Hamran

Rosfjordveien 37A

Prisantydning
2 430 000 kr
Omkostninger
77 750 kr
Totalpris
2 507 750 kr
Formuesverdi
501 753 kr
Formuesverdi sekundær
1 906 661 kr
Byggeår
1975
Internt bruksareal (BRA‑i)
136 ㎡
Bruksareal
140 ㎡
Tomteareal
552 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Rekkehus (ende) med 3 soverom. Garasjeplass. Solrikt og sentralt i Hamran boligfelt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etg.: gang, toalettrom, kjøkken, stue/spisestue, 3 boder + utebod.
2. etg.: trappegang, gang, vaskerom, bod, bad/wc, soverom, soverom 2, soverom 3.

Garasjeplass i fellesanlegg (ca. 15 kvm.) medfølger.

Oppvarming

Strøm. Det er varmepumpe i stuen. Varmekabel.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig gate. Eiendommen ligger like sør for rundkjøringen i Hamran.

Barnehage, skole og fritid

Kort avstand til skoler og barnehager. Gangavstand til idrettsanlegg.

Parkering

På egen tomt ved inngangsparti + i tilhørende garasjeplass i fellesanlegg.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt i Hamran boligfelt. Meget barnevennlig og solrikt område. Nærhet til sentrum, barnehage og skoler, samt idrettsanlegg. Sørlandsbadet er populært og kun en kort sykkeltur unna, samt sjøen ved Rosfjord og Kvavik.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.04.1975. Ferdigattesten gjelder nybygg av rekkehusleilighet (bnr. 163).
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler installert.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører eldre reguleringsplan Hamran II, datert 13.12.1973.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/171/163:
12.08.1975 - Dokumentnr: 2076 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SAMVIRKE VEDKOMMENDE VERTIKALT DELT BOLIG
Gjelder denne registerenheten med flere

26.06.1974 - Dokumentnr: 1842 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:159

24.03.1975 - Dokumentnr: 726 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:186

24.03.1975 - Dokumentnr: 727 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:187

24.03.1975 - Dokumentnr: 728 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:188

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 60 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 77 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har tapet og malte plater. Innvendige tak har malte plater. Etasjeskiller av tre mellom etasjene. Gulv i 1. etasje er støpt gulv på grunnen. Boligen har elementpipe. Pipa er ikke i bruk da boligen ikke har ildsted.
Boligen har malt tretrapp med teppelagt trinn. Innvendig har boligen malte glatte dører.

Vaskerom:
Veggene har malte plater. Taket er malt. Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.
Rommet har opplegg for vaskemaskin og vaskekum. Det er naturlig ventilering.

Bad:
Veggene har baderomsplater. Taket er malt. Synlig vinylbelegg som tettesjikt. Sluk er ikke tilgjengelig på kontroll. Rommet har innredning med servant, toalett og dusjkabinett. Vask og speil montert nytt i 2024.
Det er naturlig ventilering. Det er en ventil i himlingen, spalte for til luft i toppen av dørkarmen.

Kjøkken:
Kjøkkenet har innredning fra Ikea med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap/frys, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Toalettrommet har fliselagt gulv. Veggene har tapetserte overflater. Rommet inneholder toalett og servant med underskap. Rommet er ventilert med ventil i himlingen og spalte for tilluft i øvre del av dørkarm.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Innvendige vannledninger er av kobber med plastkappe. Det er avløpsrør av plast.
Boligen har varmepumpe luft/luft fra 2009. Varmtvannstanken er på ca 200 liter. Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har
skrusikringer. Boligen har røykvarslere og brannslukningsapparat.

--------------------------------------------------------------

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 01.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Standard: Bygningen har en normal god standard i forhold til byggeåret.
Vedlikehold: Bygningen er jevnlig vedlikeholdt.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - TG3
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon av tre. Takkonstruksjonen er luftet via spalter i gesimsene og ventiler i gavl.
Vurdering av avvik:
• Det er registrert skader i undertak.
• Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er fuktmerker i under taket ved pipe og ved luftekanal. Ved luftekanalen er det registrert høyt fuktinnhold i treverket og råte i noen av bordene.
Konsekvens/tiltak:
• Det må gjøres nærmere undersøkelser.
• Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - TG3
Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har skrusikringer.
1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei
2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre. 1975

Spørsmål til eier
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Nei Eier opplyser: "Ble satt opp ny kontakt til stekeovnen. Andre kontakter er også byttet ut. Arbeidet er utført av ufaglært."
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja, Ny kontakt til stekeovnen. Utført av ufaglært." Eksisterer det samsvarserklæring? Nei
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut? Ukjent
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens
elektriske anlegg? Ukjent
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Generelt om anlegget
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei
10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne
kapslinger? Nei
Inntak og sikringsskap
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Det anbefales en grunnlag en gjennomgang av det elektriske anlegget av en EL-fagmann, da jeg ikke har elektrofaglig kompetanse og fordi det er opplyst at arbeider er utført av ufaglært.
Denne vurderingen er ikke å anse som en fullverdig kontroll av det elektriske anlegget i boligen. Dette må gjøres av personer med
elektrofaglig kompetanse. Kostnadsestimat gjelder utvidet EL-kontroll.

