Arendal

Skauveien 23

Byggeår
1962
Internt bruksareal (BRA‑i)
143 ㎡
Bruksareal
161 ㎡
Tomteareal
652 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Renoveringsobjekt på fantastisk utsiktstomt like over Hansnes. Sjønært og sentralt med gode solforhold.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen er tilpasset bebygd i terrenget, går over 2 plan og inneholder i 1 etg: vindfang, vedbod, gang med garderobeavdeling 2 soverom, bod og kombinert dusjbad/vaskerom.
Trappegang til 2. etg med gang, stor stue og spisestue (spisestuen har opprinnelig vært soverom, Kjøkken med spiseplass og sommerstue med utgang til utsiktsterrasse utgang til husets bakside. Dusjbad m/wc (dusjbadet er ikke inntegnet på opprinnelige tegninger i sommerstuen, men innredet i ettertid)
Redskaps-/hageboden er et stort rom. Redskaps-/hagebod er ikke omsøkt.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stuen, ellers elektrisk oppvarming

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, kjører man Vesterveien til rundkjøringen foran Maxis Handlesenter med bakeri, dagligvarebutikker, kontorer og apotek. I rundkjøringen tar man 3 avkjørsel til høyre og første vei til høyre igjen. Her er det skiltet til Skauveien. Følg veien helt til endes og ned bakken mot sjøen forbi nr. 19 med flatt tak til nr. 23. Velkommen

Barnehage, skole og fritid

Kort vei både til Strømmen oppvekstsenter og til Stinta skole

Parkering

Parkering på egen eiendom

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet med utsikt over hele innseilingen mot byen og opp mot Hølen. Høyt og fritt beliggende med eneboliger i nærområdet. Kort vei til Maxis handlesenter, gode bussforbindelser og gangvei langs sjøen og inn til bykjernen. Snarvei ned til Hansnes, hvor roklubben holder til, her er det styrketreningsrom for medlemmer.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilkoblet offentlig vann og avløp. Det er installert vannmåler.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/502/857:
21.02.1961 - Dokumentnr: 472 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:62


23.12.1994 - Dokumentnr: 9191 - Målebrev


01.01.2020 - Dokumentnr: 547005 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:502 Bnr:857


12.11.1999 - Dokumentnr: 8749 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:502 Bnr:62


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 83 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 100 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Det er hovedsakelig eldre boligbebyggelse i nærområdet. Like nedenfor eiendommen med snarvei ned, ligger Hansnes, et boligfelt fra 80-90 tallet. Attraktivt sjønært område med vakre strandeiendommer i nærområdet. Lekeplass og en liten badestrand i nærområdet.

Standard

Det er hovedsakelig laminat, tepper og belegg på gulv. Fliser i begge bad og betonggulv i vedbod.
Tapet, malt tapet, malte flater på veggene i beboelsesrommene. Umalt panel og natursteinsvegg i sommerstuen. Fliser på vegger i badet i 1. etg. Baderomsplater på bad i 2. etg.
Eldre plassbygget kjøkkeninnredning med fliser mellom over-/underskap. Hyggelig spiseplass påkjøkken med innfelte hyller.
Hvit baderomsinnredning med profiler og skap i baderomsinnredning 1. etg. opplegg for vaskemaskin og utslagsvask i plast utførelse.
Hvit baderomsinnredning med underskap og ett overskap. Lys over speil. Dusjkabinett i badet i 2. etg.
Luke til loft fra gangen i 2. etg.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 04.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Renoveringsklar enebolig fra perioden 1962, oppført i 2 etasjer. Eiendommen er betydelig opparbeidet med betongterrasse, forstøtningsmurer og trapper i mur. Videre er eiendommen bebygget med verkstedbod og enkel redskapsbod.
Tilgjengelige opplysninger tilsier at den tilbygde stue og baderomsdelen ble oppført i perioden rundt 1991 og etterinnredet til dagens formål. Baderommet i den tilbygde delen ble etablert i perioden rundt 2010. Taktekkingen ble sannsynligvis omlagt i perioden rundt 1991, når den tilbygde delen ble oppført. Boligen har konstruksjonsmessige utettheter og et helhetlig rehabilitering / renoveringsbehov. Det ble påvist husbukkangrep i takkonstruksjonen. Det må påregnes tiltak mot fuktinntrengning i fasader og vertikale ytterkonstruksjoner med utvendig tilbakefylling / opparbeidelse. Kjøper må være oppmerksom på aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig takkonstruksjonen, utvendige overflater, vinduer, dører, innvendige overflater, røropplegg og gjenværende elektriske anlegg som legges til grunn for vurderingen. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrommenet i underetasjen og rom under terreng. Det bør etableres bedre ventilering for utlufting av boligen. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Taktekking,TG2
Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå, innvendige overflater, takutstikket på et punkt og inspeksjon av tilgjengelige / gangbare deler av øverloftet, begrenset til de gangbare flatene. Bærende undertak av trepanel. Undertaket er tekket med asfaltpapp og det er benyttet betongtakstein som yttertakstekking.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Noe lav opplekting medfører redusert utlufting mellom undertak og yttertakstekkingen. Synlig slitasje og malingsflass i tilknytning til vindskier og vannbord. Takvinkelen over den tilbygde delen er noe lav for betongtakstein.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Vedlikehold av vindskier og vannbord. Videre anbefales jevnlige tilsyn med overgangstekkinger i vind og slagregnsutsatte områder.

