Åmli Selåsvatn

Selåsvatn 188

Prisantydning
2 590 000 kr
Omkostninger
80 620 kr
Totalpris
2 670 620 kr
Formuesverdi
259 367 kr
Formuesverdi sekundær
933 721 kr
Kommunale avgifter
10 241 kr / år
Byggeår
1955
P-rom
118 ㎡
Bruksareal
120 ㎡
Tomteareal
153 029 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Småbruk med stor, usjenert og landlig tomt på Selåsvatn - Enebolig og låve

Om eiendommen

Innhold

Bolig: 1. etg.: vindfang, gang, bad, kjøkken, 2 stuer. 2. etg.: Gang, 3 soverom, kott. Kjeller med diverse lagerrom.
Uthus med låvebro til stort lagerrom, og høyrom og diverse rom som har vært brukt til dyrehold tidligere.

Standard

Bolighuset synes godt vedlikeholdt opp gjennom årene. Kjøkkeninnredning fra Strai Kjøkken i bjørk utførelse fra ca 2000. Komfyr, 50 cm oppvaskmaskin og kjøl m/ frys. Boligen ble påbygget rundt tusenårsskiftet med nytt vindfang og bad. Badet har våtromsbelegg på gulv med varmekabler, baderomsplater på vegger. Baderomsinnredning, wc, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin på bad. I 1. etg. finner du også 2 stuer. "Bestestue" med furugulv, malt panel på vegger og vedovn. Den andre stuen har tilgang til kjøkken, og har belegg på gulv, panel på vegger, og peisovn for oppvarming. I 2. etg. finner du en gang med adkomst til 3 soverom. Her er det laminatgulv og malt panel/trepanel på vegger.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 118 kvm, Bruksareal: 120 kvm, Bruttoareal: 132 kvm Sekundærrom: 2 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller er ikke tatt med i arealmål pga. liten takhøyde  - 1. etg. 78 m²  - 2. etg. 42 m².
P-rom inkl: 1. etg.: Vindfang, gang, bad, kjøkken, 2 stuer. 2. etg.: Gang, 3 soverom
S-rom inkl.: 1. etg.: Trappenedgang

Uthus.:
Grunnflate 119 m².

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1955 i følge Åmli kommune.

Påkostning og modernisering

Taktekke er skiftet ut rundt år 2000. Deler av kledning er i fra 2013. Drenering med drensgrøft er utbedret i 2021. Flere vinduer er skiftet ut i nyere tid.

Oppvarming

Vedovn i kjøkken og "bestestue", samt 2 soverom. Peisovn i stue. Varmekabler i gulv i vindfang og bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Erik Sørensen AS den 06.07.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Mur, terreng, stikkledninger og tanker NS 3600 - Pkt. 21
Vurdering / Avvik
Terrengforhold
TG 2: Terrenget er flatt rundt boligen, mangler fall ut i fra mur. Tomt skåner mot side øst av boligen.
Anbefalt tiltak: Her må etableres fall ut i fra mur side øst av boligen.
Vann og Avløp (stikkledninger, offentlig eller privat)
TG 2: Vann er borevann i fra 2018. Vannprøve er ikke fremlagt. Avløp er privat septik som er tett tank.
Anbefalt tiltak: Vannprøve anbefales tatt.

Drenering NS 3600 - Pkt. 20
Vurdering / Avvik
Drenering og fuktsikring
TG 2: Grunnmursplate kun montert på tilbakefylte vegger sider syd og vest, mangler topplist. Drenering med
drensgrøft er utbedret i 2021.
Anbefalt tiltak: Drenering trenger fremdeles utbedringer for å kunne oppnå tørr kjeller.

Takkonstruksjon NS 3600 - Pkt. 17
Vurdering / Avvik
Takkonstruksjon
TG 2: Taket er av type saltak. Konstruksjonen består av plassbygde sperrer med dim. 2,5"x6", har noen gamle
makkhull. Isolasjon lagt ut kun på del syd-vest hvor det er en del muselort.
Konstruksjonen er kun besiktiget i fra lukeåpning pga. manglende gangbane, er som forventet ut i fra
alder.

Renner, nedløp og beslag NS 3600 - Pkt. 17
Vurdering / Avvik
Renner og nedløp
TG 2: Renner og nedløp er i plastbelagt stål. Nedløp ender rett på grunn.
Anbefalt tiltak: Deler av renner trenger utbedringer side øst.
Beslag
TG 2: Pipebeslag er mangelfullt tilpasset mot stein.
Anbefalt tiltak: Pipebeslag må utbedres.

Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje) NS 3600 - Pkt. 5
Vurdering / Avvik
Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger)
TG 2: Kjeller er med betonggulv. Kun deler av vegger er påforet innvendig. Her er det på flere av veggene
råteskader i bunnen av panelen. Fukt i gulv og bunnen av yttervegger er relatert til utvendig drenering.

Bad NS 3600 - Pkt. 1
Beskrivelse
Bad i fra 2000 med enkel standard.
Vurdering / Avvik
TG 3: Ingen ventilasjon av rommet.
Anbefalt tiltak: Utlufting må ordnes.
Estimert kostnad: 7 500,-

Etasjeskiller og gulv på grunn NS 3600 - Pkt. 11
Beskrivelse
Etasjeskillere mellom etasjene er i tre.
Vurdering / Avvik
Etasjeskiller
TG 2: Litt svikt i gulv til enkelte rom, hovedsakelig i 1. etasje. Gamle spor etter borebiller til 1. etasje.
Høydeavvik i kjøkken 1. etasje er 17mm.
Høydeavvik i stue syd 1. etasje er 14mm.
Høydeavvik i gang 2. etasje er 7mm.
Høydeavvik i soverom nord-vest 2. etasje er 15mm.
TG er ut i fra standard.
Gulv på grunn
TG 2: Gulv på grunn er såle på mark, deler av gulv i kjeller er ikke støpt igjen etter legging av nye rør til
septik.

Innvendige trapper NS 3600 - Pkt. 10
Vurdering / Avvik
Innvendige trapper
TG 2: Trapper er av type repo i enkelte utførelse. Håndløpere mangler på vegger.
Anbefalt tiltak: Håndløpere bør monteres.

Ildsteder og skorsteiner NS 3600 - Pkt. 9
Vurdering / Avvik
Ildsteder
Skorsteiner inne i huset
TG 2 Pipe er i teglstein i fra 1972. Pipe må pga. alder sjekkes nærmere av feier.

Loft (innredet og uinnredet) NS 3600 - Pkt. 7
Vurdering / Avvik
Konstruksjonsoppbygning
TG 2: Hele 2. etasje er innredet og kledd inne, ingen tilgang til konstruksjonen. Kun deler av sperrer er synlig
i skap til gang ved vegg øst ende syd. Her er ikke himling isolert. Kun kaldt øverloft som har mangelfull
utlufting.
Anbefalt tiltak: Utlufting av øverloft må utbedres.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal: Følg E-18 østover, og ta avkjørsel til Tvedestrand. Følg veien videre mot Vegårshei/Åmli. I Fianesvingen tar du til høyre mot Åmli, og følger veien til Selåsvatn (ca. 8,1 km.) til du kommer ca 200-300 meter forbi den gamle butikken/gatekjøkkenet, og ta avkjørsel opp til ventre opp til gårdstunet.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige og rolige omgivelser på Selåsvatn, med naturen som nærmeste nabo. Fra eiendommen er det ca. 20 minutters kjøretur til Tvedestrand sentrum, ca. 20 minutter til Åmli sentrum og ca. 35 minutter til Arendal sentrum. I området er det spredt eneboligbebyggelse og gårder/småbruk. Nedenfor boligen er det et lite jorde. Tomten er stor og det er muligheter for å ha dyr på hobby basis. Tomten er solrik og ligger helt for seg selv i en lysning like ovenfor den gamle butikken/gatekjøkkenet.

Tomt

Areal: 153 029 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten består av 6 forskjellige matrikkelnummer. Gnr. 50 Bnr. 4, 6, 7 og 12 ligger rundt bolighuset, og utgjør ca 45,1 dekar. Denne teigen består av ca 2,6 dekar fulldyrka jord og 36,9 dekar produktiv skog. Gnr. 50 Bnr. 25 utgjør ca 61 dekar, hvor arealet består av 24,5 dekar produktiv skog, og 35,9 dekar annet markslag. Gnr. 50 Bnr. 29 utgjør ca 46,9 dekar, hvorav 11,6 dekar er produktiv skog og 35,2 dekar er annet markslag. Rundt husene er det opparbeidet med plen og beplantning. Gruset vei opp til bolighuset.

Parkering

Godt med parkering på egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Et område på andre siden av RV415 er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen.

Vei / Vann / Avløp

Adkomst til eiendommen fra kommunal vei er via privat grusvei ca 60m over egen tomt. Vanntilførsel fra borehull. Vannkvalitet er ukjent. Avløp til tett septiktank. Vannpumpe og bereder er plassert i en kjellerbod.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Gnr. 50 Bnr. 4:
Dagboknr. 1899/900180 tinglyst 17.03.1899. Bestemmelse om gjerde.

Gnr. 50 Bnr. 25:
Dagboknr. 1954/2586 tinglyst 23.09.1954. Rettigheter iflg. skjøte. Rettighetshaver: AS Timber Co. Rett til framkjøring av ved og tømmer samt rett til velteplasser
Dagboknr. 1974/2765 tinglyst 28.08.1974. Bestemmelse om vannrett, rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:50 Bnr:11
Dagboknr. 1978//2765 tinglyst 07.04.1978. Rettigheter iflg. skjøte. Rettighetshaver: Vindholmen Jon Arild, rett til å gå ut på d.br. med kloakk og septiktanker
Dagboknr. 1978/5260 tinglyst 10.07.1978. Bestemmelse om kloakkledn. Rettighetshaver: Terjesen Torleif Richard
Dagboknr. 1986/6747 tinglyst 29.06.1986. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Aust-Agder Kraftverk

Gnr. 50 Bnr. 29:
Dagboknr. 1954/2581 tinglyst 23.09.1954. Rettigheter iflg. skjøte. Rettighetshaver: AS Timber Co. Adgang til framkjøring av tømmer og ved over d.br.
Dagboknr. 1989/6747 tinglyst 29.06.1989. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Rettigheter på Gnr. 50 Bnr. 11:
Dagboknr. 1988/7220 tinglyst 02.08.1988. Bestemmelse om veg. Rettighetshaver Gnr. 50 Bnr. 25

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.
Ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig pga sin størrelse. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad til Åmli kommune, snarest mulig dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. Kjøper bærer risikoen dersom konsesjon ikke innvilges fra kommunen.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,-)) 80 620,- (Omkostninger totalt) 2 670 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 241 pr. år Kommunale avgifter gjelder renovasjon kr.3330,-, slamtømming kr.3402,-, feiing kr.368,-, og kommunal eiendomsskatt årlig på kr.3141,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3141,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 259 367,- for år 2020. Sekundær: Kr. 933 721,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Selåsvatn 188, Gnr. 50 Bnr. 4 og Gnr. 50 Bnr. 6 og Gnr. 50 Bnr. 7 og Gnr. 50 Bnr. 12 og Gnr. 50 Bnr. 25 og Gnr. 50 Bnr. 29 i Åmli kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0314

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0314. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 590 000,-) (Kr.59 570) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 24.09.22 (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.92 855)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061045