Farsund

Røssevika

Prisantydning
490 000 kr
Totalpris
490 000 kr
Byggeår
2018
Bruksareal
46 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Lager

Oversikt

Om eiendommen

GARASJER / LAGERSEKSJONER I RØSSEVIKA - ISOLERT

Om eiendommen

Innhold

Garasjehall på ca. 10 x 5 m i bruttoareal, ca. 46 kvm. innermål.

Standard

Solid  standard med Armat profilerte stålplater i   ytterkledning, Royalimpregnert kledning på portvegger, dimmensjon på vegger er 48 X 148 mm bindingsverk,  innervegger 48 X 98 mm, isolert med 10 cm. Glava, gips på innervegger. Gulv er stålglattet betong.

Portstørrelse er 4 m bredde, 3,5 m høyde og innvendig høyde er 4 m.

Automatisk portåpner Hørmann / GABO  med fjernkontroll og nødåpner.

Taktekke er stålplater.

Det er lagt inn strøm med 16 amper kurs, dobbel stikkontakt, 2 led armaturer på 4000 Lumen hver.
Det er montert en strømmåler på hver enhet, og seksjonen blir fakturert for strømforbruk.

Arealer med beskrivelse

BRA - innermål på ca. 46kvm.

Byggeår og byggemåte

2018 og 2021

Oppvarming

Ingen varmekilde.

Diverse

Fellesutgifter dekker bygningsforsikring, forøvrig lite fellesutgifter. Strømforbruk blir fordelt.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør RV 43 fra Farsund til Vanse, ca. 1 km før Vanse, ta til venstre inn i Røssevika Industriområde. Lagerseksjonene ligger innerst i området merket med Til Salgs plakater fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Beliggende i det veletablerte industriområdet Røssevika. Her er det de siste årene etablert flere nye bedrifter, og etablerte bedrifter har flyttet hit.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Parkering

Foran egen seksjon på fellesareal.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert september 2021. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning / kontor / industri tilhører reguleringsplan Røssevika datert 26.11.2008. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Det er offentlig vei, ikke tilkytning til vann og avløp i seksjonen.

Der vil bli tilgang på vann på tomten. Vannforbruk fordeles på seksjonene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen spesielle heftelser.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
 
Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen spesielle rettigheter.

Om sameiet

Forretningsfører

Bjørn Løvdal

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger;
2,5 % dok. avg. kr. 12.250,-
Av nyoppførte seksjoner som ikke er tatt i bruk er det dok.avg. av tomteverdi på 100.000,- , kr. 2500,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantobl. kr. 585,-


503 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnader

Ikke fastsatt.

Felleskostnader inkluderer

Bygningsforsikring, strømforbruk, vannavgift felles.
Ikke fastsatt konkrete tall.

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Røssevika, Gnr. 20 Bnr. 306 og Gnr. 20 Bnr. 311 i Farsund kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Lager

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-18-9005

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-18-9005. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3027874