Lindesnes - Frøysland, Øvrebyen, Buøya

Skarvøyveien 18 - utleie

Byggeår
2002
Bruksareal
174 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Kontorseksjon med god standard og sentral beliggenhet

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Flott kontorseksjon med sentral beliggenhet og direkte adkomst til parkeringsarealer. Seksjonene er i dag fullt utleiet, men arealet utleiet til NAV blir ledig fra 31.12.2021 - Kontakt megler for ett godt tilbud på leie, seksjonen kan også selges!

Oppdragsnummer

9-21-0115

Utleieobjekt

Skarvøyveien 18 - utleie, Gnr. 160 Bnr. 686 Snr. 2 i Lindesnes kommune.

Utleier

Byporten Holding AS
 

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral og god beliggenhet i Mandal sentrum, parkering i samme bygg, Amfi kjøpesenter rett over veien og stor Coop butikk i 1 etasje. Enkel adkomst via gate eller parkeringsanlegg.

Næringstype

Kontor og butikkarealer

Byggeår

2002 i følge Lindesnes kommune.

Bygninger og byggemåte

Hovedsaklig tre

Areal

Arealene fordeler seg følgende
1 etasje 174 kvm inkludert fellesareal
2 etasje 768.4 kvm inkludert fellesareal

Innhold

Innhold

1 etasje: Felles adkomst med trappegang og heis.
Forretningslokale, 4 kontorer, kjøkken og allrom, toalett med dusj, bod og lager
2 etasje : Felles adkomst med trappegang, heis og direkte sluse til parkeringsanlegg.
Kontorlokaler med gang, garderobe, to toalettkjerner, enkeltkontorer, møterom, stillerom og åpent kontorlandskap.

Standard

Lokalene holder normalt god utleiestandard.

Parkering

Mulighet for parkering i tilstøtende parkeringsanlegg.

Oppvarming

Hovedsakling elektrisk

Vilkår og betingelser

Leiekontrakt

Det foretrekkes langsiktige leieforhold.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig, forretning og kontor, tilhører reguleringsplan Mandal sentrum med id 20, bygget er definert som FKB 8 i plan. Datert 14.09.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 12 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Utleier av eiendommen er informert om regelverket for energimerking av bygg.

Økonomi

Antydet leiepris

Kontakt megler for tilbud

Eiendomsskatt

Dekkes via felleskostnader

Merverdiavgift

Det må påregnes at leie belastes pluss merverdiavgift.

Felleskostnader

Kontakt megler for estimat

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055661