Kristiansand-Kvadraturen

Sjølystveien 70 - H0403 - (Leil. T402)

Prisantydning
6 950 000 kr
Omkostninger
22 690 kr
Totalpris
6 972 690 kr
P-rom
75 ㎡
Bruksareal
78 ㎡
Tomteareal
3 710 ㎡
Etasje
4
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Helt i første linje mot sjøen - Kanalbyen 2C, leil. T402 (H0403)

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger i 4. etg. og har følgende planløsning:
Gang, bad, bod, 1 bad, 2 sovoerm, stue/kjøkken i åpen løsning samt en stor balkong på ca. 18.7 kvm. 

Tilgang til felles takterrasse i bygg X.

Felles gårdsrom er allment tilgjengelige.
Alle bygg har heisadkomst til kjeller etasje. Byggene T/U, V og X har i tillegg trapper ned til kjelleretasje.

Standard

Informasjon fra utbygger fra hoved prospektet:

Innvendige vegger i leiligheten: Alle overflater er sparklet og malt.

Låssystem/porttelefon: Det installeres låssystem slik at leilighetseier kun benytter en og samme nøkkel til leilighetsdør, postkasse, inngangsparti, sportsbod og kjøreport til kjeller. Det leveres komplett porttelefonanlegg til den enkelte leilighet.

Kjøkken: Leiligheten leveres med kjøkken som vist på salgstegninger. Strai Kjøkken er leverandør. Kjøkken leveres med planlimt vask med ettgreps blandebatteri og høye overskap samt hvitevarepakke bestående av induksjonstopp, innbyggingsovn, integrert oppvaskmaskin og integrert kombiskap (kjøl og frys). Ventilator med integrert komfyrvakt medfølger.

Bad: Bad er utført som prefabrikkert kabin, komplett med fliser beregnet for våtrom både på gulv og vegger. Himling er hvitmalt gips med innfelte downlights (LED). Innredning er levert hvit og har heldekkende benkeplate med integrert servant. Veggmontert toalett. Dusjvegg av laminert glass. Hjørnesluk i rustfritt stål. Annen innredning som speil, dorullholder og knagger leveres montert. Bad angitt som kombinert bad/ vask leveres med integrert skapinnredning for vaskemaskin og tørketrommel, og med tilhørende opplegg for tilkobling av vann- og avløp for vaskemaskin samt nødvendig stikk til begge. Det forutsettes at det benyttes kondenstørketrommel. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. |

Garderober: Det medfølger ikke garderobeskap/skyvedørsgarderober i leveransen.

Gulv: Gulv i stue, kjøkken, entre/gang og soverom legges det parkett, 14 mm 1-stav eik matt lakk. Parketten legges på trinnlyddempende underlag. I bod/vask legges det gulvbelegg med oppbrett på vegg.

Se for øvrig romskjema i salgsprospekt  for mer detaljert informasjon.

Påkostning og modernisering

Det er gjort noen påkostninger i leiligheten for ca. 30 250,- Konferer megler for nærmere detaljer.

Merverdi ca kr. 450 000,-

Alle tilvalgsdokumenter kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å merke seg disse spesielt, da tilvalgsfristen er utløpt.

Ferdigstillelse

Antatt ferdigstillelse er 2. kvartal 2023.

Oppvarming

Oppvarming/varmt tappevann: Byggene tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området. Fordelingsskap for vann, energi og vannbåren varme (samt målere) vil bli integrert i eget teknikkskap i badekabinen. Alle rom med vannbåren gulvvarme (se romskjema) vil ha individuell romtermostatstyring i hvert rom. Varmt tappevann via sirkulasjonsledninger, hovedkilde fra fjernvarme. Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren/forretningsfører, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate fjernavlesningsmålere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Frem til overtaksle vil bygget være forsikret av utbygger, jfr. buofl. §13 siste ledd.
Etter overtakelse vil sameiet forsikre bygg og fellesarealer, men kjøper må selv tegne innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Kanalbyen er etablert på Odderøya. Det er ei frodig øy i Kristiansands byfjord, tett forbundet til fastlandet og bykjernen med fire små broer. Sørvest på øya ligger Odderøya fyr, og det høyeste punktet i området befinner seg 92 moh. På kryss og tvers av Odderøya snor det seg veier og stier; mange med spektakulære utsiktsforhold mot "Østergabet", innseilingen og fyrene Grønningen, Oksøy og Odderøya fyr.

Kanalbyen har flere unike kvaliteter. På den ene siden er det den umiddelbare nærheten til sjøen og kanalen; med brygger, promenader, sandstrender og svaberg. Så er det skogen og det nydelige turterrenget på Odderøya. På toppen av alt vil den nye bydelen ligge i gåavstand til alle utelivs- og shoppingmulighetene i Kvadraturen. Kanal- og havnepromenaden blir en forlengelse av dagens strandpromenade.

Kanalen er en av de tre attraksjonene i Kanalbyen; skogen, Byfjorden og kanalen. Langs kanalen blir det etablert natur og beplantning som beriker naturmangfoldet og skaper forbindelser til Odderøya. Broene over kanalen markerer at Holmen er en øy i Kanalbyen. Se illustrasjoner i salgsprospektet.

Peisestuen er et sted med historie. En gang var dette et utfartssted med bygg og festplass for byens befolkning. Nå skal området revitaliseres å bli en av Kristiansands flotte parker. Peisestuen er i forlengelsen av strandpromenaden og vil bli et turmål for hele byen, en attraksjon for turister og et samlingssted for beboerne i Kanalbyen.

Fiskebrygga ligger også kun en liten ruseltur unna. Her finnes koselig restauranter og yrende liv på sommeren.

Tomt

Areal: 3 710 kvm, Eierform: Fellestomt
Gårdsrom utføres i bestandige materialer. Frodig vegetasjon skal være sammensatt av arter med variasjon i høyde, utbredelse, farge og vekstform. Belysning utføres med solide og robuste armaturer, både i gårdsrom, ved inngangspartier og på stier/veier. Plassering og utforming avklares i detaljprosjekteringen. Det etableres et felles, nedgravd avfallssystem, med innkastluker plassert mot Sjølystveien ved bygg V. Se ellers utomhusplan for felt 2C.

Det etableres felles takterrasse på taket av bygg X.

Parkering

Det medfølger 1 stk. parkeringsplass i kjeller  i kjøpesummen.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Silokaia Kanalbyen, Plan ID 1400. Godkjent 16.09.2015. Sak 127/15. Mindre endring av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016. Silokaia Felt 1A m.fl - reguleringsendring godkjent 23.01.2019. Sak 13/19. Formål: Sentrumsformål

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte boligseksjon vedr. bla. vei, vann og kloakk, plikt til å bidra til drift og vedlikehold av havnepromenade, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det vil bli tinglyst rett for gjennomkjøring i p-kjeller for beboere i 2A, 2B og 2C samt tilgang for utbygger i forbindelse med anleggsfasen. Det er tinglyst rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eierseksjonssameiets eiendom. I praksis gjelder dette i hovedsak allmennhetens rett til å ferdes langs Havnepromenaden, samt offentlig tilgjengelig gjennomgang i gårdsrommet. På eierseksjonssameiets eiendom kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for den enkelte boligseksjon. Det følger av eierseksjonsloven at eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett i den enkelte boligseksjon. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst på boligseksjonen og eierseksjonssameiets eiendom kan fås ved henvendelse megler.

Utleie

Leiligheten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Vil utarbeides av utbygger ved ferdigstillese.

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Usolgte leiligheter

Utbygger står for alle kostnader forbundet med usolgte enheter.

Organisering

Leilighetene selges som selveierleiligheter. Det etableres ett eierseksjonssameie for tredje byggetrinn, felt 2C.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 19 570,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 783 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 1 950,- (Oppstartslikviditet sameiet, kr. 25,- pr. kvm av BRA) 22 690,- (Omkostninger totalt) 6 972 690,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Når man kjøper en kontraktsposisjon går man inn i opprinnelig kjøpers avtale med utbygger og påtar seg forpliktelsene og mottar rettigheter etter den avtale. I tillegg betales en merverdi etter følgende oppsett:

Opprinnelig kjøpesum: kr.  6 340 000,- inkl. parkeringsplass.

Tilvalg/endringer for tilsammen ca. 30 250,- Detaljert oversikt over alle tilvalgene/endringer kan fås ved henvendelse megler.
Merverdi: Kr. 450 000,-

Pris for kontraktsposisjonen, bestående av merverdi,  tilvalg og verdistigning settes med dette til kr. 6 950 000,- inkl. parkering

Det er ikke kjøpsomkostninger til kontraktsposisjonen, men følgende omkostninger kommer i tillegg til kjøpesum for leiligheten iht kontrakt:

Dokumentavgift:  19 570,-
Tinglysingsgebyr for skjøte: kr. 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: kr. 585,-
Oppstartskapital til sameiet kr. 25,- pr. BRA kr. 1950,-

SUM TOTALE OMKOSTNINGER kr. 22 690,-

SUM TOTALE KOSTNADER og omkostninger: Kr.  6 972 690,-
(Totalpris inkl. omkostninger) Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA. 

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital og merverdi, samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.  Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager
for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Eiendomsskatt

Felleskostnadene inkluderer ikke eiendomsskatt

Felleskostnader

Felleskostnadene utgjør ca. 30,- pr. kvm pr. mnd. for boligseksjonene. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom utbygger/ sameiet finner det nødvendig, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.

Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt
for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (evt. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger svarer for fellesutgifter for evt. usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og  forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er bosatt ihht folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no

Øvrige mulige kostnader

Felleskostnadene inkluderer ikke abonnement til tv, bredbånd, telefoni, renovasjon og eiendomsskatt (listen er ikke nødvendigvis uttømmende). Slike kostnader skal faktureres og betales av den enkelte seksjonseier direkte. Strømkostnader til evnt el-bil plass, og fjernvarmekostnader som inkluderer oppvarming og varmt vann i og til leilighetene, kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Gebyr ved videresalg

Videresalg kan ikke gjøres uten utbyggers samtykke. Utbygger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten.

For at Utbygger skal godta slik transport må man benytte Utbyggers «Avtale om transport av kjøpekontrakt» som fås hos selger.

Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jf. Bustadoppføringslova § 1b.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sjølystveien 70 - H0403 - (Leil. T402), Gnr. 150 Bnr. 1907 Snr. 14 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom utbygger ønsker å få utbetalt forskudd,  eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp av leilighet og parkeringsplass forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som kan fås ved henvendelse megler. Selgers  kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Tilvalg / Endringer

Alle tilvalgsdokumenter kan fås ved henvendelse til megler.  Vi oppfordrer kunden til å merke seg disse spesielt da og tilvalgsfristen er utløpt.

Selgers rett til endringer

Utbygger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 91 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Overtagelse/innflytting til 2.kvartal 2023.

Senest 120 dager før overtagelse vil kjøper bli informert om antatt endelig overtakelsesdato. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest 4 uker før antatt overtakelse i forbindelse med at utbygger kaller inn til overtakelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jf. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelseri buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Det presiseres at salgsobjektet er posisjonen som kjøpes iht. underliggende kontrakt mellom selger (Kjøper 1) og utbygger. Kjøper av kontraktsposisjonen forplikter seg til å overta de rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten. Kontrakten medfølger i- og som en del av salgsoppgaven. Alle vedlegg til opprinnelig kjøpekontrakt vil også være bindende for ny kjøper. Vedleggene, samt kopi av opprinnelig salgsmateriell, fås ved henvendelse til Sørmegleren.
 
Kontraktsposisjonen selges under lovverket til Kjøpsloven og Avhendingsloven § 1-1, fjerde ledd og ikke etter Bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-0554

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-0554. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rita Ommundsen, tlf. 99 09 91 08

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Provisjon (forutsatt salgssum: 6 950 000,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.500) Totalt kr. (Kr.57 600)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Varenummer: 3064413