Farsund

Skeibrok

Prisantydning
590 000 kr
Omkostninger
31 750 kr
Totalpris
621 750 kr
Tomteareal
1 536 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Solrik tomt med utsikt og godkjente bygningstegninger.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund:

Følg Fylkesvei 43 utover mot Vanse. Kjør igjennom Vanse sentrum. Følg skilting mot Lista Flystasjon. Etter ca. 4 km, ta til høyre i Orekrysset. Følg veien helt inn til skilt mot Nordberg fort Kjør inn til Nordberg Fort og litt innover. Tomten ligger på høyre side og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Flott og idyllisk beliggende eiendom med kort avstand til sjøen og Listalandet. Eiendommen er omkranset av flott natur, med fjell og daler på den ene siden, og havet på den andre siden. Eiendommen ligger fritt og har flotte turområdet i nærheten av eiendommen., både til fots og på sykke. Det går turløyper bl.a. til Lista Fyr, Varnes Fort, Borhaug og Snekkestø.

Eiendommen ligger sørøstvendt og har sol fra tidlig morgen til sent på kvelden.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig vei.
Boligtomten må tilknyttes offentlig vann og avløp. Påkoblingspunkt like ved avkjørselen til Nordberg Fort. Tilkoblingspunktet er like ved avkjørselen til Nordberg Fort. Tiltakshaver må selv dekke alle utgifter i forbindelse med tilkoblingen i tillegg til tilknytningsavgiften til kommunen for både vann og kloakk.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til spredt bolig SB38-5/ Sikringssone flyplass (høydebegrensing på bygg og anlegg H130-3, og tilhører Kommunedelplan for Farsund-Lista 2018-2028. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/86/54:
02.08.1894 - Dokumentnr: 900060 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Forpliktelser vedr. havneanlegget ved Jøllestø før og
etter at arbeidet med den er ferdig.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket (ikke innhentet)
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

28.11.1962 - Dokumentnr: 1319 - Jordskifte
Grensegangssak holdt 10.07.62
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

06.02.1976 - Dokumentnr: 434 - Jordskifte
Grensegangssak på gnr 86, Skeibrok
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

05.01.1996 - Dokumentnr: 59 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:28
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

05.02.2016 - Dokumentnr: 106977 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:29
Bestemmelse om spredegrøft
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

28.02.2020 - Dokumentnr: 2168791 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331

31.01.2020 - Dokumentnr: 2051867 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Elektronisk innsendt

Ved fradeling av eiendom vil heftelser fra fraskilte eiendom medfølge. Flere av de overnevnte heftelsene har ikke noe å si for eiendommen. Konferer megler for en gjennomgang. Heftelsene ligger ved i prospektet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))

31 750 (Omkostninger totalt)

722 919,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

I matrikkelutskriften fremkommer det informasjon om kulturminner. Kulturminnene ligger i omkringliggende arealet, og ikke på selve eiendommen. Se dokumentasjon i prospekt.

Det foreligger godkjente tegninger for oppføring av en bolig i 2 etasjer med et bebygd areal på 171,2 kvm. Samlet BRA -317,2 kvm.
På situasjonskartet er det tegnet inn garasje. Det er ikke lagt ved tegninger ved oppføring av garasje på eiendommen ved søknad om dispensasjon.

Vi gjør oppmerksom på:
Dispensasjonen for plankravet som ble gitt 18.2.2018, med fornyet dispensasjon 15/09-2021 har en varighet på 3 år; dvs at boligen må være omsøkt og faktisk igangsatt innen 15.09.2024. Den gitte dispensasjonen gjelder for de boligtegningene og situasjonsplanen som var vedlagt dispensasjonssøknaden. Det kan evt. søkes ny dispensasjon fra plankravet. Det måogså søkes ny dispensasjon dersom boligen får annen
størrelse og utforming enn det som lå til grunn for dispensasjonssøknaden.

Det bemerkes at det må en arkeologisk registrering på tomten før byggetillatelse kan gis.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-20-0037. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4206/86/54:
02.08.1894 - Dokumentnr: 900060 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134
Forpliktelser vedr. havneanlegget ved Jøllestø før og
etter at arbeidet med den er ferdig.
Rettighetshaver rettet pga kommune-og regionsreformen. 21.11.2019
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Transport
Fra: Kystverket (ikke innhentet)
Org.nr: 874 783 242
Til: Agder Fylkeskommune
Org.nr: 921 707 134

28.11.1962 - Dokumentnr: 1319 - Jordskifte
Grensegangssak holdt 10.07.62
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

06.02.1976 - Dokumentnr: 434 - Jordskifte
Grensegangssak på gnr 86, Skeibrok
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

05.01.1996 - Dokumentnr: 59 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:28
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

05.02.2016 - Dokumentnr: 106977 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:29
Bestemmelse om spredegrøft
Overført fra: Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

28.02.2020 - Dokumentnr: 2168791 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331

31.01.2020 - Dokumentnr: 2051867 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:86 Bnr:5
Elektronisk innsendt

Ved fradeling av eiendom vil heftelser fra fraskilte eiendom medfølge. Flere av de overnevnte heftelsene har ikke noe å si for eiendommen. Konferer megler for en gjennomgang. Heftelsene ligger ved i prospektet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen


Produktnummer: 17CB225A-0127-4B03-82EE-C37B01CE644E Kategori: