SØRLANDSIDYLL LIKE UTENFOR ARENDAL

Rørdalsvikveien 117

Prisantydning
7 000 000 kr
Omkostninger
191 470 kr
Totalpris
7 191 470 kr
Formuesverdi
36 000 kr
Kommunale avgifter
4 769 kr / år
Byggeår
1988
P-rom
23 ㎡
Bruksareal
23 ㎡
Tomteareal
6 500 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Idyllisk landsted på 6,5 mål i skjærgården - Lang strandlinje - Brygge - Svært solrikt - SJELDEN MULIGHET!

Om eiendommen

Innhold

Alt på en flate: Stue/kjøkken med soveplass i ett.

Standard

Enkel oppført fritidsbolig.
Bygningen fremstår med behov for oppgradering, vedlikehold og reparasjoner utfra bygningsmessig beskrivelse.

Arealer med beskrivelse

23 kvm: Stue/kjøkken og soveplass i ett.

Ca. 6,5 mål med nydelig tomt!

Byggeår og byggemåte

1988 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Pipeløp i hytta, mulighet til å etablere peis. Eller elektrisk oppvarming (Kjøper vil måtte opprette eget abonnement direkte med nettleverandør og koble seg på via nettleverandør. Hytta vil ved overtagelse bli frakoblet nåværende sikringsskap på naboeiendommen).
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

På Strengereidstranda er det naturlig og praktisk å parkere og ta seg ut til eiendommen med båt. Det er ledige plasser for både kjøp (ca. 80.000,-) av plasser og leie av plasser på flytebrygge der. Det vil være mulighet å overta parkeringsplass fra selger på Strengereidstranda for kjøper dersom det er ønskelig.

Det er også her renovasjonen til hytta er pr. i dag.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 12.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enkel oppført fritidsbolig. Bygningen fremstår med behov for oppgradering, vedlikehold og reparasjoner utfra bygningsmessig beskrivelse. Taktekking med shingel, manglende innfelt vannbrett mot kledning på bod. Utvendig stående bordkledning der tiltak med museband, lokale utbedringer utfra tilstand anbefales. Takkonstruksjon med begrenset tilgang med synlig misfarging stedvis på undertak ble registrert. Dør og vinduer der vedlikehold og utbyttinger må påregnes. Terrasse med behov for tiltak med rekkverk med hensyn til rekkverkshøyde, lysåpninger utfra dagens krav. Innvendig overflater med påregnelig bruksslitasje, videre renovering må vurderes utfra den enkeltes behov og referanser. Skjevheter i etasjeskille utover standardens krav til godkjente måleavvik, tiltak med stubbeloftsgulv anbefales. Pipe uten ildsted der skade på feieluke er registrert og satt for nærme gulv. Innlagt enkel strøm fra naboeiendom, denne blir avkoblet og ny eier må påkoste nytt elektrisk anlegg. Eldre brannslukningsapparat. Vann var ikke påslått på befaringsdagen og er ikke funksjonstestet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Utvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Manglende rekkverk på nederste del
Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Synlig fuktmerker på asfalt plater på enkelte plasser. Stubbeloft er ikke klemt på langsgående skjøter, avvik på god utførelse.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Pipe og ildsted:
Sotluke er skadet Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300mm fra sotluke/feieluke. Lås til sotluke er ikke festet. Sotluke er montert nesten nede på gulv, vurderes ikke god utførelse.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Deler av skiferen ligger ikke tett nok og klaprer ved sterk vind. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Undertaket er misfarget. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.

Utvendig > Vinduer:
Utvendig listing av vinduer er ikke fagmessig utført. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Noe skjevheter registrert.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Det er synlig anlagt strøm i bygningen uten sikringsskap som er tilkoblet naboeiendom, det er opplyst dette skal frakobles og ny eier må besørge ny tilkobling og eget sikringsskap. Undertegnede har ikke befart hovedanlegget og ukjent tilstand.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er påvist andre avvik: Bygningen er stedvis nærmere terreng enn 50 cm. Skjevheter i bygningens etasjeskille og videre undersøkelser av fundamentering må eventuelt utføres om det er sig.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Kun sommervann og gråvannsavløp.

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Gravd litt grøfter/jordkabler selv.
Arbeid utført av: Halvorsen Elektriske

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Ja
Beskrivelse: Hytten er i sin hehelt bygd ufaglært.

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Fornyet terrasse.

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Beskrivelse: Byggeår ca 1990, ble aldri krevd noe slikt av Moland kommune den gang.

Tilleggskommentar:
Minner om at hytten i sin helhet er oppført ufaglært.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Enkel båtadkomst ut fra Strengereid. På Strengereidstranden vil det være mulig å overta selgers parkering og det er ledige båtplasser for kjøp og for leie.

Det er også mulighet for parkering (medfølger ikke eiendommen) ute i Rørdalsvikveien og fotvei inn til eiendommen. Det tar ca. 10 minutter å gå.

Beliggenhet

Meget idyllisk beliggende i Ramsvika utenfor Strengereid, like innenfor Trømøy som gir god beskyttelse mot vind og sjø. Med båt kan du ta deg innaskjærs både til Arendal og Nidelva, Kilsund, Tvedestrand og videre til Lyngør. Hytta ligger høyt og solrikt på et høydedrag, med en flott sjøutsikt.

Tomt

Areal:  ca. 6 500 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomta er under en fradeling og riktig tomteareal vil være ca. 6.500kvm når dette er gjennomført. Se Vedlagt kart på side 65, avmerket trekant på ca. 255,27kvm vil tildeles nabotomta. 

Kartverket skal oppdatere i hht. nylig avholdt kartforretning, se angitt ca hvor ny grense går. Om Kartverket ikke har oppdatert før overtagelse, forplikter kjøper/eier seg til å ikke endre på innholdet i avholdte kartforretning slik at det planlagte endret implementeres av Kartverket. De to rettigheter fra 2019 slettes ved effektuering av den avholdte kartforretning."

Parkering

Parkering på Strengereidstranda som kan overtas fra selger. Her er det også ledige båtplasser for både leie og kjøp (ca. 80.000,-). Det er også her rennovasjonen er.

Det er mulighet for å parkering bilen ute i Rørdalsvikveien. Herfra tar det ca. 10 minutter å gå til hytta på koselige turstier.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Det foreligger ikke ferdigattest på hytta, dette ble ikke utstedt i Moland kommune på tiden hytta ble bygget.

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritid, området er uregulert.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen har utslippstillatelse av gråvann og har i dag sommervann. Det foreligger utslippstillatelse og det er mulig å koble seg på privat vannledning (med kommunalt vann) som ligger på nabotomten (se vedlagt tegning).

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1985/2541-2/36  Erklæring/avtale  
25.03.1985 
 
Overført fra: 4203-66/33
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/411174-2/200  Bestemmelse om veg  
05.04.2019 21:00 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:66 Bnr:33 Snr:2  

2019/411174-4/200  Erklæring/avtale  
05.04.2019 21:00 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:66 Bnr:33 Snr:2  
Bestemmelse om strømstolpe.

Rettigheten fra 1985 gjelder ikke 66/86 og er igangsatt slettet av selger. Om slettingen ikke er effektuert før overtagelse, forplikter kjøper/eier seg til å påse at den blir slettet.

Kartverket skal oppdatere i hht nylig avholdt kartforretning, se angitt ca hvor ny grense går. Om Kartverket ikke har oppdatert før overtagelse, forplikter kjøper/eier seg til å ikke endre på innholdet i avholdte kartforretning slik at det planlagte endret implementeres av Kartverket. De to rettigheter fra 2019 slettes ved effektuering av den avholdte kartforretning."

Utleie

Hytta kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

7 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 175 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 000 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 191 470,- (Omkostninger totalt) 7 191 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 4 769 pr. år Eiendomsskatt, renovasjon og vann for fritidsbolig medtatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1 166,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Sekundær: Kr. 36.000,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Rørdalsvikveien 117, Gnr. 66 Bnr. 86 i Arendal kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 51 21 97.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0017

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0017. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Robin Bjørn Jensen, tlf. 97 51 21 97

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 7 000 000,-) (Kr.210 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.245 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068067