Kanalbyen

Sjølystveien 94

Felleskostnader
3 029 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2020
P-rom
72 ㎡
Bruksareal
75 ㎡
Tomteareal
4 168 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Delikat og lekker 3-roms leilighet med balkong med sjøutsikt i populære Kanalbyen | Stor felles takterrasse!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i byggets 2.etg. og inneholder følgende planløsning:

Entre/mellomgang, 2 soverom, teknisk rom/bod, åpen stue/kjøkkenløsning, samt bad.
I tillegg medfølger bod i byggets underetasje.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartskisse på finn.no
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.
For detaljert beskrivelse kontakt megler.

Parkering

Det medfølger ikke parkering til denne leiligheten.
Det er etablert nyere parkeringsanlegg inne i fjellet like ved.
Gjesteplassene er i Fjellhallen.

Beliggenhet

Kanalbyen ligger vestvendt ved sjøen på Odderøya, sentralt i Kristiansand og like ved Kilden og Fiskebrygga. En kort spasertur fra Kanalbyen ligger Markensgate - med butikker og et mangfold av kafeer, restauranter, bakerier og utesteder. I området rundt Odderøya er det fantastiske svaberg som egner seg til soling, bading og fisking. I Bendiksbukta kan barna leke på gressplener og sandstrender. Hele øya er dessuten et joggeparadis med stier på kryss og tvers. Kanalbyen har tre helt klare og umiddelbare kvaliteter: Byfjorden, det vakre skogsterrenget på Odderøya og kanalen i midten

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 16.03.2020. Brukstillatelsen gjelder hele tiltaket, leilighetsbygg, gjenstående arbeid: mindre vesentlige mangler, dog er ikke disse til hinder for mindlertidig brukstillatelse Gjenstående arbeider skal være utført innen 30.06.2023. Ifølge Sven Erik Knoph vil man først kunne søke ferdigattest når utenomhusområdet mellom 2B og 2C er ferdig opparbeidet, planlagt 1.halvår 2023. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er per nå ikke søkt om ferdigattest.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til sentrumsformål, tilhører reguleringsplan nr. 1400, SILOKAIA felt f_1A m.fl., datert 16.09.2015. Det foreligger en mindre endring av detaljreguleringen datert 18.02.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Planer under arbeid: Kvadraturen og vestre havn del 2, v/ plankontakt Anne S. Lislevand, mob. 922 68 146.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1901/74:
12.03.1964 - Dokumentnr: 1698 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901
Gjelder denne registerenheten med flere


08.01.2016 - Dokumentnr: 17608 - Erklæring/avtale
Rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eiendommen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 322323 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.2020 - Dokumentnr: 2375311 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1833
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:1 - 128
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901
Gjelder denne registerenheten med flere


04.10.2023 - Dokumentnr: 1090129 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


24.04.2020 - Dokumentnr: 2375351 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 74
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 75/7127


Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
107 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 300 000,-))

119 870,- (Omkostninger totalt)
4 419 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Integrerte hvitevare på kjøkken medfølger

Diverse

Sameiet består av 8 bygg som har 7 oppganger med til sammen 88 selveierleiligheter og 2 næringsseksjoner. Boligene har tilgang på felles takterrasse, samt felles gårdsrom.

Telia er leverandør av tv/internett i sameiet ifølge protokoll av 28.04.2021.
Bruksoverlating: Dersom en eier ønsker å leie ut boligen til andre, må styret orienteres.
Beboerne i sameiet oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det skal være ro i sameiet mellom klokken 2300-0700. Arbeid i boligen slik som håndverksmessige arbeider, reparasjoner ved flytting og oppussing som medfører banking, boring, sliping, saging etc, varsles naboer og tillates på hverdager i tidsrommet kl 0700 - 2000, men ikke på søn- og helligdager.

På denne eiendommen er det forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn og det er forbudt å foreta seg noe som kan medføre fare for forurensning. Lokalitetsnr: 14955. Lokalitetsnavn: Kanalbten 2B - 150/1901. Påvirkningsgrad: Liten / Ingen kjent påvikning, med dagens areal/resipentbruk. Myndighet: Kommune. På http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no finnes mer detaljerte opplysninger om de registrerte forurensningene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/1901/74:
12.03.1964 - Dokumentnr: 1698 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901
Gjelder denne registerenheten med flere


08.01.2016 - Dokumentnr: 17608 - Erklæring/avtale
Rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eiendommen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2018 - Dokumentnr: 322323 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.2020 - Dokumentnr: 2375311 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1833
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1870 Snr:1 - 128
Overført fra: Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1901
Gjelder denne registerenheten med flere


04.10.2023 - Dokumentnr: 1090129 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


24.04.2020 - Dokumentnr: 2375351 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 74
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 75/7127


Info kommunale avgifter

Offentlige avgifter som feiegebyr, vann og avløp er inkludert i felleskostnadene.

Renovasjonskostnad kommer i tillegg og utgjør kr 3924,76 for 2023

Byggemåte

Se tilstandsrapport.

Polisenummer

SP0002630307

Sammendrag selgers egenerklæring

5 Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?

Det ble rapportert om vann i korridor i kjelleren i 2021.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon

Vilkår og betingelser

Forsikringsselskap

If Skadeforsikring NUF

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - selger (kr.6 215)
digital grunnpakke (kr.6 850)
oppgjør (kr.11 900)
panterett med urådighet - statens kartverk (kr.585)
provisjon (forutsatt salgssum: 4 300 000,-) (kr.58 050)
tilrettelegging (kr.16 900)
totalt kr. (kr.100 500)
Produktnr: 5586999E-A2E6-4524-B9F7-6296723D2AC7 Kategori: