Lyngdal

Sjonevika

Prisantydning
6 750 000 kr
Totalpris
6 750 000 kr
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

2 SOLGT - Drøm deg bort på en arkitekttegnet hytte med rå beliggenhet, vill natur og vakker utsikt.

Om eiendommen

Standard

Se leveransebeskrivelse og romskjema i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 10 mnd. fra igangsettelestillatelse foreligger. Det vil bli søkt om igangssettelsestillatelse ved signering av kontrakt.

Oppvarming

Elektriske varmekabler i alle oppholdsrom og bad. Vedovn i stue.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Prosjektet deles opp i byggetrinn, der rekkefølgen blir:
Byggetrinn 1: Tomt 3 (SOLGT), 4, 5 (SOLGT), 6 og 7
Byggetrinn 2: Tomt 1 og 2
Byggetrinn 3: Tomt 7, 8 og 9
Byggetrinn 4: Tomt 10 og 11
Utbygger forbeholder seg retten til å endre på rekkefølgen i forhold til etterspørsel, samt rett til å endre priser og betingelser på usolgte enheter.

Beliggenhet

Beliggenhet

Ytterst i munningen av Rosfjorden i Lyngdal kommune ligger Sjoneviga. Hyttene vil ligge godt plassert i terrenget, hvor utsikt, sol og opplevelse står i fokus med en beliggenhet på mellom 50 til 100 meter fra sjøen.

Fra hver eiendom vil det være lett adkomst ned til svabergene, hvor man kan nyte havet på vindstille dager.

Ønsker man å utforske området rundt, er det mange fine turområder i umiddelbar nærhet. Her kan nevnes sti til Hausvik fort med sine krigsminner og toppturer til nærliggende høyder.

Ønsker man å benytte båten finnes det mange fine områder å besøke.
- Korshavn med egen landhandel med selvbetjening fra 06:00-00:00
- Korshavn med nyrenovert pub
- Rosfjord med sandstrand og badeland.
- Farsund by - en sørlandsby med den klassiske sørlandsbebyggelsen
- Kilometervis med sandstrender langs Listalandet fra Loshavn til Lista Fyr.
- De mange spennende offentlige plassene som omfatter Skjærgårdsparken.
- Spangreidkanalen og den kritikerroste restauranten "Under".

Med bil er det ca. 20 minutter til Lyngdal sentrum med alle servicetilbud.

Fra Stavanger er det ca. 2,5 time med bil. Fra Kristiansand er det ca. 1 time og 15 minutter.

Tomt

Fra ca. 490 til 660 m2. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Evt. arealavvik må aksepteres av kjøper.

Arealene er iht. kart stipulert til:
Tomt 4: 497 m2
Tomt 5: 501 m2 (SOLGT)
Tomt 6: 502 m2
Tomt 7: 662 m2

Tomten leveres opparbeidet med terrasser som vist på tegninger og parkeringsareal. Resterende av tomten vil fremstå som naturtomt. Det vil bli gjort minst mulig inngrep i naturen, for å bevare det naturlige uttrykket.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Opplegg for elbil er et tilvalg og må bekostes i sin helhet av kjøper.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Området er regulert til fritid og ligger under detaljereguleringsplanen for Hausvik gnr. 10 og bnr. 1. Ikraftsatt 24.05.18

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Påkobles offentlig vann og privat felles renseanlegg. Privat vei inn til feltet. Veien vil bli asfaltert. Asfalt vil bli lagt når feltet er ferdig utbygget. Kostnader til brøyting og vedlikehold må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

- Tinglyst rett til båtplass og sjøbod.

Ingen servitutter registrert på eiendommen.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Ved fradeling av en eiendom vil heftelser på hovedbruket medfølge over til utskilt eiendom. Disse heftelsene har liten/ingen betydning for denne eiendommen.
Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven g interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Energiattest

Når en fritidsbolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Fritidsboligene selges etter fastpris:

Pris hytte på tomt 4: kr. 9.000.000,-
Pris hytte på tomt 5: kr. 9.000.000,- (SOLGT)
Pris hytte på tomt 6: kr. 8.500.000,-
Pris hytte på tomt 7: fra kr. 6.750.000,-

Omkostninger:
Ved kjøp av ny/prosjektert fritidsbolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdien
er angitt fra kr 950.000,- til kr 1.750.000,- pr. tomt.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 525,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr 525,-
 
Tomteverdier:
Tomt 4: 1.650.000,-
Tomt 5: 1.750.000,- (SOLGT)
Tomt 6: 1.500.000,-
Tomt 7: 1.350.000,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt.
Det vil påløpe kostnader for offentlig vann og renovasjon.

Eiendomsskatt

Det er pr. dd. ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune.

Faste løpende kostnader

Velavgiften er stipulert til ca. kr 4.000,- pr. år. Velavgiften kan bla. dekke drift og vedlikehold av renseanlegg og felles bryggeanlegg, forsikring av felles bryggeanlegg, evt. felles strøm, snørydding og andre driftskostnader.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller  sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sjonevika, Gnr. 10 Bnr. 1 og Gnr. 10 Bnr. 73 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Tilvalg / Endringer

Standardleveranse fremgår av byggebeskrivelse og romskjema. Det vil være mulig å gjøre endringer/tilvalg ihht. til nærmere avtale med selger. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre
kostnader for kjøper / påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Finn.no: Visningstekst

Området kan besiktiges på egenhånd eller etter avtale med megler på tlf: 40408073.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Fritidsboligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-9000

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Annonsering Synlig 1. gang des 21 (Kr.2 990) Totalt kr. (Kr.2 990)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3054365