Nedløp og beslag,TG2
Takrenner og nedløp i plast og sink. Fallforhold i renner er ikke vurdert. Pipebeslag i plastbelagt stål.
Vurdering av avvik:
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Solfalming og alders slitasje i tilknytning til takrenner og nedløp. Det ble registrert noe motfall i plastrenne på den vestlige siden.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes kommende utskiftning av renner og beslag.

Veggkonstruksjon,TG3
Undersøkelsen er foretatt ved visuell inspeksjon, fra bakkenivå. Ytterkonstruksjonen er oppført i blokker av porebetong (Ytong) med utvendige overflater av puss og teglstein. Det er benyttet bindingsverk av tre med liggende kledning på nordlig og sydlig side av takkonstruksjonen.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det ble registrert enkelte setningsriss / sprekker i deler av murverket. Utvendige overflater av puss og malt trekledning har synlig vedlikeholdsetterslep. Det ble påvist utettheter i deler av fasaden, hvor det har vært fuktvandring. Enkelte tekniske overgangsløsninger medfører økt risiko for fuktinntrengning.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Rehabilitering av utvendige fasader og tetting av konstruksjonene.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Takkonstruksjon/Loft,TG3
Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå, innvendige overflater, takutstikket på et punkt og inspeksjon av tilgjengelige / gangbare deler av øverloftet, begrenset til de gangbare flatene. Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon med horisontal isolering mot innredede rom. Lufting er begrenset til ventiler i endevegger.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen.
- Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr
- Undertaket er misfarget.
- Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
- Takutstikkene og skråtak over tilbygg er ikke gjennomluftet. Det ble registrert uttørkede fuktmerker i tilknytning til pipegjennomføringen i yttertaket og mot loftsgang. Det er ikke etablert dampsperre mot underliggende etasje. Isolerte og/eller tildekkede takkonstruksjoner fra den aktuelle tidsperioden med begrenset eller manglende utlufting er særlig utsatt for kondens/fuktproblematikk og betegnes som risikokonstruksjoner. Det mangler vindtett over isolerende sjikt. Det har vært noe inndriv av snø i endeventil med påfølgende oppfukting av isolasjonen. Det ble registrert husbukk-angrep i synlige og tilgjengelige konstruksjonsdeler.
Tiltak
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
- Lufting/ventilering må forbedres.
- Andre tiltak:
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Vinduer,TG3
Malte trevinduer med 2-lags glass. Gjenværende trevinduer med koblede glassrammer fra byggeår og nyere isolerglasser, produksjonsmerket 1983. Baderomsvinduet i den tilbygde delen er produksjonsmerket 2011.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- ikke pakninger originale. kondens mellom felt og malingsflass. punktert iso 83 i stue. sprekk glass stuetilbygg. påb karmråtemog knust glass i kjellerbod
Tiltak
- Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
- Det må påregnes omfattende rehabilitering og/eller utskiftning av vinduene i boligen.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Terrassedør - Skyvedør,TG2
Skyvedør i tre med malte overflater, produksjonsmerket 2008.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble registrert terskelslitasje og oppfukting av terskelen på vrider-siden. Videre ble det registrert noe treg åpne/lukke-funksjon.
Tiltak
- Tiltak:
- Smøring og overhaling av glideskinne og bevegelige deler. Overflatevedlikehold og overflatebehandling av terskel. For øvrig normalt overflatevedlikehold og jevnlige tilsyn med tetteløsninger mot utvendig murside.

Kjellerdør - Under terrasse,TG3
Enkel tredør i malt utførelse i tilknytning til bod under terrasse.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Synlig slitasje og friksjon mellom dørblad og terskel/karm. Det mangler utvendig innpussing mot karm og dørbladets innvendige side er utsatt for kondensering fra tilstøtende blindkjeller.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes utskiftning av døren.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Hoved og sekundærinngang,TG2
Nyere tre / trefiberdører i malt utførelse.
Vurdering av avvik:
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Det mangler terskelbeslag i tilknytning til hovedinngangsdør og det det ble registrert påbegynt råte i bunn av sidefelt med malt plate som erstatning for glassfelt. Sekundærinngangsdøren har synlig svelling i utvendig overflate og det ble registrert friksjon mellom dørblad og terskel/karm.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes omfattende rehabilitering eller utskiftning av dørene, hovedsakelig sekundærinngangsdøren og sidefeltet i tilknytning til hovedinngang.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger ,TG2
Betongdekke over blindkjeller med stein/skiferlagt overflate og malt rekke.
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Stedvis redusert limdekning (bom) under enkelte stein / skiferplater. Overflateslitasje i tilknytning til malt rekke.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Overflatevedlikehold av malt rekke. Videre må det påregnes lokale utbedringer av stein/skiferplater med redusert limdekning.

Utvendige trapper,TG2
Utvendige betongtrapper på flere plasser.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det mangler håndløpere i hoveddelen av trappeløpene. Åpninger i eksisterende rekke er større enn dagens krav. Normal påregnelig overflateslitasje.
Tiltak
- Tiltak:
- Ettermontere håndløpere i trappeløpene. Videre må det påregnes vedlikehold av betongoverflater.

Markise,TG2
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble registrert tekstilslitasje.
Tiltak
- Tiltak:
- Det må påregnes utbedring av tekstiler, smøring og overhaling av bevegelige deler.
Innvendig

Overflater,TG3
Tilstandsgraden på innvendige overflater vurderes hovedsakelig ut fra skader og synlig slitasje, uavhengig av alder og modernitet. Innvendige gulver er utført med teppe, laminat, parkett og belegg. Veggflatene er utført med tapet, strie, trepanel og naturstein. Det er benyttet trepanel og takessplater i tak / himlinger.
Vurdering av avvik:
- Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
- Det er avvik:
- Påbegynt delaminering i tilknytning til laminatskjøter. Stedvis knirk i undergulvet. Det ble registrert knirk og fraglidning i tilknytning til parkettgulv i stuetilbygget. Det ble registrert løs / skadet tapet, strie og panel i rom med fuktvandring i fasade og konstruksjon.
Tiltak
- Tiltak:
- Det må påregnes innvendig renovering av overflater når vertiakale konstruksjoner er rehabilitert og sikret mot fuktvandring. Grad av kosmetisk oppgraderingsbehov må vurderes individuelt og etter kjøpers egne preferanser.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Skillekonstruksjoner i elementer av lettbetong eller betong. Begrenset vurderingsgrunnlag som følge av tildekkede overflater og konstruksjonsdeler.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det ble registrert om lag 15mm horisontalavvik i den tilbygde stuedelen.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon,TG2
Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger eller dokumentasjon som omfatter radonmålinger eller radontiltak. Eiendommen ligger i et område med lav/moderat grad av radonforekomster, i henhold til Nasjonalt aktsomhetskart for radon.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted,TG2
Boligen er utført med pusset teglsteinspipe. Fyringsinstallasjoner er ikke funksjonstestet. - Emaljert vedkamin i stue.
Vurdering av avvik:
- Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
- Pipa har rennemerker etter sotvann.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
- Det ble registrert sprekk i glassfelt mot brennkammer og oppsprukne innvendige ildfaste stein. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
Tiltak
- Større avstand til brennbart materiale må lages.
- Tettingen rundt pipa må undersøkes.
- Det er behov for kommende oppgradering av ildsted. Anbefaler å kontakte kommunens brann / feiervesen for utvidet kontroll og overordnet vurdering av fyringsanlegget.

Rom Under Terreng,TG2
Vurderingen omfatter rom med tilbakefylte sider eller veggsider med utvendig opparbeidelse. Tildekkede overflater mot tilbakefylte grunnmurer og oppforede kjellergulv kan være utsatt for skjult fuktproblematikk og betegnes derfor som risikokonstruksjoner.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
- Det ble registrert fuktvandring i deler av fasaden og de tilbakefylte veggsidene.
Tiltak
- Andre tiltak:- Det må etableres vanntette konstruksjoner for å stoppe fuktvandring i fasader og konstruksjoner.

Krypkjeller,TG2
Kryprom under elementgulv i boligens 1.etasje er ikke tilgjengelig for vurdering. Det er etablert blindkjeller med synlig fjellterreng og betonggulv i bod under terrasse.
Vurdering av avvik:
- Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
- Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
- Blindkjellerrommet under terrassen har kondensutfordringer og det er ikke etablert plastsjikt mot terreng.
Tiltak
- Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik at den kan inspiseres. Dette er en utsatt konstruksjon.
- Anbefaler å økt grad av ventilering eller rotoravfukteranlegg i kombinasjon med plast mot grunnen som forebyggende tiltak mot kondensering og fuktbelastning i krypromskonstruksjoner.

Innvendige trapper,TG2
180 graders repostrapp med teppelagte gangtrinn.
Vurdering av avvik:
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Tiltak
- Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.

Innvendige dører,TG2
Malte og lakkede finerdører. Nyere malt lettdør til baderommet i den tilbygde delen.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Varierende grad av overflateslitasje og løse vridere.
Tiltak
- Tiltak:
- Overflatevedlikehold og utbedring av vridere.

Våtrom
2.Etasje / Hovedetasje > Bad
Overflater vegger og himling,TG2
Veggflatene er utført med våtromsplater og det er benyttet trepanel i tak / himling.
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
- Det mangler bunnfyllingslist i nedre kant av våtromsplater.
Tiltak
- Andre tiltak:

- Anbefaler varsom bruk for å unngå unødig fuktbelastning mot overflater som ikke er utført med vanntette sjikt. Videre bruk av kabinett ved dusjing.
2.Etasje / Hovedetasje > Bad
Overflater Gulv,TG2
Gulvbelegg med oppkant. Baderommet er utført med elektrisk gulvvarme.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det mangler fall på deler av gulvet.
Tiltak
- Våtrommet fungerer med dette avviket.

2.Etasje / Hovedetasje > Bad
Ventilasjon,TG2
Elektrisk styrt avtrekksvifte.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

2.Etasje / Hovedetasje > Bad
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG2
Hulltaking med inspeksjon og fuktmåling er foretatt fra tilstøtende stue, mot våt sone bak servant. Det er ikke avdekket skadelige fuktverdier i hulltakingsområdet, ved måling av trefuktinnhold. Her skal bemerkes at to av veggsidene ligger mot tilbakefylt ytterkonstruksjon.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- To av veggsidene ligger mot tilbakefylt ytterkonstruksjon og betegnes derfor som risikokonstruksjon.
Tiltak
- Tiltak:
- Konstruksjonene må holdes under oppsikt i forhold til tilstandsendringer.

1.Etasje / Underetasje > Bad/vaskerom
Generell,TG3
Kombinert bad/vaskerom, etablert før 1997. Overflater: Flislagt gulv og brystning. Øvrige veggflater og tak/himling er utført med malt strie. Utstyr: Standard toalett, servantinnredning, utslagsvask, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin. Elektrisk avtrekksvifte og elektrisk gulvvarme.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Det er ikke etablert tilluft i dør. Det ble registrert motfall på deler av gulvet i og utenfor dusjsonen. Det kan ikke konstateres bruk av tettesjikt på våtrommet eller tett oppkant ved dør. Det ble registrert manglende limdekning og fuktvandring fra tilbakefylt ytterkonstruksjon.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Det må påregnes renovering av baderommet som følge påløpt slitasje og tekniske merknader. Den vertikale ytterkonstruksjonen må sikres mot fuktvandring / fuktinntrengning før våtrommet renoveres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

1.Etasje / Underetasje > Bad/vaskerom
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen og rommet er utført med omsluttende murkonstruksjoner.
Vurdering av avvik:
- Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader
- Deler av konstruksjonene ligger mot tilbakefylt ytterkonstruksjon og omfattes derfor av risikovurderingen som fremgår av avsnittet: Rom under terreng.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Tilbakefylte yttervegger må sikres mot fuktvandring før våtrommet renoveres. Kostnadsestimatet fremgår av det foregående avsnittet. Videre må fremtidige tiltak sees i sammenheng med avsnittene: Drenering, Terrengforhold og Rom under terreng.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Kjøkken
2.Etasje / Hovedetasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG3
Overflater: Laminatgulv. Veggflatene er utført med tapet og det er benyttet fliser over benkplate. Slett malt tak / himling. Innredning: Overskaper, underskaper og høyskap fra byggeår. Slette malte fronter. Utstyr: (ikke funksjonstestet) Avsatt plass til komfyr.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.
- Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
- Det ble registrert lekkasje i tilknytning til avløp fra kjøkkenvask. Innredningen har påregnelig alders slitasje.
Tiltak
- Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen.
- Lekkasje må tettes. Strakstiltak nødvendig.
- Utbedring / reparasjon av servantavløp med utettheter. Anbefaler på generelt grunnlag å ettermontere komfyrvakt og automatisk lekkasjestopper / waterguard.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

2.Etasje / Hovedetasje > Kjøkken
Avtrekk,TG2
Kjøkkenventilator med avkast ut. Installasjonen var i bruk på befaringstidspunktet.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble registrert friksjonslyd / funksjonssvikt ved høy viftehastighet. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.
Tiltak
- Tiltak:
- Naturlig alders slitasje medfører at det må påregnes utskiftning av ventilatoren.
Tekniske installasjoner

Vannledninger,TG2
Boligen er utført med vannrør/trykkrør i kobber. Ingen åpenbare lekkasjer fra røropplegget på befaringstidspunktet. Deler av opplegget kan være utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen er tilknyttet kommunalt vann.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Avløpsrør,TG2
Synlige avløpsrør i plast og støpejern.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
- Det er benyttet omsluttende kappe/innboksing av asbestfiberplater i tilknytning til kloakkluftingen på øverloftet.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- Asbestfiberprodukter må behandles som spesialavfall ved demontering og sanering.

Ventilasjon,TG2
Periodisk mekanisk avtrekk fra kjøkken og baderommene.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tiltak
- Ventilasjonsløsningen må utbedres.
- Anbefaler hyppig bruk av elektriske avtrekk, samt ettermontering av tilluftsventiler og gjennomstrømningsspalter i dørene for å sikre et minimum med luftvekslinger og uttransportering av dampholdig inneluft. Vedvarende og økt grad av ventilering vil samtidig ha en forebyggende effekt mot innvendig kondensering.

Varmepumpe,TG2
Luft til luft varmepumpe fra perioden rundt 2010. Utløpt garantitid. Installasjonen var i bruk på befaringstidspunktet.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.
- Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger om servicehistorikk på varmepumpen.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.
- Anbefaler å kontakte forhandler / servicepersonell for rekvirering av service og informasjon om fremtidige service og vedlikeholdsintervaller.

Varmtvannstank,TG2
Varmtvannsbereder (ca 200 liter) er plassert i kott under trapp. Berederen har overtrykksdrenering til underliggende kryprom.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
- Det må påregnes kommende utskiftning av berederen.

Elektrisk anlegg,TG3
Åpent elektrisk anelgg, tilknyttet tavleskap i bod, underetasje. Tavleskapet er utført med tradisjonelle skrusikering og ettermonterte automater. Gjenværende hovedinntak med tradisjonelle keramiske skrusikringer på øverloft. Det foreligger anleggsdokumentasjon for deler av boligens nyere installasjoner. Det foreligger ikke fullstendig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Det ble registrert svimerke i kontakt og delvis defekt kontakt-deksel i stue. Videre ble det registrert feil bruk av skrue for deksel i soverom og utildekket åpning/gjennomføring i tavleskapet.
21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
Kommentar:Vet ikke.
2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Kommentar:Vet i
3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja
Kommentar:ABP Elektro.
5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Kommentar:Det jeg vet er en kontroll for noen år siden og det ble utført en rep av lysbryter i bod under verandaen. Utført av Hisøy elektro.
6.Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Kommentar:Ikke det jeg vet.
7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Kommentar:Vet ikke.
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Ja
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Ukjent
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Ja
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar:Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse. Vurderingene som fremgår beror på tilgjengelig og fremlagt dokumentasjon eller manglende tilgjengelig dokumentasjon, i kombinasjon med besiktigelse av tilgjengelige anleggsdeler og selgers opplysninger. Det foreligger ikke fullstendig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Det ble registrert svimerke i kontakt og delvis defekt kontakt-deksel i stue. Videre ble det registrert feil bruk av skrue for deksel i soverom og utildekket åpning/gjennomføring i tavleskapet. Anbefaler å kontakte el-takstmann eller autorisert installatør for gjennomgang og vurdering av eldre og/eller udokumenterte el-anlegg, etablert etter 01.01.1999. Eventuell tilstandsrapport på el-anlegget må rekvireres av el-takstmann.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Branntekniske forhold, TG3
Brannslukningsapparat er over 10 år. Anbefalt utskiftningsintervall for røykvarslere er hvert 8-10 år.
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:
18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ja
Kommentar:
19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:
20.Er det skader på røykvarslere?
Nei
Kommentar:
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold
Drenering,TG3
Tilbakefylt ytterkonstruksjon mot underetasjen. Grad av tilslamming og eventuelle drensrør i grunnen kan ikke vurderes uten terrenginngrep.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
Tiltak
- Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.
- Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
Kostnadsestimat : Over 300 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Det er tilsynelatende oppført ringmursfundament av betong under den vertikale ytterkonstruksjonen med blokker av porebetong. Begrenset vurderingsgrunnlag. Hoveddelen av ringmuren er tildekket.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble registrert noe riss i murverket.
Tiltak
- Tiltak:
- Det er ikke registrert behov for tiltak. Riss eller sprekker i grunnmurer må observeres over tid for å se eventuelle endringer.

