Kristiansand - Søgne

Salemsveien 16

Prisantydning
4 900 000 kr
Omkostninger
138 970 kr
Totalpris
5 038 970 kr
Kommunale avgifter
6 589 kr / år
Tomteareal
2 536 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Ferdig regulert utviklingseiendom: Boligtomt for 8 enheter / leilighetsbygg sentralt i Søgne / Tangvall / Kristiansand

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.

Beliggenhet

Eiendommen har en rolig og barnevennlig beliggenhet midt mellom Lunde og Tangvall i Søgne. Området fremstår som sentralt med nærhet til barnehager, helt nye skoler, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Det er ca. 1 km til Tangvall sentrum med butikker, spisesteder og flere kontorer for offentlige tjenester.

Like i nærheten finner du Eiketjønna med turområde rundt tjernet, badeplass på sommerstid og skøyteis om vinteren. Området er preget av vakker natur, nærliggende turområde, samt nærhet til skjærgården, strand og båtliv. Fra eiendommen er det ca. 5 min kjøring til Høllen marina og Høllesanden med barnevennlig sandstrand. På Åros finner du flere strender og et oppvarmet saltvannsbasseng.

På Åros ligger også Kvernhusvannet med badeplasser i ferskvann. Rundt vannet går en av kommunens mest populære turløyper som appellerer til turgåere, mosjonister og idrettsutøvere. Vannet er rikt på fisk og området har et yrende fugleliv. Fra eiendommen er det ellers gangavstand til flere vann innover i marka. I området finnes fotballbane og sandvolleyballbane. Det er ellers kort vei til golfbane, ridesenter og fritidspark. Det er omlag 20 min kjøring til Mandal og ca. 15 min kjøring til Kristiansand som har alt av bymessige fasiliteter og servicetilbud. Dyreparken i Kristiansand er et attraktivt turmål for barnefamilier. I tillegg like ved Søgne sentrum Tangvall, med det meste av butikker/ fasiliteter og helt nytt kjøpesenter åpner nå i april.

Tomt

Areal: 2 536 kvm, Eierform: Eiet tomt

Gnr 428 og bnr 44: 1536 kvm
Gnr 428 og bnr 131: 1000 kvm

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Gnr 428 og bnr 44
Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan for gnr 28, bnr 44 og bnr 131 m.fl, Salemsveien Plan nr: 20090625 , datert 25.06.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Gnr 428 og bnr 131
Eiendommen er regulert til bolig/felles grøntanlegg, tilhører reguleringsplan for gnr 28, bnr 44 og bnr 131 m.fl, Salemsveien Plan nr: 20090625 , datert 25.06.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Reguleringsbestemmelser
1. Bebeyggelse og anlegg ( PBL 2008 § 12-5, nr 1)
1.1 Boligbebyggelse, B1( leilighetsbygg)
- Innenfor området kan det oppføres ett bygg i to etasjer, med totalt 8 boenehter
- 50% av boenhetene og tilhørende utearealer innenfor planområdet skal oppfylle krav til tilgjengelig boenhet.
- Bebygelsen skal ha flatt tak
- Det skal være uteoppholdsareal tilsvarende 40 kvm for hver boenehet. Minst 20 kvm skal være eksklusivt for hver enhet( dette kan være terrasseareal), mens det øvrige kan dekkes av fellesareal på terreng.

1.2 Garasjeanlegg for bolig, f_BG ( Garasje-/ carportrekke )
- Parkering tillates kun i f_BG
- f_BG er felles for B1
- Det kreves mimimum 1 biloppstillingsplasser pr boenhet som skal tinglyses ved overdragelse av leilightene. DIsse kan overbygges. f_BG har byggegrenes i formålsgrense.
- Det kreves i tillegg etablert 1 gjesteparkeringsplass, samt 1 handicap p-plass.

4. Grønnstruktur ( PBL 2008 § 12-5, nr 3)
4.1 Friområde, GF
- Grøntanlegg er felles for boenhetene i B1. Skrenter og stup over 2 meter skal sikres med gjerde på minimum 1.2 meter

Vei / Vann / Avløp

gnr 428 bnr 44: tilknyttet offentlig vei

gnr 428 bnr 131: tilknyttet privat vei. Vei etabert over gnr 428 og bnr 44

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Gnr 428 og bnr 44

1933/902540-1/93  Elektriske kraftlinjer. Tinglyst 27.03.1933 
 
1962/1776-1/93  Skjønn. TInglyst 30.03.1962 
VEDR. GRUNNAVSTÅELSE.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1979/13980-1/93  Skjønn. TInglyst  28.11.1979 
Bestemmelse om grunrettigheter
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1989/933-2/93  Bestemmelse om veg. TInglyst 19.01.1989 
RETTIGHETSHAVER: BERIT MYRAN.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2006/17328-1/93  Erklæring/avtale. Tinglyst 14.08.2006 
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:428 Bnr:612  
Bestemmelse om adkomstrett

Gnr 428 og bnr 131
1989/933-2/93  Bestemmelse om veg. TInglyst 19.01.1989 
RETTIGHETSHAVER: BERIT MYRAN.
Gjelder denne registerenheten med flere


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,-)) 138 970,- (Omkostninger totalt) 5 038 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 589 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, abonnementsgebyr vann og avløp på gnr 428 og bnr 44.

Er p.t. ikke fastsatt. Avhenger av bebyggelsen på tomtene.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.528,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter og gjelder gnr 428 og bnr 44.

Er p.t. ikke fastsatt. Avhenger av bebyggelsen på tomtene.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Salemsveien 16, Gnr. 428 Bnr. 44 og Gnr. 428 Bnr. 131 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Fortløpende etter avtale. Tomten kan fritt besiktiges.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-23-0037

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-23-0037. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066726