Bamble

Salentunet MF

Prisantydning
3 549 000 kr
Omkostninger
5 960 kr
Andel fellesgjeld
2 366 000 kr
Totalpris
5 920 960 kr
Felleskostnader
11 310 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
80 ㎡
Bruksareal
80 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Økonomi

Omkostninger kjøper

Andelskapital: kr 5.000,-
Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 480,-
Tinglysning av pantedokument: kr 480,-
 
Sum omkostninger: kr 5.960,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Kontakt megler

Prosjektmegler / Eiendomsmegler

Tina Vinje

Avd. Porsgrunn

Vis profil
Produktnr: 618804C2-CC24-4FE2-AD89-6305DC4FB310