Rytterlia - Gautefall

Rytterlia 9

Prisantydning
1 750 000 kr
Omkostninger
60 220 kr
Totalpris
1 810 220 kr
Tomteareal
921 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Hyttetomt på Rytterspranget med panoramautsikt!

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en svært attraktiv beliggenhet på Rytterspranget, og høyt oppi feltet med fantastisk utsikt og meget gode solforhold. Rytterspranget er et av de nyeste hyttefeltene på Gautefall, og er et område i medvind. Her har du ski-in/ski-out, og alle moderne fasiliteter i hytta for øvrig. Her foregår det for tiden utbygging av nye hytter, og dette nyter andre hytteeiere godt av. Området har egen kafé med ski-in/ski-out, der du kan få en pause fra dagen i bakken med noe godt å spise og drikke. Kafeen har også de siste sesongene hatt svært populære arrangementer på kveldstid, der hyttefolk fra hele Gautefall har vært samlet til hyggelige lag.

Gautefall Alpinsenter byr på 14 nedfarter, 1 kjelkebakke, eget skileikområde og barnebakke med skibånd. Med 1 6-seters stolheis ekspress, 5 skitrekk og 1 skibånd er det lagt til rette for alle nivåer og høy heiskapasitet. På Gautefall Alpinsenter finner du også en terrengpark med verdens første WildPipe og Norges best utbygde snøkanonanlegg. Bakkene varierer i lengde fra 350 til 1.200 meter og ved hotellet er det et flott helårs biathlon anlegg for langrenn- og skiskytingsentusiaster. Kombinert med lange og varierte langrennsløyper er opplevelsen komplett. I sommerhalvåret innbyr Gautefall til lange gå- og bærturer i et variert og flott terreng.

På heia er du også sikret å finne et godt fiskevann dersom man liker dette. Det er også lange og flotte løyper for terrengsyklistene. Løypene kan man i stor grad takke Canvas Hotel i Nissedal for. Hotellet tar utgangspunkt i løypene, og tilbyr turister en unik opplevelse på telt-hotell med fokus på terrengsykling i et av Norges mest varierte naturlandskap.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Det ligger offentlig infrastruktur i området, og eiendommen til kobles til det offentlige nettet når tomten skal bebygges.

Kostnader til påkobling, graving etc. er kjøpers ansvar.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritid, tilhører reguleringsplan "Reguleringsplan for Grønlihallen i Drangedal kommune gnr./ bnr .44 / 133", datert .26.02.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Viser til punkt § 1 i reguleringsbestemmelsene hvor det står følgende:
"§1. Generelle bestemmelser.
1.1 Reguleringsbestemmelser gjelder for området markert med planbegrensning på plankart i målestokk 1:2000.
1.2 Området er regulert i henhold til Plan- og bygningslovens §25 til følgende formål.
A: Hytter H1, H2, H4 og H6
B: Område for forretning F1
C: Privatadkomstvei og fortau Vei 1/Rytterveien
D: Turveg
1.3 Bebygd areal skal begrenses til BYA=35%."

For mer informasjon se dokument i vedlegg til prospekt.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3815/44/209:
25.07.1978 - Dokumentnr: 1671 - Erklæring/avtale
KGL RES AV 28 04 1978 VEDR OPPRETTELSE AV GAUTEFALL OG
HELLHEIA NATURRESERVATER PÅ D. EIEND.
Overført fra: Knr:3815 Gnr:44 Bnr:151
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.2008 - Dokumentnr: 814955 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3815 Gnr:44 Bnr:151


01.01.2020 - Dokumentnr: 402849 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0817 Gnr:44 Bnr:209


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp:
Dokumentavgift: 2,5 % av andel tomteverdi kr. 43.750,-
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 585,-
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr 585,-
 
Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det vil tilkomme eiendomsskatt, men dette fastsettes ført etter at eiendommen er bebygd.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av fritidsboliger, samt noen bygg tilknyttet Skisenteret.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i veilaget.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3815/44/209:
25.07.1978 - Dokumentnr: 1671 - Erklæring/avtale
KGL RES AV 28 04 1978 VEDR OPPRETTELSE AV GAUTEFALL OG
HELLHEIA NATURRESERVATER PÅ D. EIEND.
Overført fra: Knr:3815 Gnr:44 Bnr:151
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.2008 - Dokumentnr: 814955 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3815 Gnr:44 Bnr:151


01.01.2020 - Dokumentnr: 402849 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0817 Gnr:44 Bnr:209


Info kommunale avgifter

Det er p.t. ikke noen offentlige avgifter knyttet til eiendommen, da det er en ubebygd tomt.

Ved bebyggelse av tomten må kjøper påregne offentlige avgifter som vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Visning

Produktnr: 0C7CCE75-6172-4CA5-B866-98E38D27DB5F Kategori: