Vennesla

Sentrumsvegen - Vennesla Atrium

Prisantydning
2 590 000 kr - 4 850 000 kr
Byggeår
2023
P-rom
55 - 115 m2
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
A0302 2 3. 86 ㎡ 90 ㎡ 3 961 240 kr
A0303 3 3. 115 ㎡ 117 ㎡ 4 864 240 kr
A0304 2 3. 79 ㎡ 86 ㎡ 3 860 790 kr
A0407 2 4. 81 ㎡ 83 ㎡ 4 060 440 kr
A0502 2 5. 86 ㎡ 90 ㎡ 4 661 240 kr
B0302 2 3. 79 ㎡ 86 ㎡ 3 960 790 kr
B0304 2 3. 76 ㎡ 80 ㎡ 3 960 220 kr
B0403 2 4. 79 ㎡ 86 ㎡ 4 260 790 kr
C0309 1 3. 55 ㎡ 56 ㎡ 2 602 690 kr
C0406 2 4. 79 ㎡ 85 ㎡ 3 962 470 kr
C0310 3 3. 94 ㎡ 103 ㎡ 4 603 420 kr

Oversikt

Om eiendommen

ATRIUM - Leiligheter midt i sentrum av Vennesla - fortsatt 12 flotte leiligheter for salg -Visning etter avtale!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Leilighetene er fordelt på 3 forskjellige bygg. Felles for alle, er at det er proppfullt av kvaliteter! Gode planløsninger og gode materialvalg gjør kjøpet trygt og godt - og opplevelsen enda bedre.

71 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. til 5.etasje. (I 1. og 2. etasje i Bygg A og B blir det næringsarealer med bl.a. butikker og kontorarealer), og i underetasjen blir det boder tilknyttet leilighetene og næringsarealene samt parkeringsplasser.

Bygget blir organisert som et eierseksjons sameie/kombinasjonssameie (med både næring og Boligseksjoner).

Prosjektet er pr. i dag planlagt oppført i ett byggetrinn med boliger og næringsbygg. Dersom dette blir endret, slik at prosjektet gjennomføres med flere byggetrinn, plikter kjøper og sameiet å medvirke med sin stemme på årsmøte, signatur osv. til at senere byggetrinn kan gjennomføres som planlagt.

Innhold

Følgende areal fordeling er planlagt:
Bolig: ca. 6500 m2 BRA (boliger 2. - 5. etg) 71 leiligheter fra 67 til 121 kvm BRA
Næringsareal i 1. etg utgjør ca. 5.250 m2
Næringsarealer: ca 2000 m2 næringsarealer i 2.etg.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 24 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Forventet overtagelse er 1. halvår 2023.

Oppvarming

Varmepumpeløsning for oppvarming og tappevann. Vannbåren varme i leiligheter bortsett fra soverom og bod.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Lunt, nært og behagelig - den nye møteplassen i bygda. Selve hjertet av Vennesla, der folk kan bo, handle og leve.
Atrium skal bli det beste stedet å bo i Vennesla. Leiligheter i alle størrelser og prisklasser - butikker du vil digge i første etasje - og resten av Vennesla rett utenfor. Sosiale møteplasser på et frodig og grønt atrium - og naboskap hvor smilet Beliggenheten til Atrium er så sentral det bare kan bli. Så nær alt du trenger i det daglige, og likevel lunt og privat, på toppen av den nye innendørs handlegaten.

For hva er vel bedre enn å ha verden rett utenfor? Kanskje ikke verden, men den delen av hverdagen vi trenger å ha nær. Dersom du vil bo her, lover vi tøffelavstand til butikker du vil like - resten av det vi er så stolte av i gågata - er innen rusleavstand. preger hverdagen.

Tomt

Tomten leveres ferdig opparbeidet ihht. utomhus plan. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Sportsboder og p-plasser i kjeller vil bli tilknyttet som tilleggsdel til leilighets- næringsseksjonene .
Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten.
Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17.

Alle leilighetskjøpere må kjøpe 1 p-plass i kjeller. P-Plass koster kr. 230.000,-

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet.

Reguleringsplan

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av Vennesla sentrum, som for tiden gjennomgår en rivende utvikling. Selger har pr. i dag ikke mottatt varsel om konkrete planer om utvikling/regulering av tilgrensende eiendommer. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen for eiendommen, og områdereguleringsplan for sentrum nord før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen servitutter er registrert på eiendommen.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen, samt avtaler og dokumenter som er nødvendig for å sikre en bærekraftig og effektiv adkomst til, og drift av næringsarealene i sameiet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Tillatt etter gjeldende regler.

Organisering

Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Utkastet følger som vedlegg til prospektet. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr 7.500,- på den minste og ca. kr. 23.000,- på den største leiligheten.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
Attestgebyr 199,50.

I tillegg kommer kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Her må vi vurdere når budsjett mellom bolig og næring er opprettet. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Vennesla kommune for nærmere info.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom eierne av næringsogboligseksjonene iht. bestemmelser i sameiets vedtekter. Felleskostnadene er stipulert til ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Avfall Sør fakturerer hver seksjonseier p.t. kr. 3.983,- pr. år for renovasjon i tillegg til oppgitte felleskostnader. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises tilVennesla kommune for nærmere info.
 
Varme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni.

Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internetttjenester med en leverandør

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene vil bli oppført på adressen Sentrumsvegen (bolignummer er foreløpig ikke tildelt).
Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført. Prosjektet ligger idag på flere gnr/bnr: 6/173 m.fl- Vennesla kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr.
Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.
Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 50% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges, og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart/entreprisekontrakt. Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 01.04.2021. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter 01.04.2021 har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

Visning

Kontakt megler Jarle Sagedal tlf. 913 24969 for mer informasjon eller visning på tomten.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 24 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle
forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt
tilsvarende. Forventet overtagelse er 1. halvår 2023.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Leilighetene selges til fast pris

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-20-9034

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-20-9034. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Vederlag

Meglerprovisjon kr. 30.000,- + mva. Dekning av direkte utlegg.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3035270