Brekka

Sagemoveien 143

Prisantydning
1 950 000 kr
Omkostninger
64 620 kr
Totalpris
2 014 620 kr
Formuesverdi
712 818 kr
Formuesverdi sekundær
2 566 143 kr
Kommunale avgifter
10 716 kr / år
Byggeår
1976
P-rom
152 ㎡
Bruksareal
157 ㎡
Tomteareal
1 391 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med garasje beliggende i landlige omgivelser

Om eiendommen

Innhold

U.etg.: Vindfang, gang, kjellerstue, gang, soverom, vaskerom/bad, toalettrom og bod.
1.etg.: Stue med åpen kjøkkenløsning, gang, bad og 2 soverom
Garasje med bortsettingsloft

Standard

Unett.: Vindfang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Gang med laminat på gulv, malte flater på vegg. Vedovn. Trapp opp til 2.etg. Kjellerstue med belegg på gulv, strietapet på vegg. Gang med fliser på gulv, malte flater på vegg. Soverom med belegg  på gulv, malte flater på vegg. Vaskerom/bad med fliser på gulv, flisplater/plater på vegg. VV bereder, skyllekum, vask og dusj. Toalettrom med belegg på gulv, tapet på vegg. Bod med fliser på gulv, malte flater på vegg. 
1.etg.: Stue med åpen kjøkkenløsning. Parkett på gulv, tapet/malte flater på vegg. Peisovn. Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin medfølger. Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Luke til loft. Bad med belegg på gulv, plater på vegg. Wc, vask og badekar. 2 soverom med teppe/belegg på gulv, tapet/malte flater på vegg. Skyvedørsgarderobe på hovedsoverom, dør ut til veranda.
Garasje med bortsettingsloft

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 157 kvm Sekundærrom: FYLLINN kvm.
Bra. pr. etasje.: u.etg.: 74 m²  - 1. etg. 83 m²
P-rom inkl.: u.etg.: Entré/Vindfang , Trappegang, 2
Kjellerstuer, Mellomgang, Toalettrom, Vaskerom , Bad.
1.etg.: Stue , Kjøkken , Mellomgang, Bad ,
Soverom 1, Soverom 2
S-rom inkl.:  bod i u.etg.

Garasje:
Bra: 29 m² - S-rom: 29 m²
Hovedetg.: 16 m² loftsetg.: 13 m²

Takstmannens kommentar:
Boligen har en innholdsrik planløsning.
Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm. Øverloftet er derfor ikke inkludert i
arealberegningen.
Den faktiske planløsningen og rombruken samstemmer ikke fullt ut med fremlagte tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1976 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 17.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Innholdsrik enebolig fra 1976, oppført i 2 etasjer, med
tilhørende garasjebygning fra perioden rundt 1985.
Taktekkingen ble fornyet i perioden rundt 2009. I samme
periode ble kjøkken, varmtvannsbereder og enkelte vinduer
og dører skiftet. Videre ble yttertaket på garasjen fornyet i 2012.
Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser
for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig gjenværende
dører, vinduer, røropplegg og elektriske anlegg fra
oppføringsperioden, som legges til grunn for vurderingen.
Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrommene,
rom under terreng og den vertikale utvendige fuktsikringen.
Garasjebygningen vurderes som renoveringsklar.
Byggetekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte
avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.
Hoveddelen av opprinnelige sekundærrommene (boder og lagring) i boligens underetasje er etterinnredet til primærrom (rom for varig opphold). Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at bruksendringene er omsøkt eller byggemeldt. Det er ikke fremlagt ferdigattest for boligen.

