HISØY

Sandvigveien 148

Prisantydning
3 200 000 kr
Omkostninger
97 300 kr
Totalpris
3 297 300 kr
Formuesverdi
687 075 kr
Formuesverdi sekundær
2 610 883 kr
Byggeår
1950
Internt bruksareal (BRA‑i)
195 ㎡
Bruksareal
215 ㎡
Tomteareal
619 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Stor og meget innholdsrik del av tomannsbolig med garasje. Attraktivt boligområde

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1 etg.: Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue samt soverom.
2 etg.: Loftgang/stue samt 3 soverom
Underetasje: Gang, toalettrom, vaskerom, gang samt innredet rom. I tillegg kommer 2 boder

Boligen går over tre plan og inneholder:
1 etg.: Vindfang med fliser på gulv, malte flater på vegg. VK. Gang med parkett på gulv, malte flater på vegg. Trapp opp til 2 og u-etasje. Bad med fliser på gulv, malte flater på vegg. Wc, vask og dusj. VK. (Bad nytt i 2022) Kjøkken med parkett på gulv, malte flater på vegg. HTH kjøkken med integrerte hvitevarer. (Platetopp, komfyr, Micro, kaffemaskin samt kjøl/fryseskap medfølger) Stor, romslig stue med parkett på gulv, malte flater på vegg. Klebersteinsovn. Skyvedør ut til liten veranda og videre til hagen. Soverom med parkett på gulv, malte flater på vegg.
2 etg.: Loftgang/stue med teppe på gulv, malte flater på vegg. Luke til loft. 3 soverom med tregulv, malte flater på vegg. Takvindu på det ene soverommet.
Underetasje: Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. VK. Trapp opp til 1 etg. Toalettrom med belegg på gulv, malte flater på vegg. Wc og vask. VK. Vaskerom med belegg på gulv, malte flater på vegg. Dusj og arbeidsbenk. VVbereder, ny i 2023. (Vaskerom nytt i 2023) Gang med fliser på gulv, malte flater på vegg. Dør ut til hagen. Innredet rom med parkett på gulv, malte flater på vegg. VK. Skap. I tillegg kommer 2 boder med fliser på gulv, malte flater på vegg.

Takstmanns kommentar til arealoppmåling:
I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften. Det utføres ikke kontroll av lovligheten med TBA da dette ikke er en del av instruksen i skjematuret. Eventuelle boder i fellesarealer er fremvist av eier. Ikke mulig å måle terrasser pga. mye snø på befaringsdagen. Måling av TBA balkong utfra stue er utført.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Bad 1. etasje er utvidet ut i soverom og vegg imellom stue/soverom er flyttet. Underetasje planløsning er forandret med innredet soverom, vindfang toalettrom som ikke er omsøkt til bruken.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift?
Vertikaldelt tomannsbolig, ikke synlig branncelleinndeling i takkonstruksjon eller vegger mot andre del av tomannsboligen.

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?
Utført tiltak i underetasje, bad. Dokumentasjon er fremlagt i boligmappen.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?
Lav takhøyde i henhold til dagens forskrifter. Underetasje 2.17 m. 1. etasje 2.31/2.28 m. Manglende rømningsvinduer fra loftsetasje Ikke lysforhold med 10% av gulvareal på størrelse på vinduer loftsetasje stort soverom/soverom med takvindu, soverom underetasje.

Oppvarming

Elektrisk, ved og varmepumpe

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg Vesterveien/RV 420 mot Hisøy. Kjør over Strømmen bro og ta til venstre mot Kolbjørnsvik. Følg Vikaveien til Kolbjørnsvik og videre mot Sandvigen. Boligen ligger på høyre side av veien.
Alternativt kan man ta RV 420 mot Grimstad, ved Rimi His ta til venstre i rundkjøring mot Hisøy kirke, i krysset ved kirken ta til venstre, så til høyre mot Trommestad i neste rundkjøring. Følg sletta til man kommer til Trommestad gård, her tar man inn på Trommestadveien og følger denne helt til man kommer til den gamle nedlagte butikken i Sandvigen. Hold venstre. Boligen ligger på venstre side.

Parkering

Parkering på egen grunn. Garasjeplass til en bil.
Naboeiendom, Sandvigveien 150 (gnr. 306, bnr. 456) har tinglyst 2 parkeringsplasser på Sandvigveien 148 (gnr. 306, bnr. 34). Se vedlegg

Beliggenhet

Sandvigen, etablert og meget populært boligområde. Sjønært og meget barnevennlig. Kun er kort spasertur unna finner du Slaabervig, Sandvigen fyr og Grautviga med fine badeplasser samt Sandvigen fort. Herfra er det fantastisk utsikt til Merdø, Torungen fyr samt innseilingen til Arendal. Rett ved finner du god, offentlig kommunikasjon med jevnlig bussforbindelse samt ferge fra Kolbjørnsvik til Arendal sentrum. På sommerstid går også Merdørferga innom Pellebrygga som ligger like ved.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for boligen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest for tilbygget datert 11.01.1979. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Bad 1. etasje er utvidet ut i soverom og vegg imellom stue/soverom er flyttet.
Underetasje planløsning er forandret med innredet rom, vindfang toalettrom som ikke er omsøkt til bruken. 1 etasje er godkjent til varig opphold/beboelse. Underetasje er ikke søkt godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 
Eiendommen ligger i hensynssone: Kp Infrastruktursone 410.

Det foreligger planer under arbeid.
Radar Sandvika, Hisøy. Planid: 2109pua2
Havsøya- Sandvigen- Torjusholmen- Rægevig- Rævesand- Gjessøya- Merdø. Planid: 09062017-14

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/306/34:
05.05.1869 - Dokumentnr: 906076 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vannrett


23.08.1869 - Dokumentnr: 906077 - Bestemmelse om gjerde


08.10.1963 - Dokumentnr: 3071 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:293


12.05.1999 - Dokumentnr: 3199 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:456


12.05.1999 - Dokumentnr: 3199 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:456


16.04.2014 - Dokumentnr: 313662 - Jordskifte
Grensegangssak 0900-2014-0003 Slaabervig
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1869 - Dokumentnr: 900037 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:1


18.06.1963 - Dokumentnr: 1799 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:293


08.10.1975 - Dokumentnr: 7197 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:306 Bnr:421


15.08.1979 - Dokumentnr: 6776 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:450


06.01.1982 - Dokumentnr: 53 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:306 Bnr:453


02.11.1982 - Dokumentnr: 8216 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:456


04.11.1983 - Dokumentnr: 9074 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:463


01.01.2020 - Dokumentnr: 392086 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:306 Bnr:34


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 80.000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 97 300-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 09.02.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1950. Det gjøres oppmerksom på det var mye snø på befaringsdagen og utvendig besiktelse ble begrenset. Manglende snøfangere på taktekking, takfotbeslag i bakkant og skjevheter/skader på takrenner. Rom under terreng der tiltak med innvendig isolering er utført, manglende fuktsikring/isolering av utvendig grunnmur og høyere fuktverdier ble registrert. Krypkjeller under deler av bygningen der fuktproblematikk ble registrert, ved fuktsøk ble det registrert våt konstruksjon stubbeloft. Liggende bordkledning med stedvis råteskader, manglende åpen lufting. Tilgang til deler av takkonstruksjon på hovedbygning, synlig misfarginger i undertak som relateres til kondenserings problematikk pga. manglende diffusjonstetting, manglende lufting. Fuktmerker rundt gjennomføringer. Vinduer der 3 stk er byttet i henhold til opplysninger fra eier. Videre eldre vinduer med vedlikeholdsbehov og enkelte utbyttinger må påregnes. Innvendig overflater der oppgraderinger må vurderes individuelt og etter den enkeltes behov og referanse. Piperehabilitering er utført i henhold til eiers opplysninger og dokumentasjon, manglende avstand til brennbart, manglende åpne sider på pipe. Vaskerom i underetasje med anlagt dusjkabinett, sluk er ikke sentrert til bruksvann og avløp til dusjkabinett er anlagt i vegg. Ikke egnet til å dusje direkte på overflater. Toalettrom uten mekanisk ventilasjon. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3 - Store eller alvorlige avvik:
Utvendig

Taktekking,TG2
Utvendig taktekking med sementtakstein. Befaring er utført fra bakkenivå pga. sikkerhet for undertegnede
Vurdering av avvik:
- Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Takfotbeslag er ikke montert i bakkant av bygningen der vann vil kunne renne på pannebord og lekter.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag,TG3
Metall takrenner
Vurdering av avvik:
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
- Det er påvist avvik i beslagløsninger.
- Deformasjoner og manglende takfotbeslag på takrenner i bakkant av boligen.
Tiltak
- Nye renner og nedløp må monteres
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon,TG2
Bindingsverkskonstruksjon med liggende bordkledning. Befaring er utført fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Tiltak
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Tilgang til deler av takkonstruksjon via luke. Deler av konstruksjonen som ikke er synlig for besiktigelse har ukjent tilstand
Vurdering av avvik:
- Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Er dampsperra utett, vil fuktig inneluft strømme opp i takkonstruksjonen. Når lufta avkjøles til doggpunktet, utfelles kondensvann eller rim. De vanlige årsaker til utett dampsperre kan være: – hull og/eller utette skjøter i dampsperra, gjerne i kombinasjon med utett himling, for eksempel trepanel – utette gjennomføringer i dampsperra. Under montering av skorstein, ventilasjonskanaler, elbokser eller innfelte lysarmaturer lages det ofte hull i dampsperra som ikke tettes rundt gjennomføringen. – utette overganger mellom dampsperre i vegger og dampsperre i tak – utettheter i overganger. Det kan for eksempel være innervegger som er montert før dampsperra. Det kan mangle klem der plastfolien er avsluttet.
Tiltak
- Lufting/ventilering bør forbedres.
- Påviste skader må utbedres.
- Store og ikke lett tilgjengelige utettheter i dampsperra er ofte vanskelige å utbedre lokalt. Et eksempel er der folien er montert på tvers av takstolene uten klemte omleggsskjøter, eller der det mangler dampsperre i større deler av himlingen. Løsningen kan være å demontere deler av tak- eller himlingskonstruksjon og utbedre klemmingen av dampsperra, eller montere ny og tett dampsperre. Man må sørge for gode tetteløsninger i alle overganger og rundt alle gjennomføringer. Lett tilgjengelige utettheter i dampsperre, som ved gjennomføringer av ventilasjonskanaler o.l., kan tettes med fugemasse. Uttettheter ved overganger mot yttervegg kan tettes med fugemasse eller med remser av plast som limes og klemmes i omleggene. Der det er tilgjengelig fra loftet, kan man fjerne isolasjonen og tette fra oversiden. Man tetter ved å lime/klemme ny plastfolie til den opprinnelige slik at det blir lufttett. Limet som brukes, må kunne hefte til dampsperra. Alternativt kan tetting utføres med tape.

Vinduer,TG3
Det ble foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne og lukke mekanismer. Det er ikke utført inngrep i konstruksjoner rundt vinduer og ukjent tetting med hensyn til isolering/vindtetting/taping
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
Balkong oppført tre. Terrasse i front var ikke synlig pga. snø og er ikke undersøkt. Terrasse oppført med skiferheller opp til inngangsparti.
Vurdering av avvik:
- Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
- Flisene har bom (hulrom under) eller er løse.
- Ved dunking på skifer heller stedvis ble det registrert hulrom, noe avskalling på murpuss og sprekker
Tiltak
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri.
- Tekkingen må skiftes/utbedres.

Utvendige trapper,TG2
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
- Betongtrapp har mindre sprekker/skader
- Skifer heller der betong har sprukket opp stedvis og noe løst.
Tiltak
- Påviste skader må utbedres.
- Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig
Overflater,TG2
Fliser, parkett, tregulv, teppe, belegg på gulver. Malte plater, panel på vegger. Plater, mdf panel i himling.
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Hulrom under enkelte fliser i underetasje. Tregulv med knirk, større sprekker mellom gulvbord.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
- Oppgraderinger, renovering må vurderes individuelt og etter den enkeltes behov.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Trebjelkelag
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Tilbyggsdel 1. etasjemed stue, soverom har krypkjeller med tilgang via luke. Synlig fuktproblematikk og målinger viser konstruksjonen er våt.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
- Se krypkjeller avsnitt for utbedring. Videre undersøkelser med nedtagning av fuktskadet konstruksjon og utbedring anbefales.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Radon,TG2
Bygget er ikke oppført med radon duker utfra byggeår og normal utførelse. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.
Vurdering av avvik:
- Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Ved eventuelle forhøyede verdier må det eventuelt utføres sikring mot radon.

Pipe og ildsted,TG3
Pipe med ildsteder.
Vurdering av avvik:
- Pipa har rennemerker etter sotvann.
- Pipevanger er ikke synlige.
- Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
- Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
- Eier har fremlagt dokumentasjon på pipe rehabilitering. Eier opplyser om avvik med ikke 2 synlige sider på pipe er godkjent av branntilsyn pga. rehab pipe. Skjematuret tilsier 2 sider skal være synlige på rehab pipe. (2 synlige sider på lettklinkerpipe/rehab pipe ellers 4 synlige sider)
Tiltak
- Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
- Skadet stein i ovnen må skiftes ut for å lukke avviket.
- Større avstand til brennbart materiale må lages.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Rom Under Terreng,TG3
Hulltagning er utført på soverom med utforet vegger, ble registrert høyere relativ luftfuktighet som er fuktig konstruksjon.
Vurdering av avvik:
- Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.
- Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking.
- Det er utført tiltak i underetasje der styrofoam er limt på betongvegger, det er ikke utført isolering av utvendige vegger. Løsningen innebærer fuktproblematikk med kondens bak styrofoam. Årsak til fukt må før innvendig isolering identifiseres og fjernes (byggdetaljblad 727.121 fukt i kjeller. Årsaker og utbedring) Måling av relativ luftfuktighet viser fuktig konstruksjon som relateres til kondensproblematikk pga. utførelsen. Kapillært oppsug fra grunn der høyere fuktverdier på trappevange av tre som står mot betongsåle ble registrert. Svertsopp på mur registrert bak hovedstoppekran.
Tiltak
- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
- Golv og vegger i en uinnredet og dårlig isolert kjeller kan avgi mye fuktighet til rommet. Dette kan skyldes at jordmassene rundt bygningen får en viss oppvarming fra bygningen. Dermed stiger damptrykket i grunnen, og drivkraften for transport av vanndamp inn i kjelleren øker. Fuktighet som suges opp i vegger fra grunnen under fundamenter, kondens og lekkasjer kan også gi et fukttilskudd til romlufta ved avdampning. Fukt i tilfarergolv kommer vanligvis nedenfra. Fukten kan føre til at tilfarerne mugner eller råtner mot betonggolvet, at golvbord eller parkett sveller og krummer seg og at vinyl og linoleum blærer. Årsaken kan være at golvet ligger i direkte kontakt med betonggolv som på grunn av manglende drenering, kapillærbrytende sjikt og/eller fuktsperre får tilførsel av fukt fra grunnen. Svært mange fuktproblemer i kjelleryttervegger kan avhjelpes ved utvendig etterisolering og fuktsikring. Utvendig isolering eliminerer kondensproblemer.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Krypkjeller,TG3
Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
Vurdering av avvik:
- Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
- Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen.
- Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
Tiltak
- Fuktsperre på bakken bør etableres.
- Andre tiltak:
- Terrengfall i tilknytning til konstruksjonen må utbedres.
- Isolering av bakken vil dempe det temperaturmessige etterslepet og gi lavere relativ fuktighet (RF) i de kritiske periodene sommerstid. Isolering av bakken erstatter ikke varmeisolasjon i bjelkelaget. Grunnen avrettes med løs lettklinker eller pukk. På avrettingen isoleres det med isolasjonsplater, for eksempel 50 mm ekspandert polystyren (EPS) eller mineralull innstøpt i plastfolie (vintermatter). Alternativt isoleres grunnen med minimum 300 mm lettklinker. På oversiden av isolasjonsmaterialene legges en fuktsperre, for eksempel 0,2 mm polyetylenfolie. Ved bruk av vintermatter er det ikke behov for separat folie. Høy grunnvannsstand, vann som følger bart fjell eller som transporteres kapillært opp til overflaten, kan tilføre kryperommet fritt vann. I tillegg kan vann som trenger inn gjennom lave ventiler eller sår i ringmuren, samt lekkasjevann fra rørinstallasjoner i kryperommet, samle seg i groper. Fritt vann må dreneres bort før videre utbedring starter.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendige trapper,TG3
Malt tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Det er ikke montert rekkverk.
- Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
Tiltak
- Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
- Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendige dører,TG2
Fyllingsdører, enkel funksjonstest av tilfeldig valgte dører.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.

Våtrom
1. etasje > Bad
Overflater vegger og himling,TG2
Fliser på vegg i dusjnisje, plater med tapet resterende.
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
Tiltak
- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

Underetasje > Vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Belegg på gulv
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Dusjkabinett anlagt med avløp inn i vegg. Vil ikke være mulig å dusje direkte mot vegg/gulv pga. manglende sluk til bruksvann. Sluk til eventuell lekkasjevann er anlagt.
Tiltak
- Andre tiltak:
- For å lukke avvik må eventuelt dusjkabinett fjernes slik at rommet brukes som vaskerom.

Underetasje > Vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Eldre plastsluk, belegg klemt til klemring i sluk.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

Underetasje > Vaskerom
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG2
Hulltagning er ikke foretatt da vegg mot dusjkabinett er åpen for inspeksjon, det ble ikke registrert høyere fuktverdier på lettvegg tilstøtende til dusjkabinett. Videre er grunnmur av betong utforet som vurderes som en risikokonstrukskjon. Se rom under terreng avsnitt.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Se rom under terreng avsnitt der konstruksjonen mot yttervegg vurderes feil konstruert.
Tiltak
- Tiltak:
- Utbedring tilsier drenering og isolering av utvendig grunnmur for tørr kjeller.
Spesialrom

Underetasje > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG3
Toalettrom med belegg på gulv, plater på vegg. Utstyr: vask med innredning, toalett.
Vurdering av avvik:
- Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tiltak
- Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Vannrør av plast rør i rør, besiktiget i rørskap.
Vurdering av avvik:
- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
Tiltak
- Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.

Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast Eier opplyser om keramikk rør utfra boligen som er fornyet med rørstrømpe.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
- Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Ventilasjon,TG2
Naturlig ventilering.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Generelt anlagt lufteventiler i rom med bruksbelastning, manglende på rom med takvindu i loftsetasje.
Tiltak
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Boliger fra det aktuelle byggeåret vurderes utfra dagens forskrifter å være under ventilerte. Anbefales å anlegge vegg ventiler i tillegg til lufte spalter på vinduer i rom med bruks belastning for tilfredsstillende ventilering. Aktiv bruk av mekanisk ventilasjon på våtrom og kjøkken ved bruk anbefales slik at varm fuktig luft transporteres ut av bygningen.

Varmesentral,TG2
Varmepumpe, fungerende på befaringsdagen. Ikke fremlagt dokumentasjon på service på de siste år.
Vurdering av avvik:
- Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.
Tiltak
- Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.

Branntekniske forhold,TG3
Manglende røykvarsler i underetasje, brannslukningsapparat over 10 år.-
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:
18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ja
Kommentar:
19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kommentar:
20.Er det skader på røykvarslere?
Nei
Kommentar:
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold
Drenering,TG3
Begrenset besiktelse utvendig pga. snø på befaringsdagen. Ved visuell undersøkelse ble det ikke registrert fuktsikring/isolering av utvendig grunnmur. Dreneringsmasse og eller dreneringsrør er skjult under bakkenivå ukjent tilstand.
Vurdering av avvik:
- Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Tiltak
- Drenering må skiftes.
- Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
- Anbefaler generelt å benytte drenerende masser under hele bygningen og ved tilbakefylling mot yttervegger under terreng. Drenerende masser sikrer at vann som finner veien ned i grunnen, ledes til et lavere nivå enn bygningskonstruksjonene og enten forsvinner videre ned i grunnen eller ledes bort i drensledningene. Dermed unngår man vanntrykk inn mot veggen. Drenerende masser må beskyttes med fiberduk mot inntrenging av finpartikler fra byggegrunnen og de øvrige gjenfyllingsmassene. Vegger mot terreng skal utformes fuktsikre. Fuktsikre betyr i denne sammenhengen at veggen må ha et kapillærbrytende og vannavvisende sjikt på utvendig side som sikrer at vann som dreneres ned i massene på utsiden av veggen, ikke kan trenge inn til veggen. Utvendig isolering av veggen og god lufttetthet er også viktig med hensyn til veggens fuktsikkerhet.
Kostnadsestimat : Over 300 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Betong grunnmur, gråsteinsmur. Det var snø på befaringsdagen og begrenset besiktelse av grunnmur. Videre undersøkelser anbefales når snø er vekk og eventuelt utførelse av drenerings arbeider for utbedringer.
Vurdering av avvik:
- Innsiden av grunnmuren har misfarging.
- Ved besiktelse i luke til hovedstoppekran ble det registrert misfarginger på innsiden av grunnmur.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Drenering og isolering av utvendig grunnmur vil være tiltak (se rom under terreng avsnitt)

Forstøtningsmurer,TG2
Det var snø på befaringsdagen og alle flater er ikke undersøkt. Ved besiktelse av forstøtningsmur innvendig i garasje ble det registrert sprekker.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
- Forstøtningsmurer er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Tiltak
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av forstøtningsmurer når de er snøfri.

Terrengforhold,TG3
Snødekte området men synlig fallforhold stedvis mot grunnmur. Ved besiktelse i krypkjeller ble det registrert fallforhold inn mot grunnmur.
Vurdering av avvik:
- Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
- Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Tiltak
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.
- Terrenget rundt bygningen bør ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann. Fallet ut fra bygningen bør være minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. Man må ta hensyn til at tilbakefyllingsmassene kan sette seg over tid og at angitt minimumsfall må etableres etter at massene har stabilisert seg. Hvis det ikke er mulig å etablere fall ut fra bygningen, kan man etablere fall langs veggen til lavereliggende terreng dersom forholdene ligger til rette for det. Fallet bør være minst 1 : 50.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
I henhold til kommunale opplysninger fremlagt er boligen tilkoblet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Eier opplyser om eldre keramikk avløp ut til hovedavløp som er renovert med strømpe.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tomannsbolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Bad 1. etasje er utvidet ut i soverom og vegg imellom stue/soverom er flyttet. Underetasje planløsning er forandret med innredet soverom, vindfang toalettrom som ikke er omsøkt til bruken.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
Vertikaldelt tomannsbolig, ikke synlig branncelleinndeling i takkonstruksjon eller vegger mot andre del av tomannsboligen.
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Utført tiltak i underetasje, bad. Dokumentasjon er fremlagt i boligmappen.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Lav takhøyde i henhold til dagens forskrifter Underetasje 2.17 m 1. etasje 2.31/2.28 m Manglende rømningsvinduer fra loftsetasje Ikke lysforhold med 10% av gulvareal på størrelse på vinduer loftsetasje stort soverom/soverom med takvindu, soverom underetasje.

Garasje

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Tomannsbolig
Standard :
Normal standard alder tatt i betraktning
Vedlikehold :
Videre oppgraderinger og vedlikehold vil være påregnelig.
Garasje
Standard :
Enkel standard
Vedlikehold :
Behov for reparasjoner og videre oppgraderinger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Platetopp, komfyr, Micro, kaffemaskin samt kjøl/fryseskap

Diverse

Naboeiendom, Sandvigveien 150 (gnr. 306, bnr. 456) har tinglyst 2 parkeringsplasser på Sandvigveien 148 (gnr. 306, bnr. 34) samt gangvei på nordsiden av Sandvigveien 148

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31240008. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/306/34:
05.05.1869 - Dokumentnr: 906076 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vannrett


23.08.1869 - Dokumentnr: 906077 - Bestemmelse om gjerde


08.10.1963 - Dokumentnr: 3071 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:293


12.05.1999 - Dokumentnr: 3199 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:456


12.05.1999 - Dokumentnr: 3199 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:306 Bnr:456


16.04.2014 - Dokumentnr: 313662 - Jordskifte
Grensegangssak 0900-2014-0003 Slaabervig
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1869 - Dokumentnr: 900037 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:1


18.06.1963 - Dokumentnr: 1799 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:293


08.10.1975 - Dokumentnr: 7197 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:306 Bnr:421


15.08.1979 - Dokumentnr: 6776 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:450


06.01.1982 - Dokumentnr: 53 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:306 Bnr:453


02.11.1982 - Dokumentnr: 8216 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:456


04.11.1983 - Dokumentnr: 9074 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:463


01.01.2020 - Dokumentnr: 392086 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:306 Bnr:34


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp og renovasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Pkt. 2.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 2.1.2: Årstall.
Svar: 2022.
Pkt. 2.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 2.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Totalrenovering og utvidelse av baderom i 1. etg.
Pkt. 2.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum VVS/Centrum Elektro/Fargerike Christensen.
Pkt. 2.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 2.2.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 2.2.2: Årstall.
Svar: 2023.
Pkt. 2.2.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 2.2.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Totalrenovering vaskerom og toalett underetasje.
Pkt. 2.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum VVS/Centrum Elektro/Fargerike Christensen.
Pkt. 2.2.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 3: Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Noe fukttilsig i mur ved garasjens nordvegg.

