NJERVESANDEN

Sandan 28

Kommunale avgifter
7 121 kr / år
Byggeår
1989
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
73 ㎡
Tomteareal
331 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Fin og innholdsrik fritidsbolig på Njervesanden.

Om eiendommen

Innhold

Godt vedlikeholdt fritidsbolig beliggende i et veletablerte hytteområde på Njervesanden. Det er kun ca. 1,5 km til Spangereid sentrum med diverse service- og tjenestetilbud, og det er umiddelbar nærhet til skjærgården med badestrender og flotte tur- og rekreasjonsmuligheter. Fritidsboligen går over to plan og inneholder følgende: gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, 3 soverom, samt en utvendig bod på ca. 4 m².

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 73 kvm

- 1. etasje -
Bruksareal: 48 m².  
P-rom inkl: stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom.

- 2. etasje -
Bruksareal: 25 m². 
P-rom inkl: gang og 2 soverom.

Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer. Kott og skap på loftet er ikke målbart areal og er ikke medregnet i arealoversikt. Felles inngang er ikke medregnet i arealoversikt. Utvendig bod på 4 kvm er heller ikke medregnet i arealoversikt.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger som samsvarer med dagens bruk.

Byggeår og byggemåte

1989 ifølge Lindesnes kommune.

Påkostning og modernisering

Det er utført diverse oppgraderingsarbeider de siste årene, bl.a:
- Nytt toalett (2021)
- Ny vedovn (2021)
- Ny kledning på sidevegg kvist (2018)
- Nyoppussede innvendige overflater (2016)
- Ny kledning på galvvegg (2015)
-Nytt dekke på terrassen (2019)

Oppvarming

Oppvarming via vedodvn i stue, og forøvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

- Vedlikehold av fellesområder -
Det betales kr. 500,- pr år av hver hytteeier i sameiet. Beløpet dekker vedlikehold og oppgradering av fellesområdet.

- TV og internett -
Det er parabol fra Allente og kabel-TV til begge etasjer, samt Wifi fra Telia. 4G-antenne er montert på veggen og koblet til ruter.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 27.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: "Hytten ligger i veletablerte hytteområde på Njervesanden i Lindesnes Kommune. Fritidsboligen ligger som ett sameie med 34 andeler hvor opparbeidet gangstier og uteområde er en del av sameiet. Korte bilturer biltur til Lindesnes fyr og ligger i gangavstand til Spangereid sentrum med Spangereidkanalen og Båly Havn. Eiendommen er opparbeidet med belegningsstein ved inngangen og med terrasse på sørsiden av hytten. Hytten fremstår på befaringsdagen som godt ivaretatt gjennom årene. Det er gjort en stor oppussing i 2016 hvor de fleste innvendige overflater er fornyet."

Nevneverdige sammendrag av avvik:
- Slitedeler som vinduer, tak og deler av kledning er fra byggeår
- Hytten mangler snøfangere
- Det er funnet noen soppsporer i krypkjeller
- Det mangler ildfast plate under sotluke
- Belegg på våtrom er fra byggeår
- Det er ikke lufting bak nedre del av kledning
- Det er funnet enkelte råteskadet bunnstokk i kledning

Viktig momenter for interesserte kan være:
- Ligger i veletablert hyttefelt ved Njervesanden med umiddelbar nærhet til sandstrand, lekeplass og fotballbane
- Egen båttralleparkering på felles område sammen med felles bod for plenklipper ol.
- Gangavstand til Båly havn og Spangereidkanalen
- Pent opparbeidet tomt med belegningsstein ved inngang
- Parkering på felles parkeringsareal
- Romslig sørvendt terrasse
- 3 soverom
- Romslig stue/kjøkken
- Nyoppussede innvendige overflater i 2016
- Ny kledning på gavlvegg i 2015 samt kledning på sidevegg kvist i 2018
- Ny vedovn i 2021
- Nytt toalett i 2021
Ny varmtvannsbereder i 2021

Følgende avvik har fått TG3:

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Følgende avvik har fått TG2:

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Ifølge eier har det ikke vært el-tilsyn de siste 5 årene og det anbefales generelt å foreta en utvidet el-kontroll.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede (takstmann) på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Vi har byttet toalett og vask selv.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært (Tungenes Snekkerverksted). Ny terrasse sommeren 2021.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Ja, vi har sett noen få sølvkre i løpet av de 6 årene vi har eid hytta.

Tilleggskommentar: Firma i Lyngdal monterte pipehatt i 2016. Ny vedovn vinteren 2021.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Dersom du kommer fra Vigeland, kjører du i retning Lindesnes fyr til du kommer til Njervesanden. Ta deretter til venstre, og parker på asfaltert parkeringsplass på venstre hånd. Det er kjørevei til hytten, men parkering er på felles p-plass ca 50 meter fra hytta.
 Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Njervesanden er et svært populært feriested like øst for Spangereid. Selve stranda regnes av mange som den beste stranda i gamle Lindesnes kommune, og området er svært barne- og familievennlig.  En stor fordel med gangavstand til Bålt/Spangereid sentrum med restaurant, hotell, kafe/pub, butikk med mer.

Tomt

Areal: 331 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er pent opparbeidet med belegningsstein ved inngangsparti, sørvendt terrasse og plenaraler.

Parkering

Parkering på felles parkeringsplass like ved hytten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 10.01.1990. Ferdigattesten gjelder "Nybygg Fritidsbolig". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det gjøres oppmerksom på at det i kommunens arkiv ikke foreligger søknadsskjema eller situasjonskart for fritidsbygg. Videre ble seksjonering godkjent før 1998, og ligger derfor ikke i kommunens arkiv. Ta kontakt med Statens Kartverk for nærmere undersøkelser.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Fritidsbebyggelse, tilhørende reguleringsplan "Njervesanden" med tilh. reguleringsbestemmelser (PlanID: 102920A), datert 30.06.1988. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Adkomst via privat vei som driftes av brukerne i fellesskap.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1989/1348-3/39  Erklæring/avtale 22.03.1989 
 PANTERETT TIL SAMEIET
SOM SIKKERHET FOR FELLESUTGIFTER
FOR:NOK 20,000
MED PRIORITET ETTER NOK 600.000

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift) 69 620,- (Omkostninger totalt) 2 319 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 121,40 pr. år. Dette beløpet inkluderer vann, avløp og eiendomsskatt. Forbruk av vann og kloakk kommer i tillegg ihht. kommunens satser (se vedlagte brev fra kommunen)

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på ca. kr. 2.736,- pr. år for denne eiendommen. Dette beløpet er inkludert i offentlige avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 269 500,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sandan 28, Gnr. 451 Bnr. 182 Snr. 1 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 1/2

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin. Det gjøres oppmerksom på at utvendig markiser følger IKKE med i handelen.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0089

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0089. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.78 035)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3061206