Rosfjord

Rosfjordveien 69

Prisantydning
3 990 000 kr
Omkostninger
116 750 kr
Totalpris
4 106 750 kr
Formuesverdi
942 715 kr
Formuesverdi sekundær
3 393 772 kr
Byggeår
1987
Internt bruksareal (BRA‑i)
249 ㎡
Bruksareal
301 ㎡
Tomteareal
969 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig med dobbel garasje, sommerstue og flotte uteområder.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 231 kvm, Bruksareal: 258 kvm Sekundærrom: 27 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 120 m² - 1. etg. 101 m² - Loft 37 m².

P-rom inkl:
Underetasje: Soverom , Hall , Bad , Vaskerom , Soverom 2, Soverom 3, Entré.
1. etasje: Soverom , Bad , Omkledningsrom, Kjøkken , Stue.
Loft: Gang , Soverom , Stue.

S-rom inkl.:
Underetasje: Bod , Verksted , Matbod, Vedbod.
Loft: Bod , Bod 2.

Kommentar fra takstmannen:
Garasjen ligger under beboelsesrom tilhørende boligen over. Deler av kott på loft faller inn under ikke måleverdig areal. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2.utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015.
Sommerstue på terrasse er på ca 15 m2.
Det er ikke tegninger over loftplanet på boligen. I de fleste tilfeller må man påregne å søke om bruksendring om det ikke foreligger tegninger. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.
Øvrige etasjer stemmer mer eller mindre over ens, med mindre endringer, men ingen endringer som krever søknad om tiltak.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk.
Det er vedovn i stuen.
Varmepumper er installert i loftstue og i gangen i underetasjen.
Det er varmekabler i entrè, gang og vaskerom i underetasjen, samt på begge bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal sentrum følg Agnefestveien i ca. 700 m, sving deretter inn på Rosfjordveien til rundkjøringen og ta 3. avkjøring og fortsett i ca. 800 m. Boligen ligger på høyre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.
Trappeadkomst fra garasje/tun til inngangsparti i underetasjen. Trapp har elektriske varmekabler.

Skolekrets

Berge

Parkering

I dobbel garasje og på egen tomt.

Beliggenhet

Boligen ligger fint til på Rosfjord med kort vei til dagligvarehandel, skoler, barnehage, Sørlandsbadet, strand og båthavn. Det er flotte turområder i nærheten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 11.12.87. Ferdigattesten gjelder boligbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det foreligger ikke plantegninger over loft og de innredede rommene antas dermed ikke å være godkjent. Ellers finnes det mindre endringer i øvrige plan og fasade. 2 rom over garasjen som benyttes som soverom er godkjent som tv-/lekestue og kontor ihht. tegninger. 1 soverom i 1. etasje er omgjort til walk-in closet. 2 soverom i underetasjen er slått sammen. Det er bygget sommerstue på ca. 15 m2. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Naveråsen m/ endring - gnr. 171/Rosfjord), datert 14.08.2001. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/171/312:
29.07.1992 - Dokumentnr: 2290 - Jordskifte, SAK NR 6/1988
Gjelder denne registerenheten med flere

25.02.1987 - Dokumentnr: 730 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:62

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))

116 750,- (Omkostninger totalt)

4 106 750,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Lyngdal pr. 2024.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Hovedsakelig eneboliger i nærområdet.

Standard

Pen enebolig med normal standard sett i forhold til alder og konstruksjon. Gulvene er i hovedsak belagt med parkett, laminat, furu, fliser og teppe. Veggene er bekledd med tapet, trepanel og fliser.

Stuen er lys og luftig. De store vindusflatene gir godt med lys inn, og den flotte utsikten mot omgivelsene kan
nytes fra flere hold. Innredningsmulighetene er flere. På kalde dager kan man nyte varmen fra vedovnen som er fint innlemmet i stua.

Lys kjøkkeninnredning opprinnelig fra Strai med nyere fronter og enkeltstående hvitevarer, disse medfølger handelen. Kjøkkenet er godt utstyrt med mye skap- og benkeplass, og utformingen gir rom for en god arbeidsplass. På kjøkkenet er det plass til spisemøblement.

Boligen er utstyrt med to bad, fordelt med ett i underetasjen og ett i 1. etasje. Badene har fliser på gulv med varmekabler og fliselagte vegger. Badet i underetasjen er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjhjørne. Badet i 1. etasje er innredet med 2 servanter, toalett og dusjkabinett.

Det er fire soverom i boligen, ett i 1. etasje og tre i underetasjen. I tillegg er ett rom på loft innredet som soverom, dog er det ikke godkjent til dette bruket. Loft har også en innredet stue som ikke er godkjent til dette bruket.

Eget vaskerom i underetasjen.

Dobbel garasje med automatisk port-åpner.

Sommerstue på ca. 15 kvm.
___

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 29.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen på Rosfjordveien 69 er en bolig fra 1987 og oppført med underetasje, hovedetasje og loft. Under del av hovedetasje mot bakkeplan, er det etablert garasje. Bygget i sin helhet fremstår i alminnelig god teknisk stand, tatt alder i betraktning. Det er registrert enkelte forhold som er viktig å bemerke seg, følgende er: Et vindu på loftet er punktert. Rekkverk på terrasser og balkonger er lavt. Et vindskibord har råteskader. Bad i 1 etasje har motfall. Belegg på vaskerom har passert forventet levetid. Avstand til brennbart fra sotluke er mindre enn kravet. Det er ikke tegninger for loftplanet på boligen.
Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.


Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Utvendige trapper - 2
Tretrapp til innglassert balkong
Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.
Åpninger i trinn er for store
Konsekvens/tiltak
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
• Andre tiltak: Utbedre trinn

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Overflater Gulv
Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Gulvet har motfall og det er fall mot dør. Sluken ligger på det høyeste punktet i rommet. Høyde på terskel er over 25 mm.
Vurdering av avvik:
• Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
• Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
• Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Konsekvens/tiltak
• Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
• Andre tiltak: Det må foretas utbedring av avviket. Sluk må jevnlig rengjøres.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre.
• Det er avvik: Det er registrert råteskader på enkelte vindskier
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Lokal utskiftning må påregnes.

Utvendig > Vinduer
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og malte trevinduer med 3-lags glass. Alder varierer. De eldste er fra byggeår og nyere vinduer er fra 2014.
Vurdering av avvik: • Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
Konsekvens/tiltak: • Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Understøttet terrasse i tre.
Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Konstruksjonene har skjevheter.
Konsekvens/tiltak
• Lokal utbedring må utføres.
• Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Rekkverk er lavere enn kravet for byggetidspunktet. Kravet var på 90 cm og det er målt ca 88cm.

Utvendig > Balkonger loft
Balkong på loft i tre.
Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker.
Rekkverk er lavere enn kravet for byggetidspunktet. Kravet var på 90 cm og det er målt ca 83cm
Konsekvens/tiltak
• Tekkingen må skiftes/utbedres.
• Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Utvendige trapper
Utvendige støpte trapper med skifer i trinn.
Vurdering av avvik: Et par skiferheller er løse.
• Tiltak: Feste / lime skiferheller.

Utvendig > Utvendige trapper - 3
Støpt trapp ved garasje.
Vurdering av avvik:
• Betongtrapp har mindre sprekker/skader.
Konsekvens/tiltak: Påviste skader må utbedres. Håndløper bør monteres på vegg.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Innvendig > Innvendige dører
Innvendig har boligen malte fyllingsdører.
Vurdering av avvik: • Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Konsekvens/tiltak: • Enkelte dører må justeres.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Ventilasjon
Det er elektrisk styrt vifte.
Vurdering av avvik:
• Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
• Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Konsekvens/tiltak
• Avtrekksystemet må utbedres.
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Våtrom > Underetasje bolig > Bad > Ventilasjon
Det er elektrisk styrt vifte.
Vurdering av avvik: • Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Konsekvens/tiltak:
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Våtrom > Underetasje bolig > Vaskerom > Ventilasjon
Det er elektrisk styrt vifte.
Vurdering av avvik:
• Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Konsekvens/tiltak
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er avvik: Skade på grunnmurplast ved hjørne

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Vegg mot vaskerom og bad i underetasjen er det registrert sprekk/ riss i grunnmur.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

Innvendig > Innvendige trapper loft
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enndagens forskriftskrav. Det er liten frihøyde i trappeløp. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.
Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Konsekvens/tiltak
• Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet
skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.
• Andre tiltak: Fremskaffe dokumentasjon på membranløsning i sluk.

Våtrom > Underetasje bolig > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Konsekvens/tiltak
• Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Fremskaffe dokumentasjon på membranløsning i sluk.

Våtrom > Underetasje bolig > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Konsekvens/tiltak: • Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Innvendige vannledninger er av kobber.
Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Konsekvens/tiltak
• I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er avløpsrør av plast.
Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Konsekvens/tiltak: • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det er installert to varmepumper, en fra 2011 og en er av nyere dato.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Utvendige avløpsrør er av plast Utvendige avløpsledninger er fra 1987. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Utvendige vannledninger er fra 1978, og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Konsekvens/tiltak: • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2017

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Alle på kjøkkenet.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den selges slik som forevist.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/171/312:
29.07.1992 - Dokumentnr: 2290 - Jordskifte, SAK NR 6/1988
Gjelder denne registerenheten med flere

25.02.1987 - Dokumentnr: 730 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:62

Info kommunale avgifter

Gjelder offentlig vann, avløp, renovasjon og feiing pipe. Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Byggemåte

Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra taknivå. Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og malte trevinduer med 3-lags glass. Alder varierer. De eldste er fra byggeår og nyere vinduer er fra 2014. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Understøttet terrasse i tre. Balkong på loft i tre. Utvendige støpte trapper med skifer i trinn. Tretrapp til innglassert balkong. Støpt trapp ved garasje.

Polisenummer

81038430

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er innlagt fiber i boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Spørsmål 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid, 2.1.2 Årstall: 2015
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Renovering av 2 bad. I år 1999 og 2015.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Rørleggeren, Lyngdal
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid, 4.1.2 Årstall: 2020
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Skiftet vinduer og dør i stue, vindu kjøkken, bad, soverom
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Petter Espeland og Geir Staddeland
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 16: Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja.
16.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid, 16.1.2 Årstall: 2021
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte; Ny peis. 16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Odd Lande.
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 18: Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja.
Beskriv feilen eller endringen: Ny foring.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: F2767DAF-81B3-474A-B3E5-758F838D97C8 Kategori: