Nordre Bydel

Saudegata øst 15B

Byggeår
2017
Internt bruksareal (BRA‑i)
103 ㎡
Bruksareal
108 ㎡
Tomteareal
342 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Pen 1/2-part av vertikaldelt tomannsbolig. Sentrumsnært. Usjenert hage. 3 soverom og 2 bad.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etasje: Entré, kjøkken/stue, vaskerom/bad, toalettrom og bod.
2. etasje: 3 soverom, bad, trappegang og bod/garderobe.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

I nærområdet.

Skolekrets

Lunde (1-7 kl.)
Mæla (8-10 kl.)

Offentlig kommunikasjon

I nærområdet.

Parkering

Parkering i gruset gårdsplass utenfor boligen.

Beliggenhet

Sentrumsnær 1/2-part av tomannsbolig fra 2017 i et eldre etablert boligområde i nordre del av Skien sentrum. Området rundt boligen er oppgradert i senere år og det er lite gjennomgangstrafikk. Kort gangavstand til sentrumsnærefasiliteter som shoppingsenter, dagligvare, kino, Ibsenhuset, restauranter og Brekkeparken for å nevne noe. Få minutters gange til Skien busstorg og jernbanestasjon.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.10.2017. Ferdigattesten gjelder nybygg, tomannsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen datert 25.05.2023 er avsatt til:
- Boligbebyggelse nåværende
- Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav
- Bevaring kulturmiljø
- Flomfare

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av kommunenes kulturminnevernplan. Planen har som hensikt å gi tydelige rammer for bevaring av kulturmiljøer, kulturlandskap og verneverdige bygg i Skien kommune, gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven. Eiendommen er registrert som et C-objekt. Kontakt megler for mer informasjon.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4003/300/5176/1:
19.04.2024 - Dokumentnr: 1344046 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Elektronisk innsendt

18.10.2017 - Dokumentnr: 1148912 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1/2

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 82 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 94 950,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

1/2-part av tomannsbolig over to etasjer.

Standard

1. etasje
Entré med flis og varmekabler på gulvet og malte overflater. Innredet med praktisk skyvedørsgarderobe.

Stue og kjøkken i et med laminatgulv og malte overflater. Kjøkkeninnredning fra IKEA med profilerte fronter og laminert benkeplate. Flis på vegg over kjøkkenbenk. Integrerte hvitevarer. Utgang til flott hagedel.

Vaskerom/bad med flis på gulvet, våtromsplater på veggene og takess i himlingen. Rommet er innredet med dusjvegger av glass med dusjgarnityr på vegg, innredning med servant og opplegg til vaskemaskin.

Toalettrom med laminatgulv, malte panelplater på veggene og takess i himling. Rommet er innredet med servant og toalett.

Bod med plass til oppbevaring.

2. etasje
Baderom med flis på gulvet, baderomspalter på veggene og takess i himlingen. Rommet er innredet med dusjkabinett, toalett og servantskap.

3 soverom med laminatgulv, malte panelplater på veggene, og takess i himling. To av soverommene er innredet med garderobeskap.

Bod/garderobe med plass til oppbevaring.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Bjørnar Krogh den 02.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen fremstår i normalt god stand og uten noen vesentlige avvik utover normal bruksslitasje. Det er ikke registrert noen bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten.

Følgende avvik har fått TG2:
-  Yttervegger / fasader
- Bad i 2. etasje - Totalvurdering av overflater
- Trapp
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Integrerte hvitevarer på kjøkkenet.

Diverse

Det er kun 2 seksjoner, selger opplyser at de ikke har noe aktivt sameie og ordner alt selv. Fremtidig felles anliggende som f.eks. maling avtales med eierne seg i mellom. For øvrig gjelder eierseksjonsloven fullt ut for begge seksjonseierene.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81240084. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4003/300/5176/1:
19.04.2024 - Dokumentnr: 1344046 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren Telemark AS
Org.nr: 918 067 116
Elektronisk innsendt

18.10.2017 - Dokumentnr: 1148912 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 1/2

Byggemåte

Tomannsbolig oppført i trekonstruksjon over støpt ringmur og betongdekke. Stående kledning av trepanel, saltaksform tekket med betongtakstein. Vinduer er gjennomgående fra byggeår med 2-lags glass.

Polisenummer

2789776

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Solgt
Produktnummer: 5F421E8D-A24A-4F0F-B44A-8AD6E92A6C36