Drangedal

Rytterspranget

Prisantydning
4 750 000 kr
Omkostninger
134 620 kr
Totalpris
4 884 620 kr
Tomteareal
2 491 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

First line- unik mulighet - utviklingsmuligheter

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Tomten er ikke bebygd.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke utarbeidet egenerklæring da det er en ubebygd tomt.

Beliggenhet

Adkomst

Det er kjørevei helt frem til tomtegrensen i dag. Denne eiendommen grenser til Rytterspranget kafe, og ved besiktigelse kan man parkere ved kafeen.

Beliggenhet

Eiendommen har en svært attraktiv beliggenhet på Rytterspranget, og tomten ligger i fremste rekke mot skibakkene. Her har du gode sol- og utsiktsforhold. Rytterspranget er et av de nyeste hyttefeltene på Gautefall, og er et område i medvind. Her har du ski-in/ski-out, og alle moderne fasiliteter i hytta for øvrig. Her foregår det for tiden utbygging av nye hytter, og dette nyter andre hytteeiere godt av. Området har egen kafé med ski-in/ski-out, der du kan få en pause fra dagen i bakken med noe godt å spise og drikke. Kafeen har også de siste sesongene hatt svært populære arrangementer på kveldstid, der hyttefolk fra hele Gautefall har vært samlet til hyggelige lag.

Gautefall Alpinsenter byr på 14 nedfarter, 1 kjelkebakke, eget skileikområde og barnebakke med skibånd. Med 1 6-seters stolheis ekspress, 5 skitrekk og 1 skibånd er det lagt til rette for alle nivåer og høy heiskapasitet. På Gautefall Alpinsenter finner du også en terrengpark med verdens første WildPipe og Norges best utbygde snøkanonanlegg. Bakkene varierer i lengde fra 350 til 1.200 meter og ved hotellet er det et flott helårs biathlon anlegg for langrenn- og skiskytingsentusiaster. Kombinert med lange og varierte langrennsløyper er opplevelsen komplett. I sommerhalvåret innbyr Gautefall til lange gå- og bærturer i et variert og flott terreng.

På heia er du også sikret å finne et godt fiskevann dersom man liker dette. Det er også lange og flotte løyper for terrengsyklistene. Løypene kan man i stor grad takke Canvas Hotel i Nissedal for. Hotellet tar utgangspunkt i løypene, og tilbyr turister en unik opplevelse på telt-hotell med fokus på terrengsykling i et av Norges mest varierte naturlandskap.


Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet et lite handelssenter i Drangedal, med kolonialbutikk, apotek, vinmonopol og gavebutikk, samt en koselig kafe.

Tomt

Areal: 2 491 kvm, Eierform: Eiet tomt
Med en unik plassering har vi denne store hyttetomten for salg. Her kan den store hyttedrømmen realiseres på det som må kalles " kongetomten " på Rytterspranget på Gautefall.
 
Her kan man sette opp sin drømmehytte eller dele opp til flere tomter for flere hytter med unik plassering. Alpinbakker, langrennsløyper, tur og sykkelstier og alle Gautefalls fasiliteter et stavtak utenfor hyttetomten

Parkering

Det vil være rikelig med plass til parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritid, tilhører reguleringsplan "Reguleringsplan for Grønlihallen i Drangedal kommune gnr./ bnr .44 / 133", datert .26.02.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Viser til punkt § 1 i reguleringsbestemmelsene hvor det står følgende:
"§1. Generelle bestemmelser.
1.1 Reguleringsbestemmelser gjelder for området markert med planbegrensning på plankart i målestokk 1:2000.
1.2 Området er regulert i henhold til Plan- og bygningslovens §25 til følgende formål.
A: Hytter H1, H2, H4 og H6
B: Område for forretning F1
C: Privatadkomstvei og fortau Vei 1/Rytterveien
D: Turveg
1.3 Bebygd areal skal begrenses til BYA=35%."

For mer informasjon se dokument i vedlegg til prospekt.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Det ligger offentlig infrastruktur i området, og eiendommen til kobles til det offentlige nettet når tomten skal bebygges.
Kostnader til påkobling, graving etc. er kjøpers ansvar.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 118 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 750 000,-)) 134 620,- (Omkostninger totalt) 4 884 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Det er p.t. ikke noen offentlige avgifter knyttet til eiendommen, da det er en ubebygd tomt.
Ved bebyggelse av tomten må kjøper påregne offentlige avgifter som vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det vil tilkomme eiendomsskatt, men dette fastsettes ført etter at eiendommen er bebygd.

Faste løpende kostnader

Det er pliktig medlemskap i veilaget, som sørger for vedlikehold og snømåking av veien. Dette utgjør en årskostnad på kr 8.445,- for sesongen 2021/2022. Denne årskostnaden indekseres årlig ihht. relevant SSB-indeks for veivedlikehold.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rytterspranget, Gnr. 44 Bnr. 301 i Drangedal kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 46 80 63 69.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

77-22-0018

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/77-22-0018. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Fagansvarlig Heljar Hogner, tlf. 46 80 63 69

Vederlag

Oppgjør (Kr.4 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 4 750 000,-) (Kr.37 500)
Tilrettelegging (Kr.9 500)
Totalt kr. (Kr.52 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057658