Bamble - Langesund

Salentunet

Prisantydning
3 489 000 kr - 5 289 000 kr
Felleskostnader
12 060 kr /
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
P-rom
77 - 132 m2
Antall soverom
2 - 4
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
7 2 1. 92 ㎡ 92 ㎡ 6 520 960 kr
14 2 2. 77 ㎡ 77 ㎡ 5 920 960 kr
15 3 1. 92 ㎡ 92 ㎡ 6 620 960 kr
16 2 2. 77 ㎡ 77 ㎡ 5 920 960 kr
12 2 2. 80 ㎡ 80 ㎡ 5 820 960 kr
2 4 2. 132 ㎡ 132 ㎡ 8 820 960 kr
13 2 1. 92 ㎡ 92 ㎡ 6 620 960 kr

Oversikt

Om eiendommen

22 moderne boliger med drømmebeliggenhet ved vannet i Langesund. 9 SOLGT

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Salentunet.
Pbbl og Heimgard Bolig sitt nye boligprosjekt bestående av 6 eneboliger i rekke og 4 firemannsboliger. Prosjektet ligger med nydelig beliggenhet langs vannkanten på Salen i Langesund. Kort vei til Langesund sentrum og Brotorvet senter med de fleste fasiliteter.

På Salentunet er det fokus på et sosialt bomiljø hvor både store og små kommer til å trives. Det har vært fokus på både lek, oppvekst og fellesskap i utformingen av prosjektet. Målet er at alle beboere skal finne ro og hyggelige omgivelser som inviterer til opplevelser både ute og innendørs.

Salentunet omfatter både leiligheter og eneboliger. Er du ute etter en ny og lettstelt leilighet, har vi fire ulike varianter å by på. I størrelse er disse fra 77 til 132 kvadratmeter BRA. De største går over to etasjer. Eneboligene byr alle på godt med plass fordelt på tre etasjer. I størrelse er disse mellom 159,0 og 194,6 kvadratmeter BRA. Alle boligtypene betyr at Salentunet treffer en bred kjøpergruppe: Alt fra barnefamilier til mer voksne!

Innhold


FIREMANNSBOLIGENE:
Bolig 1 til 16 varierer i størrelse fra 77 til 132 kvadratmeter BRA. Bolig 1, 3, 5, 7, 9 og 11 er alle 92 kvadratmeter BRA med lik utforming og alt på en flate. Bolig 2, 4, 6 og 8 går over to plan og er 132 kvadratmeter BRA. Bolig 10, 12, 14 og 16 er mellom 77 og 80 kvadratmeter BRA med alt på en flate. Med hver leilighet følger en parkeringsplass i carport og utvendig sportsbod. 

ENEBOLIGENE:
Bolig 17 til 21 er skapt for de som ønsker godt med plass og gode planløsninger. I størrelse varierer eneboligene fra 159,0 til 194,6 kvadratmeter BRA fordelt på tre etasjer. To uteplasser - en takterrasse mot øst og terrasse på mark mot vest - sikrer utsikt og sol. Alle eneboligene leveres med carport og utvendig sportsbod.

Standard

I dette prosjektet vil du finne moderne boliger med god teknisk standard, smarte planløsninger og trivelige uteplasser. Her ligger forholdene til rette for lettstelte hjem i et godt nabofellesskap.
De 22 boligene som utgjør Salentunet leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17).
Leveransen omfatter blant annet:

• 1- stavs eikeparkett i alle oppholdsrom.
• Fliser på gulv på bad.
• Hvit baderomsinnredning med skuffer, helstøpt servantplate ihht. tegning.
• Innfellbare dusjvegger 90x90.
• Veggmontert toalett.
• Kjøkkeninnredning fra Norema eller tilsvarende kjøkken
• Integrerte hvitevarer fra Electrolux e.l -  oppvaskmaskin, stekeovn, induksjon platetopp og kjøl/fryseskap og fritthengende ventilator.
• Balansert ventilasjon med  varmegjenvinning.
• Det leveres balkonger med glassrekkverk.

Se for øvrig egen fullstendig leveransebeskrivelse i prospekt.

Ferdigstillelse

Det beregnes 15 måneders byggetid fra grunnarbeidene er ferdigstilt.

Oppvarming

Det leveres elektriske varmekabler i baderom. Det leveres vannbåren varme fra el-kjel i kjøkken, stue og gang. For alle boenheter. På soverom leveres det panelovner.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Organisering:

Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemsskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 40 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste.Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden:
Når alle boligene er solgt vil borettslaget inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Ordningen kan først kan komme på plass en stund etter overtakelse.

Beliggenhet

Beliggenhet

Salentunet ligger nær Langesund. Området er kjent for båtproduksjon og bryggeanlegg. Her er det spennende fiskemuligheter og friarealer
med egen sandstrand. Beliggenheten er et godt utgangspunkt for å utforme et boligfelt med gode kvaliteter, praktisk og funksjonelt innhold, og gjøre stedet attraktivt for de som leter etter et bosted som kan være både rolig og aktivt.

Det sies at nærheten til sjøen gjør oss mennesker mer rolige, glade og trygge. At havet har en innvirkning på hvordan du sover og at det påvirker tempoet i livet ditt. Vi tror det å nyte morgenkaffen fra en av uteplassene på Salentunet blir en ekstra god opplevelse!

Tomt

Tomteareal: 13747,5 eiet tomt.
Borettslaget vil eie 19 av 22 seksjoner oppført på gnr: 29 bnr: 391 ved ferdigstillelse.

Parkering

Alle eneboligene vil få egen parkering i tilknytning til boligen og på egen gårdsplass. Firemannsboligene har 1 carport inkludert. For øvrig parkering henvises det til avsatt gjesteparkering på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe brukstillatelse og ferdigattest på boligene. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, men kun midlertidig brukstillatelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til 
Friluftsområde - Nåværende (18.6.2015), LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende (18.6.2015)
Boligbebyggelse - Nåværende (18.6.2015), Friområde - Nåværende Kommuneplan (18.6.2015),
Bevaring naturmiljø (18.6.2015), Rekkefølgekrav Kommuneplan (18.6.2015),Flomfare (18.6.2015)
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende Stoa-Nato (4.4.2013), Friområde - Nåværende Stoa-Nato (4.4.2013), Veg - Nåværende Stoa-Nato (4.4.2013), Boligbebyggelse - Nåværende Stoa-Nato (4.4.2013), Parkering - Stoa-Nato (4.4.2013), Friluftsområde - Nåværende Stoa-Nato (4.4.2013), og er en del av reguleringsbestemmelsene tilknyttet Detaljregulering Salen PLANID 371 datert 16.09.2021. 

Det gjøres oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen som megler ikke har mottatt opplysninger om. Kartutsnitt for planen og reguleringsbetsemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann, vei og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Se prospektet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17).

Konsesjon

Bamble kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Innskudd fra 3.249.000,- til 6.540.000,-

Totalpris fra:
3.249 000,- (NB: prisen er fast)
2.166 000,- (Andel av fellesgjeld)
5 415 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
5 000,- (Andelskapital)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5 960,- (Omkostninger totalt)

5 420 960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Totalpris til:
6.540 000,- (NB: prisen er fast)
4.360 000,- (Andel av fellesgjeld)
10.900 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
5 000,- (Andelskapital)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5 960,- (Omkostninger totalt)

10.905 960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Se vedlagte prisliste for ytterligere informasjon.

Betalingsbetingelser

Det skal innbetales ett forskudd på kr 200.000,- etter signert kontrakt. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Resten av innskuddet + omkostninger innbetales til overtakelse.

Felleskostnader

12.060,- - 18.420- 18 420,- pr.21.08.2023.

Felleskostnader inkluderer

· Kabel TV/internett (grunnpakke)
· Vaktmestertjenester
· Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke innboforsikring for hver andelseier som må tegnes individuelt).
· Kommunale avgifter
· Forretningsførsel
· Revisjon
· Andre driftskostnader (som snømåking og plenklipping av fellesarealer)
· Vedlikehold inkl. avsetning

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Salentunet, i Bamble kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget.

Tilvalg / Endringer

Som kjøper gis du god anledning til å gjøre individuelle tilvalg til standardleveransene i prosjektet mot pristillegg.
Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger.

Dette gjelder blant annet følgende deler av
leveransen:
• Kjøkkeninnredning.
• Maling, tapet og flis.
• Baderomsinnredning.
• EL-leveranse, inkludert belysning og elbillader.
• Garderober.
• Utførelse av innvendige overflater.

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør.
Dette blir gjennomgått på et eget tilvalgsmøte.

Visning

.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når  bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-22-9005

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-22-9005. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Prosjektmegler/Eiendomsmegler Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Produktnr: 3058960