Arendal Nedenes / Asdal

Skarpnesveien 31

Prisantydning
3 390 000 kr
Omkostninger
100 620 kr
Totalpris
3 490 620 kr
Formuesverdi
556 869 kr
Formuesverdi sekundær
2 004 728 kr
Kommunale avgifter
21 293 kr / år
Byggeår
1953
P-rom
116 ㎡
Bruksareal
181 ㎡
Tomteareal
2 771 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Oppusset pen enebolig med stor tomt - beliggende i solrikt og attraktivt område på Skarpnes

Om eiendommen

Innhold

1.Etasje: Gang, stue, vaskerom/wc, hall m/trapp, kjøkken
2.Etasje: Gang, bad/wc, 4 soverom.
Kjeller: 4 boder, wc
Frittliggende redskapsbod.

Standard

Enebolig opprinnelig oppført i 1953, arkoppbygg (kvist) bygd ca. 1972, senere tilbygg til stue i 1982. Boligen er modernisert i 2020. Boligen fikk da nytt kjøkken i hvit glatt utførelse med integrerte hvitevarer. Bad ble pusset opp, og fikk flislagt gulv med varmekabler, og våtromsplater på vegger. Dusj, wc og baderomsinnredning fra samme årstall. Stue med peisovn og varmepumpe for oppvarming. Skyvedør med utgang til terrasse med motorstyrt terrassemarkise. Hele boligen er gjennomgående oppusset på overflater, med nye gulv og veggflater i lyse farger. Boligen fikk også nytt tak i 2020.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 116 kvm, Bruksareal: 181 kvm
Bra. pr. etasje.: Kjelleretg.: 65 m² - 1. etg.: 70 m². 2. etg.: 46 m².
P-rom inkl: 116 m²
S-rom inkl.: 65 m²

Frittliggende redskapsbod.:
Bra: 6m²
S-rom inkl.: 6m²

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Støpt gulv på grunnen. Grunnmur utvendig delvis slemmet og malt. Innvendig pusset og delvis malt.
1953 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Peisovn i stue. Varmepumpe montert i stue. Varmekabler i bad.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre bolig fra 1953.
Utvendig taktekking med manglende snøfangere, eier
opplyser om omlegging av sementtakstein der undertaket
ikke er byttet ut.
Rom under terreng, synlig fuktgjennomgang i grunnmur.
Mangler på fuktsikring der anleggelse av
fuktsikring/drenering og videre utvendig isolering av
grunnmur anbefales.
Utvendig kledning med råteskader stedvis, enkle vinduer i 1.
etasje som vurderes påregnelig med utbytting.
Våtrom i boligen har mangler der renovering i sin helhet
vurderes påregnelig.
Ved nivellering av boligens etasjeskille ble det registrert
skjevheter utover normale avvik.
Det ble registrert eldre røranlegg i boligen med påregnelig
utbytting ved renovering av våtrom.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.
Selve sementtaksteinene er omlagt, undertaket er
eldre

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
Konstruksjonene har skjevheter.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Undertaket er misfarget.
Det er begrenset/dårlig ventilering av
takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Vinduer malt igjen og utbytting er påregnelig av
vinduer.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Belistning er ikke festet på vindu og synlig ikke tapet
over vindsperre.
Fare for fukt/vann inntrengning

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Balkonger, terasser og rom under
balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Kjeller (rom under terreng) med fuktskader.
Påregnelig bruksslitasje resterende bolig der alder,
bruk og belastning må sees i sammenheng.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
Radon aktsomhetskart er definert med "usikker"
aktsomhetsgrad
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi
radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger
ikke bare av geologiske forhold, men også av
bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av
radonforebyggende tiltak

Innvendig > Innvendige trapper - 2
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er betydelig knirk i trapp.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Skader på dører med fukt og insektsskader i kjeller
(borrebiller) og utbytting må påregnes.
Dører 1. etasje og 2. etasje var fungerende.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er avvik:
Manglende bunnlist som er fuget på våtromsplater,
ikke utført i henhold til monteringsanvisning.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist fuktskjolder i overflater. Fuktskade på mdf panel plate som vurderes å være
brukspåkjenning med vannsøl ved tørking av
kjøkkenutstyr

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er irr på rør.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er
utført av fagperson.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i
form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert skråriss som er symptom på
setninger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.


TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Dører - 2
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader (kjellerdør).
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde
på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er synlig skjevheter i etasjeskille ved nivellering

Innvendig > Pipe og ildsted
Peisovnen har sprekker.
Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
Det er vanskelig tilkomst til sotluke.
Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø
Toalettrom i kjelleretasje med fuktskader og
totalrenovering må påregnes.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er liten frihøyde i trappeløp
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom
boligrom.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm.
Det er målt at det ikke er fall til sluk (motfall).

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.
Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Det er utifra observasjoner konstatert at
drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært
begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i
muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg RV420/Vesterveien i vestlig retning. Følg veien over Vippa bru over slette ta så til høyre inn mot Skarpnes, følg hovedveien noen hundre meter. Eiendommen ligger på venstre side rett etter avkjørselen til Røedstien.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin solrik beliggenhet på Skarpnes, ca 6 km. Vest for Arendal sentrum. Kort avstand til Nedenes skole, barnehage, Nidelva, dagligvarebutikker m.m. God bussforbindelse fra Vesterveien/ RV420 til Arendal sentrum og til Grimstad/Kristiansand.

Tomt

Eiet tomt. på totalt 2771 kvm. Eiendommen består av 2 parseller, gnr. 431 bnr. 35 som er 1956,9 kvm, og gnr. 431 bnr. 55 som er 814,1 kvm. Tomten er pent opparbeidet med gruset adkomstvei. Stort plenareal med prydbusker, bærtrær og bed med fine natursteinsmurer, samt trappeanordning i mur. Tomtens størrelse gir mulighet for bedre utnyttelse , men del av tomten ligger innenfor område avsatt til friareal.
Areal: 2 771 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering i gruset innkjørsel.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Finnes ikke i kommunens arkiv.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Annet friområde, Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Skarpnes, Etablering av P-plass, Skarpnes m/rev. Av del av Røed, datert 14.03.1994,27.06.2001. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.  Privat avstikker inn til boligen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1953/803-1/36  Bestemmelse om gjerde   16.04.1953 
 

 1975/1575-1/36  Skjønn   28.02.1975 
 
Ekspropriasjon - vedr. fylkesveianlegget E18 - Skarpnes


Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1953/903-2/36  Bestemmelse om veg   16.04.1953 
 
Rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:431 Bnr:35  

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 100 620,- (Omkostninger totalt) 3 490 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 21 292,81 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4459,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 556 869,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 004 728,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skarpnesveien 31, Gnr. 431 Bnr. 35 og Gnr. 431 Bnr. 55 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, Komfyr/stekeovn/koketopp, Oppvaskmaskin
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0027

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0027. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Annonse 1 stk 1/2 side i Agderposten 14.05.22 (Kr.2 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 390 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 09.04.22 (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.80 785)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3041773