Tvedestrand Vestre Sandøya

Saulekilen 1

Prisantydning
13 000 000 kr
Omkostninger
340 870 kr
Totalpris
13 340 870 kr
Formuesverdi
125 962 kr
P-rom
46 ㎡
Bruksareal
539 ㎡
Tomteareal
6 514 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Annet

Oversikt

Om eiendommen

Unik eiendom - stor holme med tilknyttning til Sandøya via egen bro - solrikt - brygger - sjøbod

Om eiendommen

Innhold

Sjøbod: Stue/kjøkken, soverom, toalettrom/dusj og hems. Areal på hems er ikke måleverdig

Båtbyggeri: Kontor og lager/båtbyggeri.

Standard

Sjøboden: Stue har heltre furugulv og panel på vegger. Her er det to store dører som fra gammelt av ble benyttet til å heise inn båter. Disse kan nå åpnes slik at man får sjøen inn i stuen. Kjøkken har heltre furugulv og panel på vegger. Her er det kjøleskap, liten komfyr, malte fronter og heltre benkeplate. Rom til håndvask har heltre furugulv og panel på vegger. Her er det vask samt varmtvannsbereder. Soverom har heltre furugulv og panel på vegger. Toalettrom/dusj har heltre gulv og panel på vegger. Her er det dusjkabinett og forbrenningstoalett. Sjøboden har blitt benyttet som fritidsbolig av den ene selgeren. Sjøboden er ikke godkjent som fritidsbolig samt ikke omsøkt bruksendret til varig opphold.

Båtbyggeriet er en stor næringsbygning. Det er innredet som båtbyggeri og har enkel standard. Dette bygget fremstår i hovedsak med bygningsdeler fra byggeåret og det må forventes betydelige renoveringsarbeider for ivaretakelse av verdier på sikt. Det er tilkoblet strøm og vann. Det er ikke søkt om utslippstillatelse for gråvann.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 46 kvm, Bruksareal: 539 kvm Sekundærrom: 493 kvm.

Naust:
Bra: 52 m² - P-rom: 46 m² - S-rom: 6 m²
P-rom inkl.: Rom med vask, stue/kjøkken, soverom, wc.
S-rom inkl.: Bod.

Areal på hems er ikke måleverdig. Tilbygd bod/bad er medtatt i arealoppstillingen.
Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei og dagslysflate - Det er for lite lysinnslipp i forhold til dagens krav på soverom. Det er ikke tilstrekkelig rømningsmulighet fra hems.

Det er ikke fremvist tegninger. Byggesaksmappe fra kommunen er ikke kontrollert eller fremvist.
Tiltaket med omgjøring til oppholdsrom i bygningen er ikke omsøkt til kommunen i følge eier.

Båtbyggeriet:
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 446 m²  - 2. etg. 41 m².
1. etasje - S-rom inkl.: Båtbyggeri.
2. etasje - S-rom inkl.: Kontor.

Takhøyde i verksteddelen på ca 4,75m.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Naust: 1952
Båtbyggeriet: 1976

Påkostning og modernisering

Sjøbua ble vesentlig renovert og ombygd med oppholdsrom på midten av 90-tallet. Da ble også vinduer, tak og kledning skiftet. Sjøbua er isolert i vegger og tak, men uisolert gulv.

Oppvarming

Elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er tilkoblet strøm via båtbyggeriet med seriemåler og vann til vegg i sjøboden.
Det er tilkoblet strøm og vann til båtbyggeriet. Det er ikke søkt om utslippstillatelse for gråvann.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Bygningssakkyndig AS den 25.03.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Øy med sjøbu og båtbyggeri med flott beliggenhet i sørlandsskjærgården. Eiendommen er omkranset av vann på alle sider og har gode solforhold.
Denne rapporten omfatter tilstandsrapport på sjøbua og en enkel beskrivelse med omtrentlig arealberegning av båtbyggeriet.

Sjøbua fremstår i normalt, god stand alder tatt i betraktning.
Sjøbua ble vesentlig renovert og ombygd med oppholdsrom på midten av 90-tallet.
Da ble også vinduer, tak og kledning skiftet. Sjøbua er isolert i vegger og tak, men uisolert gulv.

På sjøbua gjøres det spesielt oppmerksomt på et par vinduer som bør skiftes og råte i noen kledningsbord på tilbygget.
Ellers må man være obs på at det er installert dusjkabinett i et rom som ikke er egnet som våtrom.

Båtbyggeriet er en stor næringsbygning hvor det er pågående drift med båtbygging / vedlikehold av båter. Det er innredet som båtbyggeri og har enkel standard. Dette bygget fremstår i hovedsak med bygningsdeler fra byggeåret og det må forventes betydelige renoveringsarbeider for ivaretakelse av verdier på sikt.

Det henvises for øvrig til rapportens enkelte punkter og avsnitt.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Vinduer:
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne De to vinduene i stue/kjøkken mot side syd er
punkterte. Det er råteskade i det ene vinduet mot side syd.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Av sikkerhetsmessige årsaker settes tilstandsgrad sett opp mot referansenivå og man må være varsom.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Kursfortegnelsen har huseier digitalt liggende hjemme. Denne skal stemme i følge eier. Undertegnede har ikke særskilt kompetanse til å vurdere det
elektriske anlegget. Basert på dette anbefales det at kontroll på el-anlegget utføres av personell med kompetanse på dette feltet.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Brannslukningsapparatet er mindre enn kravet. Det anbefales større brannslukningsapparat.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det gjøres også oppmerksomt på manglende takrenner på nordsiden. Det anbefales takrenner for å
skåne kledningen.

Utvendig > Veggkonstruksjon - tømmermannskledning tilbygg:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er noe spredte råteskader i bordkledningen på tilbygget som bør utbedres.

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Det registreres manglende beslag under hovedinngangsdøren. Med bakgrunn i dette og standardens krav settes tilstandsgraden.
For øvrig fremsto dører i ok stand.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc:
Det er avvik: Det gjøres oppmerksomt på at rommet ikke er egnet for direkte vannbelastning, da det ikke er fuktsikre overflater eller sluk. Vannet fra dusjen ledes via avløpsrør gjennom gulvet og ut under sjøbua. Med tanke på vanninstallasjon i uegnet rom settes tilstandsgraden. Til tross for tilstandsgrad fungerer rommet greit slik det er innredet ved dagens bruk, men det gjøres oppmerksomt på skadepotensialet dersom det skulle oppstå en lekkasje fra vannrør.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Ta av E18 mot Tvedestrand og følg veien videre i ca. 8 kilometer. Ta så ut mot Borøya/Hagefjordbrygga/Sandøya. Følg skiltene til Hagefjordbrygga.

Til Sandøya må man ta egen båt, rutebåt eller Taxibåten fra Hagefjordbrygga. Tar man rutebåten kan man både gå i land på Hauketangen eller Haven. Kommer man fra Haven går man vestover når man kommer til krysset, følg på i ca 300 meter og man tar til venstre inn Kilveien. Når veien tar til høyre tar man til venstre og følger stien helt frem til broen som går over til holmen.

Tar man egen båt ut fra Hagefjordbrygga passerer man Hauketangen og tar inn på innsiden av Fugløya. Holmen ligger da rett frem.

Beliggenhet

Unik eiendom, her har man mulighet til å skaffe seg en egen holme. På holmen står bygningsmassen etter Sandøya båtbyggeri og en sjøbod som har blitt benyttet som fritidsbolig av den ene selgeren. Sjøboden er ikke søkt bruksendret. Holmen består av mange uteplasser og flere brygger. Her har man knallgode solforhold der hver solstråle er enkel å utnytte fra morgen til kveld på en av holmens mange uteplasser. Den unike muligheten til å trekke seg tilbake på svaberget eller være nede ved sjøen på en av bryggene må oppleves. Eiendommen har strandlinje på alle sider og man har en egen bro som går over til selve Sandøya.

Sandøya er en bilfri øy og har et spesielt preg med sine små stier og veier som snor seg rundt på øya. Her er det bl.a. dagligvarebutikk, cafe, restaurant, italiensk pizzeria, gallerier, brukskunst- og verkstedutsalg, og ulike arrangementer (se madeonsandoya.no). Denne må sees!

Tomt

Areal: 6 514 kvm, Eierform: Eiet tomt Eiendommen består av to bruksnummer, eiendommen selges under ett. Her har man muligheten til å anskaffe seg en unik eiendom, der man har en hel holme for seg selv. Eiendommen har strandlinje på alle sider, her har man svaberg og brygger.

Det gjøres oppmerksom på at det er en festekontrakt på det ene bruksnummeret, det er startet en prosess for å få denne slettet.

Parkering

Det følger ingen parkering med til eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 02.05.1977. Ferdigattesten gjelder båtbyggeri (næringsbygget). At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for sjøboden. Sjøboden har blitt benyttet som fritidsbolig av den ene selgeren. Sjøboden er ikke omsøkt bruksendret til varig opphold. Manglende ferdigattest og brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Sjøboden:
Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Næringseiendom:
Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som næringsbebyggelse - nåværende.

Vei / Vann / Avløp

Sjøboden er ikke tilkoblet offentlig vann- og avløp. Sommervann som er tilknyttet sjøboden er hentet fra båtbyggeriet, selger har ikke søkt kommunen som tilkobling. Kjøper overtar risikoen for eventuelle pålegg fra kommunen.

Næringsbygg er tilkoblet offentlig vann(sommervann). Ikke offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Grunneiendom: Gnr: 77 Bnr: 11:
Dagboknr.: 900077 - Utskifting. Tinglyst: 15.06.1888
23-895.

Grunneiendom: Gnr: 77 Bnr: 355:
Dagboknr.: 1100271 - Bestemmelse iflg. skjøte. Tinglyst: 28.11.2016
rettighetshaver:Knr:4213 Gnr:77 Bnr:11  
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Bestemmelse om adkomstrett. Rett til fremføring av sommervann.

Dagboknr.: 4456 - Festekontrakt - Vilkår. Tinglyst: 06.12.1976
festetid: 30 år. Årlig avgift NOK 10. Bestemmelser om forlengelse.
Overført fra: 4213-77/11. Gjelder feste.

Dagboknr.: 4442 - Diverse påtegning. Tinglyst: 16.12.1982
Kontrakten kan ikke sies opp så lenge den er pantsatt til rettighetshaver: Gjensidige Liv.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Grunneiendom: Gnr: 77 Bnr: 11:
Dagboknr.: 1100271 - Bestemmelse iflg. skjøte. Tinglyst: 28.11.2016
rettighetshaver:Knr:4213 Gnr:77 Bnr:11  
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Bestemmelse om adkomstrett. Rett til fremføring av sommervann.

Grunneiendom: Gnr: 77 Bnr: 355:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

13 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 325 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 13 000 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 340 870,- (Omkostninger totalt) 13 340 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter


Kommunale avgifter for sjøboden:
Eiendomsskatt kr. 1 680,-.

Kommunale avgifter for næringsbygget:
Vann kr. 4 157,- (prognose for 2022). Gebyr for vann vil variere iht. forbruk med hhv. kr. 16,96,- pr. m3.

Eiendomsskatt

Sjøbod: kr. 1 680,- pr. år. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 125 962,- for år 2020. Sekundær: Kr. ,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Saulekilen 1, Gnr. 77 Bnr. 355 og Gnr. 77 Bnr. 11 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Annet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0100

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0100. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 13 000 000,-) (Kr.416 000) Oppgjør (Kr.9 900) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonsering (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.449 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059271