Grimstad

Roresanden 270

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
91 750 kr
Totalpris
3 081 750 kr
Formuesverdi
588 165 kr
Formuesverdi sekundær
2 235 026 kr
Byggeår
1870
Internt bruksareal (BRA‑i)
57 ㎡
Bruksareal
71 ㎡
Tomteareal
1 430 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Enebolig med garasje og anneks på romslig solrik tomt på Roresanden.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enebolig.
kjeller: Garasje
1 etasje: Gang, bad, vaskerom, kjøkken og stue.
Loft er to innrede rom.

Anneks:
Anneks har følgende romløsning: Gang/stue, kjøkken, soverom og bad.
Kjeller er bod.

Oppvarming

Det er vedovn i stue og varmekabler på bad i hovedbolig.
Vedovn i stue i anneks.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Grimstad sentrum følger man Opplandsveien gjennom Kryssen og forbi Klomreheia og videre mot Roresanden. Følg veien videre i ca. 300 m og boligen ligger på høyre side. Velkommen!

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Godt med parkering på egen tomt.
Eldre mindre garasje i kjeller på bolig ellers frittstående garasje.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin og sentral beliggenhet. Herfra er det kort gangavstand til sandstranden ved Rorevannet, Landvik skole, flere barnehager, lysløype og fine turstier. En av disse går langs Rorevannet. Det er også kort vei til Grimstad sentrum. Ved barneskolen ligger Imås idrettsanlegg med blant annet flerbrukshall og kunstgressbaner.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som LNRF, nåv og kp sikringssone, drikkevannskilde, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 
Arealplaner under arbeid: Landvik boligområde

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Anneks er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Grimstad kommune. Rommene i  utleiedelen er ER IKKE godkjent til varig opphold Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/88/109:
08.09.1953 - Dokumentnr: 1333 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1980 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1897 - Dokumentnr: 900004 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:2


12.09.1946 - Dokumentnr: 1039 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:210
og fra bnr. 109.


01.01.2020 - Dokumentnr: 1331288 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:88 Bnr:130


18.04.2024 - Dokumentnr: 1337208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


08.09.1953 - Dokumentnr: 1333 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


25.04.1969 - Dokumentnr: 1081 - Skjønn
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1980 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340
Gjelder denne registerenheten med flere


18.04.2024 - Dokumentnr: 1337208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


26.04.1890 - Dokumentnr: 900024 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:2


24.04.1980 - Dokumentnr: 2177 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340


01.01.2020 - Dokumentnr: 1034160 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:88 Bnr:109


4202/88/130:
08.09.1953 - Dokumentnr: 1333 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1980 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1897 - Dokumentnr: 900004 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:2


12.09.1946 - Dokumentnr: 1039 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:210
og fra bnr. 109.


01.01.2020 - Dokumentnr: 1331288 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:88 Bnr:130


18.04.2024 - Dokumentnr: 1337208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


08.09.1953 - Dokumentnr: 1333 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


25.04.1969 - Dokumentnr: 1081 - Skjønn
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1980 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340
Gjelder denne registerenheten med flere


18.04.2024 - Dokumentnr: 1337208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


26.04.1890 - Dokumentnr: 900024 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:2


24.04.1980 - Dokumentnr: 2177 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340


01.01.2020 - Dokumentnr: 1034160 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:88 Bnr:109


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 74 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 91 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin.
Komfyrvifte er defekt.

Diverse

Eneboligen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/88/109:
08.09.1953 - Dokumentnr: 1333 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1980 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1897 - Dokumentnr: 900004 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:2


12.09.1946 - Dokumentnr: 1039 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:210
og fra bnr. 109.


01.01.2020 - Dokumentnr: 1331288 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:88 Bnr:130


18.04.2024 - Dokumentnr: 1337208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


08.09.1953 - Dokumentnr: 1333 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


25.04.1969 - Dokumentnr: 1081 - Skjønn
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1980 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340
Gjelder denne registerenheten med flere


18.04.2024 - Dokumentnr: 1337208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


26.04.1890 - Dokumentnr: 900024 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:2


24.04.1980 - Dokumentnr: 2177 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340


01.01.2020 - Dokumentnr: 1034160 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:88 Bnr:109


4202/88/130:
08.09.1953 - Dokumentnr: 1333 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1980 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1897 - Dokumentnr: 900004 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:2


12.09.1946 - Dokumentnr: 1039 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:210
og fra bnr. 109.


01.01.2020 - Dokumentnr: 1331288 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:88 Bnr:130


18.04.2024 - Dokumentnr: 1337208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


08.09.1953 - Dokumentnr: 1333 - Bestemmelse om vannledn.
Gjelder denne registerenheten med flere


25.04.1969 - Dokumentnr: 1081 - Skjønn
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1980 - Dokumentnr: 2178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340
Gjelder denne registerenheten med flere


18.04.2024 - Dokumentnr: 1337208 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


26.04.1890 - Dokumentnr: 900024 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:2


24.04.1980 - Dokumentnr: 2177 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4202 Gnr:88 Bnr:340


01.01.2020 - Dokumentnr: 1034160 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:88 Bnr:109


Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 4 818. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger informerer:
Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Byttet kledning på 4 av veggene, byttet ett vindu. 2023
Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Service på varmepumpe 2023
Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Byttet ovn
Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Mus, ikke skadeomfang. Tok mus med feller og tettet for mus.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

torsdag 23. mai
kl. 16:00-16:30
Produktnummer: 9A6796C7-34D8-4BDC-A14C-516076DAF0AD