Hamran

Rosfjordveien 20

Prisantydning
1 800 000 kr
Omkostninger
60 870 kr
Totalpris
1 860 870 kr
Formuesverdi
493 440 kr
Formuesverdi sekundær
1 776 383 kr
Kommunale avgifter
8 700 kr / år
Byggeår
1935
P-rom
112 ㎡
Bruksareal
112 ㎡
Tomteareal
668 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Eldre enebolig med 3 soverom. Meget sentralt i Hamran.

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: vindfang, stue, kjøkken, bakgang med trapp loft.
Loft: 3 soverom, gang, bad/vaskerom.
Krypkjeller: boder - lav takhøyde.

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
Bygning oppført på 1930-tallet, bestående av innredet 1. etg. og loft. Boligen holder en til dels enkel standard på
overflater, innredninger og utstyr, og har en del etterslep på vedlikehold. Boligen kan påregnes omfattende renovering.

Bad/vaskerom: Gulv har fliser. Vegger har våtromsplater. Malt slett himling. Søyleservant, samt 2 stk. overskap, speil og belysning. Toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Rommet har ingen ventilering.
Kjøkkenet har innredning med glatte fronter og laminat benkeplate. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.
Hovedsakelig laminat og belegg på øvrige gulv. Krypkjeller har støpt gulv og murvegger. Takhøyde varierer, ca. 1,7 m. Har vært en grue før, men den er murt igjen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 112 kvm, Bruksareal: 112 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller: ikke måleverdig - 1. etg. 62 m² - 2. etg. 50 m².
P-rom inkl: 1. etg.: Vindfang, Stue, Kjøkken, bakgang m/trapp. Loft: Gang, Bad/vaskerom, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Ca. 1935

Oppvarming

Strøm og ved. Varmepumpe i stuen, samt en vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen/boligen er ryddet og rengjort før visning, og at denne selges slik som forevist.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 13.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
Det er påvist andre avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner har punktvise lekkasjer. Det er ikke montert takrenner på lite halvtak over hovedinngang. Stedvis råteskader i vindskier, og dels i gesimspanel inntil vindskier. I tillegg er vannbord på flatt tak i noe dårlig stand.
Pannebord bak takrenne ser stedvis noe dårlig ut (ved skjøter på takrenne, hvor det er lekk). Beslag på flatt tak over kjøkken bærer noe preg av slitasje og til dels ufagmessig utførelse.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist andre avvik: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Stedvis råteskade i utvendig vindusbelistning. Enkelte vinduer på loft lot seg ikke åpne. Stedvis råteskade i tresprosser utvendig. Barnesikringsbeslag var tregt og defekt ved et par loftsvinduer.

Utvendig > Kjellerdør
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dører har råteskader. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Råteskadet terskel. Skjev dør, derav åpning mellom karm og dørblad.

Utvendig > Andre utvendige forhold - 2
Det er påvist andre avvik: Omfattende sig og sprekker i støpt plate mot mark.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist/opplyst om aktivitet fra skadedyr i trebjelkelag. I kjeller ble det registrert spor etter mår i bjelkelag og gulvbord over bjelkelag. Uvisst omfang, da det kun er deler av bjelkelag og gulvbord over bjelker som er synlige. Noe knirk i gulv, samt en del svikt i gulvoverflate, i loftsgang.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold (se rapport)

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Terrengfall mot bygning på vestfasade (mot hovedinngang).

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Taktekking - 2
Det er påvist andre avvik: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Åpninger i tekking inntil gesims og vindski på hovedtak.

Utvendig > Taktekking
Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Rustskadet stålsøyler utenfor bi-inngang på østside av bolig. Dels løsnet vannstokk i bunn av kledning på sørgavl. Slitt nedre del av malte plater på fasade ved biinngang.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det ble fra kryploft registrert hull etter mår/stripet borebille i både taksperrer og i takbord over sperrer. Kryploft er delvis isolert, mens det i tillegg ligger en del ekstra isolasjon her som ikke er lagt ut mellom bjelker. Dels løsnet isolasjon og løsnet plast/dampsperre i knekott på loft.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Skodder og sprosser utvendig bærer preg av elde og slitasje. Tegn til kondensering på innside av enkle vindusglass i
trappeoppgang, hvor vindusrammer fremstår misfarget og i dårlig stand.