Følgende avvik har fått TG3:  
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Konstruksjonene har skjevheter.
Synlig slitasje, skjevheter i rekker og
konstruksjonsmessige skjevheter.
- Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
- Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
- Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
- Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for
skader
Det er pga. bygningsmessige hindringer ikke fysisk
mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone
- Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
- Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Det ble registrert lokale motfall i deler av
opparbeidelsen av de tilbakefylte massene.
Følgende avvik har fått IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt.:
- Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >
Vaskerom
Det er pga. bygningsmessige hindringer ikke fysisk
mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone
Det er tilbakefylt ytterkonstruksjon som legges til
grunn for vurderingen. Videre omfattes rommet av
vurderingen som fremgår av avsnittet: Rom under
terreng.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik:
Stedvis manglende limfeste i overlapp/skjøter.
- Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
- Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.
Varierende grad av værslitasje. Normale
slitasjesymptomer. Det ble registrert avføring fra mus i
delevegg mellom soverom og bad, hovedetasje. Det
er ettermontert musebånd under deler av kledningen.
Monteringen fremstår som provisorisk.
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det ble registrert noe kondensmerker i undertakets
innvendige side, mot kaldtloftet. Videre ble det
registrert noe sig i deler av stuehimlingen.
- Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist andre avvik:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
Normale aldringssvekkelser for tettepakninger og
isolerglasser. Over halvparten av forventet brukstid er
oppbrukt for vinduene.
- Utvendig > Dører - 2
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Svelling i bunn av karmforing, soverom. Dette kan
være forårsaket av kondensering som følge av
utetthet mellom pakning og karm.
- Utvendig > Luftebalkong - Hovedetasje
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
- Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik:
Varierende grad av bruksslitasje og opphengsmerker
etter mekaniske innfestinger. Stedvis løse tapetskjøter.
Uttørket fuktmerke ved gjennomføring i stuetak.
Redusert limdekning (bom) og enkel utførelse av fliser
i mellomgang, underetasje. Stedvis knirk i gulv
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Synlig svikt i tilfarergulv/opplektet gulv i kjellerstue.
- Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.
- Innvendig > Rom Under Terreng
Kjeller har begrenset
ventilering/luftgjennomstrømning.
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i
trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist
fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over
tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.
Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli
ødelagte.
Gulvsvikten indikerer for øvrig skade som kan være
forårsaket av et høyere fuktnivå, før dreneringen ble
rehabilitert.
- Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn
dagens forskriftskrav.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper.
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon >
Toalettrom
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
Innfestingen av toalett bør etterstrammes.
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Utekran kan være frostutsatt i den kalde årstiden.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist begrenset
ventilering/luftgjennomstrømning.
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.
Normal løsning etter datidens byggemåte.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Delvis skjult og delvis åpent elektrisk anlegg, tilknyttet
tavleskap med tradisjonelle keramiske skrusikringer.
Det er ettermontert jordfeilbryter, overspenningsvern
og automatisk strømmåler. Hovedinntak med
skrusikringer er plassert på øverloft.
- Tomteforhold > Drenering
Det er påvist andre avvik:
Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er
avsluttet under utvendig terreng.
Deler av den vertikale fuktsikringen er avsluttet under
terreng og det mangler klemlist / overgangslist i topp.
Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.
Det er påvist sprekker i murverket. Enkel utførelse.
- Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten
på brønnvannet.
- Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på septiktank.
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen selges ved fullmektig, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Selgers tilleggskommentarer:
- I 2018 ble det oppdaget lekk i rør på bad/vaskerom i 1. etg. Skaden ble dekket av forsikring og utbedring ble utført av Byggpartner.
- Det er noe fukt i høyre hjørne i kjellerstue. Mest sannsynlig på grunn av tidligere utvendig vannkran.
- I kjellerstuen er det noe skjevt gulv.
- Taket på garasjen ble sanert på grunn av asbest. Tak på både hus og garasje er byttet av Asle Thorsen.
- Av elektrisk arbeid er det lagt inn ekstra stikkontakt både på kjøkken og i garasje. Utført av Asle Thorsen AS.
- Ny vei til Bøylefoss er mulig planlagt i nærheten.
- Det er nedgravd oljetank som er utbedret i forhold til forskriftene.
- Ved ankomst til boligen, må man krysse et annet gårdsnummer.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal, fra Harebakken. Følg gamle E18 østover mot Brekka. (Ca. 7 km fra Harebakken) Ta til venstre ved Brekke sandtak. Siringveien. Følg veien innover, forbi fotballbanen. Ta 1 vei til høyre, over bru. Boligen ligger på høyre, opp en liten bakke.
Velkommen til Sagemoveien 143!

Beliggenhet

Landlig beliggende på Brekka, ca. 12 km øst for Arendal sentrum og ca. 15 km fra Tvedestrand sentrum.
Flotte tur og badeplasser i nærområder. Barnevennlig.

Tomt

Noe opparbeidet hage, ellers naturtomt. Tomten består av 2 parseller bnr. 57 som er 935 kvm og bnr. 71 som er 456 kvm
Areal: 1 391 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på egen grunn samt i garasje og carport.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. PBL § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Kjellerstue i u.etg.er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis redskapsrom og disponibelt rom. De ombygde rommene i u.etg.er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper
Stue i med åpen kjøkkenløsning i 1.etg. er inntegnet som kjøkken og stue på godkjente tegninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Det er ikke oppgitt planer under arbeid.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir forsynt med forbruksvann fra brønn. I følge eier er det tilsigsbrønn, delt med en nabo. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvalitet. Avløp føres til septiktank. Vannmåler er ikke installert.
Arendal kommune jobber aktivt med tilsyn av private avløpsløsninger.
For husstander som har innlagt vann, privat eller kommunalt, og ikke er koblet til det kommunale avløpsnettet,
må det forventes tilsyn av anlegget ved eiendommen og potensiell kostnad for utbedring av avløpsanlegget.
Grunneier vil være ansvarlig for å gjennomføre/bekoste eventuelle tiltak med hensyn til utbedring av
lekkasje på private stikkledninger for vann/avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Bnr. 57:
Ingen heftelser følger.
Bnr. 71:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Bnr. 57 har rettigheter på 4203-1/28

1976/7655-1/36  Bestemmelse om veg  07.10.1976  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:1 Bnr:57

1976/7655-2/36  Bestemmelse om vannrett  07.10.1976 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:1 Bnr:57

Bnr. 71:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Selger har fremlagt energiattest for eiendommen. Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Bnr. 171 er ubebygd og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 64 620,- (Omkostninger totalt) 2 014 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 716 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.611,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 712 818,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 566 143,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sagemoveien 143, Gnr. 1 Bnr. 57 og Gnr. 1 Bnr. 71 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0153

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0153. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 950 000,-) (Kr.48 750) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.82 035)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060246