Arendal Nord

Rønningenveien 67 D

Prisantydning
3 200 000 kr
Omkostninger
10 540 kr
Totalpris
3 210 540 kr
Felleskostnader
1 000 kr /
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
P-rom
70 ㎡
Bruksareal
70 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte selveierleiligheter med flott utsikt og solrike omgivelser ved Jovann

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

På Jovann skal dette flotte leilighetsprosjektet nå bygges. Leilighetene ligger fint plassert i området, med fin utsikt mot Jovannet. Området har en sentral beliggenhet, med flotte turløyper og badeplasser i umiddelbar nærhet. Det skal bygges 12 leiligheter totalt, fordelt på 3 bygg, og med tilhørende carport til hver leilighet. Dette salgstrinnet gjelder de 8 første leilighetene, med adresse Rønningenveien 65 og 67. Leilighetene har lik planløsning og utforming.

Innhold

Gang, vaskerom/bod, bad, 2 soverom og stue med åpen kjøkkenløsning. Utvendig sportsbod.

Standard

Leilighetene leveres med normal god standard, så som flislagte gulv i gang og på bad, og parkett/laminatgulv i oppholdsrom. Belegg på gulv i bad/vaskerom. Vegger leveres som sparklet og malt gips i stue/kjøkken, gang og vaskerom. Flislagte vegger på bad. Soverom leveres med malte mdf veggplater. Det leveres standard kjøkkeninnredning i hvit profil fra  BRW Norge AS  Ihht tegning, Hvitevarer er ikke inkludert. Kundeleverte hvitevarer monteres mot tillegg. Faktureres etter medgått tid. Se forøvrig leveransebeskrivels vedlagt prospektet.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca 6-8 måneder etter oppstart trearbeider, forutsattt at alle forbehold om realisering er avklart innen 15.10.2023. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Oppvarming

Varmekabler i gang og bad. Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i alle leilighetene.

Forsikring

Boligene er forsikret av utbyggers entrepenørforsikring frem til overtakelse. Kjøper tegner egen fullverdiforsikring til overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg RV420 opp til lyskrysset, og kjør rett frem gjennom krysset inn på Molandsveien. Følg veien videre over sletta forbi Rema1000, og rundt høyresving. Ta deretter av til høyre rundt svingen, og følg veien forbi avkjørsel til Gullsmedhaven og inn til Jovann. Når veien deler seg, holder du til høyre, følger veien opp bakken, og tar av til venstre like før salgskontoret. Tomtene som skal bebygges ligger på venstre hånd, like før eneboligen under oppføring innerst i veien.

Beliggenhet

Jovann boligfelt er et nytt boligfelt like nord for Arendal sentrum, med umiddelbar nærhet til flotte naturområder, lysløype og badeplasser. Utbygger har lagt vekt på at dette skal være et flott boligområde som passer for de aller fleste. Jovannet ligger like nedenfor feltet, og her er det sandstrand og flotte bademuligheter for både små og store. Jovann har en svært sentral beliggenhet med kort vei til de fleste fasiliteter en familie trenger: Skole, barnehage, lekeplass, balløkke, lysløype, flott natur, dagligvarebutikk og buss. Det er kun ca 4 km til Arendal sentrum, med alle byens servicetilbud.

Tomt

Eierform: Fellestomt Uteområdet leveres ferdig asfaltert ihht tegning.

Parkering

1 carport i rekke på sameiets tomt er inkl. i prisen. Det er 6 stk, gjesteparkeringsplasser på sameiets fellesareal.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbeb. - konsentrert småhusbebyggelse, og tilhører reguleringsplan for Rønningen boligfelt, Endring KS4, KS5, FS4 og FS5 datert 07.09.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vann og avløp.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr. 1876/909985-1/36 tinglyst 02.09.1876.  Erklæring/avtale  
Rett til fiskeri i Jovannsbekken oppgis til fordel for konsul Lund
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1903/900097-1/36 tinglyst 19.12.1903. Erklæring/avtale  
Kontrakt angående grubedrift
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1912/900199-1/36 tinglyst 05.06.1912. Bestemmelse om veg  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:507 Bnr:115  
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1914/900181-1/36 tinglyst 24.10.1914. Elektriske kraftlinjer  
Ekspropriasjonstakstforretning
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1962/544-1/36 tinglyst 24.02.1962. Erklæring/avtale  
Bestemmelse angående Jovatnet
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1972/939-1/36 tinglyst 14.02.1972. Skjønn  
Sand herredsrett ang. anlegg av bl.a. vannledning fra
Rorevann til Saltrød.
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1973/239-1/36 tinglyst 11.01.1973. Erklæring/avtale  
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1975/605-1/36 tinglyst 24.01.1975. Bestemmelse om bebyggelse  
Rettighetshaver: Mesterhus Aust-Agder AL
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2000/1280-1/36 tinglyst 17.02.2000. Elektriske kraftlinjer  
Rettighetshaver A.K.E.
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2006/406265-1/200 tinglyst 29.08.2006. Elektriske kraftlinjer  
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS  
Org.nr: 982974011
Overført fra: 4203-507/116
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjon for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Usolgte leiligheter

Usolgte leiligheter eies av selger frem til de er solgt, og overtatt av ny eier. Selger har ansvar for fellesutgifter frem til leilighetene er solgt.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av  16. jun. 2017. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Fra kr, 3 000 000,- for leiligheter i u.etg. til kr. 3.200.000,- for leiligheter i 1. etg. (NB: prisen er fast)

Omkostninger
9 370,- (Dokumentavgift)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

10 540,- (Omkostninger totalt)

Kr. 3 010 540,- for leiligheter i u. etg.. (Totalpris inkl. omkostninger)
Kr. 3 210 540,- for leiligheter i 1. etg.. (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger innbetales til overtakelse.

Offentlige avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d., da leilightene ikke er bygget enda.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt pr. d.d.
For mer info se: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsskatt/

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.
Budsjett over felleskostnader vil bli utarbeidet så snart byggestart er vedtatt.
Felleskostnader kan bla. dekke deler av kommunale avgifter (variabel del), renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, snørydding og andre driftskostnader.
Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.
Eiendomsskatt og fast-del kommunale avgifter blir normalt fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader.

Felleskostnadene inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges likevel opp til at sameiet inngår felles avtale om levering tv- og internetttjenester ved overtakelse.
Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Utbygger vil engasjere forretningsfører for sameiet sameiet de første årene. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.
Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten. For at utbygger skal godta slik transport må man benytte utbyggers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.
For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. buofl. § 1 første ledd bokstav b. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Jovann Panorama - Rønningenveien 67 - 69, Gnr. 507 Bnr. 2416 og Gnr. 507 Bnr. 2415 i Arendal kommune. 

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til tilvalgsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Minimum 50 % av leilighetene i hvert bygg må forhåndsselges. Rammetillatelse foreligger.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0072

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0072. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 200 000,-) (Kr.43 750) Totalt kr. (Kr.54 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069730