Utvendig > Taktekking
Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
• Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Konsekvens/tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.

Utvendig > Nedløp og beslag
Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er skiftet på et nyere tidspunkt. Eier opplyser at pipehatt er montert i 2022 og at arbeidene er utført av Sten Tobiassen Eftf AS.
Vurdering av avvik:
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Konsekvens/tiltak
• Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Altan over utvendig bod. Dekket med foliemembran. Rekkverk av malt tre.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er behov for vedlikehold av rekkverket blant annet på grunn av løs maling.
Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Innvendig > Overflater
Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har tapet og malte plater. Innvendige tak har malte plater.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Knirk og ujevnheter må forventes i eldre trehus.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskiller av tre mellom etasjene. Gulv i 1. etasje er støpt gulv på grunnen.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Konsekvens/tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det var ikke krav om radonsperre på byggemeldings-tidspunktet.
Eier opplyser: "Det er ikke foretatt formelle målinger. Inneklima og radon er imidlertid overvåket med en Airthings wave og har vist lite tilstedeværelse av Radon."
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
• Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad
Konsekvens/tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger.

Innvendig > Innvendige trapper
Boligen har malt tretrapp med teppelagte trinn.
Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Konsekvens/tiltak
• Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
• Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig > Innvendige dører
Innvendig har boligen malte glatte dører.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik: Dørene har generell aldersslitasje. Dør til bod i 1. etg. har fuktsvelling i nedre del.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Vedlikehold og justering av enkelte innerdører må påregnes som normalt for eldre bygg.

Våtrom > 2. etasje > Vaskerom > Overflater vegger og himling
Vaskerommet er fra boligens byggeår og inneholder vaskekum og opplegg for vaskemaskin. Det er belegg på gulvet. Belegget er lagt opp på vegger og på dørsviller. Veggene har malt plater. Rommet er ventilert med ventil i yttervegg.

Våtrom > 2. etasje > Vaskerom > Overflater Gulv
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Konsekvens/tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket. I forbindelse med fremtidig oppussing må også fall etableres og korrekt måte.

Våtrom > 2. etasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Konsekvens/tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet
skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

Våtrom > 2. etasje > Vaskerom > Ventilasjon
Det er naturlig ventilering.
Vurdering av avvik:
• Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Konsekvens/tiltak
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

Våtrom > 2. etasje > Bad > Overflater vegger og himling
Veggene har baderomsplater. Taket er malt.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik: Det er ikke benyttet tilstrekkelig med fugemasse i hjørnene. I nedre del av veggplatene er det ikke montert list.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Forholdet bør holdes under oppsikt. Det bør benyttes duskabinett og i forbindelse med fremtidig oppussing bør disse forholdene påses at blir utført riktig.

Våtrom > 2. etasje > Bad > Overflater Gulv
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet er tilnærmet flatt målt fra gulv ved dør svill til området like utenfor kabinettet.
Konsekvens/tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Våtrom > 2. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Synlig vinylbelegg som tettesjikt. Sluk er ikke tilgjengelig på kontroll.
Vurdering av avvik: • Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Konsekvens/tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.

Våtrom > 2. etasje > Bad > Ventilasjon
Det er naturlig ventilering. Det er en ventil i himlingen, spalte for luft i toppen av dørkarmen.
Vurdering av avvik: • Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Konsekvens/tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik: Enkelte fuktmerker på innredningen.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Lokal utbedring anbefales

Spesialrom > 1. etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
Toalettrommet har fliselagt gulv, veggene har tapetserte overflater, rommet inneholder toalett og servant med underskap. Hvor er ventilert med ventil i himlingen og spalte for tilluft i øvre del av dørkarm. Begynnende fuktsvelling på innredning
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på innredning.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Innvendige vannledninger er av kobber med plastkappe. Eier opplyser: "Koblinger til kjøkken og bad da servant ble byttet, satt inn frostsikker kran." Eier er usikker på årstall og på hvem som utførte arbeidene.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er avløpsrør av plast.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
• Det er påvist andre avvik: Avløpsrør under vasken er teipet.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Teipede skjøter under vask på kjøkken bør utbedres lokalt.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Vurdering av avvik:
• Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Konsekvens/tiltak
• Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Boligen har varmepumpe luft/luft fra 2009. Varmepumpen fungerer normalt ifølge eier og jeg har ikke utført full tilstandsanalyse av
varmepumpen fordi jeg ikke har spesialkompetanse på varmepumper. Vurderingen er derfor basert på alder og kvalitet. Dersom man ønsker full tilstandsvurdering av varmepumpen må man kontakte fagkyndig innen varmepumper.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke synlig drenering. Eventuelle drenerende tiltak på eiendommen er fra byggeåret. Ingen deler av bygget ligger under terreng. Det er ikke funnet noen indikasjoner på at drenering ikke fungerer tilfredsstillende.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Eier opplyser: "Det var tidligere et problem med vann rundt huset. I 2023 ble det lagt 40-50 tonn grus og sand rundt huset for å heve bakkenivået. Etter det har det ikke vært problemer med vann. Plenen er ikke ferdig opparbeidet etter at arbeidet ble utført."
Konsekvens/tiltak
• Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget rundt boligen er tilnærmet flatt.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik: Det er ikke tilstrekkelig fall på terrenget bort fra bygningen.
Konsekvens/tiltak
• Tiltak: Jeg anbefaler å etablere fall bort fra grunnmuren alle steder rundt bygningen. Fallet ut fra bygningen skal være minimum 1:50 i en avstand på minst 3 m fra veggen. Vannet skal enten føres i tett ledning bort fra huset eller ledes vekk fra veggen på terrengoverflaten.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Offentlig vannforsyning via private stikkledninger og offentlig avløp via private stikkledninger. Jeg legger til grunn at rørene er av plast og fra byggeåret.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: oppvaskmaskin, platetopp, komfyr, kjøleskap/frys.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/171/163:
12.08.1975 - Dokumentnr: 2076 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SAMVIRKE VEDKOMMENDE VERTIKALT DELT BOLIG
Gjelder denne registerenheten med flere

26.06.1974 - Dokumentnr: 1842 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:159

24.03.1975 - Dokumentnr: 726 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:186

24.03.1975 - Dokumentnr: 727 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:187

24.03.1975 - Dokumentnr: 728 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4225 Gnr:171 Bnr:188

Info kommunale avgifter

Gjelder stipulert 2024 for offentlig renovasjon, offentlig vann og avløp. Vannmåler er installert. Beløpet vil derfor variere etter forbruket.

Byggemåte

Utdrag fra Tilstandsrapporten:
Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er skiftet på et nyere tidspunkt.
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon av tre. Takkonstruksjonen er luftet via spalter i gesimsene og ventiler i gavl.
Bygningen har PVC vinduer med 2-lags glass.
Bygningen har malt hovedytterdør og PVC balkongdør.
Altan over utvendig bod. Dekket med foliemembran. Rekkverk av malt tre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Tilknyttet fiberkabel - Altibox

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Spørsmål 1: Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja
Beskriv feilen og omfanget: Da en leietaker flyttet ut oppdaget vi at det hadde oppstått noe kondens og mørke flekker bak en frys på vaskerommet i et hjørnet. Ellers ingen problemer.

Spørsmål 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Nei, ikke som jeg kjenner til.

Spørsmål 3: Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja
Beskriv feilen og omfanget: Det kan bli fuktig i garasjen noen ganger. Under en av de siste stormene veltet et tre over garasjen og slo et lite hull i taket. Hullet i taket er fikset.

Spørsmål 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja
4.1.1 Navn på arbeid: Ny kledning, vinduer og ytterdører
4.1.2 Årstall: 2016
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet kledning, vinduer og ytterdører.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Jan Terje Frøyland.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 4.2.1 Navn på arbeid: Montert pipehatt. 4.2.2 Årstall: 2022
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Satt på pipehatt.
4.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Sten Tobiassen Eftf AS
4.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

Spørsmål 9: Har det vært feil på det elektriske anlegget? Nei, ikke som jeg kjenner til.

Spørsmål 10: Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja
10.1.1 Navn på arbeid: Kontakt(er). 10.1.2 Årstall: 2012
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
10.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Ble satt opp ny kontakt til stekeovnen. Andre kontakter er også byttet ut.

Spørsmål 13: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid, 13.1.2 Årstall: 2012.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært og Ufaglært
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Usikker på årstall og firma, men det ble satt inn frostsikker kran.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Lokal rørlegger.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei
13.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Koblinger til kjøkken og bad da servant ble byttet.

Spørsmål 18: Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja
Beskriv feilen eller endringen: Fjernet ovn og murte igjen åpning i pipe. Betaler derfor ikke feieavgift.

Spørsmål 19: Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja
Hva slags skadedyr og hva var omfanget? En leietaker meldte om at de så maur i boligen. Det har ikke vi opplevd i den tiden vi har bodd her.

Spørsmål 27 Er det utført radonmåling? Ja
Når ble målingen utført og hva ble måleverdiene? Det er ikke foretatt formelle målinger. Inneklima og radon er imidlertid overvåket med en Airthings wave og har vist lite tilstedeværelse av Radon.

Spørsmål 28: Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? 2 Ja
Beskriv nærmere hvilke forhold: Det var tidligere et problem med vann rundt huset. I 2023 ble det lagt 40-50 tonn grus og sand rundt huset for å heve bakkenivået. Etter det har det ikke vært problemer med vann. Plenen er ikke ferdig opparbeidet etter at arbeidet ble utført.
Produktnummer: B2F968CB-1DA5-4672-90C4-814B25AE1591 Kategori: