Arendal

Sagveien 15B

Prisantydning
2 800 000 kr
Omkostninger
70 000 kr
Andel fellesgjeld
3 679 kr
Andel fellesformue
3 859 kr
Totalpris
2 873 679 kr
Formuesverdi
843 459 kr
Formuesverdi sekundær
3 205 144 kr
Felleskostnader
2 200 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2014
Internt bruksareal (BRA‑i)
90 ㎡
Bruksareal
96 ㎡
Tomteareal
7 620 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Moderne selveierleilighet med 3 soverom på Asdal - God standard - Balkong - Parkering i carport

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder: Entré, stue/kjøkken, bad, vaskerom og 3 soverom. I tillegg er det utvendig bod og carport.

Oppvarming

Elektrisk, varmekabler og varmepumpe. Elementpipe, ildsted er ikke montert.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal kjør vest på riksvei 407 mot Rykene. Ved Asdal, ta til venstre mot Natvig/Nedenes, og første til venstre inn på Sagveien. Ved kryss ta til venstre. Leiligheten vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Asdal barnehage (1-5 år)0.5 km
Eplehagen Barnehagen (1-5 år) 1.2 km
Alvehetta Fus barnehage (1-5 år) 1.7 km

Skoler
Asdal skole (1-10 kl.) 0.6 km
Nedenes skole (1-10 kl.) r 2.9 km
Sam Eydes videregående skole 6.6 km
Arendal videregående skole 6.6 km

Gode fritidstilbud.

Offentlig kommunikasjon

Offentlig transport
Asdal Linje 102, 120 0.2 km
Harebakken senter Totalt 12 ulike linjer 5.9 km
Stoa stasjon Linje R50 4.1 km
Svinodden ferjekai Linje 191 6 km
Arendal bussterminal Totalt 24 ulike linjer 6.3 km

Parkering

Parkering i carport, rikelig med gjesteparkering.

Beliggenhet

En meget hyggelig leilghet beliggende i nyere boligområde sentralt på Asdal ca. 7 km vest for Arendal sentrum. Det er kort avstand til Asdal barne- og ungdomsskole via gang- og sykkelsti. Skolen har SFO og ved skolen ligger også barnehage, Lunderød idrettsanlegg, kunstgressbane, fine turområder og lysløype. Bussholdeplass like ved samt dagligvareforretning. I umiddelbar nærhet finnes Nidelva med muligheter for bading, fisking og båtliv.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 09.04.2014. Ferdigattesten gjelder 2 firemannsboliger i regulert delfelt B1, garasjer i delfelt GB1 m.m. (jf. vedtak 24.06.13). At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen har installert vannmåler.
Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendom. Veiretten er ikke tinglyst. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med å formalisere avtale vedr. veirett og evt. tinglysning av denne påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Asdal, 436/92 og 232, datert 31.05.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Eiendommen ligger i Rp støysonegrense.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
14.02.2013 - Dokumentnr: 131176 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:1
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:92
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:130
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:132
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:169
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:170
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:205
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:239
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:288
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:289
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:297
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:321
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:349
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:377
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:388
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:436
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:449
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:529
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:548
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:567
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:727
Rettighetene gjelder også fremtidige fradelte parseller. Overført fra: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:765. Gjelder denne registerenheten med flere.

08.03.2013 - Dokumentnr: 198250 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om frisiktsone. Overført fra: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:765. Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata:
30.08.2013 - Dokumentnr: 727282 - Seksjonering. Opprettet seksjoner: Snr: 6. Formål: Bolig. Tilleggsdel: Bygning. Sameiebrøk: 1/17.

02.05.2014 - Dokumentnr: 346686 - Reseksjonering. Gjelder bytte av bod mellom snr. 15 og 16 og flytting av bod for snr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Endring av tegninger. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 70 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 82 700,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandarapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 15.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet fra 2014. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Justering av balkongdør og overflatebehandling av hovedytterdør anbefales. Langsgående sprekk i fliser som relateres til sviktende underlag der videre undersøkelse må utføres med opptaking av fliser i området for tilstand. Våtrom med mangler på fallforhold. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Våtrom > 2. Etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Ved nivellering ble det registrert både fallforhold mot sluker og motfall ved dør. Ikke 1:100 jevnt fordelt eller 1:50 lokalt 80 cm fra sluk.

TG2:
Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Slitasjeskade på hoveddør, balkongdør går noe nede i terskel.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.

Utvendig > Andre utvendige forhold: Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Langsgående sprekk igjennom gang i fliser. Videre påregnelig bruksslitasje, opphengsskader må påregnes utfra alder og bruk.

Innvendig > Radon: Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Manglende låskasse på den ene døren til bod.

Våtrom > 2. Etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Boligen er en del av et boligsameie. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
14.02.2013 - Dokumentnr: 131176 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:1
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:92
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:130
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:132
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:169
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:170
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:205
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:239
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:288
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:289
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:297
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:321
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:349
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:377
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:388
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:436
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:449
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:529
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:548
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:567
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:727
Rettighetene gjelder også fremtidige fradelte parseller. Overført fra: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:765. Gjelder denne registerenheten med flere.

08.03.2013 - Dokumentnr: 198250 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om frisiktsone. Overført fra: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:765. Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata:
30.08.2013 - Dokumentnr: 727282 - Seksjonering. Opprettet seksjoner: Snr: 6. Formål: Bolig. Tilleggsdel: Bygning. Sameiebrøk: 1/17.

02.05.2014 - Dokumentnr: 346686 - Reseksjonering. Gjelder bytte av bod mellom snr. 15 og 16 og flytting av bod for snr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Endring av tegninger. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 19 664,- som inkluderer eiendomsskatt og gebyr for vann- og avløp.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, nytt arbeid 2024. Utført av faglært. Reduksjonsventil og ekspansjonskar på vvb. Firma som utførte arbeidet var Rørlegger Halvorsen. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja, 3 knekte fliser i gangen.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: D0443792-E9C6-445A-AC03-A2ABAB6302C7