Pkt. 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Svar: Ja.
Pkt. 4.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 4.1.2: Årstall.
Svar: 2022.
Pkt. 4.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Ufaglært.
Pkt. 4.1.7: Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte.
Svar: Malt hus.
Pkt. 4.2.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 4.2.2: Årstall.
Svar: 2022.
Pkt. 4.2.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 4.2.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Satt inn 2 nye vinduer i stue og 1 vindu i vindfang.
Pkt. 4.2.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Thorvald Hansen AS.
Pkt. 4.2.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 4.3.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 4.3.2: Årstall.
Svar: 2023.
Pkt. 4.3.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Ufaglært.
Pkt. 4.3.7: Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte.
Svar: Satt inn vindu på soverom 1. etasje. Arbeid utført av eier med oppfølging av tømrer.

Pkt. 8: Er det utført arbeid med drenering?
Svar: Ja.
Pkt. 8.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 8.1.2: Årstall.
Svar: 2011.
Pkt. 8.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 8.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Etter informasjon fra takstrapport fra 2017.
Pkt. 8.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Forrige eier.
Pkt. 8.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Nei.

Pkt. 10: Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Svar: Ja.
Pkt. 10.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 10.1.2: Årstall.
Svar: 2022.
Pkt. 10.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 10.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Ny el til nytt bad og gjesterom i 1. etasje.
Pkt. 10.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum Elektro.
Pkt. 10.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 10.2.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 10.2.2: Årstall.
Svar: 2023.
Pkt. 10.2.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 10.2.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Nytt elektrisk i hele underetasje, utelampe og garasje.
Pkt. 10.2.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum Elektro.
Pkt. 10.2.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 10.3.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 10.3.2: Årstall.
Svar: 2022.
Pkt. 10.3.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 10.3.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Utbedring av merknader fra el-tilsyn.
Pkt. 10.3.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Fevik Elektro.
Pkt. 10.3.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 10.4.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 10.4.2: Årstall.
Svar: 2023.
Pkt. 10.4.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 10.4.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Nye stikkontakter og lampe loftstue.
Pkt. 10.4.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum Elektro.
Pkt. 10.4.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 12: Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Påvist luktlekkasje i avløpsrør i kjeller.

Pkt. 13: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Pkt. 13.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 13.1.2: Årstall.
Svar: 2022.
Pkt. 13.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 13.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Rehabilitert avløpsrør ved bruk av brawoliner og ut til pvc gren til nabo. Dette for å utbedre tidligere påvist luktlekkasje ingen problemer med lukt etter utbedringen.
Pkt. 13.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Agder Rørfornying.
Pkt. 13.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 13.2.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 13.2.2: Årstall.
Svar: 2022.
Pkt. 13.2.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 13.2.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Nytt rør i rør fra kjeller til nytt bad i 1. etg. Vannskap montert i vindfang. Totalrenovering bad 1. etg.
Pkt. 13.2.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum VVS.
Pkt. 13.2.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 13.3.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 13.3.2: Årstall.
Svar: 2023.
Pkt.13.3.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 13.3.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Koblet fra tidligere kobberrør. alt av vannrør i huset byttet til rør i rør. Ny utekran, ny varmtvannsbereder.
Pkt. 13.3.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Centrum VVS.
Pkt. 13.3.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 18: Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Ved overtakelse av huset i 2018 lå det inne et avvik hos brannvesen vedr. manglende innsyn til pipe etter kjøkkenrenovering. Etter dialog med brannvesen ble pipen utbedret med piperehabilitering og avviket ble deretter lukket etter inspeksjon.

Pkt. 19: Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Det ble avdekket avføring fra rotte ved rehabilitering av bad. Funn av død rotte ved oppussing av kjeller. Avdekket inngang i dødkjeller under tilbygg. Inngang er tettet og inspeksjonsluke etablert.
All isolasjon i etasjeskiller mellom underetasje og kjeller ble skiftet vår 2023. Ingen tegn til aktivitet etter dette. Ingen tegn til

Pkt. 24: Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?
Svar: Ja.
Pkt. 25.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 25.1.2: Årstall.
Svar: 2023.
Pkt. 25.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 25.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Redusert størrelse på trappegang for å etablere ny bod(kjelleren har nå to boder) Delt av kjellerrom med utgang til hagen slik at det er blitt ny gang og soverom. Varmekabler i hele kjeller med unntak av boder.
Pkt. 25.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Fargerike Christensen
Pkt. 25.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.
Pkt. 25.1.8: Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen?
Svar: Nei, ikke søknadspliktig.
Produktnummer: 86560ABA-59EA-437B-932D-BF4FEB08F831 Kategori: