Søgne- Tangvall Arena

Sentrumsveien 27

Prisantydning
3 290 000 kr
Omkostninger
21 120 kr
Totalpris
3 311 120 kr
Felleskostnader
1 930 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
P-rom
50 ㎡
Bruksareal
50 ㎡
Tomteareal
1 877 ㎡
Etasje
6
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Lekker 2- roms selveierleilighet med stor balkong, ferdigstilt i 2023. Klar til innflytting. Heis.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 50 kvm, bruksareal: 50 kvm

P-rom inneholder: Gang, stue/kjøkken, soverom, bad.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Gulvvarme i alle rom med unntak av soverom. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Det er mulighet for kjøp av parkeringsplass i garasjekjeller. Gjesteparkeringsplasser i parkeringskjeller sammen med parkeringsplasser for handelssenteret. Disse blir avgiftsbelagt etter samme modell som handelssenteret.

Beliggenhet

Tangvall Arena har en sentral beliggenhet i Søgne - og på Tangvall. Rett ovenfor bygges det nye skolesenteret med både ungdomsskole og videregående skole. I tillegg er det store planer for hele området som handler om å forvandle Tangvall til Søgnes beste sted å bo. Et spennende handlesenter med attraktive butikker, moderne kontorlokaler i etasjene over - alt dette vil være med på å gi Tangvall et solid løft.

Flere og flere ønsker denne livsstilen, med mindre tid på vedlikehold og reisetid - og mer tid på det vi liker aller best. Enten det er late kvelder, eller aktive dager - på Tangvall Arena skal det være enkelt, trygt, sosialt og hyggelig å bo.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse som gjelder for hus A og hus B innenfor delområde BKB3 og omfatter næringslokaler i 3. og 4. etasje. Videre omfattes 18 leiligheter i hus A og 9 leiligheter i hus B. Brukstillatelsen gjelder også for utearealer/fellesarealer innenfor BKB3, datert 29.03.2023

At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor, tilhører kommunedelplan, 07.09.2015 og reguleringsplan; detaljregulering for Rådhusveien 36-38 og Sentrumsveien, datert 31.01.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Reguleringsplanen kan bli endret i mindre grad der hvor utbygger finner dette hensiktsmessig. Gitt rammetillatelse/igangsettelsestillatelse vil bli søkt endret der det er hensiktsmessig behov for det.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/472/57:
24.11.1939 - Dokumentnr: 990051 - Bestemmelse om gjerde
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.1941 - Dokumentnr: 901240 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2014 - Dokumentnr: 725503 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2022 - Dokumentnr: 189498 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:244
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.2022 - Dokumentnr: 747939 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163 m.fl.
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2022 - Dokumentnr: 1453849 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


15.05.2023 - Dokumentnr: 500729 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:20
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:21
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:22
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:23
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:24
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:25
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:26
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:27
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:28
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:29
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:30
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:31
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:32
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:33
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:34
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:35
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:36
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:37
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:38
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:39
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:40
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:41
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:42
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:43
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:44
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:45
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:46
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:47
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:48
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:49
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:50
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:51
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:52
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:53
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:54
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:55
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:56
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:57
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:58
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:59
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:60
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:61
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:62
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:63
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:64
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:65
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:66
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:67
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:68
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:69
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:70
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:71
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:72
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:73
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:74
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:75
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:76
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:77
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:78
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:79
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:80
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:81
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:82
Bestemmelse om ferdsel og opphold


15.05.2023 - Dokumentnr: 500729 - Erklæring/avtale
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rettighetshaver allmennheten
Bestemmelse om ferdsel og opphold


24.11.1939 - Dokumentnr: 502058 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:11


02.04.1987 - Dokumentnr: 990047 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:41


02.04.1987 - Dokumentnr: 990047 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
GNR. 72 BNR.83 OG 118.


02.04.1987 - Dokumentnr: 990048 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:154


31.01.1996 - Dokumentnr: 1468 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:197


01.01.2020 - Dokumentnr: 132297 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:72 Bnr:57


15.02.2023 - Dokumentnr: 170506 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:244


23.03.2023 - Dokumentnr: 309065 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249


24.11.1939 - Dokumentnr: 990050 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:11


15.05.2023 - Dokumentnr: 500752 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:69
Adkomstrett til trappehus


Økonomi

Omkostninger kjøper

3 290 000,- (prisantydning)

omkostninger
8 400,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)
8 750,- (dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 350 000,-))

21 120,- (omkostninger totalt)

3 311 120,- (totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er ikke fastsatt.
Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Nøkkelinformasjon

Standard

Leiligheten har en flott beliggenhet byggets i 6 etasje. Leiligheten var ferdigstilt i 2023.

Med heisadkomst fra kjeller eller inngangsparti kommer man direkte opp til leilighetens etasje. Videre inn i leilighetens gang er det god plass til å henge fra seg yttertøy og sko, samt garderobeløsning.

Leilighetens hovedrom er rommet hvor vi har åpen, men samtidig skjermet stue/ kjøkken løsning. Her er det store vindusflater som sørger for rikelig med naturlig lysinnslipp. Leiligheten er i byggets sjette etasje og har rikelig med naturlig lysinnslipp gjennom vindusflatene og en flott utsikt. I stuen er det god plass til sofagruppe med tilhørende møblement samt spisebord i overgangen mot kjøkkenet.

Kjøkkenet er levert fra Strai. Det er godt med oppbevaringsplass i under- og overskap. Innredningen er naturlig plassert i rommet.

Fra stuen er det utgang til balkong. Her er det gode solforhold, plass til utemøblement og en nydelig utsikt.

Leiligheten har et soverom med plass til stor seng med tilhørende møblement. En-stavs eikeparkett og slette, malte vegger.

Flislagte baderom med varme i gulv og opplegg for vaskemaskin. Flotte flisvalg.

Fra leiligheten har man direkte nedgang med heis eller trapp til parkeringskjelleren, der det medfølger bod, samt mulighet for kjøp av p.plass.

I toppetasjen er det lagd gjesterom og fantastisk fellesstue - samt en uteplass som tar pusten fra de fleste. Disse lokalene er godt utstyrt, klare for aktiv bruk. Høyt oppe, med sol fra morgen til kveld - og med mulighet for både gjester på besøk langveisfra - eller hyggelige kvelder med gode naboer.

Tilstandsrapport
Det foreligger ikke tilstandsrapport, kun arealmåling. Leiligheten er ubebodd. Leiligheten har en flott beliggenhet byggets i 6 etasje. Leiligheten var ferdigstilt i 2023.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen:

Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmasin.

Diverse

Det etableres egne målere pr. seksjon for å fastsette bruk av fjernvarme, vann, og oppvarming av vann. Slike kostnader fordeles etter faktisk forbruk. Dette gjelder også strøm for seksjonseiere med elbillader. Felles TV- og internettabonnement som faktureres per seksjon, fordeles til hver seksjon og ikke etter brøk.

Bod i kjelleretg. Stikkontakt i bod i kjeller er koblet til måler på fellesarealet. Alle som har stikkontakt i kjeller, blir belastet for strømforbruk etter en fast sum pr. måned som fastsettes av styret med to måneder varsel.

For eiere av parkeringsplass og/eller bod i kjelleretasjen fastsettes det hvor mye fellesutgiftene er per p-plass, per måned, samt hva andre arealer/seksjoner i kjelleren skal betale. Felleskosnadene i kjelleren skal dekke de faktiske driftsutgiftene og ikke fordeles etter eierbrøken. Det skal også tas høyde for driftsutgifter til sameie med administrasjon, bygningsforsikring etc. Kostnaden skal primært faktureres den enkelte eier direkte, men øvrige sameiere (både tinglyste- og reelle eiere) i samme seksjon er solidarisk ansvarlige for kostnaden.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/472/57:
24.11.1939 - Dokumentnr: 990051 - Bestemmelse om gjerde
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.1941 - Dokumentnr: 901240 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


29.08.2014 - Dokumentnr: 725503 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2022 - Dokumentnr: 189498 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:244
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.2022 - Dokumentnr: 747939 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Overført fra: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163 m.fl.
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2022 - Dokumentnr: 1453849 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


15.05.2023 - Dokumentnr: 500729 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:1
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:2
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:3
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:4
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:5
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:6
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:7
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:8
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:9
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:10
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:11
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:12
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:13
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:14
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:15
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:16
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:17
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:18
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:19
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:20
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:21
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:22
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:23
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:24
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:25
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:26
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:27
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:28
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:29
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:30
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:31
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:32
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:33
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:34
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:35
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:36
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:37
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:38
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:39
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:40
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:41
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:42
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:43
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:44
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:45
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:46
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:47
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:48
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:49
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:50
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:51
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:52
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:53
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:54
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:55
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:56
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:57
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:58
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:59
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:60
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:61
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:62
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:63
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:64
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:65
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:66
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:67
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:68
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:69
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:70
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:71
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:72
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:73
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:74
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:75
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:76
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:77
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:78
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:79
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:80
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:81
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:82
Bestemmelse om ferdsel og opphold


15.05.2023 - Dokumentnr: 500729 - Erklæring/avtale
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rettighetshaver allmennheten
Bestemmelse om ferdsel og opphold


24.11.1939 - Dokumentnr: 502058 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:11


02.04.1987 - Dokumentnr: 990047 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:41


02.04.1987 - Dokumentnr: 990047 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
GNR. 72 BNR.83 OG 118.


02.04.1987 - Dokumentnr: 990048 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:154


31.01.1996 - Dokumentnr: 1468 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1018 Gnr:72 Bnr:197


01.01.2020 - Dokumentnr: 132297 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:72 Bnr:57


15.02.2023 - Dokumentnr: 170506 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:163
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:244


23.03.2023 - Dokumentnr: 309065 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249


24.11.1939 - Dokumentnr: 990050 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:11


15.05.2023 - Dokumentnr: 500752 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:472 Bnr:249 Snr:69
Adkomstrett til trappehus


Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Polisenummer

SP0004791828

Sammendrag selgers egenerklæring

Egenerklæring er ikke utfylt. Selger har ikke bebodd leiligheten.
Produktnummer: 7B73B941-673A-4157-B435-635DA4A2CF15 Kategori: