Lillesand

Senterveien 54

Prisantydning
990 000 kr
Totalpris
990 000 kr
Byggeår
1990
Bruksareal
44 ㎡
Tomteareal
138 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Hotell

Oversikt

Om eiendommen

Næringsseksjon - Utleiedel/herberge med sentral beliggenhet - Like ved Lillesand senter - 2 Soverom

Om eiendommen

Innhold

Enheten ligger i første etasje i et bygg med 2 etasjer og består av:
Stue/kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Gang , Bad samt bodrom.

KONTROLL AV TEGNINGER:
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler.
Rominndelingen på befaringsdagen stemmer ikke helt overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.
- Tegning viser et stort soverom, men nye skillevegger er satt opp og fremstår som to soverom og gang.
- Kjøkkenet er flyttet på ift. tegning.
- For øvrig stemmer bruken av rom overens med godkjente tegninger.

Beliggenhet

Parkering

Det er ikke definerte parkeringsplasser, men felles parkering utenfor bygget.

Beliggenhet

Enheten ligger like ved Lillesand senter og E18 med rask vei til både Sørlandsparken/Dyreparken og Grimstad.
Det er kort vei til Langedalstjønna som har flere fine badeplasser. Ca. 1 km unna Kaldvellfjorden og Tingsakerfjorden med friområder og flere badeplasser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.08.2008. Ferdigattesten gjelder "Herberge". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Eiendommen har vannmåler.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Bolig/forretning/kontor", tilhører reguleringsplan "Detaljregulering for Fasterdammen", datert 03.04.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/42/634/4:
21.09.2023 - Dokumentnr: 1027981 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


29.03.2012 - Dokumentnr: 256891 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/245


21.09.2023 - Dokumentnr: 1027981 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


29.03.2012 - Dokumentnr: 256891 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/245

Kommentar konsesjon

Kjøper er selv ansvarlig for evt. konsesjon.

Økonomi

Omkostninger kjøper

585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)
24 750,- (dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))

25 920,- (omkostninger totalt)

1 015 920,- (totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

KONKLUSJON TILSTAND - UTLEIEENHET
Næringsbygg med utleieenhet er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i normal teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved enheten utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG 2 og TG 3 vises på side 6 i rapporten.

Det gjøres oppmerksom på at salgsobjektet er en utleieenhet som er en del av et næringsbygg. Undertegnedes mandat har vært å utarbeide samme type tilstandsrapport som vanligvis brukes ved salg av leiligheter/eneboliger, uten teknisk verdi/markedsverdi, IKKE næringstakst.

Hele rapporten må leses.

UTVENDIG
Næringsbygget er oppført i tre over ringmur i betong og støpt plate. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med liggende kledning. Vinduer med malte karmer og rammer av tre og 2-lags isolerglass fra byggeår og senere utskiftingsår. Malt hovedytterdør i tre fra senere utskiftingsår. Veranda/balkong ved inngangsparti med tilhørende trapp. Terrassebord og rekkverk av tre.

INNVENDIG
Hovedsakelig fliser og tepper på gulv. Panelplater, veggplater med type strie/tapet på vegger. Takoverflater av panel og malte plater med falske bjelker (gips e.l.) Enheten har profilerte tredører til bad og bod, profilerte lettdører til soverom og B 30 dør mellom gang og stue/kjøkken. Støpt betongplate plate som underlag for gulv i 1. etasje. Enheten har ikke pipe/ildsted, oppvarming skjer via elektriske panelovner.

VÅTROM
Eldre bad med vinylbelegg på gulv, veggplater med type våtromstapet/strie og malte plater i takhimling. Rommet er innredet med vegghengt servant, speil, toalett og dusjkabinett.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med slette/glatte fronter og laminert benkeplate. Fastmonterte hvitevarer er oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
- Vannrør av kobber og avløpsrør av plast fra byggeår og/eller senere utskiftingsår.
- Ventilasjon (naturlig) skjer gjennom vindusventiler og ved at vinduer åpnes.
- Utleieenheten har ca. 100 liters varmtvannstank fra 2012 plassert i bod.

Enheten har fått utarbeidet tilstandsrapport hvor det fremkommer følgende:
TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er avvik:
- Brannslukningsutstyr er over 10 år.
Kostnadsestimat: Under 10 000

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
- Det er på enkelte vinduer påvist værslitte karmer og sprekker i treverket utover normal slitasjegrad både inn- og utvendig. Det ble også påvist noe råte i omrammingen utvendig.
- På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble imidlertid ikke registret symptom av punktering på befaringsdagen

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
- Veranda/balkong med tilhørende trapp og rekkverk fremstår med noe etterslep på vedlikehold.
- Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Avstand mellom spiler er over 20 mm.
- Trapp mangler rekkverk og rekkverk tilhørende veranda/balkong er for lavt ihht. dagens regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm til hardt underlag.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik:
- Målt høydeforskjell i hele rommet var ca. 20 mm. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonmålinger. Enheten ligger for øvrig i et område skravert gult, som betyr aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "lite sannsynlig skadelig", eller "normale forekomster".

Innvendig > Andre innvendige forhold - Bod
Det er avvik:
- Lekkasjesikringen er ikke ivaretatt. Det er verken sluk, vanntett gulv eller lekkasjevarsler/sensor på gulv.
- Ingen ventilasjon utover åpning av dør.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik:
- Løsningen med våtromstapet/strie tilfredsstiller ikke dagens krav for tettesjikt i våtsoner.
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at veggplater er beregnet for våtrom eller malt med våtromsmaling. Enkelte plater kan være risiko utsatt for svelling om de plasseres i rom med høy luftfuktighet.
- Dør er plassert i våtsone. Våtrommet har imidlertid dusjkabinett og ikke dusjing direkte på vegger. Dette begrenser påkjenning betydelig.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det er avvik:
- Det ble påvist begrenset avtrekk i takventil ved papirtest.
- Det er ingen tilluftsløsning ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er avvik:
- Det ble påvist noe lavt trykk i vannkran på kjøkken ved funksjonstest.
- Vurdering er basert på alder på eldre kobberrør med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse utenom stedvis noe irr, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring i form av avrenning, sluk eller annen kompenserende løsning på gulv fra varmtvannstank.
- I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere med en effekt over 1500W eller 1.5KW.

TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Innvendig > Overflater
Det er avvik:
- Ved stikkprøver ble registrert bom i gulvflis ved bod. Bom i flis kan gi indikasjon på at flis har løsnet fra underlaget.
- Det ble stedvis påvist mindre skader/sprekker på falske takbjelker.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er avvik:
- Sluk begrenset kontrollert pga. dårlig rengjøring.
- Alder tilsier at utskifting av sluk og membran vil være en del av det fremtidige utskiftingsbehovet da over halvparten av forventet levetid for membran og slukløsning er oppbrukt.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er avvik:
- Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er avvik:
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert (over 25 år). Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det er avvik:
- Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn siste 5 år, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør.

Diverse

Hvitevarer medfølger kjøpet: Komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/42/634/4:
21.09.2023 - Dokumentnr: 1027981 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


29.03.2012 - Dokumentnr: 256891 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/245


21.09.2023 - Dokumentnr: 1027981 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


29.03.2012 - Dokumentnr: 256891 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 50/245

Info kommunale avgifter

Fakturert beløp i 2022
Avløp: 2 036,76 kr
Eiendomsskatt: 1 149,00 kr
Vann: 1 565,64 kr
Sum: 4 751,40 kr
Det er vannmåler i enheten og kostnad vil variere etter forbruk.

Byggemåte

Næringsbygget er oppført i tre over ringmur i betong og støpt plate. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med liggende kledning.
Vinduer med malte karmer og rammer av tre og 2-lags isolerglass fra byggeår og senere utskiftingsår. Malt hovedytterdør i tre fra senere utskiftingsår.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

oppdraget reguleres i henhold til lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

pro & contra

partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Budgivning

informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. det tas også forbehold om feil i prospekt. kontakt megler for mer informasjon.

det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Forsikringsselskap

Tryg

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.
Produktnr: 044C7238-0308-4BDF-920A-568B6CC336FA