Kristiansand-Slettheia

Rugdeveien 25B

Felleskostnader
2 184 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
6 244 kr / år
Byggeår
1973
P-rom
45 ㎡
Bruksareal
47 ㎡
Tomteareal
8 024 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Praktisk 1- roms selveierleilighet med solrik terrasse | Garasje i rekke og P-plass | Moderniseringsbehov

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger i 1. etasje og har følgende innhold:
Entre, bod, bad/wc, kjøkken, hobbyrom og stue med utgang til terrasse.
Bod i fellesareal.

Standard

Leiligheten holder enkel standard og oppussing må påregnes. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 47 kvm

P-rom inkl: Entré , Bad , Stue , Kjøkken , Hobbyrom
S-rom inkl.: Bod

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1973 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eier av leiligheten har tidligere leid en ekstra bod, og er man interessert i å leie denne videre må man søke styret.

Boligen er vasket ned før visning og vil ikke bli ytterligere rengjort.

Utdrag fra generalforsamling:
Vedlikehold/oppgraderinger utført i 2021:
Oppgradering av belysning på parkeringsplassen
Lagt til rette for elbil-lading på samtlige parkeringsplasser

Fremtidig vedlikehold/oppgraderinger
Male etter brannen utenfor oppgang E
Lage et blomsterbed langs plenen ut mot parkeringsplassen
Fikse opp og gjøre det fint nede ved garasjeanlegget
Sjekke behovet for betongrehabilitering (gjøres muligens i 2023)

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Odd- Einar grefstad den 04.08.22 11:33, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet beliggende i blokk oppført i 1973. Boligen holder en enkel standard og fremstår med noe slitasje. Våtrom er av eldre dato, noe som er nærmer beskrevet i denne rapporten.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Kostnadsestimat : Under 10 000

TG2:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Vinduer har værslitte karmer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Alder på balkongdør tilsier at utskiftning kan vurderes.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik:
Bereder er innebygget og ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Dette er et dødsbo og pårørende har ikke kjennskap til det elektriske anlegget. En utvidet kontroll er anbefalt.
Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Se forøvrig tilstandsrapporten for utfyllende informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et etablert boligområde på Øvre Slettheia, hvor du finner busstopp like ved (Stopp: Rugdeveien) med hyppige avganger. Direkte buss til Kristiansand Sentrum og direkte til UiA, forøvrig også avganger til Vågsbygd Amfi Senter.

Fra leiligheten er det kort gangavstand til barneskole, Øvre Slettheia Barneskole, samt til barnehager som Øvre Slettheia Barnehage, Slettheia Familiebarnehage, samt til Bokfinken Barnehage.

Like i nærheten finner du også en nyere opparbeidet sti, cirka 3 min. fra leiligheten, som tar deg raskt ned til Fiskåvann hvor du finner flott turterreng, lysløype og bademuligheter.

Kort kjørevei til Trekanten, hvor du finner dagligvarebutikk mm. Til Kristiansand Sentrum tar det deg cirka 8 minutters kjøring.

Tomt

Areal: 8 024 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Det medfølger en garasjeplass, samt en parkeringsplass utendørs ( nr. 8). Det er opprettet et eget garasjesameie, som vedlikeholder garasjene. I vedtektene fremgår det at man som seksjonseier vedlikeholder garasjeport, samt karm for egen regning.

Mulighet for å installere elbillader.

Forøvrig finnes det flere gjesteparkeringsplasser, hvor "første mann-til-mølla prinsippet" gjelder.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 21.12.73 . Ferdigattesten gjelder boligblokk. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig tilhører reguleringsplan SLETTHEIA VI, datert 06.08.74. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

1984/5808-2/93SEKSJONERING
03.05.1984
SNR: 8
FORMÅL: Bolig
SAMEIEBRØK: 151/10000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 040 SEKSJONER

Andel i realsameie:
0/990086-1/93OPPRETTELSE AV REALSAMEIE
DENNE MATRIKKELENHET HAR ANDEL I:
KNR:4204 GNR:14 BNR:1058 SNR:411/320
0/990087-1/93OPPRETTELSE AV REALSAMEIE
 
DENNE MATRIKKELENHET HAR ANDEL I:
KNR:4204 GNR:14 BNR:1059 SNR:411/320
0/990091-1/93OPPRETTELSE AV REALSAMEIE
 
DENNE MATRIKKELENHET HAR ANDEL I:
KNR:4204 GNR:14 BNR:11361/72

Heftelser som følger eiendommen:
1984/5808-3/93PANTSETTELSESERKLÆRING
03.05.1984
BELØP: NOK 10.000
PANTHAVER:Sameiet
Lnr: 1072802
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter. Styret skal ha beskjed om utleie.

Radonmåling

Ikke utført.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenesanse for de øvrige beboerne i sameie.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 190 000,- (Prisantydning) 51 271,- (Andel av fellesgjeld) 1 241 271,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 020,- (Dokumentavgift) 44 890,- (Omkostninger totalt) 1 286 161,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 244 pr. år Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt som utgjør kr. 1 523,-

Felleskostnader

Kr. 2 184,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Driftskostnader 1 624,- (inkl her er felles bygningsforsikring, strøm fellesarealer, forretningsførsel, nedbetaling av fellesgjeld etc)
Tilleggsytelser:
Telenor TV / Bredbånd 560

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 51 271

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 16364644578, Dnb
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 03.08.2022: 4.5% pa.
Antall terminer til innfrielse: 170
Saldo per 03.08.2022: 3 395 455
Andel av saldo: 51 271
Første termin/første avdrag: 27.11.2021 ( siste termin 27.09.2036 )

Formuesverdi

Primær: Kr. 422 380,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 520 566,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rugdeveien 25B, Gnr. 14 Bnr. 1017 Snr. 8 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 151/10000

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Selger

Kjell Erik Rasmussen Nielsen's bo v/  Erik Gert Nielsen og Liv Rasmussen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: hvitevarer på kjøkken medfølger handelen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 07 89 13.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

12-22-0069

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/12-22-0069. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Sarah Skeimo, tlf. 97 07 89 13

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115) Eierskifteforsikring (Kr.6 600) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 500) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.90 135)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3063124