Jovann - Arendal

Rønningenveien 37 A - D

Prisantydning
4 850 000 kr
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
37C 3 2. 132 ㎡ 163 ㎡ 4 867 420 kr
37D 3 132 ㎡ 162 ㎡ Solgt

Oversikt

Husbankfinansierte eneboliger i kjede med flott beliggenhet i første rekke - 3 av 4 solgt! Siste er ferdig utvendig.

Beliggenhet

Beliggenhet

Jovann boligfelt er et nytt boligfelt like nord for Arendal sentrum, med umiddelbar nærhet til flotte naturområder, lysløype og badeplasser. Utbygger har lagt vekt på at dette skal være et flott boligområde som passer for de aller fleste. Jovannet ligger like nedenfor feltet, og her er det sandstrand og flotte bademuligheter for både små og store. Jovann har en svært sentral beliggenhet med kort vei til de fleste fasiliteter en familie trenger: Skole, barnehage, lekeplass, balløkke, lysløype, flott natur, dagligvarebutikk og buss. Det er kun ca 4 km til Arendal sentrum, med alle byens servicetilbud.

Fra Arendal sentrum, følg RV420 opp til lyskrysset, og kjør rett frem gjennom krysset inn på Molandsveien. Følg veien videre over sletta forbi Rema1000, og rundt høyresving. Ta deretter av til høyre rundt svingen, og følg veien forbi avkjørsel til Gullsmedhaven og inn til Jovann. Når veien deler seg, holder du til høyre. Tomten som skal benyttes er tomt nr. 3 på venstre hånd.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig
brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og kloakk.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, og tilhører reguleringsplan Rønningen boligfelt, datert 29.09.2005, mindre reguleringsendring for Jovann boligområde, detaljplan, vedtatt 21.10.2018.. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/24/32:
19.02.1968 - Dokumentnr: 526 - Best. om vann/kloakkledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt

01.11.1926 - Dokumentnr: 900095 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0906 Gnr:24 Bnr:28

05.05.2014 - Dokumentnr: 350453 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:24 Bnr:75

01.01.2020 - Dokumentnr: 1087580 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:24 Bnr:32

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger:
Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi: Kr. 16 250,-
Tinglysingsgebyr skjøte: Kr. 585,-
Tinglysingsgebyr Pantedokument kr. 585,-

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt pr. d.d.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/24/32:
19.02.1968 - Dokumentnr: 526 - Best. om vann/kloakkledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt

01.11.1926 - Dokumentnr: 900095 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0906 Gnr:24 Bnr:28

05.05.2014 - Dokumentnr: 350453 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:24 Bnr:75

01.01.2020 - Dokumentnr: 1087580 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:24 Bnr:32

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt pr. d.d.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal
gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre
part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Kontakt megler

Produktnr: 09457D94-4AEF-423C-BDDF-E07534FA13B9 Kategori: