- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Overflater,TG2
Malte tregulv, tapetserte og malte plater på vegger og innvendige tak med synlige bjelker og overliggende gulvbord som er platet. Plater og panel i tak oppe. Det er registrert en del fuktskjolder og generell aldersslitasje så innvendig renovering og oppussing må påregnes.
Vurdering av avvik: - Det er avvik:- - Det vises til kommentarer om fuktskjolder og et generelt vedlikeholdsbehov innvendig. - Spor etter aktivitet fra stripede borrebiller innvendig. Man må få opp varmen i huset, da går den relative luftfuktigheten ned. Da vil antageligvis mye av aktiviteten fra stripede borrebiller dø ut av seg selv, innvendig i boligen.
Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Det er etasjeskillere av tre. Trebjelkelag med synlige gulvbjelker og gulvbord som himling. Stubbeloftskonstruksjon mot krypkjeller / blindkjeller. Det er forventede skjevheter i gulvene, men dette betraktes ikke som unormalt med hensyn til alder. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at deler av gulv ligger anlagt mot blindrom/blindkjellere uten inspeksjonsmulighet. Disse delene har heller ingen synlig lufting. Det gjøres oppmerksomt på at disse delene anlagt mot utilgjengelig og uluftet krypgrunn anses som en risikokonstruksjon i forhold til potensielle fuktrelaterte skader.
Vurdering av avvik:- - Det er registrert spor etter stripede borrebiller i bjelkelag mot krypkjeller. Dette må også forventes i utilgjengelig del av bjelkelaget. - Store deler av etasjeskiller mot grunn er utilgjengelige. Bjelkelaget er vendt mot blindrom som er uventilert. Det er forventet at det er et fuktig mikroklima under gulvene og det gjøres oppmerksomt på et skadepotensiale knyttet til dette. - Det er ved fuktsøk gitt indikasjoner på fuktighet i gulv mot underliggende blindrom. Fuktutslag kan være en indikasjon på fukt fra grunnen som har materialisert seg i gulvkonstruksjonen.
Radon,TG2 I følge radonaktsomhetskartet til Norges Geologiske Undersøkelser ligger eiendommen i radonakstomhetsklasse "moderat til lav".
Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Pipe og ildsted,TG2
Skorstein av teglstein fra byggeåret. Det er tilkoblet en gammel treetasjersovn av støpejern i loftsetasjen og det er montert en nyere støpejernsovn i stuen i 1 etg. Det er en del rust på ovnen oppe.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- - Det mangler ubrennbar plate under feieluke på kjøkkenet. - Noe avrenning med sotbek langs pipestokken. - Sprekker i pipen er registrert. - Det er satt opp eternittplater langs brannmurer rundt ovnen i 1 etg. Disse er trolig asbestholdige. Dette er ikke noe avvik i seg selv, men det gjøres oppmerksomt på mulig asbestinnhold i platene.
Krypkjeller,TG3
Krypkjeller under del av boligen side vest. Inngang enten fra dør ute eller fra luke i kjøkkengulv. Rommet er uinnredet. Det er pukk/stedlige masser på gulv. Store deler av boligen har ikke adkomst til blindrom under bjelkelag.
Vurdering av avvik: - Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr - Det er ingen ventilering av krypkjeller. - Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale - Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. - Det er manglende fuktsperre på bakken.
Innvendige trapper,TG2
Malt tretrapp fra byggeåret. Rettløpstrapp med bratt stigningsforhold.
Vurdering av avvik:
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
Innvendige dører,TG2
Det er gamle heltredører, fyllingsdører i tre og noen lettdører i boligen.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Våtrom
1. Etasje > Bad/vaskerom
Generell,TG3
Bad/vaskerom fra begynnelsen av 70-tallet med belegg på gulv, plater på vegger og ruteplater i himlingen. Innredet med dusjkabinett av eldre dato, utslagsvask av plast og vegghengt vask. Det er sluk i gulvet og avløp fra dusjen ledes åpent inn til sluket.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Fukt i tilliggende konstruksjoner,TG2
Det er ikke hullborret da det er åpenbart at rommet må totalrenoveres. Ved fuktsøk i gulv under kabinettet får jeg indikasjoner på fuktighet i gulv.
Vurdering av avvik:
- Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
- Fuktutslag ved fuktsøk i gulv bak kabinettet og på wc-rom som er tilstøtende dusjen. Fuktutslag kan være en indikasjon på fukt fra grunnen som har materialisert seg i gulvkonstruksjonen.
Kjøkken
1. Etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Enkelt kjøkken med under- og overskap og laminert benkeplate av eldre dato.
Vurdering av avvik:
- Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Avtrekk,TG2
Det er ikke ventilasjon på kjøkkenet ut over mulighet for å åpne vinduet.
Vurdering av avvik:
- Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
1. Etasje > Wc
Overflater og konstruksjon,TG2
Enkelt wc-rom med toalett og vask.
Vurdering av avvik:
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Vannledninger,TG2
Vannrør av eldre dato. Vannrørene er av kobber / kutterlex. Inntaket i krypkjelleren er gammelt og må fornyes. Stoppekran plassert i krypkjeller. Rørene er av eldre dato og må fornyes. Kutterlex rør ser man i stor grad lekkasjer fra. Det må forventes full renovering av røranlegget.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Avløpsrør,TG2
Støpejernsrør innad i boligen. Plastrør ut fra boligen. Rør under bakkenivå og skjulte rør har ukjent tilstand.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
Varmtvannstank,TG2
25 liters vegghengt bereder på kjøkkenet. Ukjent om denne virker. Bereder på baderommet er frakoblet. Varmtvannstank må skiftes pga alder.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Elektrisk anlegg,TG2
Eldre påveggsinstallasjon med skrusikringer på vegg, loft side øst. Anlegget har ingen kursfortegnelse eller dokumentasjon. Det er manglende dimensjonering pÅ anlegget sett opp mot dagens bruksmønster. Det må forventes full renovering av det elektriske anlegget. Eiendommen er et dørsbo, så man får ikke spurt eier om det elektriske anlegget.
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?NeiKommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? JaKommentar:Branntekniske forhold,TG3 Det må skiftes røykvarslere og det må installeres brannslukkingsapparat.
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Ja
Kommentar:Tomteforhold
Drenering,TG2
Ingen drenering langs grunnmurer.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Terrenget skråner fra side nord mot sør, med dertil fukttrykk mot grunnmurer side nord.
Vurdering av avvik:
- Terreng faller inn mot bygning.
- For øvrig er eiendommen veldig igjengrodd. Det anbefales ikke vekst av busker inntil murer og bolig. Dette bør fjernes.
Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
I alle fall vanninntaket er av eldre dato og det anbefales fornying, skal man forstå alder på rør ut i fra vanninntaket som er synlig i krypkjeller. Avløpsrør er av plast. Det anbefales nærmere undersøkelser. I forbindelse med renovering av eiendommen anbefales det å skifte ut gamle rør med nye ut til kommunalt i gaten.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Egenerklæring er ikke fylt ut da eiendommen selges som en del av et dødsbo

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Feviktoppen ta ned mot stadion og Judehavskleiva, ta så første vi til venstre hvor boligen ligger på venstre side. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentralt beliggende i nydelige Skippergada på Fevik med nærhet til Fevik stadion, båthavn og Fevikkilen. Eiendommen ligger på attraktiv tomt på Fevik med gangavstand til butikker, legesenter, bussforbindelser mm. Flotte rekreasjonsmuligheter like i nærheten langs sjøen og på en av de mange flotte badestrendene på Fevik. Det er også en hyggelig spasertur langs strandpromenaden som går helt til Strand hotel, hvor man kan nye en bedre middag mm. Fevik skole (1-10) samt populært idrettsanlegg  ligger kun en kort spasertur unna.

Tomt

Areal: 786 kvm, Eierform: Eiet tomt
Meget solrik og hyggelig tomt rundt huset. Tomten og hagen har en godt potensiale etter opparbeidelse.
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt på tre av sidene, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

På egen tomt, må opparbeides

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på grunn av eksisterer ikke i kommunens arkiv ifølge opplysninger fra Grimstad kommune. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Annen veggrunn , Kjørevei, Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan FEVIK - 1954, datert 19.05.1954. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. I reguleringsplanen er det innregulert vei og gangsti foran boligen. Det går en gangsti mellom denne eiendommen og neste på side vest.

Se vedlegg fra Enhetsleder byggesak, Grimstad kommune

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Iflg. Grimstad kommune avd. Kommunaltekniske tjenester så bekrefter de at det er en adkomst direkte fra den kommunale veien Skippergada, til Skippergada 17, og dette kan utvides til bil-adkomst. Standard vilkår er breddekrav og siktkrav etter Grimstad kommunes veinormal. Denne veinormalen kan leses på kommunens hjemmesider for å finne detaljer rundt disse vilkårene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen registrerte.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen registrerte.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-)) 103 120,- (Omkostninger totalt) 3 593 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 468 pr. år
Renovasjon er ikke inkludert i kommunale avgifter. Kommer i tillegg.

Formuesverdi

Primær: Kr. 492 954,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 774 633,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skippergada 17, Gnr. 50 Bnr. 6 og Gnr. 50 Bnr. 147 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Solveig Mørk's bo v/fullmektig Solveig Hellstrøm.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 34 85 90.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0114

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-0114. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Dajmi E. Birkedal, tlf. 91 34 85 90

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 3 490 000,-) (Kr.49 000) Enkeltannonse GAT 21.05.22 (Kr.2 500) Enkeltannonse Dagens Næringsliv (Kr.6 250) Grunnpakke markedsføring (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 150) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.87 820)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Visning

tirsdag 28. juni
kl. 16:30-17:15

Kontakt megler

Varenummer: 3059935