Røsstad

Røsstadveien 592

Prisantydning
4 390 000 kr
Omkostninger
31 170 kr
Totalpris
4 421 170 kr
Byggeår
2023
P-rom
134 ㎡
Bruksareal
145 ㎡
Tomteareal
1 016 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Pen enebolig under oppføring med alt på en flate | 4 soverom | 2 bad | usjenert landlig beliggenhet | Mulighet for egeninnsats | Kort avstand til Trysfjorden | Kun 12 minutter til Tangvall

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen er innholdsrik og inneholder:
1. etasje: Gang, et stort og romslig kjøkken, stue, 4 soverom, 2 bad, vaskerom. I tillegg er det bod/teknisk rom og en stor overbygget carport.

Mulighet for å påvirke kjøkkenvalg og fargevalg i stue/kjøkken.
Kort avstand til Trysfjorden.

Ved utførelse og levering av egeninnsats på maling, gulv, lister, foringer, fliser, kjøkken og baderomsinnredninger er dette kostnadsberegnet til et prisavslag på 390.000.-

Det er mindre avvik fra godkjent tegninger. Døren inn til vaskerommet er flyttet fra utvendig dør til dør igjennom bod/teknisk rom. Se vedlagte tegninger i salgsoppgaven.

Oppvarming

Det er varmekabler på alle gulv med unntak av soverom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartskisse på finn.no eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse.

Parkering

Det er gode parkeringsmuligheter på tomten eller i romslig overbygget carport.

Beliggenhet

Boligen ligger med en rolig og lun plassering på Røsstad med kort avstand fra Trysfjorden. Det er kun ca. 12 minutter kjøretid inn til Tangvall med en rekke butikker, spisesteder, vinmonopol, apotek og helsetjenester. Kristiansand, med alt av bymessige tilbud, ligger også godt innen rekkevidde. Ved å benytte bil tar det ca. 12 min til Tangvall, 10 min til Lunde og 23 min til Kristiansand.
Søgnes flotte skjærgård finner man i umiddelbar nærhet når man kommer ut fra fjorden. Skjærgården i Søgne skiller seg ut med et eldorado av holmer og skjær.
Utflukter til blant annet Ny Hellesund, Uvår eller området rundt Ålo kan anbefales.
Med bil er det ca 12 km til Lunde, med stor dagligvarebutikk og bensinstasjon.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Det er privat inn til tomten. Kjøper står selv ansvarlig for vedlikehold, brøyting ol.

Det er ingen vann og avløpsavgift. Det er vann i fra privat borehull og privat avløp ved renseanlegg med spredegrøft. Skulle kommunen i fremtiden legge til rette for offentlig vann og avløp kan kjøper bli pålagt å koble seg på dette.
Service, vedlikehold og tømming av renseanlegg påhviler eier.
Service avgift renseanlegg utstedes fra Ipec miljø ved utført service.

Renseanlegget har spredegrøfter på naboeiendom hvor det er laget privat avtale til å anlegge og vedlikeholde disse(ved siden av bjørkeskogen). Avtalen er signert og ligger vedlagt i salgsoppgaven. Avtalen er ikke tinglyst.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område i kommuneplanen , avsatt til LNFR (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNFR er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.
Eiendommen som er bygget i dag har blitt søkt om og gitt dispensasjon for å bli bygget i LNFR-område.
Det er grøntområder på alle sider av eiendommen.
Se vedlagt kommuneplankart i salgsoppgaven.

Kommunedelplan for sykkel Søgne 07.09.2015

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/483/6:
12.08.1965 - Dokumentnr: 5860 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:483 Bnr:2

24.04.2015 - Dokumentnr: 359568 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:483 Bnr:2


Kommentar Bo/Driveplikt

Det er ikke boplikt i Kristiansand kommune.

Info energiklasse

Boligen er bygget etter TEK 17 og har fått energikarakter Oransje B.
Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Omkostninger kjøper

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp:
Dokumentavgift: 2,5 % av andel tomteverdi kr. 30 000
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 585,-
Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr 585,-

Total kjøpers omkostninger kr. 31 170.
Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer.

Tilkobling til fiber vil komme i tillegg.
Total

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten per 2023 kr utgjør kr 1043,70. Denne vil endres etter boligens verdi når denne er meldt ferdig. Endelig eiendomsskatt er ikke fastsatt.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen:
Kjøpes eiendommen med fult kjøkken følger integrert kjøleskap, stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin med.

Diverse

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Legalpant

Kommunen har rett til legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14230132. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/483/6:
12.08.1965 - Dokumentnr: 5860 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:483 Bnr:2

24.04.2015 - Dokumentnr: 359568 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:483 Bnr:2


Info kommunale avgifter

Kostnader til drift og vedlikehold av boligen påhviler eier. Offentlige avgifter er ikke endelig fastsatt. Det være seg eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift. Renovasjon kommer i tillegg. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger. Se vedlagt standard priser fra Avfall Sør i salgsoppgaven. Standard renovasjon i kommunen er kr 3 925,-.

Det er ingen vann og avløpsavgift. Det er vann i fra privat borehull og privat avløp ved renseanlegg med spredegrøft. Skulle kommunen i fremtiden legge til rette for offentlig vann og avløp kan kjøper bli pålagt å koble seg på dette.
Service, vedlikehold og tømming av renseanlegg påhviler eier.

Byggemåte

Boligen holder dagens høye standard og følger forskrift TEK 17.
Boligen har blitt påbegynt i 2021 og holder på å ferdigstilles nå.
Renseanlegg er satt ned i 2020.

Boligen har:
- Yttervegger 25cm med asfaltvindtett, tak asfalt vindtett, majocoat duk, sløyfer og lekter, med lufting, skarpnes dobbelkrum, takrenner og nedløp i stål.
- Yttervegger isolert 25cm dampsperre, tak 35cm proff. U-utluftet loft.
- Alle vegger og tak er gips.
- Vannbord og vindskjeier er Royal grå, det samme vindu og dørbelistning.
- Innervegger av 15cm reisverk og 10cm.
- Våtrom har 19mm panel bak gips.
- Tak i gang/hall og kjøkken er nedsenket til 240 cm. øvrige rom har ca. 275cm. det er ventilasjon i den nedsenkede delen til hvert rom
- Vaskerom og teknisk bod har malt gips på vegg og flis på gulv med oppkant.

Bad/toalett vaskerom:
- Bad 1. Dusjnisje, gulvtoalett, 60cm baderomsmøbel, gulvmontert toalett.
- Bad 2. Dusjnisje, vegghengt toalett, 90cm baderomsinnredning, opplegg for badekar.
- Vaskerom. 1 stk. utslagsvask med kran, opplegg for vaskemaskin.
- Teknisk rom. Trykktank, varmtvannstank 200 liters.
- Fliser på vegg og gulv bader. Fliser på gulv med oppkant vaskerom og bod/teknisk rom.

- 1 stk. utekran ved vegg fra vaskerom og ved bod inngang.

Generelt:
- Varmekabler på alle rom med unntak av soverom.
- Balansert roterende ventilasjon. Som står i teknisk rom/bod.
- Datakabler i alle soverom, dersom man ønsker å benytte et av disse til kontor.
- Brannvegg i hele innergavlen mot huset i carporten for brannsikkerhet.

Boligen har blitt påbegynt i 2021 og holder på å ferdigstilles nå. Gjøres oppmerksom på at noen bygningsdeler da vil være fra før 2023/2024

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiberrør er lagt inn fra splitter i stolpe og inn i bod/teknisk rom. Abonement/påkopling er ikke inkludert.
Produktnummer: 5295936B-D89C-46AE-B438-2B8FDD8C425F Kategori: