Søgne

Sentrumsveien 37

Prisantydning
9 900 000 kr
Omkostninger
34 940 kr
Totalpris
9 934 940 kr
Felleskostnader
4 300 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
P-rom
130 ㎡
Bruksareal
130 ㎡
Tomteareal
1 877 ㎡
Etasje
8
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Flott, oppgradert 4-roms hjørneleilighet med stor uteplass! Inkludert 2 parkeringsplasser i kjeller. Lave omkostninger.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 130 kvm, Bruksareal: 130 kvm
P-rom: Gang, vaskerom, bad, soverom, bad, soverom, soverom, stue/kjøkken.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

holder an litt.

Parkering

Det medfølger 2 parkeringsplass i garasjekjeller. Gjesteparkeringsplasser i parkeringskjeller sammen med parkeringsplasser for handelssenteret. Disse blir avgiftsbelagt etter samme modell som handelssenteret.

Beliggenhet

ikke aktuelt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse som gjelder for hus A og hus B innenfor delområde BKB3 og omfatter næringslokaler i 3. og 4. etasje. Videre omfattes 18 leiligheter i hus A og 9 leiligheter i hus B. Brukstillatelsen gjelder også for utearealer/fellesarealer innenfor BKB3, datert 29.03.2023

At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor, tilhører kommunedelplan, 07.09.2015 og reguleringsplan; detaljregulering for Rådhusveien 36-38 og Sentrumsveien, datert 31.01.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Reguleringsplanen kan bli endret i mindre grad der hvor utbygger finner dette hensiktsmessig. Gitt rammetillatelse/igangsettelsestillatelse vil bli søkt endret der det er hensiktsmessig behov for det.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/472/57:
24.11.1939 - Dokumentnr: 990051 - Bestemmelse om gjerde
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.1941 - Dokumentnr: 901240 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2014 - Dokumentnr: 725503 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2022 - Dokumentnr: 189498 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:244
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.2022 - Dokumentnr: 747939 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163 m.fl.
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2022 - Dokumentnr: 1453849 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


15.05.2023 - Dokumentnr: 500729 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:20
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:21
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:22
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:23
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:24
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:25
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:26
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:27
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:28
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:29
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:30
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:31
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:32
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:33
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:34
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:35
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:36
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:37
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:38
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:39
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:40
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:41
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:42
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:43
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:44
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:45
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:46
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:47
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:48
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:49
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:50
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:51
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:52
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:53
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:54
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:55
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:56
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:57
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:58
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:59
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:60
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:61
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:62
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:63
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:64
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:65
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:66
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:67
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:68
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:69
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:70
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:71
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:72
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:73
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:74
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:75
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:76
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:77
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:78
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:79
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:80
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:81
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:82
Bestemmelse om ferdsel og opphold


15.05.2023 - Dokumentnr: 500729 - Erklæring/avtale
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rettighetshaver allmennheten
Bestemmelse om ferdsel og opphold


24.11.1939 - Dokumentnr: 502058 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:11


02.04.1987 - Dokumentnr: 990047 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:41


02.04.1987 - Dokumentnr: 990047 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
GNR. 72 BNR.83 OG 118.


02.04.1987 - Dokumentnr: 990048 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:154


31.01.1996 - Dokumentnr: 1468 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:197


01.01.2020 - Dokumentnr: 132297 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:72 Bnr:57


15.02.2023 - Dokumentnr: 170506 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:244


23.03.2023 - Dokumentnr: 309065 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249


24.11.1939 - Dokumentnr: 990050 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:11


15.05.2023 - Dokumentnr: 500752 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:69
Adkomstrett til trappehus


Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

9 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
22 570,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 903 000,-))

34 940,- (Omkostninger totalt)

9 934 940,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er ikke fastsatt.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Standard

forsøkt å ringe kl. 0930

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen:
Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Det etableres egne målere pr. seksjon for å fastsette bruk av fjernvarme, vann, og oppvarming av vann. Slike kostnader fordeles etter faktisk forbruk. Dette gjelder også strøm for seksjonseiere med elbillader. Felles TV- og internettabonnement som faktureres per seksjon, fordeles til hver seksjon og ikke etter brøk.

Bod i kjelleretg. Stikkontakt i bod i kjeller er koblet til måler på fellesarealet. Alle som har stikkontakt i kjeller, blir belastet for strømforbruk etter en fast sum pr. måned som fastsettes av styret med to måneder varsel.

For eiere av parkeringsplass og/eller bod i kjelleretasjen fastsettes det hvor mye fellesutgiftene er per p-plass, per måned, samt hva andre arealer/seksjoner i kjelleren skal betale. Felleskostnadene i kjelleren skal dekke de faktiske driftsutgiftene og ikke fordeles etter eierbrøken. Det skal også tas høyde for driftsutgifter til sameie med administrasjon, bygningsforsikring etc. Kostnaden skal primært faktureres den enkelte eier direkte, men øvrige sameiere (både tinglyste- og reelle eiere) i samme seksjon er solidarisk ansvarlige for kostnaden.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/472/57:
24.11.1939 - Dokumentnr: 990051 - Bestemmelse om gjerde
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.1941 - Dokumentnr: 901240 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2014 - Dokumentnr: 725503 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2022 - Dokumentnr: 189498 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:244
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.2022 - Dokumentnr: 747939 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163 m.fl.
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2022 - Dokumentnr: 1453849 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


15.05.2023 - Dokumentnr: 500729 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:20
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:21
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:22
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:23
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:24
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:25
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:26
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:27
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:28
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:29
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:30
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:31
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:32
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:33
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:34
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:35
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:36
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:37
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:38
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:39
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:40
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:41
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:42
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:43
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:44
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:45
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:46
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:47
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:48
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:49
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:50
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:51
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:52
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:53
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:54
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:55
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:56
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:57
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:58
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:59
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:60
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:61
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:62
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:63
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:64
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:65
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:66
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:67
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:68
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:69
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:70
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:71
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:72
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:73
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:74
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:75
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:76
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:77
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:78
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:79
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:80
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:81
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:82
Bestemmelse om ferdsel og opphold


15.05.2023 - Dokumentnr: 500729 - Erklæring/avtale
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rettighetshaver allmennheten
Bestemmelse om ferdsel og opphold


24.11.1939 - Dokumentnr: 502058 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:11


02.04.1987 - Dokumentnr: 990047 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:41


02.04.1987 - Dokumentnr: 990047 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
GNR. 72 BNR.83 OG 118.


02.04.1987 - Dokumentnr: 990048 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:154


31.01.1996 - Dokumentnr: 1468 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:197


01.01.2020 - Dokumentnr: 132297 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:72 Bnr:57


15.02.2023 - Dokumentnr: 170506 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:244


23.03.2023 - Dokumentnr: 309065 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249


24.11.1939 - Dokumentnr: 990050 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:11


15.05.2023 - Dokumentnr: 500752 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:69
Adkomstrett til trappehus


Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Polisenummer

SP0004791828

Sammendrag selgers egenerklæring

Egenerklæring er ikke utfylt. Selger har ikke bebodd leiligheten

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

If Skadeforsikring NUF

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850)

Oppgjør (Kr.10 900)

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)

Provisjon (forutsatt salgssum: 9 900 000,-) (Kr.90 000)

Tilrettelegging (Kr.15 500)

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 215)

Totalt kr. (Kr.130 050)
Produktnr: 52785508-F2B1-4957-B556-9F115DADFC7B