ØVREBYEN/ALTI MANDAL

Skarvøyveien 55

Prisantydning
1 850 000 kr
Omkostninger
58 120 kr
Totalpris
1 908 120 kr
Formuesverdi
379 597 kr
Formuesverdi sekundær
1 366 539 kr
Felleskostnader
1 695 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
6 151 kr / år
Byggeår
1988
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
4 089 ㎡
Etasje
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Praktisk leilighet på ALTI senteret. Solrikt og med utsikt til elva

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 64 m², Bruksareal: 64 m².

P-rom: 64 m², BRA: 64 m².
P-rom inkl.: Entré, stue/kjøkken, soverom og bad.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger som samsvarer med dagens bruk. Det er ingen avvik i forhold til rømming og romhøyde, ut ifra gjeldende forskrifter for da boligen/rommene ble byggemeldt. Innvendige rekkverk og håndrekker er i henhold til gjeldende forskrifter når bygningsdelen ble byggesøkt.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1988

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, samt varmekabler på gulv i baderom. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Dette gjelder salg av dødsbo. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig undersøkelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

- Rengjøring -
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 08.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Lettstelt og grei leilighet i Amfi senteret i sentrum av Mandal. Leiligheten ligger i 4 etg, og har forretninger, legekontor og apotek i meget
kort avstand. Balkong med formiddagssol og utsikt utover Mandalselva. Tilkomst via heis eller trapp. Leilighetens overflater er fra byggeåret 1988 og fremstår med dets normale slitasje som må forventes ut ifra alder. Det vil måtte påregnes noen større kostnader på bad, modernisering av øvrige overflater vil kunne være naturlig ved overtakelse men er ikke nødvendig."

Nevneverdige sammendrag av avvik:
- Badets membran har oppnådd levealder og det er registrert sprekker i fuger m.m. Total renovering vil slik jeg ser det være måtte påregnes
- Mindre hull i vegg stuen
- Etasjeksillet har +/-2cm skjevheter fordelt i rommene
- Balkongen ligger forhøyet i forhold gulv og leilighetens kan derav ikke karakteriseres som "universelt utformet/livsløpsstandard"
- Brannslukningsapparat ble ikke registrert og må påregnes kjøpt

Viktige momenter for interesserte kan være:
- Kjekk leilighet sentralt i Mandal
- Sameie
- Romslig stue og kjøkken
- Ett vindu samt ett glass i skyvedøren er blitt skiftet i nyere tid
- Privat balkong

Følgende avvik har fått TG3:

Bad > Overflate vegger og himling: En total renovering av badet anbefales grunnet alder og påviste avvik. En full gjennomgang av rommet var derav ikke nødvendig. Badet har følgende avvik: alder membran, sprekker i fliser dusjnisje og lite fall i rom.

Andre rom > Veggplate i stuen: TG3 gis hull i veggplate stuen. Øvrige overflater funnet i normal stand.

Elektrisk anlegg og samværserklæring > Anlegget er fra byggeår og grunnet salg ved dødsbo foreligger det ingen dokumentasjon på anlegget. TG3 gis dermed, og kontroll av fagkyndig må foretas.

Følgende avvik har fått TG2:

Vinduer og ytterdører > Denne bygningsdelen er stort sett i orden ut ifra alder. Dør og vindu fra byggeår har noe flass og rust utvendig ellers funnet i bra stand ut ifra alder. Beslaget er noe defekt i bunn mot hverandre samt det bør fuges i overgangen innerhjørnet.

Balkonger, verandaer og liknende > Balkongen er av støpt betong. TG2 gis manglende dokumentasjon på oppbygning. Det virket som om det ikke var smurt type membran på dekket. Vil måtte påregnes på sikt. Det manglet og beslag mot nord.

VVS > WC og innvendige vann- og avløpsrør: Anlegget er fra byggeår med kobberrør og soil rør. TG gis oppnådd alder og slik jeg ser det vil det være naturlig å skifte opplegget til rør i rør system ved utbedringer av bad og kjøkken. Opplegget fungerer for øvrig pr dags dato, men det vil kunne oppstå lekkasjer grunnet oppnådd alder.

VVS > Varmtvannsbereder: TG2 gis alder bereder. Berederen fungerer pr dags dato men den vil fort kunne få lekkasjer grunnet oppnådd alder. Anbefales skiftet ved øvrig vvs anlegg.

VVS > Ventilasjon: TG2 gis manglende dokumentasjon på badets ventilering. Høre med sameiet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Rapporten må leses i sin helhet, da det kan forekomme forskjellig tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Spørsmål vedrørende rapport kan
stilles til undertegnede (takstmann) på tlf. 99 27 60 76 eller e-post: kristian@lindesnestakst.no.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Skarvøyveien (før Marnarveien) fra brokrysset i sentrum og gå/kjør østover forbi den nye delen av Amfisenteret. Inngang ved glassbygget på høyre hånd like etter Apotek1. Leiligheten ligger i 4.etg.

Beliggenhet

Fin beliggenhet I Øvrebyen/Mandal sentrum. Tilbaketrukket fra trafikken i området, samtidig som det er kort vei til butikker og kontorer og alle byens fasiliteter. Vesttvendt med ettermiddags/kveldssol.

Tomt

Areal: 4 089 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Det medfølger ikke egen parkeringsplass, men det er avsatt 3 stk parkeringsplasser til besøkende/etter avt. i Øvrebyen parkeringshus. Det er mulig for bebeoere å leie plass i parkeringshuset. (Pris pr. mai 2022 er 850,- inkl mva/mnd. Anlegget styres av Time Park/  timepark.no )

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 09.10.1991. Ferdigattesten gjelder "Komb. forretningssenter, kontorer og leiligheter". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Sentrumsformål" m.f., tilhørende detaljreguleringsplan "Amfi Mandal", datert 21.06.2013. Deler av eiendommen ligger også innenfor henynssone "H320_1" (flomfare) og "H570_2" (bevaring kulturmiljø). Kommuneplanens arealdel 2018-2030 viser at denne reguleringsplanen fortsatt skal gjelde for eiendommen, ref. hensynssone "H910". På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1987/5944-2/39  Rettigheter iflg. skjøte 31.12.1987 
 for Mandal kommune
Overført fra: 4205-160/1418
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Pr i dag er ikke dyrehold nevnt i vedtektene. Hundehold skal tas opp til vurdering neste årsmøte 24.05.2022.

Rettigheter og forpliktelser

- Panterett i seksjonen -
Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

- Forkjøpsrett -
Øvrige seksjonseiere har ikke forkjøpsrett.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven. Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Nei

Forretningsfører

Heidi S. Helliesen

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-))

58 120,- (Omkostninger totalt)

1 908 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 051 pr. år.
Avgiften dekker faste gebyrer vann (1348,-) avløp (1883,-) vannmålerleie (250,-) og standardrenovasjon/Maren (3570,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg måler med hhv kr 12,38m3 og 26,90m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3187,- pr. år for denne eiendommen.

Felleskostnader

Kr. 1 695,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgift dekker bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, heis, brannsikkerhet, vask, snømåking, fasader og utvendig tak. Event fiber tilknytning kommer i tillegg med kr. 549,-/mnd.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld eller felles formue.

Formuesverdi

Primær: Kr. 379 597,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 366 539,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skarvøyveien 55, Gnr. 160 Bnr. 1418 Snr. 8 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 82/8861

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Selger

Kjellaug Bjørknes Meyer's bo v/fullmektig  Bodil Argenta Sæther.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0075

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0075. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 850 000,-) (Kr.59 200) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.87 820)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060093