Arendal Tromøy

Skaveløkka

Prisantydning
1 890 000 kr
Totalpris
1 890 000 kr
Byggeår
2021
P-rom
58 ㎡
Bruksareal
58 ㎡
Tomteareal
2 038 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte 2-mannsboliger i solrike omgivelser

Om eiendommen

Innhold

Begge boligene inneholder: gang, 2 soverom, bad, og stue m/ åpen kjøkkenløsning.

Standard

Boligene har en praktisk planløsning, og leveres med gjennomgående normal god standard som du forventer av nyere bygg. Kjøkkeninnredning fra Strai Kjøkken tilpasset boligen. Det medfølger ikke hvitevarer. Det leveres 3-stavs eikeparkett på gulv i alle tørre rom, og malte panelplater på vegger. Bad er flislagt på gulv, med varmekabler. Fortissimo Denver White baderomsplater på vegger. Baderomsinnredning med skuffseksjon, heldekkende servantplate, servantbatteri og speil m/ lys. Dusjkabinett, wc og 200 l varmtvannsbereder er også montert i baderom. Gang er flislagt på gulv med 30x60 flis, med varmekabler. Malte panelplater på vegger. Se forøvrig vedlagte leveringsbeskrivelse og romskjema.

Ferdigstillelse

Frist for ferdigstillelse vil være ca 8 måneder etter vedtak om byggestart, ref. punkt selgers forbehold.
Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Oppvarming

Ett-løps pipe leveres plassert som på plantegning. Peisovn med glassdør medfølger. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Boligene vil være forsikret som bygg under oppføring under selgers entrepenørforsikring frem til overtakelse. Kjøper må tegne egen fullverdiforsikring fra overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum følger man veien østover mot Tromøy og over Tromøybrua. Kjør rett frem i første rundkjøring, og følg Skilsøveien og kjør rett frem i de to neste rundkjøringene. Ta avkjørsel inn til venstre rett før bensinstasjonen og inn mot Skaveløkka. Boligene vil bli oppført på venstre side av veien, like ved 4-mannsbolig som er under oppføring.

Beliggenhet

Boligene får en flott solrik beliggenhet i et trivelig boligområde på Tromøy, med kort avstand til nærbutikk, bussforbindelser, barne- og ungdomsskole. Flotte turområder i umiddelbar nærhet.

Tomt

Areal: 2 038 kvm, Eierform: Fellestomt. Boligene vil bli seksjonert, og få tildelt eget seksjonsnummer og tilleggsareal tomt i seksjoneringen.

Parkering

Parkering på sameiets felles grunn

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, konsentrert småhusbebyggelse, og tilhører reguleringsplan Del av Skaveløkka, datert 27.09.2012, mindre endring 16.06.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

- Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:

- Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Fremkommer slik:

Pris bolig 1 (mot Skaveløkkaveien) kr. 1 950 000,-
Pris bolig 2 (lengst bort fra Skaveløkkaveien ) kr. 1 890 000,-

+ 2,5 % av andel tomteverdi kr. 400 000,- i dokumentavgift til staten

+ tinglysingsgebyr skjøte kr. 585.-

+ Tinglysing pantobligasjon kr. 585,-

Totale omkostninger ved kjøp av leilighet utgjør fast kr 11 170,- pr. bolig.

Totalpris fra kr. 1 901 170,- til kr. 1.951.170,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen inkl. omkostninger innbetales før overtakelse.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt. For spørsmål ang. eiendomsskatt henvises til Arendal kommune.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skaveløkka, Gnr. 205 Bnr. 857 i Arendal kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endringsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektetet: 50 % av boligene må forhåndsselges før igangsetting av prosjektet.

Visning

Etter avtale med megler

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven av 01.06.2018 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-19-9013

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-19-9013. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen

Vederlag

Provisjon (Kr.30 000)
Oppgjørshonorar prosjekt (Kr.4 375)
Tilretteleggingshonorar (Kr.10 000)
Totalt kr. (Kr.54 375)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

30.04.2021
Varenummer: 3034336