RONAKILEN/SÅNUM

Ronakilen 1

Prisantydning
5 000 000 kr
Omkostninger
141 470 kr
Totalpris
5 141 470 kr
Formuesverdi
812 415 kr
Formuesverdi sekundær
2 924 695 kr
Kommunale avgifter
15 381 kr / år
Byggeår
2011
P-rom
141 ㎡
Bruksareal
145 ㎡
Tomteareal
634 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Nyere enebolig m/garasje | Veletablert og pent opparbeidet tomt | Mulighet for kjøp av båtplass

Om eiendommen

Standard

Boligen er oppført i 2011 og holder en gjennomgående god nyboligstandard byggeår tatt i betraktning.

Fliser i entre, begge badene, teknisk rom og i vaskerommet.. Eikeparkett i øvrige oppholdsrom. Malte hunonittplater og panelplater på vegger i de fleste oppholdsrom. Våtromsplater på baderomsvegger.  Takplater i himling.

Kjøkkeinnredning fra Sørlandskjøkken. Integrerte hvitevarer.
Innredning på vaskerom er også fra Sørlandskjøkken.

Fiberkabel fra Telenor. Kjøper må tegne eget abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 141 kvm, Bruksareal: 145 kvm Sekundærrom: Bolig 4 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 84 m²  - Loftsetg.  61 m².
P-rom 1 etg.: Vindfang , gang , bad/wc, stue/kjøkken og vaskerom
P-rom loftsetg.: Stue, 3 soverom og bad/wc.
S-rom 1 etg. inkl.: Teknisk rom.

Garasje:
Bra:53  m² - S-rom: 53 m²
S-rom inkl.: Garasje og loft

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Meglers og takstmanns kommentarer til tegninger og godkjennelse:

Boligens godkjente tegninger stemmer med dagens bruk.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger av garasjen, men det er noe avvik fra disse. Loftsareal er målbart areal. Snitt tegninger på mottatte tegninger viser høyde på 1,85 meter og under målbar verdi. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

2011 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Varmekabler i vindfang og begge bad.  Varmepumpe i stuen. Roterende peis i stue/kjøkken. Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Veforeningen for Sånum og omegn dekker området. Det er ikke pliktig medlemskap.

Båtplass i Nordstranda Bryggelag, Sånum kan kjøpes i tillegg for kr 120.000,-.
Plass nr. 27. Bredde på båtplassen er 3 meter. Det er utliggere på begge sider og lysåpningen er 260 cm. Det betales en årlig avgift på kr 1000,- pr år  som dekker medlemskap, vedlikehold,  strøm og vann.  Felles parkingsplass ved bryggeanlegget.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 30.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen ligger i ett etablert boligområde på Sånum i Lindesnes kommune. Ligger med nærhet til Barnehage og har kort kjøretur til Mandal sentrum med alle fasiliteter som
barne, ungdoms og videregående skole samt idrettshall og idrettsplass.
Eiendommen er pent opparbeidet med innkjørsel , hage samt terrasser.
Innholdsrik bolig med 2 bad , 3 soverom samt stor kjøkken og stue. Egen loftsstue etablert. Det medfølger garasje med god lagringskapasitet. Boligen er bygget i 2011 og alle bygningsdeler refereres til byggeår.

Nevneverdige sammendrag av avvik:

-Det anbefales el- tilsyn
-Terrasse har noe svekkelser i bæresystem.
-Det mangler enkelte tettinger rundt rørgjennomføringer på
våtrom.
Viktig momenter for interesserte kan være:
-Bolig fra 2011 med nyere garasje.
-Kort vei til barnehage og turterreng.
-2 bad.
-3 soverom.
-Romslig stue og kjøkken.
-Flott opparbeidet hage med asfaltert innkjørsel.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten."


Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2AVVIK SOMKAN KREVE TILTAK
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Det er påvist andre avvik:
Ifølge eier er det usikkert om det er brukt uimpregnert treverk på deler av bærebjelker for terrasse.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist andre avvik:
Det er utett i vanngjennomføring til dusjkabinett. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist andre avvik:
Hull for gjennomføring av avløp til vask er ikke fuget. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er målt høydeforskjell fra topp slukrist til topp flis ved dør på 15 mm.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Ja, Kloakkrør var tett i mars 2020. Det viste seg å være fugemasse til fliser som hadde tettet røret, og feilen stammet fra da huset ble bygd. Hjortelands autoriserte rørleggerforretning rettet opp feilen ved å rense kloakkrøret. Det har ikke vært problemer siden. I husets reklamasjonstid, sprakk to fliser på badegulv i andre etasje. Konsmo hus som har bygget huset, rettet opp feilen ved å legge nye fliser.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Hjorteland ordnet tett kloakkrør. Konsmohus ordnet sprukne fliser. Arbeid utført av Hjortelands autoriserte rørleggerforretning og Konsmohus.

Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
- Ja, Tett kloakkrør førte til tilbakeslag. Hjortelands autoriserte rørleggerforretning utbedret feilen.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Tett kloakkrør ble ordnet. Fugemasse etter fliselegging lå i kloakkrør. Dette ble fjernet. Arbeid utført av Hjorteland autoriserte rørleggerforretning.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja, Skjeggkre. Sukkermaur i et hjørne i 1. etasje i 2021. Ikke sett siden.

Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
- Ja, Det ble funnet skjeggkre i 2020. NOKAS skadedyrkontroll utførte skadedyrbekjempelse. Det er ikke funnet skjeggkre etter arbeidet ble utført.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Feil på ventilasjonen. Slitasjedeler skiftet. Arbeid utført av ERV teknikk Lyngdal.

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
- Ja, Centch.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Garasje er bygd av Byggmester Germann Finsådal. Terrasser er bygd ved egeninnsats.
Arbeid utført av Byggmester Germann Finsådal.

Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?
- Ja, Naboeiendommer er regulert til boligbygging.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Ja, Garasje er bygget nærmere enn 1 meter til naboeiendom. Dette er gjort etter avtale med grunneier og avtale er tinglyst. Garasje har gipsvegg som brannsikring inn mot naboeiendom.

Tilleggskommentar:
Oppvaskmaskin fikk lekkasje i 2013. Deler av parketten ble skiftet på kjøkken/stue. Oppvaskmaskin byttet. Nåværende oppvaskmaskin har hatt lekkasje i dørskøyt. Dette på grunn funksjonsfeil på maskinen. Oppvaskmaskin er ikke byttet.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum kjører man Bankeveien mot Sånum Ca 2,2 km. Ta til høyre i Rennesveien og følg denne veien i ca 600 meter. Ta til høyre mot Ronakilen. Boligen ligger som den første på høyre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren

Beliggenhet

I etablert boligfelt vest for Mandal med kort vei til sjøen.

Tomt

Areal: 634 kvm, Eierform: Eiet tomt Veletablert, usjenert og pent opparbeidet tomt med asfaltert innkjørsel, flott plen, hekk, blomsterbed m.m.
En mindre del av tuja hekken på hjørnet ved garasjen ligger på naboeiendommen. Det er ikke inngått noen formell avtale vedrørende dette.

Parkering

I garasje og i tunet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.11.2011. Ferdigattesten gjelder bolig - Ronakilen 1. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest for garasje, datert 26.07.2018.  Deler av garasjen ligger på grensen til naboeiendommen gnr. 75 bnr. 21.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, annen veggrunn - grøntareal og frisikt, tilhører reguleringsplan Sånum B9-B11, datert 20.05.2010. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det gjøres oppmerksom på at det er innregulert 2 boligtomter sørøst for eiendommen. Disse er p.t ikke bebygd.
Se reguleringskart bak i prospektet.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 238910 - Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst: 25.03.2011.
Rettighetshaver:LINDESNES KOMMUNE  
Org.nr: 921060440
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om telefonledning/telesentral
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om gjerde
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 249354 - Bestemmelse om bebyggelse. Tinglyst: 30.03.2011.
Rettighetshaver:Konsmo Fabrikker AS. Org.nr: 950167866.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har fremlagt energiattest for eiendommen. Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter B.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 141 470,- (Omkostninger totalt) 5 141 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 381 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt ( 6 823,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6 823,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 812 415,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 924 695,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ronakilen 1, Gnr. 75 Bnr. 348 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, oppvaskmaskin og koketopp/stekeovn. (Frittstående fryseskap følger ikke.)

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.


For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0065
 

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0065. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 000 000,-) (Kr.160 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.191 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069894