Hamran

Rosfjordveien 30

Prisantydning
2 850 000 kr
Omkostninger
87 120 kr
Totalpris
2 937 120 kr
Formuesverdi
695 100 kr
Formuesverdi sekundær
2 502 359 kr
Kommunale avgifter
9 800 kr / år
Byggeår
1955
P-rom
174 ㎡
Bruksareal
202 ㎡
Tomteareal
1 300 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med 4 soverom, og stor uthus/garasje. Solrikt og meget sentralt i Hamran.

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: Entré med trapp, gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue 1, stue 2 (evt. sov.), bod. Utgang fra stue til veranda på fremside og til hagen.
Loft: gang, 4 soverom, stor bod og kott.
Krypkjeller med høyde +/- 1,8 m.

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
Bygning oppført i ca. 1955, bestående av innredet 1. etg. og loft. Det er i tillegg en romslig grovkjeller, men det er ikke høyde nok til at kjeller har måleverdig areal (målt høyde er ca. 182 cm). Boligen ble tilbygget i ca. 1985. Boligen bærer preg av etterslep på vedlikehold, både innvendig og utvendig. Det bør spesielt påpekes at hele loftsetasjen kan påregnes renovert.

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter og laminat benkeplate. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Ingen hvitevarer medfølger.

Bad/vaskerom: Rommet har flis på vegger og himlingsplater på innvendig tak. Gulvet er flislagt og har elektriske varmekabler. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Rommet har en romslig innredning med nedfelt servant, samt toalett, dusjkabinett, vaskekum i rustfritt stål og opplegg for vaskemaskin.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 174 kvm, Bruksareal: 202 kvm Sekundærrom: 28 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 112 m²  - 2. etg. 90 m².
P-rom inkl: 1. etg.: Entré med trapp, gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue 1, stue 2. Loft: gang, 4 soverom.
S-rom inkl.: Bod, bod, kott.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1955
Taktekkingen er av betongtakstein. Takrenner og nedløp i plast. Vindskier på tak i malerbehandlet tre. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår, og liggende bordkledning utvendig. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har hovedsakelig malte trevinduer med 3-lags glass (datert 1981), og til dels malte trevinduer med 2-lags glass (3 stk. nyere vinduer i sørgavl, datert 2019). Kjellervinduer i tre med enkle glass (fra byggeår). Takvindu i tre, med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør med enkle glass, malt dobbel balkongdør i tre med 2-lags glass, og malt kjellerdør i tre. Veranda i tre, med beiset terrassebord samt malt rekkverk.

Påkostning og modernisering

Ca. 1980-1985, tilbygd og renovert.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Peisovn i hovedstue, samt varmepumpe. Varmekabel på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen/boligen er ryddet og rengjort før visning, og at denne selges slik som forevist.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 13.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er påvist andre avvik: Takrenner har punktvise lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Nedløp er løsnet fra bend øverst på nordvestre hjørne av bolig. Dårlig innfesting/klamring av nedløp. Stedvis råteskader i vindskier og gesimspanel på tak. Stedvis bulket vannbordbeslag på tak. Det mangler nedløp på begge sider av takoverbygg ved hovedinngang. Løst beslag over terrassebord på sørgavl. Flasset beslag under balkongdør.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Overgangen mellom balkong/terrasse og yttervegg er utett. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Det ble registrert høye fuktvariasjoner, samt spor etter mår (stripet borebille), i bunnsvill på gavl mot sør (registrert fra krypkjeller). Kledning er ført bak betongtrapp ved hovedinngang. Risiko for skjulte skader.

Utvendig > Kjellervinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Vinduene har råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Manglende glass i et kjellervindu. Alle kjellervinduer har omfattende sopp-/råteskade.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Et vindu i sørgavl (i stue) fremstår i dårlig stand. Sprukket ytterglass i takvindu. Takvindu har i tillegg misfarget karm.

Utvendig > Balkongdør
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Balkongdør i stue har utvendige råteskader.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist andre avvik: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Dels manglende terrassebord og rekkverk på del av veranda. Svake fundamentert under veranda, samt ikke innfestet stolper til fundamenter. Ujevnt verandagulv (har trolig sammenheng med svak fundamentering). Veranda siger ut fra vegg på sørgavl, hvor bakenforliggende kledning har omfattende råteskade.

Utvendig > Utvendige tretrapper
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Overflater - 2
Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater. Overflater har sterk slitasjegrad. Overflater på loft fremstår med stor slitasje, både gulv, vegger og himlinger. Det ble registrert høye fuktvariasjoner på vegg, samt på gulv inntil vegg, under nytt vindu i kjøkken (sørgavl). Risiko for skjulte skader. I stue ble det registrert fuktskjolder på vegg under vindu i sørgavl (det var for øvrig ingen unaturlig høye fuktvariasjoner på overflater ved befaring). I stue 2 (liten stue) er himling dels løsnet i nærheten av pipe. I dette rommet er det også heksesot på himlingsplater. Hull i gulv på et loftsoverom (mot nordgavl). Gulvknirk i enkelte loftsrom. Manglende belistning ved flere vinduer på loft.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert skjevheter på gulvoverflate, bl.a. i hovedstue og i gang 1. etg. og loftsoverom mot sør.

Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist andre avvik: Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr
Det er ingen ventilering av krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Tegn til aktivitet av mår både i bjelkelag og i bunnsvill på yttervegg. Dels manglende isolasjon i bjelkelag (rundt rør under kjøkken), hvor det også ble registrert noe
fuktskjolder i gulvplate over bjelkelag. Det ble registrert høye fuktvariasjoner (samt synlige fuktskjolder) på bunnsvill i yttervegg. Enkelte stubbegulvbord står i spenn/bue.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Rommet har ingen ventilasjon. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med skrusikringer. Downlights i stue, kjøkken og bad. Anlegget av eldre dato og kan av den grunn ha behov for oppgraderinger, avhengig av behov/bruk.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Det antas at det vil kunne bli stående vann mot grunnmur på underside av veranda, bl.a. da det her er kantstein som hindrer vann å renne bort fra grunnmuren.

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik: Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Fra lukeåpning mot kryploft kunne det registreres en del fuktskjolder og misfarging på takbord over sperrer, og til dels på sperrer. Hvor omfattende dette er bør ytterligere undersøkes. Det må da først lages en bedre
tilkomst til kryploftet. Det ble i enkelte knekott på loft registrert fuktskjolder på tak og vegger. Misfarget takkonstruksjon rundt gjennomføring av pipe.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er generelt en del fuktskjolder på innside av alle loftsvinduer. Eldre vinduer på loft mangler barnesikring. Dels løsnet utvendige sprosser og skodder på enkelte vinduer.

Utvendig > Dører
Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Terskel på hovedinngangsdør er ført ned bak utvendig betongdekke, hvorpå her er risiko for fuktinntrengning
og fuktskade på terskel og tilstøtende konstruksjoner. Hovedinngangsdør har skadet karmpakning, og det er her utett mellom karm og dørblad.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Betongtrapp har mindre sprekker/skader Noe tæring på sementfuger mellom skifer, samt en sprekk i skiferbelagt platting nedenfor trapp.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Fuktskjoldet tapet på vegger i bod 1. etg.

Innvendig > Gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Generelt høyt fuktinnhold i betonggulv mot grunn.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Det er vanskelig tilkomst til feieluke. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist andre avvik: 1 side av pipe er skjult/innkledd både i 1. etg. og på loft. Det var store mengder sot innenfor sotlukeåpning (til over toppen av sotlukeåpning), slik at pipeløp her ikke kunne kontrolleres. Sotluke og feieluke har noe rustdannelse. Sotluke var vanskelig å åpne. Rustet vedovn på loft. Denne vedovn har litt for liten avstand mot brennbart materiale.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er registrert høye fuktvariasjoner på innside av grunnmur.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører på loft og i 1. etg. tar i karm.
Dels løsnet dørhåndtak på dør til bod i 1. etg. Dør mellom gang og kjøkken har en del slitasje/misfarging på dørblad.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Vindu inntil dusjkabinett, men ingen registrert skade på vindu.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er påvist skader på innredning. Avskallet maling på dørfront på innredning. Innredning fremstår ellers i god stand og med normal slitasje.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Noe løs kjøkkenkran.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2
Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert rørfordelerskap.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Enkelte avløpsrør synes å være av noe eldre dato, men enkelte avløpsrør trolig er utskiftet ifm. renovering av våtrom i ca. 2005.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Noe rust på utedel til varmepumpe.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Innvendig i kjeller ble det registrert høye fuktvariasjoner på nedre del av grunnmur, noe som kan tyde på sviktende drenering.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Andre tomteforhold
Det er påvist andre avvik: Skade på enkelte murpilarer langs vei.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig gate.

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv tomt som ligger solrikt til i et populært og barnevennlig område. Eiendommen ligger i Hamran boligfelt med nærhet til skoler, barnehage, idrettsanlegg og byen, samt kort vei til Sørlandsbadet og sjøen.

Tomt

Areal: 1 300 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor og flat eiertomt som er opparbeidet med plen og hage. Fra veien er det innkjørsel og parkering som er asfaltert og det er skifer ved trapp.

Hele eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har noen usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens areal kan derfor avvike i større eller mindre grad. Kjøper må godta dette. Vi har mottatt kart fra kommunen over tomten.
Selger jobber med å gjøre tomten større og denne vil få tillagt ca. +/- 450 kvm på fremsiden. Det blir en rett grenselinje bak garasjen mot hjørne av nabotomt.

Parkering

På egen tomt. Asfaltert tun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiv. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er iflg. Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 - arealdel, benevnt som Boligbebyggelse, nåværende. Mer informasjon i salgsoppgave og vedlegg.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-)) 87 120,- (Omkostninger totalt) 2 937 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Ca. kr. 9 800 pr. år inkl. stipulert forbruk.
Gjelder offentlig vann, avløp, renovasjon og feiing. Beløpet vil variere etter forbruk.

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr nå.

Formuesverdi

Primær: Kr. 695 100,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2 502 359,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rosfjordveien 30, Gnr. 171 Bnr. 110 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Harry Ingolf Jåbæk's bo v/fullmektig Trond Jåbæk.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0109

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0109. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 2 850 000,-) (Kr.57 000) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 900) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.85 520)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

20.06.2022
Varenummer: 3060270