Forstøtningsmurer,TG3
Eiendommen er omfattende opparbeidet med forstøtningsmurer i naturstein og betong. Armeringsgrad og betongkvaliteter er ikke tilgjengelige for vurdering.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.
- Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
- Det ble registrert sprekker / setninger i deler av murverket. Deler av murverket er lasket / etterforsterket. Delvis løse forankringspunkter for rekkverk. Varierende grad av overflateslitasje i rekkverkets lengderetning.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Konstruksjonene må holdes under oppsikt for tilstandsendringer. Videre må det påregnes kommende utbedring av støttemuren på den sydlige og sydøstlige siden.
Kostnadsestimat : Over 300 000

Terrengforhold,TG2
Tomten er vesentlig opparbeidet med trappeløp og horisontale overflater i betong og stein / skifelagte overflater.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Deler av den utvendige tilbakefylte opparbeidelsen medfører overvannsbelastning mot den vertikale ytterkonstruksjonen. Det ble registrert manglende limfeste / løse steinheller enkelte steder.
Tiltak
- Tiltak:

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Vann og avløpsledninger er nedgravet og/eller skjult under terrengflater. Utvendige vann og avløpsledninger er derfor ikke fysisk kontrollert eller vurdert. Vurderingen beror utelukkende på tilgjengelige opplysninger om anleggets alder og naturlig slitasje. I følge oppdragsgiver ble utvendige vann og avløpsledninger fornyet på 1990-tallet. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen er tilknyttet kommunalt vann og avløp.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
- Det er hovedsakelig bevegelige deler i tilknytning til utvendig stoppekran som legges til grunn for vurderingen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Eventuell funksjonstesting av utvendig stoppekran må utføres i samråd med vvs-fagmann.

Enebolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
- Opprinnelig soverom i boligens hovedetasje har utgått til fordel for større stue. - Bad og toalettrom i boligens underetasje er sammenslått og planløsningen med trappegangen er endret. - Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som omfatter den tilbygde betongterrassen med underliggende bod og opparbeidelse.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Bod 1
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold. Det foreligger ikke tegninger.
Det foreligger ingen tilgjengelige tegninger. Det er derfor uvisst om bygningen er formelt omsøkt, byggemeldt og godkjent.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Bod 2
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold. Det foreligger ikke tegninger
Det foreligger ingen tilgjengelige tegninger. Det er derfor uvisst om bygningen er formelt omsøkt, byggemeldt og godkjent.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Enebolig
Standard : Boligen har enkel standard.
Vedlikehold : Påløpt slitasje og oppgraderingsbehov medfører at bygningen vurderes som renoveringsklar.
Bod 1
Standard : Bygningen har enkel standard.
Vedlikehold : Bygningen har vedlikeholdsetterslep.
Bod 2
Standard : Bygningen har enkel standard.
Vedlikehold : Påløpt slitasje og oppgraderingsbehov medfører at bygningen vurderes som renoveringsklar.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Fryseskap/ - boks og komfyr.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/502/857:
21.02.1961 - Dokumentnr: 472 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:62


23.12.1994 - Dokumentnr: 9191 - Målebrev


01.01.2020 - Dokumentnr: 547005 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:502 Bnr:857


12.11.1999 - Dokumentnr: 8749 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:502 Bnr:62


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp og renovasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Solgt
Produktnummer: BF253430-AA28-49CB-BCE5-29B08A3D16BE