Utvendig > Dører - 2
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist andre avvik: Skade på enkelte terrassebord. Veranda bærer preg av etterslep på vedlikehold. Enkelte svake fundamenter under veranda, derav litt
sig i veranda. Plasslaget treport ved trapp fremstår noe slitt.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Betongtrapp har mindre sprekker/skader Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Noe rustdannelse på smijernsrekkverk. Noe tæring på betongtrapp, samt sprekke ved nedre trinn.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er påvist andre avvik: Tæret underside av betongdekke, dels med synlig- og rustet armering i betong.

Innvendig > Overflater
Det er påvist skader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Overflater på loft bærer generelt preg av slitasje, bl.a. med skader på tapet og malerpapp i tak, samt ufagmessig avslutning av gulvlaminat mot terskler og kanter. Det er også skadet himlinger i 1. etg., bl.a. på kjøkken og i bakgang.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist andre avvik:
Stedvis avskallet tegl på murstein (på kryploft). Det kunne ikke registreres sotluke eller innvendig feieluke. Det ble registrert trekonstruksjon helt inntil pipeløp, noe som kan være et avvik om pipeløp ikke er innvendig foret. Ytterligere undersøkelser må utføres.

Innvendig > Krypkjeller
Det er ingen ventilering av krypkjeller.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Rekkverkshøyde ble ved kontrollpunkt målt til 88 cm (krav er 90 cm), hvorpå avvik ikke er betydelig.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist andre avvik: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Slark i enkelte låsekasser/håndtak.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Det er registrert symptom på fuktskader. Det ble ved befaring ikke avdekket unormale fuktverdier i bjelkelag under dusj på loftbad, men det var tydelig at himling her på et tidligere tidspunkt har vært utsatt for fuktpåkjenning. Det er ukjent når det sist bodde folk i boligen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Det er påvist andre avvik: Det ble registrert noe høye fuktvariasjoner på gulv der hvor komfyr har stått (inntil benk med vaskekum). Slark i kjøkkenkran, som er av eldre dato.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er irr på rør. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Lekk fra kran ved utslagsvask i kjeller.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist andre avvik: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Rustet bunn på bereder, som dels er nedfelt under betonggulv.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med skrusikringer. Kursfortegnelse.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Det er påvist andre avvik: Det ble registrert saltutslag på innside av grunnmur, samt høye fuktvariasjoner på nedre del av grunnmur innvendig.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
Det er påvist andre avvik: Stedvis løsnet/manglende puss nederst på grunnmur, hvor man stedvis kan se stein inni betongen på grunnmuren.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig gate.

Beliggenhet

Solrik tomt som ligger sentralt i Hamran, sør for rundkjøring. Nærhet til sentrum, skoler, idrettsanlegg, barnehage, sjøen etc.

Tomt

Areal: 668 kvm, Eierform: Eiet tomt
Beplantet hage med plen rundt boligen. Veranda (22 kvm.) på fremside med utgang fra hovedetasje og trapp ned til hagen. Avkjøring fra gate og parkering på tomten.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Det foreligger ingen tegninger av boligen.

Reguleringsplan

Eiendommen er iflg. Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 - arealdel, benevnt som Boligbebyggelse, nåværende. Mer informasjon i salgsoppgave og vedlegg.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,-)) 60 870,- (Omkostninger totalt) 1 860 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 700 pr. år Gjelder offentlig vann, avløp, renovasjon og feiing. Totalbeløpet vil variere etter forbruket, da det er vannmåler.

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr nå.

Formuesverdi

Primær: Kr. 493 440,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 776 383,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rosfjordveien 20, Gnr. 171 Bnr. 360 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Harry Ingolf Jåbæk's bo v/fullmektig Trond Jåbæk.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0108

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0108. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal,
tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 1 800 000,-) (Kr.45 000) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 900) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.73 520)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

19.06.2022
Varenummer: 3060076