Arendal Nedenes / Asdal

Rylliktunet, bolig nr. 3

Prisantydning
3 450 000 kr
Omkostninger
19 920 kr
Totalpris
3 469 920 kr
Byggeår
2019
P-rom
110 ㎡
Bruksareal
115 ㎡
Tomteareal
1 155 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Rylliktunet - Prosjekterte tomannsboliger med garasje. Beliggende i solrikt område på Nedenes

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: gang, 2 soverom, tv-stue/soverom, vaskerom og bad. Carport med utvendig bod. 2. etg.: stue, kjøkken/spisestue og bad. Utgang til veranda fra både stue og kjøkken/spisestue.

Standard

Boligene leveres med god standard, klar til innflytting. På gulv leveres som standard parkett/laminat til kr. 300,- pr. kvm. Kunden kan selv velge ut gulv i nærmeste Optimera Monter butikk. Baderom og gang leveres med flislagte gulv. Vegger leveres ferdig sparklet og malt/tapetsert. Vegger i baderom leveres med Fibo våtromsplater. Tak i stue og kjøkken er sparklet og malt gips, resterende rom leveres med ferdig malt mdf paneltak. Kjøkkeninnredning fra Aubo Kjøkken i Gladstone eik utførelse, med integrert stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin fra Electrolux. Kjøleskap med frys fra Zanussi. Kunden får møte med kjøkkentegner på Aubo kjøkken Monter Sørlandsparken, hvor kunden får mulighet til endringer eller tilvalg. Bad i første etasje leveres med hvit innredning på 120cm, dusjnisje med glassvegger og gulvtoalett med skjult vannlås. Bad oppe leveres hvit 60 cm innredning, gulvtoalett med skjult vannlås og dusjnisje med glassdører. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse for utyllende beskrivelse.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Det leveres stålpipe med vedovn til hver boenhet. Varmekabler i vindfang og på bad i begge etasjer.

Diverse

Det er tilgjengelig fiberlinje med tv/telefon og internett. Kjøper betaler selv tilknytningsavgift/abonnementsavgifter osv.

Forsikring

Boligene vil være forsikret som bygg under oppføring frem til overtakelse. Kjøper må tegne egen fullverdiforsikring fra overtakelse

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien mot Hisøy, og videre mot Nedenes. Ta til høyre skiltet Vestre Nedenes ved gangbro over vei. Følg veien innover og ta deretter til venstre i første kryss, og deretter venstre igjen umiddelbart. Boligene skal bygges på venstre hånd på toppen av bakken, under der hvor høyspentlinjen går i dag. Høyspentlinje skal legges i bakken.

Beliggenhet

Flott solrik beliggenhet i etablert barnevennlig område på Vestre Nedenes, i område med hovedsakelig eneboligbebyggelse. Området ligger sentralt til midt mellom Arendal og Grimstad sentrum. I tillegg er det kort vei til Nedenes med påkjørsel til E-18. Fra eiendommen er det kort vei til skole, barnehager, butikker, sjøen med badestrender mv. Felles lekeplass like ved.

Tomt

Areal: 1 155 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten vil bli delt i 4, med eget bnr. til hver boenhet. Tomteareal pr. enhet er derfor ikke kjent. Innkjørsel/ p-plasser blir asfaltert. Uteområde levers ellers grovplanert og klar til opparbeidelse for kjøper.

Parkering

Carport i tilknytning til hver bolig. Forøvrig parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Rylliktunet, datert 31.03.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vann og kloakk. Tilknyttet privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

- Ingen servitutter registrert

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:

Rettigheter på gnr. 428 bnr. 194

Dagboknr.: 2018/530165 Tinglyst: 12.03.2018. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vannledning. Bestemmelse om kloakkledning. Rettighetshavere gnr. 428 bnr. 365, 988 og 989.

Rettigheter på gnr. 428 bnr. 227

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Priser:
Bolig 1: Kr. 3 550 000,-
Bolig 2: Solgt
Bolig 3: Kr. 3 450 000,-
Bolig 4: Kr. 3 500 000,-

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp:

2,5 % av andel tomteverdi kr. 750 000,- i dokumentavgift til staten
Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525.-
Tinglysing pantobligasjon kr. 525,-

Totale omkostninger ved kjøp pr. bolig utgjør fast kr 19 920,- pr. rekkebolig

Betalingsbetingelser

Akonto 1: Ved ferdig fradelt/overtakelse av tomt            Kr.    750.000,- + omk.
Akonto 2: Ferdig grunnarbeid og støpt såle                   Kr.    600.000,-
Akonto 3: Tett bygg, 50% av restsum                              
Akonto 4: Bolig klar for malerarbeider, restbeløp minus 10% av kjøpesum                           
Til overtakelse, 10% av total kjøpesum                          

Evt. endringsbestillinger må være innbetalt entrepenør før overtakelse

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d. Boligene tilkobles offentlig vann- og kloakknett. Arendal kommune har vedtatt at alle nybygg skal ha vannmåler.

- Vannmålerleie kr. 210,- pr. år
- Abonnementsgebyr vann kr. 1256,- pr. år
- Abonementsgebyr avløp kr. 2375,- pr. år

- Forbruksgebyr vann kr. 13,70 pr. m3
- Forbruksgebyr avløp kr. 20,50 pr. m3

Standard renovasjonsabonnement kr. 4434,69 pr. år.

Alle priser pr. mars 2022, iflg. Arendal kommunes hjemmeside.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt.
For 2021 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer 4 promille av eiendomskattgrunnlaget. For mer info se: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsskatt/

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 40.000,-inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rylliktunet, bolig nr. 3, Gnr. 428 Bnr. 989 i Arendal kommune

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Kjøper har mulighet til å gjøre tilvalg, og diverse enkle endringer. I tillegg vil alle kjøpere bli innkalt til gjennomgang av kjøkken, elektrisk anlegg, vvs og maler arbeid under byggeprosessen, så kjøper kan sette sitt preg på boligen. Selger/utførende entreprenør vil gi nærmere informasjon til kjøper.
Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Minimum 75 % av boligene må forhåndsselges før igangsetting, og Arendal kommune må gi igangsettingstillatelse.

Visning

Etter avtale med megler på tlf. 40 40 80 21

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca 6-8 måneder etter oppstart trearbeid, forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart. Det må påregnes ca 4-6 mnd til grunnarbeid, da høyspentledning skal legges ned i bakken. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes kjøpsbekreftelse. Alle kjøpsbekreftelser må inngis skriftlig sammen med legitimasjon og bekreftelse på finansiering.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-19-0040

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende vedlegg, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen

Vederlag

Selger har valgt fast vederlag kr. 42 000,- pr. solgte enhet til megler. Tilrettelegginshonorar kr. 11 900,- for hele prosjektet. Oppgjørsgebyr kr. 7 900,- pr. enhet.

Markedspakke: Etter utlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

25.03.2022
Varenummer: 3030053