Arendal Bjorbekk

Sandstøåsen 4

Prisantydning
3 190 000 kr
Omkostninger
96 220 kr
Totalpris
3 286 220 kr
Formuesverdi
853 506 kr
Formuesverdi sekundær
3 072 621 kr
Kommunale avgifter
26 212 kr / år
Byggeår
1995
P-rom
144 ㎡
Bruksareal
153 ㎡
Tomteareal
560 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Asdal - Enebolig beliggende i etablert og barnevennlig boligområde - 4 soverom - Garasje

Om eiendommen

Innhold

1. etg: 2 soverom , Gang , Bad , Stue/kjøkken
Underetasje: 2 soverom , Stue , Gang , Bad , Vindfang, Bod.
Garasje.

Standard

Romslig kjøkken med hvite profilerte fronter og mørk laminat benkeplate. Kjøkkenet er utstyrt med integrert komfyr, platetopp og micro, frittstående kjøleskap og oppvaskmaskin. Det er god plass til spisebord på kjøkken med hyggelig utsikt til Nidelva. I stua er det god plass til hjørnesofa med tilhørende møblement. Her er det vedovn for lune kvelder, såvel som strømbesparende oppvarming. Fra stue/ kjøkken har du utgang til en balkong med god plass til sittegruppe og fin utsikt. Dusjbad med belegg på gulv og malte flater/ belegg på vegger. Her er det servant med innredning, toalett og badekar. I 1. etg. er det to romslige soverom med god plass til garderobe. Gang med laminat på gulv.

I underetasjen er det en romslig stue med stort potensiale. Her er det laminat på gulver og malte flater på vegger. Det er montert varmepumpe i stua. I underetasjen er det to gode soverom. Videre er det ett bad/vaskerom med belegg på gulv. Her er det dusjkabinett, servant med innredning, toalett og opplegg for vaskemaskin. Mellomgang med opplegg til hybelkjøkken, bod og vindfang med utgang ut.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 144 kvm, Bruksareal: 153 kvm Sekundærrom: 9 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje: 73 m²  - 1. etg. 80 m²
P-rom inkl: Underetasje: 2 soverom , Stue , Gang , Bad , Vindfang. 1.etg: 2 soverom , Gang , Bad , Stue/kjøkken.
S-rom inkl.: Underetasje: Boder.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Fremlagt midlertidig brukstillatelse ikke ferdigattest.
Utført noen endringer med vegger i underetasje med liten bod.

Garasje:
Bra: 25 m² - S-rom: 25 m²
S-rom inkl.: Garasje, bod.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1995 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 23.05.09, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1995. Manglende snøfangere på taktekking. Saltakkonstruksjon der strupet lufting, fuktskjoler som relateres til kondensering, fuktskjolder rundt gjennomføring ble registrert. Liggende bordkledning med stedvis råteskader, manglende lufting i bunn av kledning ble registrert.
Dører, vinduer der utbyttinger, vedlikehold må påregnes. Verander med synlig skjevheter, råte i rekkverk registrert. Rom under terreng med utforet vegger der høyere relativ luftfuktighet ble registrert som relatereres til fuktig konstruksjon. Fukt i bakenforliggende konstruksjoner må sees i sammenheng med manglende fuktsikring, drenering og manglende utvendig isolering av grunnmur. Varierende innvendig grad av slitasje, underetasje der tiltak utfra overflateskader må påregnes. Skjevheter i etasjeskille utover standardsen krav til godkjente måleavvik ble registrert.
Våtrom i boligen fra byggeår (28 år), byttet belegg på gulv 1. etasje der renovering utfra mangler på våtsoner, manglende fallforhold, alder på teknisk anlegg vil være påregnelig innen rimelig tid. Sammendrag er ikke utfyllende for rapporten innhold og må leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunkten.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under blkongen
Konstruksjonene har skjevheter.  Det på vist fukt/råteskader i konstruksjonen.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ved nivellering er det registrert motfall mot sluk. Manglende våtsoner.
Manglende mekanisk ventilasjon. Eldre teknisk anlegg fra byggeår (28 år).

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Manglende våtsone rundt badekar med vindu, belegg går ikke rundt tilstrekkelig. Eldre teknisk anlegg (28 år).

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarslere, manglende brannslukningsapparat.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn
til å overvåke konstruksjonen. Utførelse på stablet stein vurderes ufagmessig utført.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Råte i vindskie.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Overflater 
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påregnelig bruksslitasje, opphengsskader ble registrert. Videre skader utover påregnelig bruksslitasje i underetasje ble registrert.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Ved fuktsøk i utforet vegg med hullborring ble det registrert relativ luftfuktighet som relateres til fuktig konstruksjon.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Det er registrert symptom på fuktskader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Ved fuktsøk og hullborring ble det registrert relativ
luftfuktighet som tilsvarer fuktig konstruksjon.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Det er avvik: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførelse og konstruksjonen vurderes som en risikokonstruksjon. Videre undersøkelser ved renovering av bad anbefales.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Småskader på innredning, laminat benkplate.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap både i underetasje og 1. etasje. Tidligere leilighet i underetasje.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Riss og sprekker oppstår når betongen utsettes for en strekkbelastning som er større enn strekkapasiteten.
Riss og sprekker kan føre til at nedbrytende stoffer som karbondioksid, klorider, kjemikalier og vann lettere trenger inn i betongen. Disse stoffene bidrar til en akselererende nedbrytning. I tillegg kan de føre til lekkasje av gasser og væsker gjennom betongtverrsnittet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader: Beskrivelse: Sopp i taket på badet oppe som ble utbedret. Vannlekkasje ved ødelagt bereder i 2021. Skadene ble utbedret av forsikringsselskapet og takstmann. Varmtvannsberederen ble erstattet av faglært rørlegger som en vennetjeneste.
Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Beskrivelse Lagt nytt våtromsbelegg på bad i over etasjen.
Arbeid utført av Fargeriket.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Sprekker i muren.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: Sopp på silikonen mellom kjøkkenbenk og vindu bak kjøkkenvasken. Sukkermaur, munkelus og sølvkre.
Pkt. 10: Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen: Sølvkre i kjelleren.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært
Beskrivelse Alt elektrisk er utført av fagfolk. Arbeid utført av Nedig AS.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Agder Energi har utført kontroll av det elektrisk anlegget i 2014.
Pkt. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc): Gulv og lister er lagt av faglært som vennetjeneste.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Nytt verandadekke på veranda oppe ved stuen i 2016 av faglært som vennetjeneste.
Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen: Huset var tidligere to boenheter. Dette er gjort om til en boenhet. Kjøkken i kjeller er fjernet.
Pkt. 23: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger: Skaderapport ved vannlekkasjen fra berederen i 2021.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal kjører du E18 mot Grimstad. Ta av ved Rykene og kjør til venstre over broen. Ta deretter andre vei til høyre. Boligen ligger på venstre side og vil være skiltet på visning. Velkommen!

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca 6,7 km. vest for Arendal sentrum i et rolig og barnevennlig område. Boligen ligger på en høyde med gode solforhold og utsikt til elven. Det er flere barnehager i området. Gangavstand til Asdal barneskole/ ungdomsskole, dagligvarebutikk og lysløype.

Tomt

Areal: 560 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten har gruset og hellebelagt innkjørsel. Pent opparbeidet med plen og hekk rundt huset.

Parkering

Parkering i garasje med elektrisk portåpner, ellers biloppstillingsplass på eget gårdstun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 01.06.95. Brukstillatelsen gjelder Nybygg, bolig, hovedetasje, gjenstående arbeid: Grunnmur må pusses, rekkverk inngangsparti må monteres og brannslokkningsutstyr må monteres. .

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Sandstøåsen, Bibba Bailey, datert 21.11.1985. Arealplanid: 1608r1. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Arealplaner under arbeid: E18 Dørdal - Grimstad, kommunedelplan - Arendal kommune. Midlertidig byggeforbud.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1994/8806-2/36  Bestemmelse om gjerde   07.12.1994 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4203-437/292
 
1994/8807-1/36  Best. om vann/kloakkledn.  
07.12.1994 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4203-437/292

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 96 220,- (Omkostninger totalt) 3 286 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 26 212,10 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.772,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 853 506,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 072 621,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sandstøåsen 4, Gnr. 437 Bnr. 292 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, komfyr/ stekeovn/ koketopp, oppvaskmaskin, micro.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0149

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0149. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Utleggsforretninger (Kr.21 000) Grunnpakke markedsføring (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 190 000,-) (Kr.63 800) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.120 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070980