Vennesla

Sentrumsvegen 55

Prisantydning
1 690 000 kr
Omkostninger
54 120 kr
Totalpris
1 744 120 kr
Formuesverdi
343 854 kr
Formuesverdi sekundær
1 237 875 kr
Felleskostnader
3 217 kr /
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1990
P-rom
58 ㎡
Bruksareal
58 ㎡
Tomteareal
1 284 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sentrum - Leilighet midt i sentrum med p-plass i kjeller og heis.

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten inneholder følgende:

2. etg: Stue/kjøkken, bad, entré, soverom.

Bod i kjeller.

Standard

Boligen har følgende standard:

Gang: Belegg på gulv og tapet på vegger.
Stue: Teppe på gulv og tapet på vegg. Utgang til terrasse.
Kjøkken: Tepp på gulvet og tapet på vegger..
Soverom: Teppe på gulv og tapet på vegg.
Bad: Fliser på gulv med varmekabler og fliser på vegg.
Dusjhjørne og servant med skap. Opplegg for vaskemaskin.

Garasje i parkeringskjeller.

Arealer med beskrivelse

Primærrom:  58 kvm, Bruksareal: 58 kvm,

P-rom inneholder: Stue/kjøkken, bad/vaskerom entré og soverom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport.
Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva
de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1990 i følge Vennesla kommune.

Oppvarming

Boligen varmes opp med: strøm. Varme i gulvet på badet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Leilighet i Vennesla sentrum. Egen balkong ut i fra stuen. Innvendige flater er ok. De trenger bare vanlig oppussing.
Badet er å regnes som litt eldre. Noen oppgraderinger må gjøres. Kjøkkeninnredningen ok. Men noen få bruksslitasjemerker.
Vifte til kjøkken og badet bør byttes. Det er bare gjort innvendig befaring i leiligheten. For å sjekke utvendige felles arealer og fasader bør det lages en egen rapport for sameiet. Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på
mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer
utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Gå til side
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til
sluk.

TG2:
Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom Gå til side Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
slukløsningen. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring. Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Gå til side Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken Gå til side Det er avvik: Avtrekksvifte som styres fra kjøkken. (Flexit). Den
virker ikke/dårlig. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik: Ingen informasjon. Rør har brukt mer enn halve
levetiden.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Leiligheten har en sentral og attraktiv beliggenhet midt i Vennesla sentrum. Her har man alle fasiliteter i umiddelbar
nærhet med kafeer og handlegate. Leiligheten har  veranda som vender mot sentrumsvegen.

Tomt

Areal: 1 284 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkeringsplass i lukket parkeringskjeller

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men
midlertidig brukstillatelse datert 22.11.1990. Brukstillatelsen
gjelder nybygg av forretnings/boligbygg, denne har
påtegninger. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for
at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er
byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan
Sentrum Nord, datert 28.06.18 På generell basis gjør vi
oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos
kommunen for området rundt eiendommen, som megler
ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies
ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de
begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og
sameiets vedtekter.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Merkantil Service

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-)) 54 120,- (Omkostninger totalt) 1 744 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Offentlige avgifter inngår i felleskostnadene med unntak av eiendomsskatt på kr. 2404,- pr. år for denne eiendommen.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2404,- pr. år for denne eiendommen.

Felleskostnader

Kr. 3 217,- pr..

Felleskostnader inkluderer

Forsikring, Tv, renovasjon, vedlikehold og vaktmester

Formuesverdi

Primær: Kr. 343 854,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 237 875,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sentrumsvegen 55, Gnr. 6 Bnr. 57 Snr. 4 og Gnr. 6 Bnr. 57 Snr. 24 i Vennesla kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 32 49 69.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

15-22-0068

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/15-22-0068. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Jarle Sagedal, tlf. 91 32 49 69

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.2 500) Grunnpakke markedsføring (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 690 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.12 150) Totalt kr. (Kr.73 685)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

19.05.22
Varenummer: 3060275