Kristiansand

Røsstadveien 281C

Prisantydning
1 820 000 kr
Omkostninger
126 470 kr
Totalpris
1 946 470 kr
Tomteareal
307 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Om eiendommen

SØGNE - Planert tomt med sol og utsikt beliggende i lite hytteområde ved Trysfjorden - Båtplass medfølger

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand kjør til Søgne, ta av ved Lunde mot Ålo og følg veien forbi innkjøringen til Trysnes. Følg veien videre til du får innkjøring på venstre side merket med byggeplasskilt. Følg veien opp bakken og ta til høyre. Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet på Skarpeid vest for Søgne. Flott utsikt utover sjøen (Trysfjorden) og svært gode solforhold fra morgen til kveld. Område byr på en flott skjærgård med mange holmer og skjær. Trysnes og Ålo brygge ligger en kort båttur og kjøretur unna. Umiddelbar nærhet til båthavn og flotte badeplasser.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei. Tinglyst veirett over gnr 36 og bnr 2 med vedlikeholdsplikt. Pr d.d ikke tilknyttet vann og avløp. Hytteeier plikter å koble seg til privat renseanlegg og betale årlig avgift for vann og avløp, samt felleskostnader til kostpris for drift av pumpestasjon og annet nødvendig utstyr. Tilkoblingsavgift til privat vann og avløp kr 85.000,- betales inn sammen med oppgjøret ved overtagelse.

Reguleringsplan

Området er regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringsplan detaljregulering Skarpeid båthavn med tilhørende reguleringsbestemmelser. Kommuneplan med tilhørende bestemmelser 2018-2030 vedtatt 28.02.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4204/436/6:
19.02.1932 - Dokumentnr: 905469 - Utskifting
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

17.02.1933 - Dokumentnr: 902613 - Utskifting
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

12.10.1977 - Dokumentnr: 11095 - Erklæring/avtale
Vedr. utbyggingsrett for Trollneset.
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

04.09.1979 - Dokumentnr: 10426 - Erklæring/avtale
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

17.01.1997 - Dokumentnr: 950 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

03.06.2015 - Dokumentnr: 489254 - Jordskifte
Sak nr. 1000-2014-0047 Åsane, Marnar jordskifterett
Saken gjelder ombytting av grunn eller rettigheter i forbindelse med siktsone for adkomst
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

15.01.2018 - Dokumentnr: 322714 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 820 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
25 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 000 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
85 000,- (Tilkoblingsavgift privat vann og avløp)

126 470,- (Omkostninger totalt)

1 946 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på ca. kr. 2 000,- pr. år for denne eiendommen. Eiendomsskatten vil øke når tomten er bebygd.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det er mulighet for kjøp eller leie av båtplass i fellesanlegg like nedenfor hytten.

Biloppstillingsplasser på tomten.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4204/436/6:
19.02.1932 - Dokumentnr: 905469 - Utskifting
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

17.02.1933 - Dokumentnr: 902613 - Utskifting
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

12.10.1977 - Dokumentnr: 11095 - Erklæring/avtale
Vedr. utbyggingsrett for Trollneset.
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

04.09.1979 - Dokumentnr: 10426 - Erklæring/avtale
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

17.01.1997 - Dokumentnr: 950 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

03.06.2015 - Dokumentnr: 489254 - Jordskifte
Sak nr. 1000-2014-0047 Åsane, Marnar jordskifterett
Saken gjelder ombytting av grunn eller rettigheter i forbindelse med siktsone for adkomst
Overført fra: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

15.01.2018 - Dokumentnr: 322714 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:436 Bnr:2

Info kommunale avgifter

Offentlige avgifter vil tilkomme når tomten er bebygd.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 950)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 820 000,-) (Kr.40 000)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Oppgjør (Kr.11 900)
Tilrettelegging (Kr.15 500)
Totalt kr. (Kr.74 935)
Produktnr: 45E62D6E-6EA8-4814-9452-688C0C0023F6