Hovenga

Skaugensgate 18

Prisantydning
4 950 000 kr
Totalpris
4 950 000 kr
Formuesverdi
881 469 kr
Formuesverdi sekundær
3 173 287 kr
Byggeår
1760
Internt bruksareal (BRA‑i)
157 ㎡
Bruksareal
212 ㎡
Tomteareal
1 650 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sjarmerende og særpreget eiendom med romslig og usjenert hage. Enebolig, garasjebygg, anneks, stabbur, lysthus m.m.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enebolig i 1 1/2 etg + kjeller:

1 etg: Entre med trapp til 2 etg., romslig kjøkken og dobbel stue med utgang vestvendt veranda.
2 etg: Trappegang, 3 soverom og bad/wc.
Kjeller: Diverse kjellerrom/krypkjeller

Garasje/uthus på 89 kvm over 2 plan som er oppført i 2001
1 etg: 2 hobbyrom
2 etg: Uinnredet loftsrom

Stabbur på 50 kvm, oppført i ca. 1900

Lekestue på 5 kvm, ukjent byggeår

Lysthus på 4 kvm, ukjent byggeår

Uthus/vedbod på 6 kvm, ukjent byggeår

Anneks på 17 kvm, ukjent byggeår.

Oppvarming

I stue er det peisovn og søyleovn og grue på kjøkken, forøvrig elektrisk oppvarming med varmepumpe i stue og varmekabler på bad/wc.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart.

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Flere barnehager i

Skolekrets

Borge barneskole og Kjølnes ungdomsskole

Parkering

Parkering for flere biler på egen gårdsplass.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i stille gate med lite gjennomgangstrafikk i et populært og etablert boligstrøk på Hovenga. Hovengasenteret og bussholdeplass med gode forbindelser samt friluftsområder i nærmiljøet. Gangavstand til barnehager, Kjølnes skole-/idrettspark og Porsgrunn sentrum med gode kulturtilbud, kafeer og forretninger. Flotte turområder i nærmiljøet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 08.08.01. Ferdigattesten gjelder nybygg garasje og terrasse. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for hverken for eneboligen, stabbur, lekestue eller anneks. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende ferdigattest og brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger og bevaringsområde, tilhører reguleringsplan Del av Skaugen Gård (Skauensgt), datert 14.04.2005.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - nåværende, rød sone iht. T-1442, gul sone iht. T-1442, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 13.06.2019.

Vernestatus: JA - bolig verneklasse B, annen landbruksbygning verneklasse A
Sefrakregistrert: JA

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/200/3997:
09.06.2022 - Dokumentnr: 622434 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116


06.01.1999 - Dokumentnr: 142 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:2121


09.05.2007 - Dokumentnr: 384730 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 60024 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:3997


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: 123.750,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: kr 5.090.220,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Enebolig i 1 1/2 etg + kjeller.

Garasje/uthus på 89 kvm over 2 plan som er oppført i 2001

Stabbur på 50 kvm, oppført i ca. 1900

Lekestue på 5 kvm, ukjent byggeår

Lysthus på 4 kvm, ukjent byggeår

Uthus/vedbod på 6 kvm, ukjent byggeår

Anneks på 17 kvm, ukjent byggeår.

Standard

1 etg:

Entre: Trapp til 2 etg. Dobbel glassdør inn til stue. På gulv er det malte tregulv, malt laft på vegger og malt panel i tak.

Mellomstue: Utgang til terrasse/hage. Faste hyller. På gulv er det malte tregulv, malt laft på vegger og malt panel i tak.

Stue: På gulv er det malte tregulv, malt laft på vegger og malt panel i tak.

Kjøkken: På kjøkken er eikeinnredning av type Kvalsvik med profilert fronter og nyslipt eikebenkeplate. På vegger mellom over og underskap er det glassplater og på vegg ved vask er det fliser. Hvitevarer er integrert oppvaskmaskin og stekeovn samt nedfelt koketopp. På gulv er det nyslipte heltre eikegulv, på vegger er det tapet/tømmer og malt panel i tak.

2 etg:

Gang: På gulv er det lakkerte og malte tregulv og panel på vegger og i tak. .

Soverom 1: På gulv er det lakkerte og malte tregulv og panel på vegger og i tak.

Soverom 2: På gulv er det lakkerte og malte tregulv og panel på vegger og i tak.

Soverom 3: På gulv er det lakkerte og malte tregulv og panel på vegger og i tak.

Bad/wc: Bad inneholder badekar, dusjnisje med glassvegg, baderomsinnredning med skap/skuffer benkeplate og frittstående servant. På gulv er det fliser med varmekabel, flis på vegger og malt panel i tak.


Garasje: Utvendig trapp til loftsrom.


Se forøvrig nylig avholdt tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av eiendommens tilstand.

Hvitevarer

Hvitevarer på kjøkken medfølger bortsett fra kjøleskap.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3806/200/3997:
09.06.2022 - Dokumentnr: 622434 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116


06.01.1999 - Dokumentnr: 142 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3806 Gnr:200 Bnr:2121


09.05.2007 - Dokumentnr: 384730 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 60024 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0805 Gnr:200 Bnr:3997


Byggemåte

Enebolig:
Bygget er oppført med grunnmur av gråstein og betong. Over grunnmur er det vegger av tømmer og maskinlaft som utvendig er kledd med stående kledning, isolasjon er for meg ukjent. Tak har form som saltak tekket med takstein.

Garasjebygg:
Garasjen er ombygd til og benyttes i dag til hobbyrom. Garasjeportene er blendet. Bygget er oppført støpt plate på mark, yttervegger av bindingsverk som er isolert og utvendig kledd med stående kledning. Taket har form som saltak tekket med takstein. 1.etg er i dag innredet som hobbyrom. Garasjen har også uinnredet loftsrom. Det er klargjort for å tilkoble vann.

Stabbur:
Stabbur oppført med bjelkelag, vegger av tre som utvendig er kledd med stående kledning. Taket har form som saltak tekket med takstein.

Lekestue:
Bygget er oppført med bjelkelag, vegger av tre som utvendig er kledd med stående kledning, taket har form som saltak tekket med takstein.

Lysthus:
Lysthus oppført i glass og metall, montert oppå terrasse med bjelkelag og terrassebord.

Uthus:
Uthus/vedbod oppført med bjelkelag, vegger av bindingsverk som utvendig er kledd med stående kledning. Taket har form som saltak tekket med takstein.

Anneks:
Bygget er oppført med vegger av bindingsverk, taket har form som saltak tekket med takstein. Innvendig er det furugulv på gulv samt panel på vegger og i himling (tak).

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3

Utvendig > Utvendige trapper - rekkverk må monteres

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - høydeforskjeller i etasjeskiller må utbedres

Innvendig > Krypkjeller - skadet treverk må skiftes

Tomteforhold > Terrengforhold - det bør foretas terreng justeringer


TG 2

Utvendig > Taktekking

Utvendig > Nedløp og beslag

Utvendig > Veggkonstruksjon

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft

Utvendig > Vinduer

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Innvendig > Overflater

Innvendig > Radon

Innvendig > Pipe og ildsted

Innvendig > Rom Under Terreng

Innvendig > Innvendige trapper

Innvendig > Innvendige dører

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad

Våtrom > Overflater Gulv > Bad

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

Våtrom > Ventilasjon > Bad

Tekniske installasjoner > Vannledninger

Tekniske installasjoner > Avløpsrør

Tekniske installasjoner > Ventilasjon

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Tomteforhold > Drenering

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

TV/Internett/Bredbånd

Boligen er tilknyttet fibernett.
Produktnummer: B771FFF5-2B65-45BB-ACBC-4293157AAC8E Kategori: