Rosfjord

Rosfjordveien 69

Prisantydning
3 990 000 kr
Omkostninger
116 220 kr
Totalpris
4 106 220 kr
Formuesverdi
942 715 kr
Formuesverdi sekundær
3 393 772 kr
Byggeår
1987
P-rom
231 ㎡
Bruksareal
258 ㎡
Tomteareal
969 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig med dobbel garasje, sommerstue og flotte uteområder.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 231 kvm, Bruksareal: 258 kvm Sekundærrom: 27 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 120 m² - 1. etg. 101 m² - Loft 37 m².

P-rom inkl:
Underetasje: Soverom , Hall , Bad , Vaskerom , Soverom 2, Soverom 3, Entré.
1. etasje: Soverom , Bad , Omkledningsrom, Kjøkken , Stue.
Loft: Gang , Soverom , Stue.

S-rom inkl.:
Underetasje: Bod , Verksted , Matbod, Vedbod.
Loft: Bod , Bod 2.

Kommentar fra takstmannen:
Garasjen er på ca 40m2 og ligger under beboelserom tilhørende boligen over. Kott på loft faller inn under ikkemåleverdig areal. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2.utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015
Sommerstue på terrasse er på ca 15 m2.
Det er ikke tegninger over loftplanet på boligen. I de fleste tilfeller må man påregne å søke om bruksendring om det ikke foreligger tegninger.
Øvrige etasjer stemmer mer eller mindre over ens, med mindre endringer, men ingen endringer som krever søknad om tiltak.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk.
Det er vedovn i stuen.
Varmepumper er installert i loftstue og i gangen i underetasjen.
Det er varmekabler i entrè, gang og vaskerom i underetasjen, samt på begge bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal sentrum følg Agnefestveien i ca. 700 m, sving deretter inn på Rosfjordveien til rundkjøringen og ta 3. avkjøring og fortsett i ca. 800 m. Boligen ligger på høyre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.
Trappeadkomst fra garasje/tun til inngangsparti i underetasjen. Trapp har elektriske varmekabler.

Parkering

I Garasje og på egen tomt.

Beliggenhet

Boligen ligger fint til på Rosfjord med kort vei til dagligvarehandel, skoler, barnehage, Sørlandsbadet, strand og båthavn. Det er flotte turområder i nærheten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 11.12.87. Ferdigattesten gjelder boligbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det foreligger ikke plantegninger over loft og de innredede rommene antas dermed ikke å være godkjent. Ellers finnes det mindre endringer i øvrige plan og fasade. 2 rom over garasjen som benyttes som soverom er godkjent som tv-/lekestue og kontor ihht. tegninger. 1 soverom i 1. etasje er omgjort til walk-in closet. 2 soverom i underetasjen er slått sammen. Det er bygget sommerstue på ca. 15 m2. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Naveråsen m/ endring - gnr. 171/Rosfjord), datert 14.08.2001. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/171/312:
29.07.1992 - Dokumentnr: 2290 - Jordskifte
SAK NR 6/1988
Gjelder denne registerenheten med flere


16.04.2023 - Dokumentnr: 384533 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


25.02.1987 - Dokumentnr: 730 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:171 Bnr:62


01.01.2020 - Dokumentnr: 964758 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1032 Gnr:171 Bnr:312


Økonomi

Omkostninger kjøper

3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))

116 220,- (Omkostninger totalt)

4 106 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Lyngdal pr. 2023.

Nøkkelinformasjon

Standard

Pen enebolig med normal standard sett i forhold til alder og konstruksjon. Gulvene er i hovedsak belagt med parkett, laminat, furu, fliser og teppe. Veggene er bekledd med tapet, trepanel og fliser.

Stuen er lys og luftig. De store vindusflatene gir godt med lys inn, og den flotte utsikten mot omgivelsene kan
nytes fra flere hold. Innredningsmulighetene er flere. På kalde dager kan man nyte varmen fra vedovnen som er fint innlemmet i stua.

Lys kjøkkeninnredning opprinnelig fra Strai med nyere fronter og enkeltstående hvitevarer, disse medfølger handelen. Kjøkkenet er godt utstyrt med mye skap- og benkeplass, og utformingen gir rom for en god arbeidsplass. På kjøkkenet er det plass til spisemøblement.

Boligen er utstyrt med to bad, fordelt med ett i underetasjen og ett i 1. etasje. Badene har fliser på gulv med varmekabler og fliselagte vegger. Badet i underetasjen er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjhjørne. Badet i 1. etasje er innredet med 2 servanter, toalett og dusjkabinett.

Det er fire soverom i boligen, ett i 1. etasje og tre i underetasjen. I tillegg er ett rom på loft innredet som soverom, dog er det ikke godkjent til dette bruket. Loft har også en innredet stue som ikke er godkjent til dette bruket.

Eget vaskerom i underetasjen.

Dobbel garasje med automatisk portåpner.

Sommerstue på ca. 15 m2.
___

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 09.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen på Rosfjordveien 69 er en bolig fra 1987 og oppført med underetasje, hovedetasje og loft. Under del av hovedetasje mot bakkeplan, er det etablert garasje. Bygget i sin helhet fremstår i alminnelig god teknist stand, tatt alder i betraktning. Det er registrert enkelte forhold som er viktig å bemerke seg, følgende er: Et vindu på loftet er punktert. Rekkverk på terrasser og balkonger er lavt. Et vindskibord har råteskader Bad i 1 etasje har motfall Belegg på vaskerom har passert forventet levetid. Avstand til brenbart fra sotluke er mindre enn kravet. Det er ikke tegninger for loftplanet på boligen. Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: Det er registrert råteskader på enkelte vindskier.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Utvendig > Balkonger loft
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker. Rekkverk er lavere enn kravet for byggetidspunktet. Kravet var på 90 cm og det er målt ca 83cm.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er avvik: Skade på grunnmurplast ved hjørne

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Vegg mot vaskerom og bad i underetasjen er det registrert sprekk/ riss i grunnmur.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

Innvendig > Innvendige trapper loft
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enndagens forskriftskrav. Det er liten frihøyde i trappeløp. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0046. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/171/312:
29.07.1992 - Dokumentnr: 2290 - Jordskifte
SAK NR 6/1988
Gjelder denne registerenheten med flere


16.04.2023 - Dokumentnr: 384533 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


25.02.1987 - Dokumentnr: 730 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:171 Bnr:62


01.01.2020 - Dokumentnr: 964758 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1032 Gnr:171 Bnr:312


Info kommunale avgifter

Gjelder vann, avløp, renovasjon og feiing.
Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Byggemåte

Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra taknivå. Taktekkingen er av betongtakstein. Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og malte trevinduer med 3-lags glass. Alder varierer. De eldste er fra byggeår og nyere vinduer er fra 2014. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Understøttet terrasse i tre. Balkong på loft i tre. Utvendige støpte trapper med skifer i trinn.

Polisenummer

81038430

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er innlagt fiber i boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av faglært. Renovering av 2 bad. Arbeid utført av Rørleggeren,Lyngdal.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja. I forbindelse med renovering av 2 bad ble dette oppgradert.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Installasjon av el til varmepumpe. Diverse endringer i forbindelse med renovering/vedlikehold. Arbeid utført av LRE, Lyngdal.

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. Bygd hagestue.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

KLP

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 990 000,-) (Kr.49 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.83 835)
Produktnr: F2767DAF-81B3-474A-B3E5-758F838D97C8