Tromøy/Revesand

Selåsveien 32

Prisantydning
2 950 000 kr
Omkostninger
94 050 kr
Totalpris
3 044 050 kr
Formuesverdi
696 400 kr
Formuesverdi sekundær
2 646 319 kr
Byggeår
1960
Internt bruksareal (BRA‑i)
157 ㎡
Bruksareal
157 ㎡
Tomteareal
3 700 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Enebolig beliggende i attraktivt og sjarmerende område med nydelig havutsikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1 etasje: Vindfang med tregulv, panel på vegg. Soverom med tregulv, panel på vegg. Skap. Bad med belegg på gulv, fliser/malte flater på vegg. Wc, vask og badekar. Mellomgang med tregulv, panel på vegg. Skap. Skapdør opp til loft med stige. Soverom med tregulv, plater på vegg. Skap. Arbeidsrom med belegg på gulv, panel på vegg. Dør ut. Stue med parkett på gulv, malte flater/tapet på vegg. Peis med dører. Dør ut til terrasse og hage. Spisestue med tregulv, tapet på vegg. Kjøkken med belegg på gulv, malte flater på vegg. Eldre kjøkkeninnredning.
2 etasje: Loftsrom som er innredet med tre rom. (Lav takhøyde på loft)
Kjeller: Kjellerrom med malte flater på vegg og gulv. VVbereder. Skap. Trykktank for vann samt vannpumpe. Opplegg for vaskemaskin. Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Dør ut til hagen. I tillegg kommer boder.

Oppvarming

Elektrisk og ved

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal, følg Kystveien/RV410 til Krøgenes, ta til høyre i rundkjøringen inn på RV409 og følg veien over Tromøybrua. Kjør rett frem i rundkjøringene frem til Færvikkrysset og ta til høyre mot Skilsø. Følg veien forbi Roligheden skole, ta deretter til venstre ved skilt mot Revesand inn på FV191 og følg veien til Revesand. Ta til høyre vis a vis p-plassen til Pellebrygga, inn på Selåsveien. Følg veien nesten til toppen av bakken. Eiendommen ligger på høyre side.
Velkommen til Selåsveien 32!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i ett attraktivt og sjønært område ca 10 km. fra Arendal sentrum. Høyt og fritt med nydelig utsikt utover sjøen og havet. Herfra er det kort spasertur ned til badestranden på Revesand og Bukkevika samt kommunal brygge, "Pellebrygga". Fra eiendommen er det ca. 2,5 km. til Roligheden skole og Tromøyhallen. Fantastiske turområder og lysløype i like ved. Dagligvarebutikk finner du på Tromøytunet som ligger ca. 4 km. unna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse for garasje, datert 11.01.1974.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Utgifter til brøyting og vedlikehold må påregnes.
Vann fra brønn. (Vannkvalitet bør sjekkes)
Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Arendal kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/206/262:
09.04.1985 - Dokumentnr: 2929 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:45
Gjelder denne registerenheten med flere

21.10.2004 - Dokumentnr: 9074 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:610

12.09.2005 - Dokumentnr: 7561 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627
Bestemmelse om veg

11.09.2012 - Dokumentnr: 744045 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:669
Gjelder denne registerenheten med flere

11.09.2012 - Dokumentnr: 744045 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:669

30.05.2024 - Dokumentnr: 1494362 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:263
Gjelder denne registerenheten med flere

19.06.2024 - Dokumentnr: 1588743 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:669
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk
Bestemmelse om mur
Bestemmelse om vedlikehold

19.06.2024 - Dokumentnr: 1588777 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627
Bestemmelse om endring av terreng

19.06.2024 - Dokumentnr: 1588811 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627

20.06.2024 - Dokumentnr: 1591768 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627

13.09.1958 - Dokumentnr: 2110 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:45

24.09.1987 - Dokumentnr: 8151 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:551

22.06.2005 - Dokumentnr: 5292 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627

11.09.2012 - Dokumentnr: 744035 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:669

01.01.2020 - Dokumentnr: 1309040 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:206 Bnr:262

30.09.2022 - Dokumentnr: 1096682 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Gave

13.09.1958 - Dokumentnr: 2110 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:45
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

19.01.1959 - Dokumentnr: 170 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:45
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 73 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 94 050,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 06.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1960, oppført i en innredet etasje, uinnredet kjeller og delvis innredet øverloft. Den tilbygde Den tilbygde delen kan være fra perioden mellom 1977 og 1980. Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig merknader knyttet til drenering, kryprom/rom under terreng, gjenværende vinduer, platekledning av asbestfiber, taktekkingen, gjenværende røropplegg og elektrisk spredningsnett, som legges til grunn for vurderingen. Våtrommet vurderes som renoveringsklart. Boligen har et helhetlig vedlikehold / oppgraderingsbehov og vurderes som renoveringsklar. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Utvendig
Taktekking,TG2
Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå og inspeksjon av tilgjengelige / gangbare deler av øverloftet, Bærende undertak av trepanel. Undertaket er tilsynelatende tekket med asfaltpapp. Begrenset vurderingsgrunnlag som følge av fastmonterte takplater. Yttertaket er tekket med metallplater. Platetekkingen kan være fra 1970 eller 1980-tallet.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Noe lav opplekting medfører redusert utlufting og påfølgende risiko for kondens mellom undertak og yttertakstekkingen.
Tiltak
- Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
- Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
- Naturlige aldringssvekkelser medfører at det må påregnes omlegging av taktekkingen i sin helhet.

Nedløp og beslag,TG2
Takrenner og nedløp i stål eller aluminum. Fallforhold i renner er ikke vurdert. Heldekkende pipebeslag i plastbelagt stål. Pipebeslaget er tilsynelatende av nyere dato.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Provisorisk overgangstetting med tape, i tilnytning til nedløp. Synlig overflateflass / slitasje. Takrennene er særlig utsatt for vektbelastningen ved snøras fra taket.
Tiltak
- Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det må påregnes kommende utskiftning av renner, nedløp og beslag. Det er naturlig å skifte renner, nedløp, tilhørende beslag og pipebeslag i forbindelse med takomlegging. Eventuell ettermontering av snøfangere medfører at takkonstruksjonen tidvis utsettes for ekstra vektbelastning og innebærer at vesentlige snølaster må fjernes manuelt.

Veggkonstruksjon,TG3
Undersøkelsen er foretatt ved visuell inspeksjon, fra bakkenivå. Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Teknisk utførelse er ikke vurdert da det krever inngrep i konstruksjonen. Utvendige overflater er utført med eternittplater / asbestfiberplater.
Vurdering av avvik:
- Utvendige plater har sprekker/skader.
- Det er avvik:
- Datidens byggemåte medfører manglende eller begrenset grad av isolering og manglende dampsperresjikt. Platekledningen og bakenforliggende kledning er ikke luftet. Konstruksjonens nedre deler står i tilknytning til kryprom og kjellerrom med høy luftfuktighet. Dette medfører økt risiko for fukt / råteskader. Det ble målt høyt trefuktinnhold / vektprosent i tilgjengelige deler av bunnsvill, mot grunnmuren.
Tiltak
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
- Eksisterende asbestfiberplater og bakenforliggende kledning rives / saneres. Konstruksjonen inspiseres for eventuelle skader som må utbedres. Konstruksjonen isoleres (eventuelt tilleggsisoleres), tilføres dampåpen vindsperre, utlektet kledning og ny fasadekledning (stående eller liggende). Merk: Asbestfiberplater håndteres som spesialavfall ved sanering.
Kostnadsestimat : Over 300 000

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå, innvendige overflater og inspeksjon av tilgjengelige åpne konstruksjonsdeler i tilknytning til loftsetasjen. Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon av taksperrer, delvis utført med tildekkede skråtak mot etterinnredede loftsrom. Store deler av konstruksjonen er uisolert.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det mangler vindsperre/slagregnstetting på endeveggene. Deler av utluftingen ved takustikkene er avstengt. Konstruksjonen er underdimensjonert i forhold til nåtidens byggemåte. Det er spennvidder i kombinasjon med konstruksjonstykkelser og senteravstander som legges til grunn for vurderingen.
Tiltak
- Lufting/ventilering bør forbedres.
- Utlufting av skråtak og kotter er av betydning for å unngå kondensfukt. Konstruksjonen må holdes under oppsikt for eventuelle tilstandsendringer og det må etableres tekniske løsninger som har skadeforebyggende effekt.

Vinduer,TG2
Trevinduer i utvendig malt utførelse, fra ulike tidsperioder. Kontrollerte glassfelt er produksjonsmerket 1974 og 1977. Nyere malte trevinduer med isolerglasser i kjøkken og spisestuedelen. Nyere glassfelt fra 2001 i opprinnelig fastkarmvindu. Gjenværende trevinduer med enkle glassfelt.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- Aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene, med unntak av nyere vinduer i kjøkken og spisestue.
Tiltak
- Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
- Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
- Det må påregnes løpende utskiftning av de gjenværende vinduene i boligen.

Kjellerdører ,TG3
Enkel innadslående tredør i malt utførelse. Enkel krypromsdør i tre med malte overflater.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Synlig overflateslitasje. Innadslående slagretning medfører økt risiko for fuktinntrengning ved terskel. Krypromsdøren har påbegynt råte i nedre del og utsettes tidvis for høy luftfuktighet.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes omfattende rehabilitering eller utskiftning av dørene.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Terrassedører,TG2
Terrassedør i arbeidsrom / tilbygg - Hevedør i tre med 2-lag glass, produksjonsmerket 1980. Terrassedør i stue - Tredør fra byggeår med enkelt glassfelt og innvendig varedør.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Utvendig slitasje, utett mellom dørblad og karm. Utvendig beslag har manglende fall ut fra terskel.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes omfattende rehabilitering eller utskiftning av dørene.

Hovedinngangsdør,TG2
Overflatebehandlet innadslående tredør, fra byggeår.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Synlig overflateslitasje / vedlikeholdsbehov. Innadslående slagretning medfører økt risiko for fuktinntrengning ved terskel. Dører fra den aktuelle tidsperioden har begrenset isoleringsevne.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes overflatevedlikehold og etablering av tettepakning. For å oppnå bedre isolerende effekt må døren skiftes eller ombygges.

Betongterrasse,TG2
Frittbærende betongterrasse med steinheller / fliser og malt rekke.
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Videre ble det registrert manglende limdekning (bom) under steinhellene.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Betongoverflater må rehabiliteres og løse steinplater / fliser må festes og fuges på nytt. Utbedring av mørtelfuger i tilknytning til natursteinsmur.

Utvendige trapper,TG2
Betong/murtrapper med steinheller / fliser.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Naturlige aldringssvekkelser for utvendige betongkonstruksjoner. Det ble registrert manglende limfeste (bom) i tilknytning til steinplater/skiferheller i gangtrinnene.
Tiltak
- Tiltak:
- Rehabilitering av overflater og gangtrinn med løse steinheller / skiferheller.
Innvendig

Overflater,TG2
Tilstandsgraden på innvendige overflater vurderes hovedsakelig ut fra skader og synlig slitasje, uavhengig av alder og modernitet. Loft og kjellerrom med enkel overflatestandard er ikke vurdert. Innvendige gulver er utført med overflatebehandlede tregulver, belegg og parkett. Veggflatene er utført med trepanel (malt og umalt) og laminerte plater. Det er benyttet slette malte plater og trepanel i tak / himlinger.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Varierende grad av tørkespalter og knirk i gulv. Gulvbelegget i arbeidsrommet har synlig bruksslitasje. Enkelte opphengsmerker etter mekaniske innfestinger.
Tiltak
- Tiltak:
- Det må påregnes kosmetisk oppussing. Eventuelle kosmetiske oppgraderingsbehov må vurderes individuelt og etter kjøpers egne preferanser.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskiller / Bjelkelag i tre. Betonggulv mot grunnen i underetasjen.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Skillekonstruksjonen er tidvis utsatt for kondensbelastning fra tilstøtende kryprom og kjellerrom med høy luftfuktighet.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Skillekonstruksjonen bør inspiseres for musinntrengning og det må utføres tiltak mot mus. Viser for øvrig til kommentarene som fremgår av avsnittene: Kryprom og Rom under terreng.

Radon,TG2
Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger eller dokumentasjon som omfatter radonmålinger eller radontiltak. Eiendommen ligger i et område med lav/moderat grad av radonforekomster, i henhold til Nasjonalt aktsomhetskart for radon.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted,TG3
Boligen er utført med pusset teglsteinspipe. Fyringsinstallasjoner er ikke funksjonstestet. - Modulpeis i stue, hovedetasje.
Vurdering av avvik:
- Pipevanger er ikke synlige.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
- Deler av pipeløpet er tildekket / mangler inspiserbare sider. Det er uforblendet røykrørsgjennomføring i kjeller. Synlige rennermerk etter sotvann i tilknytning til feieluke.
Tiltak
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.
- Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
- Anbefaler å kontakte kommunens brann / feiervesen for gjennomgang, overordnet vurdering av fyringsanlegget i bygningen og eventuelle pålegg om tiltak.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Rom Under Terreng,TG2
Vurderingen omfatter kjellerrom i underetasjen. Rommene er utført med åpne murkonstruksjoner. Generell informasjon om krypkjellere og kjellerrom: Tilsig av fukt, avdamping fra grunnen og kondensering på overflatene er i mange tilfeller årsak til kondensbelastning mot trekonstruksjoner, i tilknytning til kjellerrom. Veggventiler bør erfaringsmessig være stengt i den varme årstiden for å forhindre kondensering på overflater i kjellerrom som har en lavere temperatur enn uteluften. Det bør være fuktsperre mot grunnen for å forhindre avdamping fra grunnen. Videre kan kjellerrom og krypkjellere med fordel uttørkes og konserveres ved installering av rotoravfukter.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Tiltak
- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
- Rommene må ha mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.

Krypkjeller,TG3
Kryprom og blindkjellere kan være tidvis utsatt for kondensbelastning og betegnes derfor som risikokonstruksjon. Generell informasjon om krypkjellere: Tilsig av fukt, avdamping fra grunnen og kondensering på overflatene er i mange tilfeller årsak til kondensbelastning mot trekonstruksjoner, i tilknytning til kjellerrom. Veggventiler bør erfaringsmessig være stengt i den varme årstiden for å forhindre kondensering på overflater i kjellerrom som har en lavere temperatur enn uteluften. Det bør også være tilstrekkelig fuktsikring langs tilbakefylte murer for å forhindre fuktgjennomgang. Videre bør det være fuktsperre mot terreng for å forhindre avdamping fra grunnen.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
- Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
- Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller.
- Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Krypkjelleren har kondensutfordringer.
- Krypkjelleren har risiko for ytterligere skadepotensiale.
- Det ble målt høy relativ luftfuktighet i rommet og høyt trefuktinnhold/vektprosent i tilstøtende skillekonstruksjon av tre.
Tiltak
- Tiltak mot kondensutfordringer må utføres.
- Fuktsperre på bakken bør etableres.
- Jevnlig kontroll av krypkjeller anbefales for forebygging av skader.
- Anbefaler å ettermontere rotoravfukteranlegg i kombinasjon utjevnende drenerende pukkmasser, med plast/radonsperre mot grunnen og avstengning av lufteventiler, som forebyggende tiltak mot kondensering og fuktbelastning i krypromskonstruksjoner. Videre må det påregnes forebyggende tiltak mot mus i kryprom og kjellerrom.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendige trapper - 1,TG2
Lakkede tretrapper mellom gulvplanene i hovedetasjen og mot kjelleretasjen.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak
- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.

Innvendige trapper - 2,TG3
Enkel plassbygget hemstrapp / loftstrapp, etablert i garderobeskap.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det er ikke montert rekkverk.
- Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Trappen er laget for tilkomst til øverloftet og innehar ikke de tekniske kvalitetene som kreves av et ordinært trappeløp mellom opppholdsrom. Anbefaler derfor varsom bruk, ettermontering av rekkverk og tiltak for å bedre bruken av trappeløpet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom
Hovedetasje > Bad
Generell,TG3
Renoveringsklart baderom i boligens hovedetasje. Overflater: Korkbelegg på gulv. Veggflatene er utført med brystningsfliser. Øvrige deler av veggflatene og takflaten er utført med slette malte overflater. Utstyr: Standard toalett, servantinnredning og badekar. Oppvarming med veggmontert stråleovn.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Rommet har kun naturlig ventilering. Vindu ligger innenfor våt-sone for badekar. Det ble registrert manglende limdekning (bom) i tilknytning til enkelte fliser. Aldringssvekkelser for gulvbelegg / tettesjikt. Det er ikke etablert tett overgang mellom belegg og sluk. Dette innebærer at gulvet ikke er egnet for fuktbelastning. Sluk har synlige rustsvekkelser.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det må påregnes kommende renovering av baderommet som følge påløpt slitasje og tekniske merknader.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Hovedetasje > Bad
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Hulltaking med inspeksjon og fuktmåling er foretatt fra tilstøtende underliggende kjellergang, mot skillekonstruksjonen under baderommet.
Vurdering av avvik:
- Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
- Det er avvik:
- Det ble målt skadelig høyt trefuktinnhold / vektprosent. Dette indikerer at det kan være utettheter i forbindelse med sluk eller tilstøtende avløpsrør. Fuktinnholdet kan også være forårsaket av høy luftfuktighet.
Tiltak
- Tiltak:
- Våtrommet må renoveres og tilstøtende konstruksjoner må åpnes og kontrolleres for skader i tillegg til at røropplegg må skiftes. Kostnadsestimatet fremgår av det foregående avsnittet.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Kjøkken
Hovedetasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG3
Overflater: Gulvbelegg. Vegg og takflater er utført med slette malte plater. Innredning: Over og underskaper og høyskaper med fronter i slett malt utførelse. Utstyr: (ikke funksjonstestet) Avsatt plass til komfyr. integrert kjøleskap i høyskap.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.
- Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
- Det ble registrert drypplekkasje fra kjøkkenkran og fuktmerker i underskap.
Tiltak
- Lekkasje må tettes. Strakstiltak nødvendig.
- Det må påregnes oppgradering / utskiftning av overflater, innredning og utstyr. Eventuelle oppgraderingsbehov må vurderes individuelt og etter kjøpers egne preferanser.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Hovedetasje > Kjøkken
Avtrekk,TG2
Kjøkkenventilator med avkast ut. Installasjonen var i bruk på befaringstidspunktet.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det ble registrert friksjonslyd ved oppstart av ventilatoren.
Tiltak
- Tiltak:
- Naturlig alders slitasje medfører at det må påregnes kommende utskiftning av ventilatoren.
Tekniske installasjoner

Vannledninger,TG2
Boligen er utført med vannrør/trykkrør i kobber. Ingen åpenbare lekkasjer fra røropplegget på befaringstidspunktet. Deler av opplegget kan være utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen blir forsynt med forbruksvann fra brønn. Forbrukskapasitet og vannkvalitet er ikke vurdert eller testet. Vannpumpe er plassert i teknisk rom / vaskekjeller, produksjonsmerket 2009.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tiltak
- Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
- Anbefaler å kontakte vvs-fagmann for gjennomgang og vurdering av eldre trykkrør/vannrør. Videre anbefales ettermontering av waterguard / lekkasjestopper i tilknytning til rom med vanninstallasjoner, uten sluk og tettesjikt for håndtering av lekkasjevann.

Avløpsrør,TG2
Boligen er utført med avløpsrør i støpejern / soil.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
- Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
- Synlige rustsvekkelser i støpejernssluk. Redusert avrenning i baderomssluk med rustsvekkelser.
Tiltak
- Det må påregnes utskiftning av avløpsrør.
- Skal avviket lukkes må løsning på lufting av kloakk dokumenteres/fremvises.
- Det må påregnes utskiftning av de gjenværende soil/støpejernsavløpene i boligen.

Ventilasjon,TG2
Periodisk mekanisk avtrekk fra kjøkken
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
- Dørene mellom rommene er utført med trappeterskler som hindrer luftgjennomstrømning.
Tiltak
- Bedre ventilering må etableres.
- Anbefaler ettermontering av elektriske avtrekksvifter i baderom og vaskekjeller, samt ettermontering av tilluftsventiler og gjennomstrømningsspalter i dørene for å sikre et minimum med luftvekslinger og uttransportering av dampholdig inneluft. Videre bør det etableres rotoravfukter i kryprom/blindkjeller for luftbehandling av dampholdig luft. Vedvarende og økt grad av ventilering vil samtidig ha en forebyggende effekt mot innvendig kondensering.

Varmepumpe,TG2
Luft til luft varmepumpe, produksjonsmerket 2010. Utløpt garantitid. Installasjonen var ikke i bruk/drift på befaringstidspunktet.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.
- Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger om servicehistorikk på varmepumpen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Anbefaler å kontakte forhandler / servicepersonell for rekvirering av service og informasjon om fremtidige service og vedlikeholdsintervaller.

Varmtvannstank,TG2
Nyere varmtvannsbereder (ca 200 liter) er plassert i vaskerom. Ukjent produksjonsår. Installasjonen kan være fra siste del av 1990-tallet eller starten av 2000-tallet.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Synlig irr/korrosjon i tilknytning til koblingspunkt for varmekolbe.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes utskiftning av berederen.

Elektrisk anlegg,TG2
Åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i gang. Tavleskapet er utført med skrusikringer, ettermontert hovedsikring og nyere strømmåler. Det er ikke etablert egen kurs for varmepumpe. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet.
21. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
Kommentar: Installert ved bygging 1960
2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
Kommentar:
3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Nei
Kommentar:
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Ukjent
Kommentar: Vet ikke
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
Kommentar:
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei
Kommentar:
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Ukjent
Kommentar:
10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Ukjent
Kommentar:
14. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar: Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse. Vurderingene som fremgår beror på tilgjengelig og fremlagt dokumentasjon eller manglende tilgjengelig dokumentasjon, i kombinasjon med besiktigelse av tilgjengelige anleggsdeler og selgers opplysninger. Det er ikke etablert egen kurs for varmepumpe. Det må påregnes oppgradering av anlegget og tilhørende inntak. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Anbefaler å kontakte el-takstmann eller autorisert installatør for gjennomgang og vurdering av tiltak på eldre og/eller udokumenterte el-anlegg, etablert etter 01.01.1999. Eventuell tilstandsrapport på el-anlegget må rekvireres av el-takstmann.

Branntekniske forhold,TG3
Brannslukningsapparat er over 10 år. Tiltak: Utskiftning av brannslukningsapparat Anbefalt utskiftningsintervall for røykvarsler er hvert 8-10 år. Kostnadsestimat: 750,-
17. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:
18. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ja
Kommentar: Brannslukningsapparat er produksjonsmerket 2009.
19. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:
20. Er det skader på røykvarslere?
Nei
Kommentar:
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold
Drenering,TG3
Tilbakefylt ytterkonstruksjon mot underetasjen. Grad av tilslamming og eventuelle drensrør i grunnen kan ikke vurderes uten terrenginngrep.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
- Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Tiltak
- Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak.
- Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
- Det mangler vertikal fuktsikring og drenstiltak langs deler av grunnmuren. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende for når dreneringen må skiftes.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Grunnmuren er oppført i helstøpt betong. Betongkvalitet og armering er ikke vurdert. Plasstøpte grunnmurer fra den aktuelle tidsperioden inneholder erfaringsmessig stor grad av kult og steinmasser og manglende eller begrenset grad av armering. Støpt betonggulv mot terreng i underetasjen.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
- Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
- Normale symptomer for boliger fra den aktuelle tidsperioden.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Riss eller sprekker i grunnmurer må observeres over tid for å se eventuelle endringer. Kosmetisk overflatevedlikehold må for øvrig påregnes og sprekker i den vertikale konstruksjonen kan med fordel tettes / utbedres kosmetisk på utvendig side. I forbindelse med en eventuell fremtidig renovering anbefales etablering av tett / kapillærbrytende sjikt mot grunnen.

Forstøtningsmurer,TG2
Enkle hagemurer i betong.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes rehabilitering av murene, hvor det er overgangsprekker.

Terrengforhold,TG2
Tomten er opparbeidet i skrånende terreng.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Deler av den utvendige tilbakefylte opparbeidelsen har fall mot grunnmur. Trappenedgang til kjellerinngang medfører økt risiko overvannsbelastning ved eventuell tilstopping av drensløsningen.
Tiltak
- Tiltak:
- Terrengforholdene må holdes under oppsikt. Eventuelle tiltak må vurderes i forhold til overvannstilsig i nedbørsperioder og perioder med overganger mellom frost og snøsmelting. Eventuelle tiltak og terrengjusteringer bør også vurderes i forbindelse med en fremtidig redrenering rundt boligen.

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Boligen blir forsynt med forbruksvann fra brønn. Forbrukskapasiteten er ikke vurdert. Avløp føres til septiktank. Vann og avløpsledninger er nedgravet. Utvendige vann og avløpsledninger er derfor ikke fysisk kontrollert. Vurderingen beror utelukkende på tilgjengelige opplysninger om anleggets alder og naturlig slitasje.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Foreta kontroll av brønnvann.
- Anbefaler å kontakte vvs-fagmann for vurdering av vann og avløpsledninger. Det er naturlige aldringssvekkelser for vann og avløpsanlegget som legges til grunn for vurderingen.

Septiktank,TG2
Septiktanken er nedgravet og er derfor ikke fysisk kontrollert. Vurderingen beror utelukkende på tilgjengelige opplysninger om anleggets alder og naturlig slitasje.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.
- Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at septiktank med tilhørende spredegrøft er rehabilitert siden byggeår.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes kommende rehabilitering av septikløsningen med tilhørende spredegrøft, som følge av naturlige aldringssvekkelser.

Enebolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger

Det foreligger ingen plan eller fasadetegninger av boligen. Det er derfor uvisst hvilke deler av planløsningen og fasadene som samstemmer med den opprinnelige omsøkte bruken. Det foreligger ikke ferdigattester for bygningene / tiltakene på eiendommen.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at det etterinnredede soverommet i tilknytning til øverloftet er formelt omsøkt eller bruksendret. Rommet har ikke tilstrekkelig takhøyde.

Enebolig
Standard : Boligen har enkel standard.
Vedlikehold : Påløpt slitasje og oppgraderingsbehov medfører at bygningen vurderes som renoveringsklar.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, fryseskap/-boks og komfyr.

Diverse

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/206/262:
09.04.1985 - Dokumentnr: 2929 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:45
Gjelder denne registerenheten med flere

21.10.2004 - Dokumentnr: 9074 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:610

12.09.2005 - Dokumentnr: 7561 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627
Bestemmelse om veg

11.09.2012 - Dokumentnr: 744045 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:669
Gjelder denne registerenheten med flere

11.09.2012 - Dokumentnr: 744045 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:669

30.05.2024 - Dokumentnr: 1494362 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:263
Gjelder denne registerenheten med flere

19.06.2024 - Dokumentnr: 1588743 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:669
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk
Bestemmelse om mur
Bestemmelse om vedlikehold

19.06.2024 - Dokumentnr: 1588777 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627
Bestemmelse om endring av terreng

19.06.2024 - Dokumentnr: 1588811 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627

20.06.2024 - Dokumentnr: 1591768 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627

13.09.1958 - Dokumentnr: 2110 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:45

24.09.1987 - Dokumentnr: 8151 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:551

22.06.2005 - Dokumentnr: 5292 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627

11.09.2012 - Dokumentnr: 744035 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:669

01.01.2020 - Dokumentnr: 1309040 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:206 Bnr:262

30.09.2022 - Dokumentnr: 1096682 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:627
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Gave

13.09.1958 - Dokumentnr: 2110 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:45
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

19.01.1959 - Dokumentnr: 170 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:45
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:206 Bnr:685 Snr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer slam og feiing/tilsyn.
Agder Renovasjon opplyser om at et standardabonnement hos dem vil koste ca. kr. 1204,- per kvartal.
Eiendommer med privat avløpsanlegg blir fakturert et tilsynsgebyr, pr. d. d. kr. 853,- pr år.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Produktnummer: 0A55F6D0-7F2B-4D8E-9387-0767C225C01F