Kristiansand - Søgne

Sentrumsveien 37 ? H0501 (Tangvall Arena, leil. B501)

Prisantydning
6 600 000 kr
Omkostninger
29 170 kr
Totalpris
6 629 170 kr
P-rom
86 ㎡
Bruksareal
96 ㎡
Etasje
5
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Tangvall Arena, leil. B501

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

27 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 5. - 9. etasje (Trinn 1 - Bygg A og B). 27 leiligheter i byggetrinn 2. I 1. og 2. etasje er det kjøpesenter med butikker, serveringssteder og dagligvarebutikk. I 3. og 4. etasje er det kontorlokaler/boliger. Parkering, næringsarealer og boder i kjeller. Bygget er organisert som et kombinasjonssameie med både næring og boligseksjoner. Prosjektet er 1. byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, se situasjonsplan inntatt i salgsoppgave. Endringer av antall leiligheter i hvert byggetrinn kan forekomme.

Innhold

Leilighetene er moderne og innholdsrike, med gode planmessige løsninger. Bygg A inneholder 18 flotte leiligheter. Disse er moderne og innholdsrike med helt unike, avrundede terrasser. Bygg B inneholder 9 flotte leiligheter. Disse er romslige og solrike med fantastisk utsikt.

Standard

INNVENDIGE VEGGER I LEILIGHETENE:
Alle flater er sparklet jevne som underlag og malt i delikate farger.

DØRENE/VINDUENE:
Fra egen leilighet kan man styre hovedinngangsdørene etter å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på. Inngangsdørene til leilighetene leveres i solid utførelse med gode lydegenskaper, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige dører i leiligheten leveres som type Trend 1 hvit eller tilsvarende. Vinduer og dører utføres og leveres i tre med aluminiumsbekledning utvendig. Mørk farge innvendig og utvendig.

GULV OG GULVLISTVERK:
I stue, kjøkken, soverom og entre/hall legges parkett. Utførelse som er beregnet i leveransen er matt lakkert 1-stavs eikeparkett. Det leveres eikelister til parkett.


KJØKKEN-, BAD- OG GARDEROBEINNREDNING:
Kjøkkeninnredning fra Strai Kjøkken m/hvitevarer (komfyr/stekeovn, kjøleskap og oppvaskmaskin). Pen baderomsinnredning.

BAD:
Gulv og vegger leveres har keramiske fliser i god kvalitet.  Leilighetene leveres med veggmonterte klosetter.

WC/VASKEROM:
Gulv  har keramiske fliser m/oppkant i god kvalitet. Vegger blir malt.

Se romskjema i salgsprospektet for nærmere beskrivelse.

Byggeår og byggemåte

2023 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Leilighetene har gulvvarme i alle rom med unntak av soverom og bod. Hver leilighet får balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Aggregat plasseres fortrinnsvis i tak i bad eller bod/vask.

Forsikring

Bygget er forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tangvall Arena får en sentral beliggenhet i Søgne - og på Tangvall. Rett ovenfor bygges det nye skolesenteret med både ungdomsskole og videregående skole. I tillegg er det store planer for hele området som handler om å forvandle Tangvall til Søgnes beste sted å bo. Et spennende handlesenter med attraktive butikker, moderne kontorlokaler i etasjene over - alt dette vil være med på å gi Tangvall et solid løft.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Arealet på tomten kan ikke opplyses om, da eiendommen ikke er fradelt og oppmålt.
Tomten leveres opparbeidet i tråd med utomhusplan for eiendommen og områdene rundt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligger midlertidig brukstillatelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Tiltaket ligger innenfor detaljreguleringsplan for Rådhusveien 36 og 38. Planen er vedtatt den 31.01.2019.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanenene før kjøp. Reguleringsplanenene kan bli endret i mindre grad der hvor utbygger finner dette hensiktsmessig. Gitt rammetillatelse/igangsettelsestillatelse vil bli søkt endret der det er hensiktsmessig behov for det.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og kloakk

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

472/57:

1939/990051-1/93 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
Tinglyst: 24.11.1939
1941/901240-1/93 UTSKIFTING TINGLYST
Tinglyst: 22.01.1941

Rettigheter:
1939/990050-1/93 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST
Tinglyst: 24.11.1939
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:57

472/163:
2014/725503-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
Tinglyst: 29.08.2014
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

472/187:
1997/10607-1/93 BEST OM GARASJE/PARKERING TINGLYST
Tinglyst: 11.07.1997
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:201 Snr:6
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/6236-1/200 BESTEMMELSE OM PARKERING TINGLYST
Tinglyst: 07.01.2009
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:201 Snr:4
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/611682-1/200 KJØPEKONTRAKT TINGLYST
Tinglyst: 21.08.2009
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 820852982
Omhandler areal for opprettelse av parkeringsanlegg
Med flere bestemmelser OVERFØRT FRA: 1018-72/216, 1018-72/239
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter:
1969/8408-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
Tinglyst: 29.10.1969
OVERFØRT FRA: 1018-72/125 :Knr:1018 Gnr:72 Bnr:125 :Knr:4204 Gnr:472 Bnr:187
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven
OVERFØRT FRA: 1018-72/125

Diverse servitutter vil bli registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Ikke konsesjonspliktig.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er under utarbeidelse.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 16 800,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 672 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 29 170,- (Omkostninger totalt) 6 629 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30,- pr. kvm BRA pr. mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.

Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info. Oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, bredbånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (evt. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner
fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Selgeren vil engasjere forretningsfører, Sørlandets Boligbyggelag, for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/ overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sentrumsveien 37 ? H0501 (Tangvall Arena, leil. B501), Gnr. 472 Bnr. 249 Snr. 13 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 96/16540

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av Selgers standard kjøpekontrakt.

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.
Hvitevarer på kjøkken medfølger. 

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Ta kontakt med megler for visning.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som Kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler.

Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som Kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da Selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-23-0078

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-23-0078. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Varenummer: 3071392